Cikkek

Szerkessze adományával az Átlátszót – több pénzt a jó projekteknek!

Drága olvasóink, ismét támogatási felhívással fordulunk a nagyközönséghez. Az atlatszo.hu magánadományokból működik: nem fogadunk el pénzt állami vagy önkormányzati szervezetektől, pártoktól, vagy olyan cégektől amelyeknek tulajdonosi vagy döntéshozói háttere nem átlátható. Nagy szükségünk van viszont közönségünk adományozásban is megnyilvánuló pozitív visszajelzéseire. Adományozóink mostantól azt is megjelölhetik, melyik projektünket vagy projektjeinket szeretnék támogatni, az így címkézett adományokat az önök által megjelölt célra fogjuk költeni.

Az atlatszo.hu magánadományokból tartja fenn magát. Az átláthatóság érdekében az adományozók nevét és az adomány összegét a honlapon közzétesszük. A kis összegű, magánszemélyektől származó adományok esetében méltányolhatónak látjuk azokat az igényeket, hogy az adományozás ténye ne kerüljön közzétételre, ezért az egy naptári évben összesen 50,000 forint alatti összeget adományozó magánszemélyek adatait csak külön ezirányú kérésük esetén tesszük közzé. Az egy naptári éven belül összesen 500,000 forint feletti adományok esetében a támogatóval külön szerződést kötünk, amelyben az adományozó külön is vállalja, hogy a honlap tevékenységére semmilyen befolyást nem gyakorol.

Támogatásokat az atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. fogad a MagNet Magyar Közösségi Bank 16200216-00141891 bankszámlaszámán. Tavaly augusztus óta a PayPal és a Flattr rendszerén keresztül is fogadunk támogatásokat, októberben pedig az adományozóink visszajelzései nyomán 50,000 forintra emeltük az éves anonim limitet.

A februárban  bevezetett “előfizetési” rendszerben havi 1000, 2000 és 5000 forintos rendszeres támogatást lehet vállalni a PayPal-en keresztül. A legkisebb összeg is számít, hiszen a watchdog szervezetek számára szóbajöhető, jelentős támogatási lehetőségekkel gazdálkodó intézményi támogatók egyebek mellett a támogató magánszemélyek számán mérik le egy-egy projekt társadalmi sikerét, és annak függvényében ítélhetnek meg számunkra további forrásokat. A tavaly júliusi indulás óta több mint száz magánszemély adományozott az Átlátszónak kisebb-nagyobb összegeket, támogatóink listája itt elérhető.

Adományozóink mostantól azt is megjelölhetik, melyik projektünket szeretnék támogatni, az így címkézett adományokat a megjelölt célra fogjuk költeni. Átutalásnál a megjegyzés rovatba írják be az alább felsorolt projektek jeligéjét (Operation „Gipsz Jakab”), ha PayPal-en keresztül utalnak, kérjük hogy egy külön emailben jelezzék számunkra ([email protected]) hogy melyik projektre szánták adományukat. A projekt-túlélőverseny állását minden hónapban közzétesszük majd. Természetesen továbbra is van lehetőség arra, hogy az egész szervezetet támogassák, projekt megjelölése nélkül, vagy havi rendszeres „előfizetést” vállaljanak.

Projekt-túlélőversenyünk résztvevői a következők:

Operation „Talpalatnyi föld”

Az oknyomozó projekt címe Talpalatnyi föld, a cikksorozat szerzője Ferenczi Krisztina. A szerző szabadfoglalkozású oknyomozó újságíró. A Talpalatnyi föld című cikksorozatban Ferenczi azt vizsgálja, milyen személyes érdekek érhetők tetten a gazdák által várt, ám többségük számára egy talpalatnyi földet sem hozó, 20 éves állami földbérlet szerződések mögött a miniszterelnök pátriájában. A közvagyon magánvagyonná konvertálásának szisztémája is körvonalazódik a sorozat elkövetkező részeiben. A cikksorozatban korábban megjelent írások:

Orbán-dácsa, rengeteg szántó, és sok marha kell a jó focihoz

Új földesúr Göbölpusztán: “Itt minden Mészáros Lőrincé”

Lévai Anikó tulajdonostársa nyerte a legtöbbet Felcsúton

“Szarok rá hogy más mit mond” – Mészáros Lőrinc videóinterjú

Talpalatnyi föld I.: Alcsút és Bicske között terjeszkedik az Orbán-uradalom

Operation „Kis Oligarchatározó”

