göd

A gödi lakosokon spórolna a kormány egy útépítés leállításával, de a Samsung-gyárra tízmilliárdok jutnak

A rezsicsökkentés védelmére és a háborús helyzetre hivatkozva függesztett fel a kormány egy lakóövezeteket tehermentesítő, a Samsung-gyárhoz kapcsolódó útépítési beruházást Gödön. A három és fél kilométeres elkerülő út révén csökkent volna az iparosítás miatt a város lakóövezeteire zúduló kamionforgalom, melyet már most elviselhetetlennek éreznek a helyiek. Ugyanakkor a Samsung második gyárának óriási energiaigényét biztosító beruházások leállításáról egyelőre nincs hír.

Leállított egy gödi különleges gazdasági övezetben tervezett útépítési beruházást az Építési és Beruházási Minisztérium (ÉBM), derül ki a Közbeszerzési Hatóság július 29-ei tájékoztatójából

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. mint ajánlatkérő márciusban indította el a „Göd város közúti infrastruktúra fejlesztések tervezése” tárgyú közbeszerzési eljárását. A kiírás a Samsung iparterületéhez kapcsolódó, a gyárat az M2-es autóút új gödi félcsomópontjával összekötő 3,5 kilométeres útszakasz tervezéséről és engedélyeztetéséről szól. Ám az eljárás eredménytelenségét ismertető döntés szerint

„a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében”

az állam mégsem finanszírozza a beruházást. 

Csakhogy egy 3,5 kilométeres útszakasz tervezésére már 2021-ben kiírtak egy másik közbeszerzést, amit 206 millió forintos árajánlattal a FLAVUS Mérnökiroda Kft nyert meg. A cég el is készítette a tervezett, akkumulátorgyár körüli 2X2, illetve 2X1 sávos útszakasz előzetes vizsgálati dokumentációját.

Ennek nyomán a Pest Megyei Kormányhivatal lefolytatta az építkezéshez szükséges előzetes vizsgálati eljárást. Az ezt lezáró határozat szabad utat adott az úthálózat megépítésének, viszont két kisebb, Göd-Újtelepet érintő útszakaszt és egy körforgalmi csomópontot töröltek a tervek közül az Örökségvédelmi Osztály kifogása miatt. Az érintett területen találhatók ugyanis a kiemelt régészeti védettséget élvező – feltárásra váró – késő-római kori erőd régészeti emlékei.

Az útrendszer többi szakaszára viszont az útügyi hatóság is megadta a beruházáshoz szükséges útépítési engedélyeket. Nem teljesen világos tehát, hogy milyen iparterülethez kapcsolódó utak tervezési és engedélyeztetési eljárásáról van szó, amit most leállított a kormány. Az ügyben a NIF Zrt.-hez fordultunk információért, de cikkünk megjelenéséig többszöri megkeresésre sem kaptunk választ.

A gödi iparterület 3,5 kilométeres „körbejáró útjainak” ábrája. Forrás: Előzetes Vizsgálati Dokumentáció

Az út-beruházás felfüggesztésének azonban lehet más oka is a hivatalos indokláson kívül. A Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület ugyanis bíróságon támadta meg azt a hatósági határozatot, amely szerint a tervezett utaknak nem lesz jelentős környezeti hatása. 

A civil szervezet független szakértői véleményre támaszkodva állítja, hogy

a napi kb. 1500-2000 kamion forgalmával számoló útrendszer a lakóövezetre jelentős hatást fog gyakorolni,

és emiatt elő kellett volna írni zajvédő létesítmények megépítését.

Az egyesület kifogásolja azt is, hogy nem vizsgálták meg a tervezett utak forgalmának, a Samsung meglévő és épülő gyárának, valamint a lakóövezet mellé települt üzemeknek az együttes zajhatását. Mindehhez fontos hozzátenni, hogy a Samsung első gyárának folyamatos zajszennyezése miatt már panaszok százai érkeztek a környezetvédelmi hatósághoz, amely azonban nem foglalkozik érdemben a panaszok kivizsgálásával. 

A lakók nem alszanak a zajtól, de legalább Mészáros cége milliárdos tendert nyert Gödön | atlatszo.hu

Bár a különleges gazdasági övezet révén Pest megyéhez került a Gödön épülő Samsung-gyár, a gigaüzem környezeti hatásai a város lakóit sújtják. A helyiek elviselhetetlen zajra, növekvő forgalomra és ingatlanjaik értékvesztésére panaszkodnak. A kormány kedvenc építőipari cégei eközben óriási hasznot húznak a Samsung érdekében megvalósuló infrastruktúra-fejlesztésekből.

A civilek által indított per bírósági tárgyalását – a törvényben megszabott határidőt jóval túllépve – a Budapest Környéki Törvényszék 2022 novemberére tűzte ki. Ha viszont a gyár körüli utakat mégsem építik meg, egy csapásra „megoldódik” a civilek által kifogásolt hiányzó hatásvizsgálatok problémája, és bíróság elé sem kerül az ügy. 

