rezsihorror

Megszűnik az iskolabusz Szatymazon, nincs rá havi 70 ezer forint

2021-ben 3,1 millió forintot szánt az önkormányzat önként vállalt feladatokra, 2022-re ez 900 ezer forintra csökkent. Az iskolabuszt anno azért hozták létre, hogy segítsék a külterületen élő gyerekek iskolába jutását, ezt a helyi alapítvány üzemeltette. Az alapítványi beszámoló szerint ez 2021-ben 851 ezer forintot vitt el. Szatymaz fideszes polgármestere szerint most nincs erre pénz.

„A gázszolgáltató ajánlata 12-szerese az eddigi árnak. Ez azt jelenti, hogy az évente 5 millió Ft körüli gázszámla az önkormányzati intézményeknél közel 60 millió forintra emelkedik” – ezzel kezdte a lakosoknak szóló nyílt levelét Barna Károly, Szatymaz fideszes polgármestere. A településvezető által jegyezett „Polgármesteri tájékoztató az energiaárak emelkedéséről” című levélben a gázár emelkedésen túl arról is írt Barna, hogy „a Közbiztonsági Központ épületében dolgozó kollégák a fűtési szezonban a polgármesteri hivatal épületébe költöznek. A hivatal fűtését elsősorban a korábban beszerelt klímákkal tervezzük biztosítani, így a hivatal épületén lévő napelemek fedezik a fogyasztás egy részét. A művelődési ház és az egészségház is hasonló módon tudja csökkenteni a kiadásait.”

Ez azonban nem elég. Megszüntetik az iskolabuszt. A polgármester erről azt írta, „az önkormányzatnak vannak kötelező és önként vállalt feladatai. Az önként vállalt feladatra az állam nem biztosít pénzügyi forrást, azt magunknak kell finanszírozni. Ebben a nehéz helyzetben kényszerű döntéseket is meg kell hozni a kiadásaink csökkentése érdekében. Ezért került sor az iskolabusz szolgáltatás megszüntetésére. Az üzemanyagár emelkedése miatt ezt az önként vállalt feladatot már nem tudjuk biztosítani.”

Hátrányban a külterületen élő gyerekek

A 4700 lakosú község képviselő-testülete már 2012-ben tárgyalta az iskolabusz indítását. Az akkori testületi ülés jegyzőkönyve szerint „a külterületen élő családok helyzete több szempontból is figyelmet érdemel. Számukra a kapcsolattartás a belterülettel kiemelten fontos, hiszen gyermekeiknek biztosítani kell az oktatási intézményekbe való eljutást.

A feladatot minden nap teljesíteni kell, hiszen az egyes intézmények látogatása kötelező érvényű, és gyermekeik társadalmi beilleszkedését, értékes felnőtté válását teszi lehetővé. A naponta többszöri, áltatában több kilométeres út megtételét anyagi helyzettől, egyéb lehetőségektől függően sokféleképpen oldják meg.

A hátrányosabb helyzetű családok gyermekei akár kilométereket is gyalogolhatnak, míg elérnek az iskolába vagy buszmegállóhoz,

s emiatt jóval korábban is kell elindulniuk belterületi társaiknál. A kisebb gyermekek óvodába vagy bölcsődébe juttatása a gépkocsival nem rendelkező szülőknél még nagyobb gondot okoz, mivel az utak sokszor nem járhatók kerékpárral sem, szélsőségesebb esetben az autóval rendelkezők is nehézségekbe ütköznek, a felmerülő pluszkiadásokkal már nem is számolva.

Több gyermek esetén a változó időpontban való hazautaztatás is komoly szervezést igényel, így akár naponta 3-szor is be kell utazni belterületre a szülőknek, ez természetesen munkahellyel (nem otthonukban dolgozók esetében) rendelkező szülők számára újabb gondokat vet fel.

Az általános iskola Szatymazon a Google Maps térképén.

A családok életének könnyítése érdekében célszerű iskolabusz járatok szervezése külterületen, mely kijelölt útvonalakon közlekedve iskolába vagy óvodába szállítaná a rászoruló gyermekeket, valamint a hazaszállítást is megoldaná egy optimális időpontban. A működtetés során figyelembe kell venni az olyan területeket, ahol több gyermekkorú személy él, így növelve a kihasználtságot és költséghatékonyságot.”

