közoktatás

A kormány szerint „baloldali hergelés” aggódni a tanárutánpótlásért, a felvételi adatok másról árulkodnak

A pedagógus-utánpótlás kérdése az elmúlt időszakban egyre égetőbbé vált. A kormány rendre azt kommunikálja, hogy a pályának nőtt a vonzereje, a tanárhiánnyal kapcsolatos aggodalmakat pedig nemes egyszerűséggel „baloldali hergelésnek” nevezi. A felvételi adatok alapján megnéztük, hogy mi az igazság: áttekintettük a pedagógusképzésbe tartozó szakokat, elemeztük és többéves intervallumban is megvizsgáltuk az egyes részterületekre felvettek számát, a témáról pedig a Pedagógusok Szakszervezetét is megkérdeztük.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára 2023 augusztusában így nyilatkozott az MTI-nek: „A rekordmagas pedagógusfelvételi adatok is mutatják, hogy a pedagóguspálya egyre vonzóbb a fiatalok számára; az új pedagóguséletpálya-törvény növelte a pedagógushivatás iránti érdeklődést, a pedagóguspályának nőtt a presztízse és a vonzereje. […] Hiába a baloldali hergelés, a pedagóguspálya továbbra is az egyik legnépszerűbb.” Cikkünkben a felvételi adatok alapján megkísérlünk arra válaszolni, hogy jogos-e vészharangokat kongatni vagy sem.

A pedagógusképzés nem egyenlő a tanárképzéssel

Idén általános felsőoktatási felvételi eljárás keretében 10 514 főt vettek fel a pedagógusképzés nevű képzési területre, ami 63%-os emelkedést jelent a 2022-es számokhoz képest. A korábbi évek adataival összevetve szintén kiugró eredményt kapunk. 2023-ban az általános felvételi eljárás során összesen 18 673 fő jelölte meg valamelyik szakot a pedagógusképzésen belül, közülük 14 321-en az első helyen.

 

Ha az általános felvételi eljáráshoz a pótfelvételi eljárás során és a keresztfélévben felvetteket is hozzáadjuk, még magasabb számot kapunk: így összesen idén 12 894 fő kezdhette meg tanulmányait a pedagógusképzés valamely szakán, ami az elmúlt öt év adatainál jóval magasabb szám.

Könnyű lenne egyenlőségjelet tenni a pedagógusképzés és a tanárképzés közé, azonban az igazság az, hogy utóbbi csak egy kis része az átfogó képzési területnek. A pedagógusképzésbe ugyanis nemcsak a tanári mesterszakok, az osztatlan tanárképzés és a szakoktatóképzés (ezek termelik ki az általános iskolai és a középiskolai tanárokat), valamint az óvodapedagógus és tanító szakok (amelyek a köznevelés alsóbb szintjeinek szakembereit nevelik ki) tartoznak, hanem a gyógypedagógia és logopédia, emellett a konduktor, a pedagógia, illetve a csecsemő- és kisgyermekgondozó szakok is.

Tehát nem mindenki tanár lesz, aki pedagógusképzésbe kerül, így a tanári utánpótlás mértékét sem a Rétvári Bence által említettek alapján érdemes megítélni.

Idén például több mint 1200 hallgató nyert felvételt csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakra, ami 12%-át ki is teszi az általános eljárás során a pedagógusképzésre összesen felvettek számának. A leendő tanárokat képző szakokra felvettek számát illetően célszerűbb tehát azt vizsgálni, hogy az osztatlan tanárképzésre és a tanári mesterszakokra hány fő került be.

405061499 905846474237784 2055088167160017771 N

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára. Forrás: Facebook/Rétvári Bence

Az osztatlan tanárképzés pár éve sokkal népszerűbb volt

A pedagógusképzés nevű képzési területen belül elsősorban az osztatlan tanárképzésre felvettek számát szükséges vizsgálni, ez mond ugyanis legtöbbet a rendszerben potenciálisan megjelenő új tanárok számáról.

2013 óta a tanárképzés fő formája az osztatlan tanárképzés, amelynek a végén kétszakos tanári mesterdiplomát szerez a hallgató. Aki közvetlenül érettségi után a tanári pálya iránt érdeklődik, erre a képzésre tud jelentkezni. Az osztatlan tanárképzés 2022 óta ötéves. 2023-ban az általános felvételi eljárás során 3 357 fő jelentkezett erre a szakra. A jelentkezők közül 1 550 főt vettek fel, ami csupán 15%-a a pedagógusképzésre felvetteknek, azaz a Rétvári Bence által idézett számoknak. Ez 6%-kal több, mint a tavaly felvettek száma.

Az osztatlan tanárképzés azonban 2018 és 2021 között jóval népszerűbb volt, mint idén.

2018-ban 46%-kal, 2019-ben pedig 30%-kal több ember kezdte meg tanulmányait ebben a képzési formában, mint 2023-ban. Az érdeklődés már 2020-ban és 2021-ben is érezhetően megcsappant, azóta ez a tendencia pedig tovább folytatódott.

 

Megkérdeztük a Pedagógusok Szakszervezetét (PSZ) arról, hogy mi áll a csökkenés hátterében, és milyen következményei lehetnek mindennek. A szakszervezet elnöke, Totyik Tamás elmondta, hogy valójában nem a felvett hallgatók száma a lényeges, hanem a pályakezdők száma, „ugyanis 2010 óta megfigyelhető az a folyamat, hogy a pedagógusképzésre felvett hallgatóknak csupán negyede marad a pályán.”

