göd

Súlyos veszélyeztetés, egészségkárosító légszennyezés a gödi Samsung-gyárban

Több mint tucatnyi büntetést kapott eddig a Samsung gödi akkumulátorgyára a különböző hatóságoktól. A munkafelügyelet most 10 milliós bírságot szabott ki a cégre dolgozóinak súlyos veszélyeztetése miatt. A bírságok kifizetése azonban vélhetően nem okoz gondot a dél-koreai cégnek, miután az a tavalyi évben 759 milliárd forintos árbevételt és 15,5 milliárd forintos nyereséget produkált.  

Több cikkünkben számoltunk már be a Samsung gödi gyárát sújtó hatósági büntetésekről. Írtunk többek közt a használatbavételi engedélyek hiánya és veszélyes anyagok szabálytalan tárolása miatti bírságokról. A munkavédelmi hatóság korábban két alkalommal is megbüntette a céget súlyos hiányosságok miatt. Idén februárban hárommillió forintos büntetést róttak ki a Samsungra a tavaly novemberi, halálos balesetet okozó mulasztásokért.

De márciusban ismét büntetett a hatóság: ezúttal a legmagasabb, tízmilliós bírsággal sújtva a céget. Közadatigénylésben kértük ki az újabb bírság dokumentumait. A hatóság a válaszadás határidejét 45 napra hosszabbította, végül határidőn túl, felszólításra megkaptuk a rendkívül sok kitakarást tartalmazó határozatot.

A dokumentumból kiderül, hogy

a Samsung SDI Magyarország Zrt. „23 fő munkavállalójának egészségét, testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztette”.

A dolgozóknak hónapokon át különböző légszennyező anyagok fokozott expozícióját kellett elszenvedniük, de a cég rákkeltő anyagokkal kapcsolatos előírásokat is megszegett.

Fokozott expozíció akkor alakul ki, ha a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során, a foglalkozás gyakorlása közben vagy azzal összefüggésben, bizonyos vegyi anyagok meghatározott biológiai határértékeket meghaladó koncentrációja jön létre, illetve a munkavállalónál meghatározott mértékű halláscsökkenés alakul ki. A fokozott expozíciós eset kivizsgálása a munkáltató kötelezettsége a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa, a munkavédelmi szakember, valamint – ha van – a munkavédelmi képviselő bevonásával. A lehetséges okok feltárását követően intézkednie kell az adott expozíció csökkentése vagy megszüntetése és a további fokozott expozíciós esetek megelőzése érdekében.

A határozat 10 oldalon keresztül sorolja az ellenőrzés során talált hibákat és mulasztásokat. A vizsgálatok szerint a légszennyezés-szűrő berendezések nem működtek megfelelően, a különböző belélegezhető porok, fémek, illékony szerves vegyületek –  az anyagok pontos megnevezése a szövegben ki van takarva – jelenléte több alkalommal és több munkaterületen meghaladta a megengedett határértéket. 

A határozatból az is kiderül, hogy a cég a vizsgálati jegyzőkönyveket csak többszöri felszólításra küldte meg a hatóságoknak, és a szakvéleményben felsorolt hibák javítását nem végezte el.

Ezenkívül nem vezettek nyilvántartást a veszélyes és rákkeltő anyagoknak kitett dolgozók expozíciós eseteiről, nem biztosították, illetve nem ellenőrizték a megfelelő védőeszközök használatát, nem gondoskodtak a rákkeltő anyagokkal szennyezett munkaeszközök takarításáról, s a cég nem készítette el megfelelő módon a kémiai kockázatértékelést sem. 

Részlet a jegyzőkönyvből

A kiszabott a büntetés megállapításakor bírságnövelő tényezőként értékelte a hatóság többek közt azt, hogy a „kóroki tényezőkre megadott határérték” meghaladta a 10 százalékot, s hogy a súlyos veszélyeztetés egy hónapot meghaladóan állt fenn. 

