cikkünk nyomán

Kőszeg Ferenc: Kit ért sérelem? Helyreigazítás helyett

Május 10-én két ügyvédi levelet hozott a postás. Az egyik „jó hírnév megsértése”, a másik „becsülethez és jóhírnévhez való jog megsértése tárgyában” fenyegetett meg peres eljárással. A felszólítások szerint mindkét jogsértést a Milliárdos migránsok Orbán Viktor udvarában című cikkemmel követtem el, amely az Átlátszón jelent meg, május 7-én. Hasonló tartalmú leveleket kapott a portál szerkesztősége is.

Természetesen tisztában vagyok vele, hogy a jogvitát a tárgyalóteremben kell majd lefolytatni. Úgy vélem azonban, az Átlátszó olvasóinak és a cikkem olvasóinak joguk van ahhoz, hogy már a jogvita kezdetekor tájékoztatást kapjanak az ügyről, amelynek tárgya látszólag három ember személyiségi jogainak sérelme, valójában azonban a kormány bevándorlóellenes, idegenellenes propagandájáról, s e propaganda szemérmetlen álszentségéről szól, az európai parlamenti választás előestéjén.

A migráns szó jelentéséről

Zuhair Awad és Sameer Hamdan jogi képviselője szerint megsértettem ügyfeleit, amikor migránsnak neveztem őket a cikkemben.

Az interneten elérhető WikiSzótár.hu szerint a migráns szó jelentése: „Lakóhelyét megváltoztató személy; egy területről elvándorló, illetve más országba betelepülő ember”. Eszerint a migráns szónak szótári értelemben nincs erkölcsi konnotációja, így nem lehet „sértő és pejoratív”, következésképp sérelmi díj követelését nem alapozza meg.

Levelében a sértettek jogi képviselője azt írja: „Zuhair Awad és Sameer Hamdan nem migránsként, hanem hivatalos úton, diák vízummal érkeztek Magyarországa.” Ha elfogadjuk az idézett szótár szóértelmezését, miszerint a migráns „lakóhelyét megváltoztató személy; egy területről elvándorló, illetve más országba betelepülő ember” ez a meghatározás kétségtelenül áll Zuhair Awad és Sameer Hamdan urakra. Awad úr Jordániában született, Hamdan úr pedig Kuvaitban. Jelenleg mindketten Magyarországon élnek, Budapesten, több mint harminc éve.

Migránsok, függetlenül attól milyen vízummal érkeztek jelenlegi lakóhelyükre.

Persze létezik a migráns szónak egy pejoratív használata, ez azonban kizárólag a kormányzat menekültellenes, bevándorlóellenes, Európa-ellenes politikai propagandájának terméke, amelynek a migráns szó szótári jelentéséhez és nemzetközileg elfogadott értelmezéséhez semmi köze.

Ha a Mellow Mood Group alapítói sérelmezik a migráns szónak ezt a negatív használatát, jobban tennék, ha azoktól követelnének sérelemdíjat, akik ennek a hamis értelmezésnek a hangoztatói. Orbán Viktortól, Kövér Lászlótól, Rogán Antaltól és a Fidesztől, amely az Európai Parlament tagjainak megválasztása küszöbén azzal kampányol, hogy Orbán Viktor megállítja – az egyébként nem létező – bevándorlást.

Ez az állítás nemcsak hamis, de álszent is, hiszen a kormányzat a hozzá közel álló, külföldről betelepült bevándorlókat különleges kedvezményekben részesíti, és nem nevezi őket sem bevándorlóknak, sem migránsoknak.

Nemrégiben a Szombat című lap januári számában, Jönnek és mennek című írásomban elítéltem a migráns szónak ezt a felelőtlen, propaganda célú használatát. Ezt írtam: „Migráció nélkül nem lenne emberiség. (…) Migráció tehát létezik. Ha helyeseljük, hogy a földtekét emberek lakják, azt is hozzá kell tennünk: hál’ Istennek.