Még több kamion halad majd át a kertvároson

Csakhogy a beruházás befagyasztásával természetesen semmi nem oldódik meg. Elkerülő utak híján ugyanis a most épülő második gyár kamionforgalma a lakóövezet útjaira fog zúdulni. A beruházáshoz készült előzetes vizsgálat többek közt épp a lakóövezetek forgalmának csökkentésével indokolta az iparterület körüli utak szükségességét. 

A gödi iparterület útfejlesztési beruházásaira egy 2020-as – azóta többször módosított – határozat szerint 7,1 milliárd forintot szán a magyar kormány. Ebből jelenleg egy új gödi félcsomópont és lehajtó építése zajlik 871 millió forintért, amely az eredeti tervek szerint az iparterülethez és Göd városához kapcsolódó útszakaszokkal folytatódna.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció forgalmi adatokat feltüntető ábráját a meglévő és tervezett utak bejelölésével egészítettük ki:

A Samsung gyárai köré tervezett utak és a 2024-re várható forgalmi adatok. Az ábra az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció felhasználásával készült.

Ráadásul nemcsak a Samsung kamionjainak a száma fog nőni. A gödi különleges gazdasági övezetet ugyanis eleve azért hozták létre, hogy más üzemek is idetelepüljenek, illetve a már meglévők tovább terjeszkedhessenek. És ez a folyamat már meg is indult: a Penta Építőipari Kft. gödi telephelye új aszfaltkeverő üzemmel bővült, de más, ipari tevékenységet folytató cégek is bővülnek.

Mindez a lakóövezetek közvetlen szomszédságban zajlik, ami eleve óriási gondot okoz az érintett lakosoknak. És ha a lakóövezetet elkerülő utak sem épülnek meg, a helyzet még elviselhetetlenebb lesz: a kertvárosi utakon még több teherszállító jármű fog közlekedni.

Veszélyes anyagot szállító tartálykocsi halad át a felsőgödi Duna – Ady Endre úton. Ez az útszakasz felújítás előtt áll, csakhogy a teherforgalmat nem akarják kitiltani innen az állandó balesetveszély ellenére sem. Forrás: Facebook

Víz, gáz, áram a Samsung gyárának kell 

Miközben úgy tűnik, hogy a kormány a lakosság rovására igyekszik lefaragni a gödi iparterület infrastrukturális fejlesztéseinek költségeiből, a gigaüzem energia- és vízellátását biztosító beruházásokra bőven jut pénz. A vonatkozó kormányhatározat szerint a gödi különleges gazdasági övezetben 

  • 30,2 milliárd forintba kerül a villamos energia-ellátás;
  • 32,2 milliárdért épülnek új víz- és szennyvíz-vezetékek;
  • 415 millió forintba kerül a földgázellátás.

Bár a felsorolt fejlesztések közül nem mindegyik tart a kivitelezés üteménél, ezeknek a beruházásoknak a leállításáról nincs hír. A napi 8000 m3 ipari szennyvíz elvezetésére alkalmas csatornarendszer környezetvédelmi eljárása még folyamatban van, a napi 21 ezer m3 ipari víz biztosítását  célzó munkálatok viszont már megkezdődtek: a Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV) Zrt. új kutak fúrását kezdte meg a Váci déli vízmű területén, a sződligeti Duna-parton, ahol egy súlyos szennyezés miatt – erről egy korábbi cikkünkben írtunk – 40 évre lezárták a vízkivételi kutakat. A víz- és szennyvíz-vezetékek építését a Mészáros és Mészáros Zrt. és a Euroaszfalt Kft. végzi

A Váci déli vízmű területén, a sződligeti Duna-parton megkezdték a Samsung-gyár napi 21 ezer köbméter vízigényének ellátását biztosító kutak fúrását. (A szerző felvétele.)

A Samsung gyárainak gázellátására kiírt közbeszerzést a TIGÁZ Zrt. nyerte, amely 6500 m elosztó gerincvezeték és 3 db leágazó vezeték kiépítését fogja elvégezni. Az új gázvezeték 12 800 köbméter/óra gázigényt tud majd kielégíteni – ez a mennyiség kb. nyolcszorosa egy háztartás átlagos éves gázfogyasztásának. A gázelosztói szerződés adatai szerint a beruházás révén már az első két évben kb. 40 millió köbméter gáz fog a Samsung SDI gödi akkumulátorgyára számára rendelkezésre állni. A lakosság meg majd spórol.

Vác és Sződliget is vesztese lehet a gödi iparosítás gigantomán terveinek | atlatszo.hu

„Távlatosan kell gondolkodnunk, mert a gödi ipari parkba a Samsung mellett még további szereplők betelepülése is várható” – mondta el a műszaki igazgató. Mindezt megütközve hallgatták a fórum résztvevői, hiszen mind a Samsung bővítésére, mind a gödi különleges gazdasági övezetre vonatkozó tervek teljesen titkosak: az iparosítás mértékéről és arányairól szóló információkat elhallgatják az érintett lakosság elől.

Bodnár Zsuzsa 

Nyitókép: A Samsung épülő második gyára és az új gödi félcsomópont látképe. Olvasói fotó.

Megosztás