sajtószabadság

Se politikai párt, se jelölő szervezet nem vagyunk, közhatalmat sem gyakorlunk, ezért nem működünk együtt a Szuverenitásvédelmi Hivatallal

A Szuverenitásvédelmi Hivatal megkeresésére adott válaszunkban jogi érvekkel cáfoltuk, hogy válaszadási kötelezettségünk lenne az általuk feltett kérdésekre. A hivatalos vizsgálat indokaként megjelölt „választói akarat befolyásolására irányuló tevékenység” ugyanis a választási eljárásról szóló törvény értelmében pártpolitikai vagy önkormányzati politikai ügyekben kifejtett politikai kampánytevékenységet jelent, az Átlátszó pedig nem folytat ilyen tevékenységet. Ezért csak olyan információkat tudunk megosztani a Hivatallal, amelyeket bárki más megkeresésére is megadnánk.

Pálvölgyi Ákos, a Szuverenitásvédelmi Hivatal igazgatója június 25-én hivatalos levélben tájékoztatta az Átlátszót arról, hogy a hivatal a nemzeti szuverenitás védelméről szóló, tavaly elfogadott törvény felhatalmazása alapján „vizsgálja azon szervezeteket, amelyek külföldről származó támogatás felhasználásával a választói akarat befolyásolására irányuló tevékenységet folytatnak, vagy ilyen tevékenységet támogatnak”.

A hivatalos levélben leszögezik: „Az atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: atlatszo.hu) a honlapján közzétett beszámolói alapján külföldről támogatott szervezetnek minősül, amelynek éves költségvetésében a külföldi támogatások aránya jelentős”. Ezért a Szuverenitásvédelmi Hivatal „egyedi – átfogó jellegű – vizsgálatot indít az atlatszo.hu tevékenységével kapcsolatban”.

A hivatalos levélben (PDF) 11 kérdést kaptunk: ezek egy része bárki számára megismerhető adatokra vonatkozik (társasági szerződés, pénzügyi beszámolók és közhasznúsági mellékletek), más része a könyveléssel kapcsolatos információkat kér (főkönyvi kivonatok, bankszámla-kartonok), harmadik része pedig a pénzügyi beszámolóink kiegészítő mellékleteiben szerepeltetett nemzetközi donor szervezetektől kapott támogatásokkal kapcsolatos – például a támogatási szerződéseket kérik több évre visszamenőleg.

A hivatalnak a mai napon megküldött válaszunkban (PDF) jogi érvekkel cáfoltuk, hogy válaszadási kötelezettségünk lenne a feltett kérdésekre. A „választói akarat befolyásolására irányuló tevékenység” ugyanis a választási eljárásról szóló törvény értelmében pártpolitikai vagy önkormányzati politikai ügyekben kifejtett politikai kampánytevékenységet jelent, az Átlátszó pedig nem folytat ilyen tevékenységet. Ezért csak olyan információkat tudunk megosztani a Hivatallal, amelyeket bárki más megkeresésére is megadnánk.

Válaszunkban felhívtuk a Szuverenitásvédelmi Hivatal figyelmét arra, hogy az atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződése és pénzügyi beszámolói közhiteles nyilvántartásokban bárki számára hozzáférhetőek, továbbá a honlapján is elérhetőek ezen a címen.

Nem igaz, hogy átláthatatlan az Átlátszó

A költségvetésünkre jelentős hatást gyakorló bevételi forrásokat minden évben közzétesszük a pénzügyi beszámolóink kiegészítő mellékleteiben, „Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása” alcím alatt. Ezekben – például a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvánnyal ellentétben – tételesen felsoroljuk, hogy kiktől, mire, mennyi támogatást kaptunk, illetve használtunk fel az adott pénzügyi évben. Erről hosszú évek óta még infografikákat is készítünk a közérthetőség végett.

Snapshot 1719853134254

Fő támogatóink 2023-ban

A 2023-as pénzügyi évben felhasznált forrásokat részletező ábráról is leolvasható, hogy az Átlátszó legjelentősebb támogatója – például a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvánnyal ellentétben – a közönségünk: több ezer magánszemély segít minket kisadományokkal, továbbá a civil szja 1 százalék felajánlásával az Átlátszónet Alapítványon keresztül. Az Átlátszónet Alapítvány alapító okirata és pénzügyi beszámolói közhiteles nyilvántartásokban bárki számára hozzáférhetőek, továbbá a honlapján is elérhetőek, és ezekben is felsoroljuk a főbb támogatókat.