A migráns ellenben olyan széles csoportot jelöl, hogy nem jelent semmit.  Minden országban vannak emberek, akik nem abban az országban születtek. Ezek turisták, vendégmunkások, diákok, tartózkodási engedélyt szereztek, vagy megkapták a befogadó ország állampolgárságát, menedékkérők vagy menekültek, oltalmazottak, és még lehet sorolni a kategóriákat. A migráns manapság csak becsmérlő vagy szitokszóként létezik, ahogy Romániában bozgornak nevezik a magyarokat, Amerikában niggernek a feketéket, Magyarországon biboldónak a zsidókat. Tisztességes ember ezeket az elnevezéseket nem használja. A migránst sem.”

A migráns szót a kormányzati propaganda nyelvezetére utalva, mintegy idézetként használtam, bízva benne, hogy olvasóim, akik ismerik írásaimat, akik tudják, hogy 1989-ben alapítója voltam a Magyar Helsinki Bizottság nevű szervezetnek, amely a genfi egyezmény szabályai szerint harminc éve nyújt jogi segítséget azoknak, akik Magyarország védelmét kérik, az idézőjel iskolás használata nélkül is megértik szándékaimat.

Sőt személyes találkozásunk alkalmával a most sérelemdíjat igénylő beruházók is elmondták, tudják, hogy a Helsinki Bizottság alapítójaként nem vagyok ellensége a Magyarországra érkező külföldieknek, akár menekültként, akár bevándorlóként, akár befektetőként érkeztek Magyarországra.

Ellensége kizárólag a kormányzat idegengyűlölő politikájának és propagandájának vagyok, és főképpen annak a szelektív magatartásnak, amely egyes külföldieket rendkívüli kedvezményekben részesít, másokat ellenben migránsnak bélyegez, mintha ez a szó bűnözőt és terroristát jelentene.

Karl Lueger, Bécs antiszemita főpolgármestere (1897-1910), a huszadik századi politikai antiszemitizmus egyik megteremtője, jó kapcsolatban állt számos gazdag zsidóval. Amikor hívei emiatt szemrehányást tettek neki, azt válaszolta: „Hogy ki a zsidó, azt én határozom meg.” (Bécsies németséggel: Wer a Jud is, bestimm i.)

Valahogy így lehet a jelenlegi politikai rendszer is a migránsokkal.

A valóban sérelmet szenvedettekről

Kit ért sérelem? – kérdeztem írásom címében. Úgy vélem, nem azokat, akik most sérelemdíjat követelnek. Ellenben sérelem éri az üldöztetés elől menekülőket, akik Magyarország határához érkezve azt hiszik, az Európai Unió egyik tagországába érkeztek meg, ahol a genfi egyezmény elveinek megfelelő menedékjogi eljárás várja őket, ehelyett azonban szögesdrót, bebörtönzés és éheztetés lesz az osztályrészük.

Sérelem éri továbbá azokat a Magyarországra bevándorolt, áttelepült külföldieket, akiknek pusztán azért lesz a sorsa megvetés és kirekesztés, mert nem kötöttek kellőképpen előnyös üzleteket kormányközeli politikusokkal vagy hozzájuk kötődő gazdasági körökkel. És történik mindez éppen azok propagandája miatt, akikkel a sértett urak üzletelnek Magyarországon, és többek között éppen annak a magyar embernek a tiltakozása ellenére, aki a Helsinki Bizottságot alapította, és akit most a sértett urak perelni szándékoznak.

És sérelem éri a magyar társadalmat, amelyet a kormány arra szoktat rá, hogy a külföldieket gyűlölni kell, és rettegni kell tőlük. De abban is sérelem éri a magyar társadalmat, hogy elhitetik vele, a kormány megvédi őket a bevándorlóktól, miközben a legszebb épületek külföldiek kezébe kerülnek, hová nekünk – Katona József hősével szólva – belépni sem szabad.

Milliárdos migránsok Orbán Viktor udvarában – így jöttek a Párisi Udvar új tulajdonosai

Támogassuk Orbán Viktor programját, állítsuk meg a bevándorlást! – kiált ránk a Fidesz választási plakátja minden utcasarokról. Ez azonban csak azokra vonatkozik, akik a háború, a terror, a szenvedés elől menekülnek.

Kőszeg Ferenc

Címlapfotó forrása: nol.hu

Megosztás