göd

Pert indítottak gödi civilek a zajszennyező akku-gyár környezethasználati engedélye ellen

Bírósághoz fordult a Göd-ÉRT Egyesület a gödi Samsung-gyár tíz évre szóló, december elején kiadott környezethasználati engedélye ügyében. A civil szervezet álláspontja szerint ugyanis az engedély kiadása jogsértő módon történt, és a hatóság ezzel szabad utat adott az üzem további környezetszennyező működésének.

Gödi civilek bíróságon támadták meg a 2018 óta környezethasználati engedély nélkül működő Samsung-gyár tavaly év végén kiadott, tíz évre szóló engedélyét. Sem a hazai jogszabályoknak, sem az európai környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg a gyár működése, állítja a civil szervezet, mely az engedély visszavonását kérelmezi a bíróságtól. 

Decemberben számoltunk be a gödi akkumulátorgyár számára kiadott környezethasználati engedélyről, melyet az év végén – jogi képviselője útján – bíróságon támadott meg egy gödi civil szervezet, a Göd-ÉRT Egyesület.

 

A civilek által benyújtott kereset egyik hangsúlyos pontja, hogy a környezetvédelmi hatóság nem kötötte az engedély kiadását az évek óta fennálló és lakossági panaszokat okozó zajszennyezés megszüntetéséhez. Csupán egy újabb, immár harmadik zajcsökkentési intézkedési terv végrehajtását írták elő a Samsung-gyár számára – hozzátéve, hogyha a zajszint még ezek után is túl magas lesz,  további, utólagos zajcsökkentéseket kell végrehajtania.   

Egyre hangosabban dübörög a gyár

Csakhogy mindez ellentétes a jogszabályi előírásokkal, melyek eleve nem teszik lehetővé több, egymást követő zajcsökkentési intézkedési terv elfogadását – nehezményezik a civilek. Ráadásul a Samsung a korábbi két intézkedési tervvel valójában haladékot kapott a hatóságtól, a zajproblémát mégsem sikerült az elmúlt öt évben rendeznie. Ugyanakkor az egyesület által közadatként kikért októberi hatósági mérési jegyzőkönyv – mely a most kiadott engedélyben nem szerepel – egyértelműen igazolja: nemcsak a gyártól 100-200 méterre lévő lakóházakban, de a 600-800 méterre lévő ingatlanokban is jelentős a zajtúllépés mértéke. A jegyzőkönyvben szereplő szakértői következtetés meg is állapítja: „A létesítmény a vonatkozó előírásoknak nem felel meg.” Ezért a civilek jogi álláspontja szerint amíg a zajhatárértékek betartását nem tudja biztosítani a cég, addig a gyár tevékenysége nem engedélyezhető – ezt nemcsak a hazai jogszabályok írják elő, de az Európai Parlament és a Tanács ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelve is.

Zajkibocsátás.samsung.pmkh.2023.okt

Részlet a Pest Vármegyei Kormányhivatal Mérőközpontjának jegyzőkönyvéből.

A környezetvédelmi hatóság egyébként a zajprobléma „megoldásaként” elrendelte két zajkeltő forrás éjjeli működésének felfüggesztését, ám ezt a rendelkezést sem tartja be a Samsung. Sőt, a lakosok szerint még zavaróbb lett a zajszint. „A Samsung SDI az engedélyük birtokában a zajszennyezés terén még magasabb fokozatba kapcsolt: Alsógödöt még erősebben elárasztja a gyár zúgó, morajló, pulzáló, egészségkárosító zaja, amely továbbra is lehetetlenné teszi ingatlanomban az éjszakai alvást és pihenést” – olvasható az egyik hatóságnak írott panaszlevélben. „A Samsung-gyár 2024. jan. 5-én már kora estétől zavaróan zajos volt, 22 óra után durván hangossá vált, éjfél után a brutális kategóriába csapott át és tartott órákon keresztül!!” – írja egy másik panaszos. 

Hiányzó szennyvíz-tisztítási kapacitás, veszélyes akku-hulladék vidéki raktárakban

De nemcsak az előírt zajhatárértékek betartását nem követelte meg a kormányhivatal az engedély kiadásakor. Rendkívül megengedőek voltak a levegő- és vízszennyezés ellenőrzése, valamint a gyárban keletkező akkumulátor-hulladék ügyében is. 

Az engedélyből kiderül, hogy jelenleg nem biztosított a gödi gyár ipari technológiai szennyvizének kezelése: a váci szennyvíztisztító napi 4000 köbméter szennyvíz befogadására képes, miközben a Samsung két gödi gyárának kibocsátott szennyvize napi 8100 köbméter. A többlet szennyvíz befogadására Vácott egy második szennyvíztelep épül, ez azonban még nem készült el – az engedély azonban nem tisztázza, hogyan jelenleg miként oldják meg a hiányzó szennyvíz-tisztítási kapacitást.

Emellett az engedélyező határozat szerint

van olyan légszennyező pontforrás, melynek működtetése során nem teljesülnek az előírt légszennyezettségi határértékek

– a hatóság azonban ez esetben is elegendőnek tartotta, ha a cég egy későbbi időpontban igazolja a megfelelőséget.

Azt is elismeri a kormányhivatal, hogy a gyárban keletkező akku-hulladékok kezelése nem megoldott – a témáról egy korábbi cikkünk is írtunk.