Mindezek alapján 15,5 millió forintos bírságot állapítottak meg; de mivel a munkavédelmi törvény szerint a kiszabható bírság maximálisan összege 10 millió forint lehet, ennek a befizetésére kötelezték a céget.

759 milliárdos árbevétel mellett játszva kifizethetők a bírságok

A Göd-ÉRT Egyesület honlapján található összesítés szerint a Samsung SDI-t eddig 13 alkalommal büntették meg a hatóságok; a kiszabott bírságok összege kb. 130 millió forint.

A listán szerepelnek néhány százezer forintos és több milliós büntetési tételek is. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben található adat szerint 200 ezer forintos bírságot szabott ki a környezetvédelmi hatóság amiatt, mert a Samsung SDI nem teljesítette határidőre az előírt Zajcsökkentési intézkedési tervet.

Szintén 200 ezer forintos bírsággal „nyomatékosította” a katasztrófavédelmi hatóság azt a határozatát, mely a monitoring-kutak határidőre be nem adott terveinek benyújtására kötelezi a vállalatot. A legmagasabb büntetési tétel az a 91,4 millió forintos építésügyi bírság, amit a második iparcsarnok engedély nélküli felhúzásáért kapott a cég. 

A folyamatosan bővülő gödi Samsung-gyár helyszínrajza. Az új gyártóüzem 2022. június 17-én kapott az engedély nélkül épült gyáregységekre fennmaradási, valamint újabb gyáregységekre továbbépítési engedélyt (forrás: https://www.e-epites.hu/etdr)

A Samsung SDI Magyarország Zrt. vélhetően játszva kifizeti a hatóságok által kiszabott büntetéseket. A bírságok összege ugyanis nevetségesen alacsony a cég éves bevételéhez és nyereségéhez képest. A 2021. évi cégbeszámoló szerint a Samsung tavaly 2 milliárd euró (759 milliárd forint) árbevételt ért el, adózott eredménye az előző évinek a háromszorosára, 42 millió euróra (15,5 milliárd forintra) nőtt. 

A cég a tavalyi évben jelentős, 300 milliós tőkeemelést hajtott végre. Tárgyi eszközállománya 1 milliárd euróval, készletállománya 250 millió euróval nőtt – ez utóbbiból 120 millió euró az alapanyagok növekedése. De nőtt a veszélyes hulladék mennyisége is: míg 2020-ban 23,6 millió kilogramm, 2021-ben 35 millió kilogramm veszélyes hulladék keletkezett a Samsung üzemeiben. 

Több mint száz tonna veszélyes anyagot találtak a Samsung-gyár egy csarnokában, ahol nem is lehetett volna | atlatszo.hu

Eddig hat alkalommal büntette meg a katasztrófavédelmi hatóság a gödi Samsung-gyárat súlyos szabálytalanságok és mulasztások miatt. Hiányoztak vagy nem működtek a tűzjelző és tűzoltó berendezések azokban az üzemrészekben, ahol több száz tonna mérgező- vagy robbanóanyaggal dolgoztak, mérgező iszaptócsák álltak a szennyvíz-kezelőben, katasztrófavédelmi engedély nélkül tároltak veszélyes anyagokat, vagy engedély nélkül folyt a gyártás több üzemegységben.

Ugyanakkor környezetvédelmi céltartalék képzésére egyetlen eurót sem fordítottak – valószínűleg a hatóságok ezt nem tették kötelezővé számukra.

A büntetések pedig arról tanúskodnak: hiába jelentős az árbevétel és nyereség, légszennyezés-szűrő berendezésekre, zajvédő falakra, monitoring-kutakra már „nem futotta” a több száz milliárdból.   

Megkerestük a céget is, hogy nyilatkozzanak, de cikkünk megjelenéséig levelünkre nem válaszoltak. 

Bodnár Zsuzsa

Nyitókép: A jegyzőkönyv egy részlete és a gödi Samsung SDI gyár 2020. január 28-án (forrás: MTI/Mónus Márton)

Megosztás