Az atlatszo.hu által nyújtott MagyarLeaks szolgáltatás célja, hogy olyan információkat tegyen elérhetővé, amelyek nyilvánosságra kerüléséhez nyomós közérdek fűződik. Ilyen közérdek lehet például a közhatalom átláthatósága, a közpénzek felhasználásának nyomon követése, a gazdasági szereplők jogsértéseinek nyilvánosságra kerülése vagy a környezet védelme.

A nyilvánosságnak szánt információkat többféleképpen is eljuttathatja számunkra. Nem túl biztonságos, de egyszerű megoldás, ha emailben (info@atlatszo.hu) vagy postai úton (atlatszo.hu kh. nonprofit kft., 1531 Pf. 54.) továbbítja számunkra az adatokat. Ha fájlokat akar küldeni, használhatja a lap alján található, nem titkosított űrlapot is, ám ha hátrány vagy retorzió érheti, ha kiderül, hogy beküldött valamit számunkra, használja inkább a titkosított, úgynevezett TOR platformon keresztül elérhető postafiókunkat.

Így szivárogtathat biztonságosan, titkosított csatornán

Töltse le képes útmutatónkat (PDF)

Olvassa el cikkünket a Tor-postafiókról

  1. Ha csak papíron áll rendelkezésre a dokumentum, amit el szeretne nekünk küldeni, szkennelje be és konvertálja valamilyen digitális dokumentumformátumba (például: pdf-be). Távolítsa el a fájlokból a metaadatokat!
  2. A fájlok továbbításához NE használja a munkahelyi számítógépét, laptopját.
  3. Töltse le a névtelenséget biztosító Tor böngészőt innen: https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en
  4. Nyissa meg a MagyarLeaks oldalát a Tor böngészőben: http://ak2uqfavwgmjrvtu.onion
  5. Ha szivárogtatni akar, kattintson a „Blow the Whistle” gombra, töltse fel a fájlokat, és lépjen tovább. („Next Step”)
  6. Ha biztos abban, hogy a dokumentumban vagy a leírásban nincsenek önre utaló információk, kattintson az „Agree” gombra!
  7. Fejezze be a küldést („Submit”), és jegyezze fel a kapott kódot.
  8. Legyen mindig körültekintő, ne beszéljen erről senkinek!

Töltse le képes útmutatónkat (PDF)

Ha a fentieket pontosan betartva jár el, nálunk semmilyen olyan technikai adat nem keletkezik, ami a beküldőre utalna. Részletesebb instrukciókért tanulmányozza a Security-in-a-box kézikönyvét a biztonságos online kommunikációról. Az atlatszo.hu nem vállal felelősséget a kiszivárogtatás miatt önt érő esetleges jogkövetkezményekért, ám indokolt esetben ingyenes jogi segítséget nyújtunk, ha közérdekű információ kiszivárogtatása miatt hátrányokat szenved.

Így szivárogtathat gyorsan, titkosítás nélkül

Jogi tudnivalók

Az atlatszo.hu jogsértő módon nem tesz közzé információkat, azonban arra törekszik, hogy egyrészt a nyilvánosság számára meg nem ismerhető adatok kitakarásával a lehető legtöbb információ eljuthasson a nagyközönséghez, másrészt pedig megindítja azokat az eljárásokat, amelyek nyomán a tartalmilag jogsértően eltitkolt adatok nyilvánosságra kerülhetnek.

A részünkre megküldött, nyilvánosságra nem hozható adatokkal a jogszabályoknak megfelelően járunk el, de a küldő személyazonosságát akkor sem tárjuk fel, ha az véletlenül a tudomásunkra jut.

Ennek megfelelően a formai jogszabályi feltételeknek megfelelően minősített adatokat (állam- és szolgálati titkot) nem közlünk, azonban ha a nyilvánosságra kerüléshez közérdek fűződik, megindítjuk azokat az eljárásokat, amelyek nyomán jogszerűen törölhető a minősítés. Ha a minősítő formailag hibásan minősített valamit államtitokká, az a nyilvánosságra kerülést nem akadályozza.

Természetes személyekre vonatkozó adatokat anonimizálva teszünk közzé, kivéve, ha az érintett személy közfeladatot lát el, és ezért az azzal összefüggő adatai közérdekből nyilvánosnak minősülnek.

A gazdálkodó szervezetek jogszerűen védelemben részesülő üzleti titkait, banktitkát, értékpapír- és biztosítási titkait ugyancsak kitakarjuk a közzétett dokumentumokból, ha azonban azok közpénz felhasználásával függnek össze, a bírósági gyakorlatnak megfelelően – a közérdekű adatok megismerését nem gátoló módon – csak a feltétlenül védelemre érdemes adatokat tesszük felismerhetetlenné.

A kormányzati döntés-előkészítő adatok nyilvánosságra hozatalát törvény nem tiltja meg, arra ad csak lehetőséget hogy ezek kiadását a kormányzati szervek megtagadják. Ha ilyen adat jut el hozzánk, azt minden további nélkül, jogszerűen közzétehetjük, ezért azt meg is tesszük.

Ha ön bizonytalan abban, hogy egy-egy dokumentum tartalmaz-e nyilvánosságra nem hozható adatokat, vagy ha arra kíváncsi, milyen joghátrány értheti a dokumentumok beküldésével, kérésére együttműködő ügyvédeink felveszik önnel a kapcsolatot a kérdés tisztázása érdekében. E megoldás előnye, hogy az ügyvédi titok révén a későbbiekben sem derülhet ki semmilyen eljárásban az ön személyazonossága.

A közzétett adatok esetében az információforrás védelmét az újságírói és az ügyvédi hivatás szabályai biztosítják. Bár a tavaly elfogadott “médiaalkotmány” szerint – alkotmányellenes módon – az újságírót egyes esetekben kötelezni lehet az információ forrásának felfedésére, ehhez nem társul szankció, így újságíróink semmilyen esetben nem fogják az ön kilétét felfedni. Az informatikai tudnivalók részben arra is talál megoldásokat, hogy még mi se ismerhessük meg, kicsoda ön valójában.

Amennyiben anonim módon szeretne szivárogtatni, a fent megadott protokoll szerint járjon el.  Lehetőség szerint mellékeljen egy összefoglalót arról, miért érdekesek vagy fontosak a beküldött dokumentumok, és ön mi módon érintett az ügyben. Amennyiben nem ragaszkodik az anonimitáshoz, és visszajelzést szeretne kapni a beküldött anyag sorsára vonatkozóan, adjon meg egy elérhetőséget, amelyen kapcsolatba léphetünk önnel.

Ha a dokumentumok olyan részleteket tartalmaznak, amelyeknek nyilvánossága kínosan érintené önt, törölje ki azokat, vagy írja meg nekünk, hogy pontosan melyek ezek a részek. Számítson arra, hogy az átadott anyag – tartalmi ellenőrzés, a szenzitív, nem közszereplőkre vonatkozó személyes adatok kitakarása és jogi értékelés után – részben vagy egészben megjelenik ezen a honlapon. Mindazonáltal fenntartjuk a jogot, hogy mérlegeljük, hogy a beküldött anyagok közlése valóban közérdeket szolgál-e.

Amennyiben a dokumentumok elektronikus továbbításával nem boldogul, írjon e-mailt, válaszul részletes instrukciókat küldünk arról, hogyan juttathatja el számunkra biztonságosan a fizikai adathordozót (papír, CD/DVD, pendrive, stb). Ezt a megoldást csak akkor válassza, ha semmilyen módon nem boldogul az internetes beküldéssel.