Az adókedvezményt visszavonhatják

„Nemcsak iskolabusz volt, hanem sportegyesületek is ezzel utaztak” – ezt már az Átlátszó kérdésére mondta Barna Károly. Azt ugyan nem mondta meg, mennyibe került a busz tankolása, azt viszont elárulta, adókedvezmény-csökkentésre is készülnek.

A külterületen lévő ingatlanok után 7 ezer forintot fizetnek a tulajdonosok évente, az adórendelet szerint „a meghatározott adó 50 %-át köteles fizetni az az adóalany 1) a külterületi adótárgyra, aki a község közigazgatási területén több adóköteles ingatlannal és állandó lakcímmel rendelkezik (ezt az adókedvezményt az adóalany választása szerint csak egy külterületi adótárgyra érvényesítheti)”. Ezt a kedvezményt vonnák meg Szatymazon.

Szerinte a kialakult energiahelyzet miatt nincs más lehetőségük.

Rákérdeztünk, jelezték-e a problémát a térség országgyűlési képviselőjének, Farkas Sándornak, amire Barna azt felelte: szerinte a fideszes politikus tud a problémáról. A faluban tanyagondnoki szolgálat is működik. Barna Károly erről azt mondta, amíg az állam ezt finanszírozza, addig biztosítható a működése. Ugyanakkor itt is szigorítanak, egy példát is mondott: eddig meg tudták oldani, hogy piacra szállítsák az időseket, most már erre viszont nincs lehetőség.

Nem került sokba a kisbusz, mégsem bírják

De visszatérve az önként vállalt feladatokra és az iskolabuszra. A település 2021-ben 879 millió forintból gazdálkodott, 4,6 millió forint tartalékkal. A tételes bontás szerint az önként vállalt feladatokra, dologi kiadásra 3 126 000 forintot fordítottak. A 2022-es költségvetésben már csak 900 ezer forinttal terveztek.

Az óvoda Szatymazon a Google Maps térképén.

A kisbuszt nem az önkormányzat, hanem a Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz vette. A közel 10 millió forintos járműre 2015-ben pályáztak és nyertek. Az akkori leírás szerint „a projekt keretében megvásárlásra kerülő mikrobusz beszerzésével a szatymazi óvodába beíratott gyermekek közösségi programokra, valamint a fejlesztéséhez szükséges programokra történő szállítását tudjuk megoldani, a mikrobusz a szabadidő hasznos eltöltésének támogatását-, sport és egyéb rendezvények szervezését, lebonyolítását teszi lehetővé. Az alapítvány célja a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése egyéb szolgáltatásellátásához kapcsolódóan.

Az alapvető közlekedési infrastruktúra Szatymaz külterületén fejletlen, a területi elszigeteltség valamint a társadalmi-gazdasági leszakadás veszélye fenyeget.

Ezért az életminőség javítása érdekében mikrobusz beszerzésére pályázott a Mi Óvodánk Alapítvány. A fejlesztéssel létrehozott szolgáltatás minden óvodás és minden szülő számára elérhető”.

Az önkormányzat 2016-tól támogatást adott az alapítványnak a fenntartásra, évente 600-900 ezer forintot. A 2016-os jegyzőkönyvben az áll, „Az alapítvány és az önkormányzat előzetesen megállapodtak abban, hogy a mikrobusz használatát átengedik az önkormányzat számára, mely használati célról az önkormányzat dönt. A gépjármű használatának átengedése természetesen maga után vonja azt is, hogy a gépjármű fenntartásával kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik. A gépjármű mindennapos fenntartásával kapcsolatos költségek havonta megközelítőleg 50.000,- Forintot tesznek ki. Az alapítvány kéri a képviselőtestületet, hogy támogatásként ezt az összeget biztosítsa számára”.

A 2021-es beszámoló szerint 851 ezer forintba kerültek az iskolabusszal kapcsolatos feladatok, azaz havonta legalább 70 ezer forintra lenne szükség a további működtetéshez. Ez azonban jelenleg nem áll a település rendelkezésére.

Segesvári Csaba

Nyitókép: Falubusz Szatymazon. Fotó: Szatymaz honlapja 

Megosztás