makó

Közpénzből gyarapodik, mégis kimaradt a vagyonnyilatkozatból a roma elnök cége

Komoly referenciákkal rendelkező cégeket vert meg közbeszerzésen a makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének és egyik képviselőjének cége, így ők nyírhatják a füvet a településen. A Gold-Pefa Kft. korábban más megbízásokat is kapott a makói önkormányzattól. Hiába sikeres azonban a cég, valamiért mégsem szerepel Petrovics Attila elnök vagyonnyilakozatában. A miértekre egyelőre nincs válasz.

„Tavaly közel nettó 35.000.000 Ft árbevételt produkált a Gold-Pefa Kft. A cég két tulajdonosa a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Petrovics Attila, valamint a szervezet egyik tagja, Farkas Tamás. Az árbevétel szinte teljes egészében önkormányzati megbízásokból származik. Ez a cég újította fel a Tulipán utcai rendelőt, de ők nyerték például a zöldterület karbantartást is. Utóbbinál emlékezetes, hogy annak ellenére nyerték meg a közbeszerzést, hogy bár az ajánlati szempont a legolcsóbb ár volt, a Gold-Pefa árajánlata versenytársaiénál magasabb volt” írja közösségi oldalán Mucsi Tamás.

A DK makói képviselője szerint „Petrovics Attila, a cég ügyvezetője nemes egyszerűséggel kifelejtette vagyonnyilatkozatából, hogy egy közbeszerzésekkel kitömött cég tulajdonosa”. Mucsi Tamás azt is írta, hogy „ez a két ember a munka és megélhetés ura Honvéd városrészben”.

A makói zöldfelület karbantartásra májusig lehetett pályázni. Az önkormányzati közbeszerzésen négyen indultak a 35 millió forintos megbízásért. A Gold-Pefa Kft. nettó 15 forint/négyzetméter árat adott. A 2020-ban 2,2 milliárd forintos forgalmat bonyolító KIFÜ-KAR Zrt. ennél kedvezőbbet, de azt nem fogadta el az önkormányzat, arra hivatkozva, hogy túl alacsony. A hómezővásárhelyi Szoliter Építőipari Kft. nettó 9,5 forintért vágta volna négyzetméterenként a füvet, de őket is kizárták: „ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot tett, amelyet Ajánlatkérő a felhívás II.2.9) pontjában kizárt”. A negyedik pályázó a Zöldterület Kezelő Kertészeti Kft. volt, de ők visszaléptek. Így került ki győztesen a versenyből a Roma Nemzetiségi Önkormányzat két tagjának cége, a Gold-Pefa Kft.

A Szoliter Békéscsabán sikerrel pályázott a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság által kiírt közbeszerzésen. A „határnyiladék tisztítás és karbantartásra” 8-an pályáztak, a teljes terület 559 275 négyzetméter. Az első részt, a battonyait, a Szoliter nyerte: 1 millió 490 ezer forintért vállalta a 109 890 négyzetméter tisztítását, azaz négyzetméterenként nettó 13,55 forintért. A rendőrségnek nem volt kifogása ez ellen, pedig a munka nem csak fűnyírásból áll, hanem gyomeltávolításból, bozót- és cserjeirtásból, valamint bozót- és cserjevágásból is.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018 őszén alakult újjá. A Délmagyarország akkori cikke szerint Farkas Attilát elnökké, Simon Zsolt Norbertet pedig alelnökké választotta alakuló ülésén az új makói roma nemzetiségi önkormányzat – a testület további két tagja Petrovics Attila és Petrovics Csaba. „Az új kisebbségi testület tagjai arról is döntöttek, hogy sem az elnök, sem helyettese, sem a képviselők nem vesznek fel tiszteletdíjat” írta a lap. 2019-ben az önkormányzati választások után új felállásban folytatta a munkát a Roma Nemzetiségi Önkormányzat: Petrovics Attila lett az elnök, de Farkas is maradt a testületben.

Zűrös cégvezető, NAV eljárások

A Gold-Pefa Kft. 2019 februárjában alakult: Petrovics Csaba, Petrovics Attila és Farkas Tamás alapította. Petrovics Csaba tulajdonrészét 2019. szeptember 26-án a NAV lefoglalta, ő 2020 februárjában ki is szállt a cégből.

A NAV 2020 júniusában hátralék miatt végrehajtást indított a cég ellen. Ezt, miután a cég fizetett, megszüntették. Egy évvel később, 2021 áprilisában a NAV adószámtörlést indított a cég ellen, amit egy hónappal később lezárt.

