Érd

A csatornatársulástól 38 millió forintot vett fel a volt fideszes polgármester

Érd jelenlegi városvezetése polgári peres eljárással kívánja visszaszerezni az előző fideszes polgármestertől a szerintük jogellenesen kifizetett pénzeket, miután a rendőrség elutasította a büntető feljelentést. Arról a T. Mészáros Andrásról van szó, akinek vezényletével a csatornaberuházás befejezése után nem visszafizették a családok által feleslegesen befizetett pénzeket, hanem másra, például útépítésekre költötték. A csatornatársulás tanácsának tagjai, Érd, Diósd és Tárnok polgármesterei 2011 és 2019 között összesen 72 millió forintos honoráriumot kaptak. 

Az Átlátszóhoz eljutott táblázat szerint az Érd térségi csatornatársulás tanácsa három tagjának 2011 és 2019 között összesen 72 millió forintos honorárium jutott. A legnagyobb összegű tiszteletdíjat a társulás elnöke, Érd akkori fideszes polgármestere, T. Mészáros András vette fel: 38 millió forintot. A fennmaradó 34 millió forinton Diósd egymást követő független polgármesterei, Spéth Géza és Bogó László, valamint Tárnok volt fideszes polgármestere, Szolnoki Gábor osztoztak.

Érd jelenlegi városvezetése polgári peres eljárás útján kívánja visszaszerezni az álláspontjuk szerint jogellenesen kifizetett pénzeket. „Miután a rendőrség elutasította Csőzik László polgármester büntető feljelentését, polgári jogi úton, polgári perben szeretnénk visszaszerezni a szabálytalanul kifizetett tiszteletdíjat. Várhatóan jövő év első negyedévében indíthatjuk a pert, jelenleg folyik a per előkészítése a város ügyvédje által”– mondta el László Ferenc, az önkormányzat kommunikációs vezetője az Átlátszó érdeklődésére.

László Ferenc hozzátette: nyitottak arra is, hogy elálljanak a perindítástól, amennyiben a következő hetekben az érintettek visszafizetik az illetékes minisztérium szerint is szabálytalanul felvett díjakat. Erre a polgármester lehetőséget teremtett, amikor a novemberi közgyűlésen felszólította az érdi közgyűlés érintett képviselőjét, hivatali elődjét, T. Mészáros Andrást, hogy ezzel a befizetéssel is segítse a rezsiválság miatt nehéz helyzetben lévő önkormányzatot.

„Eddig semmilyen visszajelzés nem érkezett erre a felhívásra” – közölte a kommunikációs vezető.

A tiszteletdíjra és a minisztériumi levélre vonatkozó kérdéseinkre T. Mészáros és a volt diósdi polgármester, Bogó László nem válaszolt. Szolnoki Gábor, Tárnok fideszes volt polgármestere ezt kérte közölni: „Jelen tudásom és ismereteim szerint jogcím nélküli, törvénytelen juttatásban nem részesültem”.

Minisztériumi levélre hivatkoznak

2016 májusában a Nemzetgazdasági Minisztérium (a Pénzügyminisztérium jogelődje) Államháztartási Főosztályának vezetője ezt írta az érdi csatornatársulásnak az önkormányzat által fentebb hivatkozott levélben.

„A társulás elnöke és a társulási tanács tagjai választott tisztségviselőként így a saját önkormányzatukkal állnak jogviszonyban, ezért a részükre a társulásnál választott tisztségviselői tiszteletdíj jogcímen kifizetés nem történhet.”

Egy 2014-es dokumentum hasonló szellemben adott iránymutatást:

„Az Mötv.-nek [az önkormányzatokról szóló törvénynek] a társulásokra vonatkozó szabályai nem tartalmaznak utalást arra vonatkozóan, hogy a társulási tanács megállapíthat-e tiszteletdíjat a saját tagjai számára. Az Mötv. [önkormányzati törvény] szabályainak rendszertani értelmezéséből következően véleményünk szerint nincs lehetőség arra, hogy a társulási tanács a saját tagjai számára tiszteletdíjat állapítson meg” – idézi a Fejér Megyei Kormányhivatal a Belügyminisztérium akkori, önkormányzatokért felelős államtitkárát, Tállai Andrást.

Tállai így folytatta: „Erre csak akkor lenne lehetőség, ha a jogalkotó azt kifejezett törvényi lehetőségként biztosította volna […] Meg kell jegyeznünk azt is, hogy konkrét jogszabályi felhatalmazás és keretek nélkül teljesen parttalanná válhatna a tiszteletdíj megállapítása a társulási tanács tagjai számára.”

Az önkormányzati törvényben továbbra sincs rendelkezés a társulási tanácstagok tiszteletdíjáról, egy alacsonyabb rendű jogszabály, az államháztartási számvitelről szóló kormányrendelet egyik melléklete mégis lehetővé tett efféle kifizetést 2019. január 1-től. Ez alapján az utolsó évben történt kifizetés lehet szabályos.

Újabb gond T. Mészáros vagyonnyilatkozatával

A táblázatban szereplő tiszteletdíjakat összehasonlítottuk T. Mészáros vagyonbevallásaival, és eltérést találtunk. A táblázat szerint a csatornatársulás vezetősége 2011-ben havi 250 ezer forintot szavazott meg neki, ez az összeg 2013-tól havi 287 500 forintra emelkedett.