 

Emiatt a határozatban előírták, hogy a cégnek intézkedési tervet kell benyújtania, mely a hulladék gödi telephelyen történő minél nagyobb arányú feldolgozását és mennyiségének csökkentését célozza. Vagyis az engedély kiadását a hulladékkezelés ügyében sem kötötték a probléma megfelelő, előzetes rendezéséhez – elegendőnek tartották, ha a cég a jövőben gondoskodik erről. Ez azonban szintén ellentétes mind a magyar jogszabályokban, mind az ipari kibocsátásra vonatkozó európai irányelvben szereplő előírásokkal.

A multicég számára előírt határidőket a környezetvédelmi hatóság egyébként rendkívül „rugalmasan” kezeli. A decemberben kiadott engedélyt egy minap kiadott határozattal már módosították is: a Samsungnak január 8-i határidővel zajtérképet kellett volna benyújtania, ám a cég kérésére a hatóság január 11-én ezt a határidőt február 15-ére módosította. A kormányhivatal tehát egy per alatt álló, nem végleges engedélyt módosított utólag. 

Mészárosék az engedélyben szereplő vízfogyasztás háromszorosát biztosítják az új vezetékekkel

A civilek jogi álláspontja szerint a hatóság megsértette a nyilvánosságra vonatkozó követelményeket is: az engedélyezési eljáráshoz érkezett összes észrevételt nem hozták nyilvánosságra és nem is válaszolták meg. Így nem adtak választ többek között arra a kérdésre, hogy az eljárás során miért nem vizsgálták a tervezett, napi több mint 20 000 köbméter vízkivétel felszíni vizekre gyakorolt hatását. Szintén hiányzik a beruházás felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának vizsgálata, melyet az Európai Unió Víz Keretirányelve is előír. 

De nem adtak érdemi válaszokat a gyár vízfogyasztásával kapcsolatos, a Párbeszéd-Zöldek által benyújtott észrevételben szereplő kérdésekre sem. A Samsung és a hatóság által adott információk elégtelenségéről a párt EP-képviselőjének, Jávor Benedeknek egy minapi Facebook-posztja is beszámol.

‼️ Valami nagyon nem stimmel a gödi Samsung-gyár vízellátása körül ‼️ Megháromszorozódó Samsung-gyár, új…

Közzétette: Jávor Benedek – 2024. január 17., szerda

 

Jávor leírja, hogy a gödi iparterület vízellátásához az épülő új vízi-közművek 2022-ben kiadott engedélye – erről az Átlátszóban mi is beszámoltunk korábban – napi 29.700 köbméter vízkivételt biztosít, melyből 24.000 köbméter az ipari víz, és 3000 köbméter az ivóvíz. A bővülő akkumulátorgyár vízigényét kiszolgáló 32 milliárdba kerülő beruházást a Mészáros és Mészáros Kft végzi. 

Képernyőkép 2024 01 19 104440

forrás: Vízjogi létesítési engedély

Csakhogy erre a vízmennyiségre – legalábbis a most kiadott engedély szerint – a Samsung-gyárnak nem lesz szüksége. „A Samsung SDI (…) a hatóság részére, illetve az eljárás keretében feltett kérdéseinkre küldött válaszaiban következetesen ragaszkodik hozzá, hogy az akkumulátorüzem vízfelhasználása a fejlesztés teljes megvalósulása után sem haladja meg a 7500 m3/napot, és a későbbiekben ennek a vízigénynek a csökkentésére törekszenek. A Samsung jelzett maximális vízigénye valamint a DMRV vízjogi engedélye és az épülő vízvezeték kapacitása között több mint háromszoros, 20.000 m3/napra tehető mennyiségi különbség van. Ennek a vízmennyiségnek a felhasználása nem tisztázott” – írja Jávor Benedek, aki azzal zárja a posztját:

„Hogy ez a Samsung SDI által jelzett várható vízigényt háromszorosan(!) meghaladó vízigény miből származik majd, jelenleg nem tudni.

Vagy az akkumulátorgyár esetében várható olyan mértékű (háromszoros!) további kapacitásbővítés, amely indokolja a vízellátási rendszer ezt kielégítő méretezését, vagy a Samsungtól független más beruházások települnek meg az ipari parkban a közeljövőben. (…) Nem zárható ki, hogy a brutálisan túltervezett vízellátási rendszer a térségben létesítendő akkumulátor bontó üzemeknek ágyaz meg.”

A Göd-ÉRT Egyesület által benyújtott kereset azt indítványozza, hogy a tisztázatlan kérdések miatt a bíróság írja elő független igazságügyi környezetvédelmi szakértő által készítendő szakvélemény benyújtását. Ezen kívül a civilek az engedély ügyében zajló jogvita idejére a Samsung-gyár környezethasználatának megtiltását – azaz a tevékenység felfüggesztésnek elrendelését – kérik a bíróságtól. 

Bodnár Zsuzsa

(A szerző a Göd-Ért Egyesület tagja)

Ez a cikk a Közös Értékeink Program támogatásával készült. Nyitókép: Feliratok a Göd-ÉRT Egyesület 2023. április 16-ai demonstrációján (Fotó: Balogh Dénes/Átlátszó)

Megosztás