Olvasóként úgy tudsz kiállni mellettünk, ha növeled a közösségi bevételek arányát a büdzsében: szja 1 százalék felajánlásával, továbbá egyszeri vagy rendszeres adománnyal. Védd a haza szuverenitását, támogasd az Átlátszót magyar forinttal!

Évek óta támadják az Átlátszót a „külföldi finanszírozással”

A velünk egyszerre szuverenitásvédelmi vizsgálat alá vont Transparency International Magyarországhoz hasonlóan korábban az Átlátszó is többször hangot adott a tavaly év végén elfogadott szuverenitásvédelmi törvénnyel kapcsolatos fenntartásainak.

Decemberben például több más szerkesztőséggel együtt azt írtuk, hogy „a most elfogadott szuverenitásvédelmi törvény betűje szerint ugyan nem a médiacégek működését szabályozza, mégis alkalmas arra, hogy súlyosan korlátozza a sajtószabadságot, megnehezítse, akár ellehetetlenítse a független szerkesztőségek, újságírók, médiacégek munkáját”. A törvény ellen tiltakozó civil szervezetek közös közleményéhez is csatlakoztunk.

A külföldi finanszírozás ürügyén hosszú ideje vegzálja az Átlátszót a kormánybarát civilek zászlóshajója, a Civil Összefogás Fórum (CÖF-CÖKA) is. Legutóbb márciusban tartottak sajtótájékoztatót arról, hogy munkacsoportot hoznak létre a külföldről finanszírozott szervezetek átvizsgálására, külön kiemelve az Átlátszót. A kormánypárti propagandaszervezet sajtótájékoztatójáról akkor a nemzeti hírügynökség és a közmédia is hírt adott, húsz független szerkesztőség viszont közös nyilatkozatban állt ki a sajtószabadság és az Átlátszó mellett.

Nem mindenki érti az eljárást

A Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálatának hírére aggodalmát fejezte ki az Egyesült Államok Külügyminisztériuma: „A magyar kormánynak a független szervezetek zaklatására, megfélemlítésére és megbüntetésére irányuló kísérlete ellentétes a demokratikus kormányzás jogállamiságban gyökerező elveivel” – írták.

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége is állásfoglalást adott ki, úgy vélik, hogy az Átlátszó vegzálása miatt beigazolódott a gyanú a tavaly létrehozott új állami hivatal valódi céljáról: „a független sajtó ellen akkor vetik be, amikor éppen akarják, a gumiparagrafusok tényleg bárkire, bármikor alkalmazhatók, amivel jogbizonytalanságot idéznek elő, sértik a sajtó szabad működését és veszélyeztetik a szólásszabadságot. Ma az atlatszo.hu, holnap valaki más.”

Szolidarítási nyilatkozatot adtak ki az Integritás Hatóság mellett működő Korrupcióellenes Munkacsoport civil tagjai is – ebben a munkacsoportban a Transparency International Magyarország és az Átlátszó is részt vesz. A nyilatkozat szerint a vizsgálat keretében a Szuverenitásvédelmi Hivatal olyan adatokat és információkat kért, „amelyek megosztása súlyos forrás- és adatvédelmi aggályokat vet fel”, továbbá „az eljárás érdemben korlátozhatja az érintett szervezetek és munkatársaik az Alkotmányban rögzített szabad véleménynyilvánításhoz és tisztességes eljáráshoz való jogát”.

A Transparency International Magyarország szintén ma válaszolt a Szuverenitásvédelmi Hivatal megkeresésére. „A szuverenitásvédelmi törvény alkotmányellenességére vonatkozó meggyőződéséből fakadóan a Transparency International Magyarország Alapítvány az Alaptörvénnyel összeegyeztethetetlennek tartja a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrejöttét és működését, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelen eljárását is. Ebből következően arról is meg vagyunk győződve, hogy a Transparency International Magyarország Alapítvány nem köteles válaszolni a Szuverenitásvédelmi Hivatal által feltett kérdésekre” – írják.

Az Európai Bizottság már februárban bejelentette, hogy kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen a szuverenitásvédelmi törvénycsomag uniós jogba ütközése miatt.

Címlapfotó: Keresztény Zoltán / Facebook fotója felhasználásával Átlátszó montázs

Megosztás