T. Mészáros tiszteletdíjai éves bontásban (forrás: Átlátszóhoz eljutott táblázat)

A fideszes politikus a 2017-ről és a 2018-as esztendőről leadott vagyonnyilatkozatában azonban mindössze havi 250 ezer forintot tüntetett fel.

Részlet T. Mészáros 2018-as vagyonnyilatkozatából

Két év alatt ez közel 1 millió forint különbséget jelent.

Korábban már szerepeltek valótlan adatok T. Mészáros vagyonnyilatkozatában. Az Átlátszó írta meg, hogy korábban a polgármesteri illetményének összegét tévesen jelölte meg.

Ki a leggazdagabb? Összeszedtük a megyei jogú városok polgármestereinek vagyonnyilatkozatait | atlatszo.hu

Ki a leggazdagabb? Összeszedtük a megyei jogú városok polgármestereinek vagyonnyilatkozatait

A lakosok nem kapták vissza a pénzüket

A csatornatársulást Érd és a szomszédos települések, Diósd és Tárnok szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerének megépítésére alapították 2009-ben.

A településeken létrehozott lakossági társulatok (nem összetévesztendőek a társulásokkal) érdekeltségi hozzájárulást kezdtek beszedni a háztartásoktól. Érden ennek az összege háztartásonként 250 ezer forint volt. A társulatok az érdekeltségi hozzájárulások beszedése után a projektet levezénylő csatornatársulásnak utalták tovább a lakossági pénzt.

Az időközben beérkező uniós és önerős támogatások azonban csaknem teljes mértékben fedezték a csatornázási munkálatok költségét. A vízgazdálkodásról szóló törvény és annak nyomatékosító módosításai egyértelművé tették: ezzel a pénzzel a leggyorsabban el kell számolni, és a megmaradt pénzt vissza kell adni a családoknak. A törvény 2017-ben lépett hatályba.

Ehelyett T. Mészárosék más célra költötték el a csatornapénzt: például utakat építettek belőle.

Noha a parlamentben az Orbán-kormány belügyminisztériumi államtitkára 2016-ban a leghatározottabban leszögezte a vízgazdálkodási törvény vitáján: ezzel a módosítással akadályozzák meg, hogy az ingatlanok tulajdonosaitól beszedett vagy köztartozásként behajtott, a víziközmű-létesítmény megvalósítását szolgáló érdekeltségi hozzájárulást a közfeladatán kívül egyéb tevékenység finanszírozására fordítsák.

Azóta több bírósági ítélet kimondta, hogy tilos útépítésre fordítani a csatornázásra beszedett lakossági pénzt. Egy Heves megyei településen a helyi civilek 100 százalékos pernyertesen már vissza is kapták az őket megillető csatornapénzt.

Érden a befizetett pénz töredékét kapták vissza a háztartások, nagyjából 13 ezer forintot (a 2019-es őszi hatalomváltás után az ellenzéki szövetség azt ígérte, hogy 2024-ig 250 ezer forint érdekeltségi hozzájárulást fizetnek vissza).

A térség civiljei több feljelentést tettek a térségi csatornaprojekt visszásságai miatt, így a nyomozó hatósághoz fordultak azért is, mert az érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése helyett azt az eredeti cél helyett másra, így például útépítésre költötte a T. Mészáros által vezetett társulás. A rendőrség jelenleg is nyomoz hűtlen kezelés és sikkasztás gyanúja miatt.

Ügyészi parancsra újra nyomoznak a 34 milliárdos csatornaügyben, több tucat tanút idéztek | atlatszo.hu

Jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált az az ítélet, amelyben 141 millió forintnyi csatornapénz megfizetésére kötelezték a karácsondi önkormányzatot, amiért a lakossági hozzájárulásokat útépítésekre költötték. A Pest megyei rendőrség viszont azért szüntette meg hasonló ügyben a nyomozást Érden és a térségében, mert „nem merült fel adat arra” nézve, hogy a csatornapénzt másra költötték volna.

Nem ez volt az egyetlen súlyos gond a T. Mészárosék által levezényelt csatornaprojekttel. A fideszes volt érdi polgármester évekig elhallgatta, aztán bagatellizálta alpolgármestereivel együtt a beruházás egyik legfontosabb projektelemét érintő közbeszerzési szabálytalanságot. T. Mészárosék szabálysértése az adófizető állampolgárok 1,4 milliárd forintjába került.

Az érdi csatornaprojektből 1,4 milliárd forintot kellett visszafizetni az uniónak szabálytalanságok miatt | atlatszo.hu

Ezzel kapcsolatban Csőzik László, a civilek városházi képviselője rákérdezett, hogy az említett ellenőrzések „(…) megtörténtek, vagy folyamatban vannak-e? Tehát a projektet akár egészében, akár részleteiben kik, milyen hatóság, milyen szervezet ellenőrizte és milyen mélységben?” – idézi a jegyzőkönyv a képviselőt.

Kis Zoltán

Fotó: T. Mészáros András politikusi Facebook-oldala

Megosztás