Egyéb

Titkolja a Paks II. Zrt. a földtani zárójelentést megalapozó szakági jelentéseket az erőmű alatt húzódó aktív törésvonalról

 

A napokban jár le a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatának határideje egy, a Paks II. beruházás szempontjából fontos adatigénylésünk ügyében: a 8 milliárd forintért elvégzett földtani kutatási program az Átlátszó által már nyilvánosságra hozott zárójelentését megalapozó szakági értékelő és összefoglaló jelentéseket kértük kiadni a az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.-től. A projektcég azonban csak a korábban az Átlátszónak már kiadott összefoglaló jelentéseket tekinti nyilvánosnak, így az általunk megindított hatósági eljárás tétje az, hogy módja lehet-e a nyilvánosságnak és a tudományos közvéleménynek a beruházás földtani kockázataira vonatkozó összefoglaló állításokat az azokat megalapozó szakági tanulmányok részeredményeivel összevetni.

Még július végén fordultunk újabb adatigényléssel a paksi bővítési beruházás lebonyolítására létrehozott Paks II Zrt.-hez, miután a szintén nem zökkenőmentesen teljesített korábbi igénylésünk eredményeképpen nyilvánosságra tudtuk hozni a beruházás előkészítésének részeként elkészült Földtani Kutatási Program záródokumentációját, amely az erőmű alatt húzódó aktív törésvonalakkal kapcsolatos kutatások eredményeit foglalta össze.

Előzmények

Nem földrengésmentes a paksi atomerőmű telephelye: megszereztük a földtani kutatás eltitkolt eredményeit

Csontvázaktól tartottak ugyan, de tagadják, hogy bármit eltitkoltak volna a Paksi Atomerőmű földrengésbiztonságáról

Pontosan a törésvonal fölé tervezték az új paksi blokkok alaplemezét

Az újabb adatigénylésünk arra irányult, hogy az adatkezelő adja ki annak a 22 szakági tanulmánynak a teljes szövegét, amelyeken a program zárójelentésének következtetései alapultak. Az igénylés hátterében az az értesülésünk állt, hogy a zárójelentésben megfogalmazott, a telephelyet jóváhagyó „komplex értelmezések” nem feltétlenül tükrözik a szakági tanulmányokban megfogalmazott kifogásokat a telephely földtani alkalmasságával kapcsolatban.

 

gernerabra

 

Az igénylésre a Paks II Zrt. 2017. augusztus 20-i válaszlevelében előbb a korábbi adatigénylésre utalt vissza, illetve határidőt hosszabbított, majd 2017. augusztus 25-i válaszában csak a korábban már nyilvánosságra hozott Telephelyi Biztonsági Jelentést küldte meg nekünk, magukat a kért tanulmányokat viszont nem.

 

gerner2

 

A beruházást sok szempontból övező titkolózáshoz képest ez annyiban volt meglepetés, hogy ebben a kérdésben az állami cég a júliusi adatigénylés teljesítése után is törekedett a párbeszédre: mi is beszámoltunk a Zrt. válaszközleményéről, valamint teljes terjedelmében közöltük az Aszódi Attila államtitkárral és  a paksi bővítés telephelyének földtani alkalmasságát jóváhagyó Tudományos Támogató Testület tagjaival folytatott háttérbeszélgetést.

A júliusi beszélgetés során egyébként arra is rákérdeztünk, hogy tervezik-e a telephely engedélyeztetéséhez szükséges földtani kutatási eredmények tudományos igényű publikálását, tudományos vitára bocsátják-e az eredményeiket? Erre Aszódi Attila azt válaszolta, hogy az engedélyeztetés és a tudomány igényeinek kielégítése valóban két külön műfaj, de az 1997-ben publikált, „A Paksi Atomerőmű földrengésbiztonsága” című tanulmánykötet „egy mérföldkő volt, most megint egy ilyen mérföldkőnél vagyunk: ezek az eredmények egy külön kötetben fognak megjelenni.”

Ehhez képest rendkívül furcsának tartjuk, hogy a már elkészült szakági értékelő és összefoglaló jelentéseket sem akarják nyilvánosságra hozni.

Mivel az adatigénylésünkre kapott válasz tartalma szerint az igénylés megtagadását jelenti, szeptemberben a NAIH-hoz fordultunk. A megtagadás jogellenességét azzal támasztottuk alá, hogy az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. a Magyar Állam egyedüli részvényessége mellett működő részvénytársaság, a kizárólagos állami tulajdonban álló gazdasági társasági polgári jogi szerződései pedig közérdekű adatok, mivel nemzeti vagyon felhasználásával kapcsolatos adatot tartalmaznak.

Bodoky Tamás – Sepsi Tibor

Megosztás