2021 áprilisában a cég közgyűlést tartott. A jegyzőkönyv szerint „Petrovics Attila ügyvezető ismerteti a Szegedi Törvényszék Cégbíróságának végzését, melyben

egyrészt bírsággal sújtja a társaságot, másrészt a társaság abból tudomást szerez Farkas Tamással szembeni kizárási okról.

Farkas Tamás ezt nem vitatja, és kijelenti, hogy ezen jegyzőkönyv aláírásával cégvezetői tisztségéről lemond. (…) A társaság tagjai megállapítják, hogy a társaság tulajdonába került üzletrész még mindig a társaság tulajdonában van. Akként kívánnak dönteni, hogy azt a tagok tulajdonába adják térítés nélkül.”

A jegyzőkönyv szerint „a társaság taggyűlése a társaság tulajdonában lévő 1.000.000.- Ft névértékű üzletrészt felosztja kettő darab üzletrészre, egy darab 530.000.- Ft névértékű és egy darab 470.000.- Ft összegű üzletrészre a tagok tulajdonába történő átadás érdekében. A taggyűlés az előző határozat szerint felosztott üzletrészek közül az 530.000.- Ft névértékű üzletrészt ingyenesen Petrovics Attila tag tulajdonába kerül, akinek az üzletrésze így 1. 530.000.- Ft névértékre módosul. A 470.000.- Ft névértékű üzletrészt Farkas Tamásnak adja, akinek az üzletrésze 1.470.000.- Ft névértékű üzletrészre módosul.”

Minderre a bírósági iratok szerint azért volt szükség, mivel „a bíróság hivatalból törvényességi felügyeleti eljárást indított a cég ellen, mert vezető tisztségviselője vonatkozásában a Ptk. 3:22. § (4) és (5) bekezdésébe ütköző körülmények merültek fel”.

Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy:

  • „(4) nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült”;
  • „(5) nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.”

Kimaradt a bevallásból

A cégnek most két tulajdonosa van: Petrovics Attila, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Farkas Tamás, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője. Utóbbi vagyoni részesedését október 28-án lefoglalta a végrehajtó.

A cég megalakulásának évében 17 millió forint bevételt ért el, 2020-ban 34 milliót. A Gold-Pefa Kft. 2020-ban 12,5 millióért újította fel a Tulipán utcai rendelőt Makón, és a járdafelújítási programban is részt vesznek a Fidesz vezette makói önkormányzatnál.

A makói közbeszerzéseken sikeres kft.-ről azonban nem árulkodik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének vagyonnyilatkozata 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben sem.

Részlet Petrovics Attila 2021-es vagyonnyilatkozatából

Farkas Tamás viszont szerepeltette a céget vagyonnyilatkozataiban: a 2019-ben 33 százalékos tulajdoni részt tüntetett fel, akárcsak 2020-ban. A 2021-es vagyonnyilatkozat szerint Farkas tulajdonrésze 50 százalékra nőtt.

Írtunk a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy megtudjuk, miért maradt ki a cég Petrovics Attila elnök nyilatkozataiból, de cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak.

Az Átlátszó információ szerint az ügyben vizsgálat indult.

Támogatják a Fidesz programját

A Makón elvégzett munkálatok mellett Petrovicsék legutóbb akkor kerültek a hírekbe, amikor szeptemberben bejelentették, hogy a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Lázár Jánost támogatja.

A sajtótájékoztatóról a MakóHíradó számolt be. Mint írják: „számunkra nem az ígéretek, hanem a tettek fontosak. Minden roma érdeke, hogy Lázár Jánost támogassa! – jelentette ki a nemzetiségi önkormányzat alelnöke a hétfői sajtótájékoztatón a városban terjedő pletykákra reflektálva, miszerint önkormányzatuk a baloldali ellenzéket támogatja.”

Majd később úgy folytatják: „Petrovics Attila az alelnökhöz csatlakozva aláhúzta, valóban, a makói cigányságot nem lehet eltántorítani Lázár János országgyűlési képviselőtől és Farkas Éva Erzsébet polgármestertől. (…) Mi, cigányság, makói cigányok, támogatjuk a Fidesz programját, támogatjuk Lázár János urat és Farkas Éva Erzsébet polgármester asszonyt!” idézik Petrovics Attila szavait.

Segesvári Csaba

A cégadatokat az Opten Kft. szolgáltatta. Címlapkép: Varga Ferenc képviselő, Farkas Éva Erzsébet polgármester és Petrovics Attila, a Gold-Pefa Kft. vezetője a Tulipán utcai rendelő felújításán (forrás: Facebook/Makói Városi Televízió)

Megosztás