Az atlatszo.hu blogszabályzata

Az atlatszo.hu blogszolgáltatást üzemeltet, amely az alábbi feltételek mellett vehető igénybe.

A szolgáltatás nyújtója az atlatszo.hu kiadója, az atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye 1084 Budapest, Déri Miksa utca 10. 4/9., a továbbiakban: szolgáltató).

Az atlatszo.hu blogszolgáltatásában az atlatszo.hu főszerkesztőjének meghívására lehet blogot indítani. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy az atlatszo.hu profiljába nem illeszkedő blogokat ne közöljön.

A blogszolgáltatás tekintetében a szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 2. § lc) pontja szerinti tárhelyszolgáltatónak minősül, azaz szolgáltató csupán tárolja és közvetíti a felhasználók által létrehozott tartalmakat. Ugyane jogszabály 7. § (3) bekezdése értelmében a szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. A szolgáltató ezért nem ellenőrzi sem előzetesen, sem utólag a blogszolgáltatás keretében a rendelkezésére bocsátott és az interneten bárki számára hozzáférhetővé tett anyagokat. Az Ekertv. 10. § b) pontja értelmében amennyiben a szolgáltató tudomást szerez az információval kapcsolatos jogellenes magatartásról, vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti, haladéktalanul intézkedik az információ eltávolításáról, vagy a hozzáférést biztosításának megszüntetéséről. Ennek érdekében a szolgáltató az alábbi elektronikus levelezőcímet működteti, amelyen az ilyen természetű információkat fogadja: [email protected]. Szolgáltató egyúttal kijelenti, hogy csakis a saját szerverén tárolt adatok hozzáférhetőségéről van módja intézkedni, azaz bármilyen tartalom eltávolítása az atlatszo.hu blogszolgáltatásából nem jelenti annak (egyidejű) végleges elérhetetlenné válását az interneten.

A blogszolgáltatásban létrehozott blogok adatait szolgáltató összegyűjtheti, feldolgozhatja és anonim, kumulált adatok formájában közzéteheti.

Szolgáltató – jogsértés esetén – bármely blogot időlegesen vagy véglegesen elérhetetlenné tehet.

A tárhelyszolgáltatónál létrehozott blogokon közzétett tartalom

A tárhelyszolgáltatónál létrehozott blogokon közzétett tartalomnak minősül valamennyi adat, ideértve magát a blogot, illetve az azon nyilvánosságra hozott minden szöveges, képi, hangzó- és videóanyagot.

A felhasználó által közzétett tartalom

A felhasználó által hozzászólóként és/vagy blogszerkesztőként közzétett tartalomért a felhasználó személyesen felel. A hozzászólás előzetes regisztrációhoz kötött. A szolgáltatás keretein belül kizárólag olyan tartalom tölthető fel, amely nem sért szerzői jogot vagy más jogszabályi rendelkezést. A blogszolgáltatásban mindenki szabadon élhet véleménynyilvánításhoz való jogával, ugyanakkor nem sértheti harmadik fél személyiségi jogait, nem fejezhet ki gyűlölködő, gyűlöletkeltő, kirekesztő véleményt.

A blogszerkesztő által közzétett tartalom

Blogszerkesztőnek minősül az a felhasználó, aki az adott blog tekintetében adminisztrációs jogosítványokkal rendelkezik, azaz tartalmat tud elhelyezni vagy törölni.

A blog szerkesztője viseli a felelősséget a blogon általa létrehozott tartalom tekintetében. Amennyiben egy blognak több szerkesztője van és a személyes felelősség nem állapítható meg, a felelősséget a blogszerkesztők egyetemlegesen viselik.