„Bár az adatok csak becsült számításokat tükröznek, öt év alatt a pedagógus szakma várhatóan 22 000 főt elveszít, ami legrosszabb esetben a jelenlegi az oktatói-nevelői létszám 25%-át is elérheti. A nyugdíjas visszafoglalkoztatottak tartják „lélegeztetőgépen” a közoktatást” – mondta el Totyik Tamás.

A hallgatói létszám csökkenésének okait abban látja a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke, hogy az elsőéves hallgatók száma 2013-ban, az akkori béremelés hatására megugrott, ám 2017-ben megtorpant a növekedés, ugyanis ekkor már látszódott, hogy a pedagógusok fizetése veszít az értékéből, ez egyébként azóta sincs másként.

A mesterképzéseknek jobban áll a szénája

Az osztatlan tanárképzés mellett tanári mesterképzéseken is tanulhatók az egyes tanári szakok. Erre 2023-ban 3 069 fő jelentkezett, közülük 2 759-en első helyen jelölték meg ezt a képzést. Az összes jelentkező több mint 61%-át fel is vették, ami 18%-a a pedagógusképzésekre bekerülőknek. Az idén felvettek száma többéves viszonylatban is magasnak számít, tavalyhoz képest például 56%-os az emelkedés.

 

A tanári mesterképzéseknek ötféle típusa van. Az egyik az egyéves mesterszak, amelyre egy adott tudományterületen megszerzett mesterszakos diploma birtokában lehet felvételizni, például vegyész mesterdiplomával kémiatanári mesterszakra. A 2023. évi pótfelvételi eljárástól fogva bizonyos szakok esetében enyhítettek a bemeneti követelményeken: néhány egyéves tanári mesterszakra azóta már alapszakos diszciplináris diplomával is felvételt lehet nyerni.

A többi tanári mesterszaktípus nem új tanárokat képez, a már végzett pedagógusok szakképzettségeinek bővítését szolgálja.

Ezen mesterszakok elvégzése tehát a tanárhiányt sem enyhíti, csak átalakítja.

Például, ha egy tanítóként dolgozó pedagógus általános iskolai magyartanári képesítést szerez a megfelelő mesterképzésen, és új szakmájában helyezkedik el, akkor a tanító pozíciót valakinek pótolnia kell.

Pexels Max Fischer 5212649

A kép illusztráció. Forrás: pexels.com

Mi a helyzet az ország legnagyobb tanárképző karán?

Az ország legnagyobb tanárképző kara az ELTE Tanárképző Központja. 2023-ban az általános felvételi eljárás keretei között 526 főt vettek fel ide, ami a 2018-as adathoz képest 40%-os, a 2019-eshez viszonyítva pedig 33%-os csökkenést jelent.

 

Az ELTE Tanárképző Központjában 2020 óta nem változott sokat, azaz az elmúlt években nem csökkent érdemben a felvettek száma.

Néhány alapszak kiugróan jól teljesített

Annak ellenére, hogy bizonyos pedagógusképzések iránt kisebb volt az érdeklődés idén, néhány alapszak kifejezetten népszerű volt:

kiugróan magasnak számít az idén felvett hallgatók száma a gyógypedagógia, az óvodapedagógia és a tanító alapképzéseken.

Gyógypedagógia alapképzésre idén 2 201 fő került be, ami 48%-os növekedés a tavalyi évhez képest. Ez a különféle pedagógusképzésekre felvettek számának több mint az egyötöde. Óvodapedagógus alapképzésre 2023-ban általános eljárással 2 095 fő nyert felvételt: ez több mint a duplája a tavaly felvettek számának, és szintén ötödét teszik ki a pedagógusképzésekre felvételt nyert hallgatóknak. Tanító alapképzésre szintén majdnem duplaannyi hallgatót vettek fel 2023-ban általános felvételi eljárással, mint tavaly.

 

Kérdés ugyanakkor, hogy az idén tapasztalt hirtelen növekedés folytatódni fog-e a jövőben is. A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke szerint a felvettek viszonylag magas számát az egyre alacsonyabb ponthatárok is magyarázzák.

„Ha megfigyeljük az átlagpontszámokat a tanárképző intézményekben, akkor a két évvel ezelőtti pontszámok 80%-ával is felvételt lehetett nyerni.”

Hozzátette, hogy tapasztalataik szerint sok szülő jelentkezett idén gyógypedagógusnak, valószínűleg azért, mert nem tarja kielégítőnek az állam szolgáltatásait a fogyatékossággal élő gyermekek részére, és saját kezébe szeretné venni gyermeke fejlesztését.

A tanárhiány szempontjából szintén problémát jelenthet, hogy a pedagóguskorfa elöregedő pedagógustársadalmat mutat. A Pedagógusok Szakszervezete már tavaly is körülbelül 16 ezer főre becsülte a hiányzó pedagógusok számát. Egy korábbi cikkünkben bemutattuk, hogy az idei tanév közel 600 betöltetlen pedagógusállással indult a Közszolgálati Állásportálon található álláshirdetések alapján, és a státusztörvény hatályba lépésével még több ezren helyezték kilátásba felmondásukat, az idei tanévben több mint 4 ezer tanár távozott az állami iskolákból. Ezért is nagy szükség lenne arra, hogy a különféle pedagógusszakokat elkezdő hallgatók végül valóban munkába is álljanak képzésük után.

Varga Virág

Adatvizualizáció: Szabó Krisztián

Címlapkép: A diáktüntetés résztvevői vonulnak a Parlamenttől az Oktogonhoz 2023. május 19-én. A tüntetők ezúttal is a pedagógusok bérének haladéktalan emelését és az őket érintő úgynevezett státusztörvény teljes tervezetének azonnali visszavonását követelték, megerősítve a „7igenes” országos népszavazási kezdeményezésben foglaltakat.  Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd.

Megosztás