Az oknyomozó projekt címe Kis oligarchatározó, a cikksorozat szerzője Mong Attila. A szerző Soma-; és Pulitzer-emlékdíjas oknyomozó újságíró, az atlatszo.hu főszerkesztő-helyettese. A cikksorozat célja, hogy rendszeres időközönként, rövid portré segítségével bemutassuk azokat az üzletembereket, akik vagyona az állammal folytatott vitatott üzleteknek hála gyarapodott és/vagy a vagyonukat politikai befolyás kiépítésére is felhasználják, akár a további meggazdagodás, akár a hatalom irányítása céljából. A portrékkal együtt az oligarchákat klasszifikálja is a szerző, a rangsorolásnál három jellemzőt, a jelenlegi vagyonfokot, politikai, és médiabefolyást osztályozza, ami egy idő után lehetőséget ad rangsor kialakítására, és arra is, hogy a toplista időbeni változásait is követhessük. A cikksorozatban korábban megjelent írások:

Indul a Kis oligarchatározó 

Kis Oligarchatározó: Leisztinger Tamás

Operation „Belváros-Lipótváros”

Az oknyomozó projekt címe Belváros-Lipótváros, a cikksorozat szerzője Bodoky Tamás. A szerző Soma-; Minőségi Újságírásért-; és Pulitzer-emlékdíjas oknyomozó újságíró, az atlatszo.hu főszerkesztője. Korábbi sikeres tényfeltáró cikksorozatai: Rendőri túlkapások, MVM-milliárdok offshore cégeknek, a Grupo Milton spanyol módszere, Offshore-ipar Magyarországon. A Szigorúan titkos ingatlanügyletek című cikksorozatban Bodoky annak jár utána, hogy miként sáfárkodik a Belváros-Lipótvárosi Önkormányzat a köztulajdonban lévő ingatlanaival. A cikksorozatban korábban megjelent írások:

atlatszo.hu – Belváros Lipótváros 3:0

atlatszo.hu – Belváros-Lipótváros 2:0

atlatszo.hu – Belváros-Lipótváros 1:0

Belváros-Lipótváros 1,2 millió forintért adja a közérdekű adatot

Büntetőjogi következményekkel fenyeget Belváros-Lipótváros

Belváros-Lipótváros: Százmilliók csókos alvállalkozóknak

Belváros-Lipótváros: Újabb több száz, az elmúlt években privatizált ingatlan listája

Belváros-Lipótváros: Sunnyogás vagy jogkövetés?

Szigorúan titkos ingatlanügyletek: Pereljük az ötödik kerületet

Operation „Elátkozott építőipar”

Az oknyomozó projekt címe Elátkozott építőipar, a cikksorozat szerzője Becker András újságíró, a Magyar Narancs munkatársa. Elsősorban ún. társadalmi kérdésekről ír, kiemelten a romákat, illetve más kisebbségeket érintő témákról, de emellett rendszeresen jelentkezik oknyomozó riportokkal is. 2011-ben Minőségi Újságírás-díjat kapott. Az Elátkozott építőipar című cikksorozatban a szerző Vas A. Gáborral közösen a Gropius Zrt. felszámolása, illetve a Vegyépszer Hungária Zrt. csődje körüli különös, sokszor megmagyarázhatatlannak tűnő eseményeknek jár utána. A sorozat tervezett további részeiben megpróbálják kideríteni, miképp lehetséges, hogy ugyanaz a felszámoló, a Cash & Limes Zrt. játszott szerepet e két cég (és még egy harmadik közbeszerzési óriás, a Szeviép Zrt.) csőd-, illetve felszámolási eljárásában, milyen állami/önkormányzati szervezetek működtek közre e cégek különböző ügyleteiben, úgy, hogy az összeomlás, mely mindkét cég esetében vállalkozások tucatjait temette maga alá, látszólag teljesen váratlanul, minden előjel nélkül következhetett be. A cikksorozatban korábban megjelent írások:

A Gropius Zrt. csődje III.: Akadozó felszámolás, időhúzás a bíróságon

A Gropius Zrt. csődje II.: Az első milliók

A Gropius Zrt. csődje: Inkasszó

Elátkozott építőipar: Válság, korrupció, csődhullám

Operation „Jogászok”

