Érd

Az Átlátszó adatigénylésére adott válasz is hozzájárult az érdi jegyző távozásához

Újabb belső vizsgálat indult az érdi polgármesteri hivatalban annak kiderítésére, hogy az előző, fideszes városvezetés által kiírt óvodaépítési közbeszerzések idején kartelleztek-e a meghívott cégek. Erre azzal együtt került sor, hogy Konkoly Zita jegyző közös megegyezéssel távozott a hivatal éléről. Érd kommunikációs vezetője az Átlátszónak küldött levelében úgy fogalmazott, hogy az általunk firtatott ügyek elégtelen kivizsgálása, és a jelentés ellentmondásai is szerepet játszottak abban, hogy a polgármester kezdeményezte a jegyző munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere, Csőzik László az Átlátszó 2021. október 5-i sajtómegkeresését követően belső vizsgálat lefolytatására utasította a Polgármesteri Hivatalt akkor vezető dr. Konkoly Zita jegyző asszonyt – írta meg január első hetében László Ferenc kommunikációs vezető az Átlátszónak.

Lapunk két adatigénylésre adott meglepő válaszra kérdezett rá (az adatigényléseket itt és itt olvashatja el). Az adatigénylések két építőipari cég, a Káblán Bau Kft. és a General-Invest Bau Kft. által elnyert beruházások alvállalkozóinak megismerésére irányultak. A hivatal azt a választ adta, hogy a Káblán által tető alá hozott beruházások közül az egyikben, és a General-Invest Bau esetében több közbeszerzési eljárásban „nincsenek lejelentett alvállalkozók”.

Ez szerfölött különös, hiszen aligha tűnt valószínűnek, hogy a cégek alvállalkozók nélkül építettek vagy felújítottak óvodákat. A semmilyen építőipari tapasztalattal nem rendelkező Káblánnak ráadásul mindössze egyetlen alkalmazottja volt.

Gyorsan cégtemetőbe került a bejegyzése után 445 milliót elnyerő cég | atlatszo.hu

Szinte a semmiből robbant be Érd építőipari piacára a Káblán Bau Kft., amely 2017-ben, bejegyzése után pár hónappal az önkormányzat két óvodaépítési beruházására kiírt közbeszerzési pályázatát nyerte meg sok százmillió forint értékben. Két évre rá, pár nappal a Fidesz által Érden elbukott önkormányzati választás után az érdi közbeszerzési csodacég a tatabányai cégtemetőben landolt. Nagyító alá vettük a kft.-t és a közbeszerzés körülményeit.

Az Átlátszó október 5-i levelében arra kérdezett rá, hogyan lehetséges ez. A hivatal az adatigénylésekre adott válaszban vélhetően arra akart utalni, hogy a nyertes ajánlattevő cégek nem közölték az ajánlatkérővel, hogy milyen alvállalkozókat vont be a beruházásba, vagy bevontak-e egyáltalán alvállalkozókat. Ha ez így történt, akkor megsértették a jogszabályokat. Ezt azonban a hivatalnak észlelnie kellett volna.

„Felhívták-e az ajánlattevőt a törvényes és szerződés szerinti eljárásra, az alvállalkozók pótlólagos lejelentésére? Ha nem tették meg, azt miért mulasztották el, illetve vizsgálták-e az esetleges mulasztást, állapítottak-e meg személyi felelősséget, miután így a közbeszerzési törvény egyik legfontosabb, átláthatósági alapelve súlyos sérelmet szenvedett?” – kérdeztük a polgármestert.

Csőzik ezután rendelte el a belső vizsgálatot. „A jegyző ugyan a polgármester által megadott határidőn túl, de a vizsgálatot lefolytatta, és az arról szóló jelentést Csőzik László számára december 5-én elküldte” – írta a kommunikációs vezető az Átlátszónak.

A vizsgálati jelentés szerint az adatigénylésekre adott válaszok – az elég megengedő megfogalmazás szerint – többnyire nem voltak kellően tényszerűek, de jogi értelemben sem voltak teljesen világosak.

Volt olyan projekt is, amelyben lejelentették az alvállalkozót – szemben az adatigénylésre adott válasszal. Több esetben a nyertes cég közölte, hogy nem kíván alvállalkozót bevonni. Más projektek esetében az építési napló tartalmazta az alvállalkozók neveit.

