Egyéb

Az Európai Unió Tanácsa rossz adatgazda

Az  Access Info Europe nevű, közérdekű adatigénylést segítő civilszervezet jelentése szerint az Európai Unió Tanácsa megsérti az átláthatósági előírásokat azzal, hogy sokszor késlekedik az adatigénylőknek küldött válasszal és gyakran nem tájékoztatja az adatigénylőket adatkérésük elutasítása esetén a fellebezési jogukról. Az Access Info Europe által közzétett jelentés készítői 50 adatkérési ügyet vizsgáltak, melyeket 2011 és 2013 között juttattak el adatkérők az AsktheEU.org adatkérő felületen keresztül az Európai Unió Tanácsához. A vizsgált adatkérések alacsony száma miatt reprezentatívnak nem tekinthető vizsgálat szerint átlagosan 20 munkanapba telt a Tanácsnak a válaszadás az adatigénylésekre, pedig a törvény legfeljebb 15 munkanapot ad erre. A részben megtagadott igénylések megválaszolása átlagosan 49 munkanapot vett igénybe. Ráadásul túlságosan sokszor – az esetek 32%-ban – kért a Tanács további kiegészítést az adatigénylésekhez.

A jelentés szerint az adatigénylések többsége a döntéshozatali folymatokra vonatkozott, melyeknek az Uniós egyezmények alapján a lehetőség szerinti legnagyobb mértékben nyilvánosnak kellene lenniük. Ennek ellenére az illyen típusú adatkéréseknek csak 28%-ára adott teljes körű választ a Tanács. A jelentés szerint túl sokszor hivatkoztak az alkalmazható kivételekre: a személyes adatok védelmére a tagállamok által a Tanács munkájában részt vevő képviselőkkel kapcsolatos adatigénylések elutasításánál, illetve a nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó dokumentumok nyilvánosságát bizonos esetekben védő korlátozásra, például a harmadik országokkal (Kína, Mexikó) kapcsolatos dokumentumok kiadásának megtagadásakor. További kifogásként merült fel a tanács azon érvelése egyes adatigénylések elutasításánál, hogy nem rögzítik írásban az ülések összes résztvevőjével kapcsolatos felszólaláskat, anyagokat.

Az Access Info Europe nemrég egy öt éven át húzódó pert nyert meg a European Court of Justice Bíróságon: azoknak a tagországoknak a nevét kérte ki – és kapta meg végül – a szervezet, amelyek az Unió átláthatósággal kapcsolatos szabályozását kezdeményezték. Ennek ellenére az AsktheEU.org tapasztalatai rávilágítanak arra: számos probléma nehezíti – az átláthatóságra vonatkozó Uniós szabályokat ezzel megszegve – a társadalom részvételét a döntéshozatali folyamatokban és ellenőrző funkcióinak gyakorlását.

A jelentés részeként többek között alábbi javaslatokat is megfogalmazta az információszabadságért küzdő szervezet:

– legyen közzétéve minden, a döntéshozatali folyamatokra, elvekre és dokumentációra vonatkozó információ

– minden adatigénylőt tájékoztassanak a kérésük elutasítása esetén lehetséges fellebezési jogukról is

– tartsák be a tizenöt munkanapos válaszadási határidőt

– korlátozzák a kivételek alkalmazását az adatok kiadásánál

– javuljon a tanács működésének, tevékenységének dokumentálása

 

 

Megosztás