Megírjuk az adatigényt, várjuk a határidőt. Ha időben megküldték, örülünk. Ha nem küldték vagy megtagadták, perelünk. Az atlatszo.hu jogi csoportja felel azért, hogy a bíróság előtt is érvényesítse a közérdekű adatok megismeréséhez való jogot. Egyszerre könnyű és nehéz a dolgunk. Könnyű, mert annak bizonyítása, hogy az adatigénylést jogszerűen tagadták meg, az adatgazdát terheli. Nehéz viszont, mert sokszor úgy kell perelnünk, hogy nem is tudjuk, mi a per tárgya – hiszen az adatot előzőleg nem láthatjuk. Az atlatszo.hu jogi csoportja is átlátszóan működik: valamennyi periratot, a saját és az ellenérdekű fél beadványait, a jegyzőkönyveket és az ítéleteket is közzétesszük. Így nem csak ellenőrizhető a tevékenységünk, de akár segítséget is nyújthatunk azoknak, akik hasonló perek vitelére vállalkoznak. Örömmel várunk bárkit a bírósági tárgyalásokra is, írjon nekünk, akit érdekel, hogy mikor, miben járunk el. Reméljük, hogy a korábbinál gyakoribb adatigényléses perek elősegítik a bírói gyakorlat fejlesztését is. Ha érdeklik a titkok és hazugságok, támogassa az atlatszo.hu jogi munkacsoportját!

Operation „Kimittud”

Az atlatszo.hu által üzemeltetett KiMitTud weboldal ahhoz nyújt segítséget, hogy bárki információkhoz juthasson Magyarország minden olyan állami, önkormányzati vagy más közfeladatot ellátó szervéről, intézményéről, amely az állam működtetésében részt vesz vagy közpénzt költ. Az állampolgárok – köztük Ön is – adót fizetnek, az állam pedig különböző feladatokra költi el a befolyó közpénzt. Csupa olyan célra, amely mindnyájunk életét érinti – az egészségügytől a nemzetvédelemig, az oktatástól a közszolgáltatásokig. Az állam bizonyos feladatokat jól végez, míg másokat nem. Minél többet tudunk az állam működéséről és a közpénzek felhasználásáról, javaslatainkkal annál inkább elő tudjuk segíteni ezt a munkát, illetve annál jobban tudjuk értékelni a feladatok sikeres végrehajtását. Ha fontosnak tartja ezt a célunkat, támogassa a KiMitTud projektet!

Operation „Magyarleaks”

Az atlatszo.hu által nyújtott MagyarLeaks kiszivárogtató szolgáltatás célja, hogy olyan információkat tegyen elérhetővé, amelyek nyilvánosságra kerüléséhez nyomós közérdek fűződik. Ilyen közérdek lehet például a közhatalom átláthatósága, a közpénzek felhasználásának nyomon követése, a gazdasági szereplők jogsértéseinek nyilvánosságra kerülése, vagy a környezet védelme. Jogsértő módon nem teszünk közzé információkat, azonban arra törekszünk, hogy egyrészt a nyilvánosság számára meg nem ismerhető adatok kitakarásával a lehető legtöbb információ eljuthasson a nagyközönséghez, másrészt pedig megindítsuk azokat az eljárásokat, amelyek nyomán a tartalmilag jogsértően eltitkolt adatok nyilvánosságra kerülhetnek. A nekünk szivárogtató küldők személyazonosságát akkor sem tárjuk fel, ha az véletlenül a tudomásunkra jut, és megvédjük az újságírók forrásvédelemhez való jogát. Ha azt szeretné hogy biztonságosabbá tegyük kiszivárogtató platformunkat, adományozzon a MagyarLeaks továbbfejlesztésére!

Operation „Videó”

Egy kép többet mond ezer szónál, de nagyon sokba kerül. Ha azt szeretné hogy több videóval illusztráljuk oknyomozó cikksorozatainkat, vagy oknyomozó dokumentumfilmeket készítsünk, adományával tegye lehetővé hogy még több kisfilmet készíthessünk!

Operation „Fordítók”

Az atlatszo.hu fontosnak tartja hogy híreit angol nyelven is a nagyvilág elé tárja, illetve hogy a releváns nemzetközi hírforrások oknyomozással, kiszivárogtatással kapcsolatos híreit magyarul is megjelentesse. Ha fontosnak tartja hogy minőségi fordításokat tudjunk készíteni, támogassa szakfordító munkacsoportunkat.

Induljon hát a projekt-túlélőverseny, várjuk az adományokat, a verseny állását minden hónapban közzétesszük majd – új versenyzők is felbukkanhatnak a mezőnyben a későbbiekben. Támogatási elveinkről, eddigi támogatóinkról itt tájékozódhat részletesebben.

Köszönjük szépen a támogatásokat!

a szerk.

 

Megosztás