László Ferenc így folytatta: „a korábban önnek küldött közérdekű adatkérésekre adott válaszok és a jelentésben szereplő megállapítások közti ellentmondásokat a polgármester észlelte, és azon az állásponton van, hogy ezen ellentmondások egy részére a jelentés nem ad kielégítő magyarázatot. (…) Továbbá a polgármester határozottan úgy látja, a vizsgálat nem tért ki az ön által közérdekű adatkéréssel érintett, egy jól körülhatárolható vállalkozói kör által 2019 előtt végzett, a még fideszes vezetésű városvezetés időszakában zajló óvodaberuházások minden elemére, így például az egyik projekt (az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde csoportszobáinak felújításához kapcsolódó kivitelező kiválasztás a VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 kódszámú projekt keretében) vizsgálata kimaradt”.

Kartellezés gyanúja miatt nyomoznak egy 280 millió forintos érdi óvoda-közbeszerzés ügyében | atlatszo.hu

Négymillió forintos uniós bírság és 70 millió forintos uniós visszatérítési szankció kiszabása után nyomozás indult a sokat vitatott érdi óvodaépítések egyikének közbeszerzési visszásságai miatt. Korábban a hatóságok azt állapították meg, hogy a 278 milliós Fácán utcai óvodaberuházás közbeszerzési eljárásában két meghívott cég összejátszott. A nyertes cég tulajdonosa a fideszes óvodaépítéseket felügyelő volt alpolgármester rokona. A rendőrség hivatalos megfogalmazása szerint: „egyelőre ismeretlen tettes ellen” folyik a büntetőeljárás.

László utalt arra, hogy maga a jelentés is tartalmaz egy olyan újabb kartellgyanús esetet, amelyben az egyik ajánlattevőt a későbbi nyertes alvállalkozóként vont be, ezt pedig a törvény kifejezetten tiltja.

A polgármester elégedetlenségét fejezte ki a jelentés azon részével is, amely azt firtatta, hogy a hivatal munkatársai hozzáférhettek-e az építési naplókhoz, illetve az azokban szereplő adatokhoz. Csőzik olyannyira elégedetlen volt a jelentéssel, hogy újabb, ebben az esetben a belső ellenőr által lefolytatandó vizsgálatot rendelt el.

A lapunknak küldött válaszban az is szerepel, hogy „a fenti ügyek elégtelen kivizsgálása, a jelentés ellentmondásai is szerepet játszottak abban, hogy

a polgármester december 15-én végül kezdeményezte a jegyző, dr. Konkoly Zita munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését”.

Dr. Konkoly Zitát, Érd város új jegyzőjét 2020. március 9-én a polgármestert még többek között úgy mutatta be a Facebookon, mint rugalmas, a közösség érdekeit szem előtt tartó, szakmailag felkészült szakembert.

Írásban megkerestük dr. Konkoly Zitát, hogy szeretne-e reagálni a vele kapcsolatos történésekre, de cikkünk megjelenéséig nem reagált.

Büntetés, rendőrségi nyomozás

Az ügy hátterében Érd vélhetően legnagyobb horderejű kartellezési ügye áll. A Fácán utcai óvoda közbeszerzési eljárása során az egyik ajánlattevőt a győztes cég alvállalkozóként vonta be. A Közbeszerzési Hatóság – az uniós vizsgálat után – az önkormányzatot kétmillió forintra büntette, a Pénzügyminisztérium pedig 70 millió forint támogatás visszafizetésére kötelezte. Az ügyben tavaly májusban rendőrségi nyomozás indult.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint „a Belügyminisztérium tavaly év végén úgy döntött, hogy az általunk 2021. II. félévére kért, ún. »ÖNHIKI-s« támogatási kérelmünkben szereplő közel 540 millió forint helyett csak 126 millió forint rendkívüli támogatást ítél meg önkormányzatunknak. Mindez azt jelenti, hogy eddig a Fácán utcai óvoda építésében feltárt kartellgyanús ügyben a Pénzügyminisztérium által megszabott 70 millió forintos visszafizetési kötelezettség tekintetében mindösszesen 27 millió lejárt tartozást fizetett ki a kormány, azaz úgy tűnik, ebben az előző fideszes városvezetéshez kötődő ügyben a maradék 43 milliót az érdi adófizetők kénytelenek állni.”

