Adatigényléses perek

Perelünk a Szuverenitásvédelmi Hivatallal kollaboráló intézmények szerződéseiért

Az ügyvédi kamarától nem sikerült beleegyezést kicsikarnia, de több intézménnyel sikeresen állapodott meg az együttműködésük kereteiről a Szuverenitásvédelmi Hivatal. A Lánczi Tamás vezette intézménytől közérdekű adatigénylésben kértük a megállapodásokat és az ezeket megelőző levelezéseket. A hivatal az adatigénylést megtagadta, amiért bepereljük.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal megtagadta, hogy teljesítse közérdekű adatigénylésünket, amelyben a más szervezetekkel kötött megállapodásaikat kértük. Az adatigénylés teljesítéséért perre megyünk a hivatallal.

Május közepén került nyilvánosságra, hogy az év elején létrehozott Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) az ügyvédi kamara asszisztálását kérte ahhoz, hogy besúgóhálózatot építhessen ügyvédekből. Az SZH elnöke Lánczi Tamás áprilisban levélben kereste meg a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét Havasi Dezsőt.

Lánczi a levélben arra kérte a kamarai elnököt, hogy alakítsanak ki együttműködést, ami egyebek mellett létrehozza egy protokollt arra, hogy „az ügyvédi tevékenység során tapasztalt, a szuverenitásvédelmi törvénybe ütköző magatartás hogyan jusson a Hivatal tudomására”. Lánczi kérései között szerepelt, hogy a kamara bocsásson ki állásfoglalást az ügyvédeknek „az információk bejelentésére vonatkozóan”, egészítse ki a szabályzatát a „szuverenitásvédelemmel kapcsolatos ügyvédi feladatokról és felelősségekről” szóló új regulákkal, és hogy a Hivatal kapjon közvetlen kapcsolattartót minden vármegyei vagy városi ügyvédi kamaránál.

Havasi a megkeresést levélben utasította vissza, amelyben jelezte, hogy Lánczi elképzelése nem egyeztethető össze az ügyvédi titoktartás törvényben rögzített követelményével. A levélváltásról szóló beszámoló előbb az ügyvédi kamara hírlevelében jelent meg, majd a média is beszámolt róla.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal ezután a saját Facebook-oldalán közölte: a hivatal „közvetlenül működésének megkezdése után számos állami intézménnyel és köztestülettel vette fel a kapcsolatot azzal a céllal, hogy együttműködést kezdeményezzen a magyar szuverenitás védelme érdekében”. A posztban az áll, hogy „a megkeresett szervezetektől egytől egyig pozitív választ” kaptak, és az együttműködést ezekkel szereplőkkel megkezdték. A bejegyzés mellékleteként közölték az ügyvédi kamarával folytatott üzenetváltást is, a szöveg szerint a „tisztánlátás” érdekében.

Szuvi

Részlet Lánczi Tamás leveléből (Facebook)

A Szuverenitásvédelmi Hivataltól közérdekű adatigénylésben kértük, hogy adja ki mindezeket a megállapodásokat. Azt is kértük, hogy bocsássák rendelkezésünkre a megállapodásokat megelőző levelezéseket. A Szuverenitásvédelmi Hivatal az adatigénylést megtagadta arra hivatkozva, hogy ezek döntéselőkészítő adatnak számítanak. Álláspontjukkal nem értünk egyet és a bíróságon keresztül próbáljuk meg elérni az adatok kiadását.

Nemrégiben Tóth Bertalan szocialista párti országgyűlési képviselő úgynevezett parlamenti kérdéssel próbálta megtudni, hogy kiket keresett meg az SZH az ügyvédi kamarán kívül; a kormány képviselője azzal pattintotta le, hogy a hivatal független államigazgatási szervként, nem a kormány alárendeltjeként működik.

Sarkadi Nagy Márton

Címlapfotó: Szuverenitásvédelmi Hivatal / FB

Megosztás