Adatigényléses perek

Továbbra sem adja ki a Rogán apósát érintő közérdekű adatokat az Agrárminisztérium

Most felülvizsgálati kérelemmel húzza az időt az Agrárminisztérium, pedig eredetileg már másfél éve kértük ki tőlük közadatigényléssel a Rogán Antal kabinetminiszter apósának érdekeltségébe tartozó cég 2,2 milliárdos uniós pályázati pénzével kapcsolatos iratokat.

Felülvizsgálati kérelmet adott be a Kúriához az Agrárminisztérium, így további haladékot kapott arra, hogy teljesítse az Átlátszó közérdekűadat-igénylését. Az igénylést eredetileg tavaly februárban adtuk be. Azokat az iratokat kértük, amelyek Rogán Antal apósának cégtámogatási ügyére vonatkoznak, a bíróság első- és másodfokon is a javunkra ítélt.

Az ügy lényege, hogy Obrusánszky Zsolt 750 ezer forintért jutott hozzá egy olyan cég negyedéhez, ami 2,2 milliárd forintos vissza nem térítendő állami forrást kapott támogatott mezőgazdasági szaktanácsadásra az uniós finanszírozású vidékfejlesztési program keretében. A programért felelős agrártárca azonban megtagadta az iratok átadását, mondván: azok nem nyilvános adatok.

Az ügyet perre vittük. Előbb az elsőfokú bíróság, majd másodfokon a Fővárosi Törvényszék is a javunkra ítélt. A másodfokú ítélet idén február 17-én kelt.

Az Agrárminisztérium az azóta eltelt szűk öt hónap alatt sem küldte el azokat az iratokat, amelyről a bíróság jogerős ítéletben mondta ki, hogy közérdekű adatoknak számítanak.

Legutóbb a bírósági ítélet megvalósítását célzó végrehajtási eljárást indítottunk a minisztérium ellen, a tárcának az erre adott legújabb válaszlépése, hogy felülvizsgálati kérelmet adott be a Kúriához. Amíg a legfőbb bírói szerv döntésére várunk, addig a jogerős ítélet nem végrehajtható. A minisztérium kérelme ellen természetesen ellenkérelemmel éltünk.

Jogerősen megnyertük a pert Rogán apósának agrártámogatása ügyében, mégse küldi a minisztérium a közérdekű adatot | atlatszo.hu

A cégbíróságon fellelhető dokumentumok tanúsága szerint Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke új feleségének apja mindössze hétszázötvenezer forintért szerezte meg egy nyíregyházi mezőgazdasági szaktanácsadó vállalkozás negyedét, ami nem sokkal korábban 2,232 milliárd forint vissza nem térítendő állami forrást kapott támogatott mezőgazdasági szaktanácsadásra az uniós finanszírozású vidékfejlesztési program keretében.

A felülvizsgálati kérelem beadása és a végrehajtás felfüggesztése meglehetősen visszás az Agrárminisztérium részéről. Ugyanis eleve egy olyan szabályra hivatkozva tagadták meg a kért adatok kiadását, amelyre alapozva közérdekű adat kiadását nem lehet megtagadni. Ezt nem mi mondjuk, hanem a Kúria, amely a Pfv.IV.21.093/2020/5. számú felülvizsgálati ítéletében

megvizsgálta korábban az Agrárminisztérium jogi álláspontját, és azt súlytalannak ítélte meg.

A mi perünkben a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla is azt mondta ki, hogy azt kellett jelen eljárásban vizsgálnia, hogy az alperes által a fellebbezésében előadottak alapján „indokolt-e a Kúria Pfv.IV.21.093/2020/5. számú ítéletétől eltérnie”, és ezzel kapcsolatosan nemleges válaszra jutott. Ebben persze némi szerepe lehetett annak is, hogy az Ítélőtábla által elbírált alperesi fellebbezés sem tartalmazott ilyen irányú indokolást.

Rogán asszonyának földügye mellett az após céges dolgairól tavaly a Magyar Hangban megjelenő Átlátszó-mellékletben is írtunk (forrás: Magyar Hang/Arcanum)

A benyújtott felülvizsgálati kérelem egy kukkot se szól arról, hogy olyan indokra alapozva tagadta meg az Agrárminisztérium a kért adat kiadását, amelyet a Kúria korábban elfogadhatatlannak tartott. A közérdekű adatperekben hozott jogerős ítéletek kapcsán beadott felülvizsgálati kérelem esetén viszont a végrehajtás felfüggesztése automatikus, így időhúzásra mindenképpen remek eszköz a felülvizsgálat kérése.

Ha a Kúrián is elbukik az Agrárminisztérium, a perköltséget természetesen az adófizetők pénzéből fogják állni — akik így azt finanszíroznák, hogy a minisztérium addig is titkolni tudja előlük a Rogán Antal apósának érdekeltségébe tartozó cég 2,2 milliárdos uniós pályázati pénzével kapcsolatos iratokat.

Sarkadi Nagy Márton—M. Tóth Balázs

A cikk elkészítéséhez az archív anyagokat az Arcanum adatbázisa szolgáltatta.

Megosztás