Az Átlátszó ezután kérte ki a többi, ehhez a céghez köthető közbeszerzés alvállalkozóinak nevét. Ez a cég a General-Invest Bau Kft., Érd közbeszerzési sikercége: 2011-től 2019-ig közel 1,5 milliárd forint értékben nyert el többnyire óvodákkal kapcsolatos építési és felújítási tendereket.

De miért probléma, ha a korábbi ajánlattevőt a nyertes cég alvállalkozóként vonja be a beruházásba?

A kartellezők nem egyeztetnek a piac felosztásáról vagy a piaci magatartások egyeztetéséről a nagy nyilvánosság előtt, az efféle összebeszélésék leleplezése pedig meglehetősen bonyodalmas feladat. Ezért a jogalkotó az efféle egyeztetések gyanújára alapozva rendel szankcionálni bizonyos eseteket.

Egymilliárdért nyert közbeszerzéseket az alpolgármester-közeli cég Érden | atlatszo.hu

Nyolc év alatt tizenhat közbeszerzési eljárásban összesen több mint egymilliárd forint értékben nyert közbeszerzési pályázatokat Érden az a cég, amelytől 2011-ben lakást vásárolt a későbbi fideszes alpolgármester. A General-Invest Bau Kft. egyik tulajdonosa 2015-től vált hivatalosan az érdi politikus rokonságának tagjává: a vállalkozó fivére elvette a fideszes Bács István testvérét. Bács alpolgármester vagyonnyilatkozatában is talált az Átlátszó pár furcsaságot.

Amikor a vesztes ajánlatkérőből nem sokkal később alvállalkozó lesz, azt a szakirodalom színlelt vagy támogató ajánlatnak nevezi. A törvény – lényegében, és leegyszerűsítve a helyzetet – azt vélelmezi, hogy a későbbi alvállalkozó szándékosan olyan ajánlatot tett, hogy ne nyerjen, ezzel elősegítve a másik ajánlattevő sikerét. A vesztes ajánlattevőt pedig az alvállalkozói megbízással fizeti ki a nyertes cég.

A General-Invest Bau bizonyos szerződési és rokoni kapcsolatok révén az előző ciklusban alpolgármesterként ténykedő fideszes Bács Istvánhoz köthető. Az Átlátszó adatigénylésével érintett másik cég a több áttétellel a General-Invest Bau Kft. ügyvezetőjéhez kapcsolható Káblán Bau Kft., amely nem sokkal bejegyzése után két közbeszerzési eljárásban 445 millió forint értékben köthetett szerződést a fideszes önkormányzattal.

A General-Invest Bau és a Káblán egy jól körülírható cégcsoport tagjai: 2017 után nagy gyakorisággal ezeket a cégeket hívták meg az építési beruházások közbeszerzési eljárásaiba.

Ajánlatkérésekkel bebetonozott cégek hálózata osztozott a milliárdos közbeszerzéseken Érden | atlatszo.hu

Az ország több térségében feltárt céghálózatokéhoz hasonló közbeszerzési séma nyomaira bukkant kutatásai során az Átlátszó Érden. Óvodákkal összefüggő építési közbeszerzésekre rendszeresen ugyanazokat a cégeket hívták meg. A csoport legnagyobb nyertese a 2019 előtti fideszes városvezetés óvodaügyekért felelős alpolgármesteréhez rokonsági kapcsolat révén köthető cég. Az egyik óvodaberuházás ügyében kartell-bűncselekmény miatt jelenleg is nyomozás folyik, amiért a vesztes pályázót a nyertes később alvállalkozónak bevonta a beruházásba. A cégháló felderítését nem könnyítette meg a polgármesteri hivatal: Érd ellenzéki polgármestere belső vizsgálatot rendelt el, miután az ügyben az Átlátszó adatigényléseire vélhetően nem mindenre kiterjedő információkat adtak ki.

Kis Zoltán

Fotó: Csőzik László és Konkoly Zita jegyző egy korábbi közgyűlésen (forrás: erdmost.hu)

Megosztás