közpénzégetés

Szijjártó Péter saját magának engedélyezi a luxusrepülős hivatali utakat

Március közepén az ATV Egyenes beszéd című műsorában reagáltatták a külügyminisztert az Átlátszó által felfedezett holland magángép 264 millió forintos bérlése kapcsán. A miniszter többek között azt mondta, hogy számára a helikopter- és a repülőgéphasználat technikai kérdés: neki megmondják, hogy mire kell felszállnia ahhoz, hogy a megfelelő helyre időben odaérjen. Az állami vezetők – köztük a miniszterek – hivatalos célú utazásait is szabályozó kormányrendelet azonban csak akkor enged eltérést a minisztereknek járó „első osztálynak megfelelő árú repülőjegy” vásárlásától, ha azt a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője engedélyezi. A Külgazdasági és Külügyminisztérium esetén pedig ez a vezető Szijjártó Péter, vagyis ő saját magának engedélyezheti a luxusrepülők bérlését az útjaihoz.

Idén március 12-én írtunk Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter három hivatalos útjáról, amelyekre egy holland luxus jettel repült 2023-ban. A magánrepülőgép bérlése ezekre az utakra összesen 264 millió forintba került az adófizetőknek.

A több mint negyedmilliárd forintos közpénzfelhasználás apropóján megkérdeztük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, hogy Szijjártó Péter milyen jogszabályi felhatalmazás alapján repül különjáratú, bérelt magánrepülőgépekkel, de nem válaszoltak a megkeresésünkre.

Cikkünk megjelenésének napján a miniszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorának vendége volt, ahol az Átlátszó által megírt bérelt repülős útjai is szóba kerültek. A műsorvezetőnek arra a kérdésére, hogy miért volt szükség a holland luxus jet igénybevételére 264 millió forint közpénzért, a miniszter így felelt: „Hát nyilván azért, hogy odaérjek.”

Főszabály: miniszter első osztályra szóló jeggyel repülhet

A honvédségi repülőgépek beszerzésével és a „civil” utasok szállítását is lehetővé tevő törvényi háttér megteremtésével immár az állami vezetők és elöljárók, valamint azok delegációi is utazhatnak hivatalos célú külföldi útjaikra honvédségi repülővel.

Mi több, az állandó személyvédelemben részesülők, mint például a miniszterelnök, a köztársasági elnök vagy a külpolitikával foglalkozó miniszter még magánútra is honvédségi repülőgéppel mehetnek, ha ezt a honvédségi repülőgépek katonai feladatai és egyéb kötelezettségei épp megengedik.

De nem volt ez mindig így, illetve a honvédségi repülőgépek sem állnak mindig rendelkezésre. Ezért hatályban van egy 2015-ben hozott – legutóbb 2024. március 13-án módosított – kormányrendelet is, mely az állami vezetők által igénybevehető juttatások felől szabályozza a hivatalos célú utazásokat, egyfajta keretet is adva ezzel a közpénzfelhasználásnak.

Ennek a rendeletnek az „Utazással kapcsolatos juttatások” című fejezetében többek közt lefektették, hogy

„Ha a hivatalos célú külföldre utazás repülőgéppel történik,
a) a miniszter és a politikai igazgató, a nemzetbiztonsági főigazgató részére első osztálynak,
b) a többi állami vezető és a 3. §-ban meghatározott jogosult személy számára turista osztálynak megfelelő árú repülőjegy vásárolható.”

Vagyis Szijjártó Péter külügyminiszter esetén a főszabály az, hogy neki első osztálynak megfelelő árú repülőjegy vásárolható, melyet az állami vezetők juttatásainak mértékét tartalmazó táblázat (1. melléklet) is jelöl, nevesítve a First Class és Prémium First Class komfortfokozatokat.

Kormanyrendelet Allvez Jutt

1. melléklet a 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelethez

Jogszabályi kivételből főszabály

A rendelet pontjai között szerepel az is, hogy a juttatásokat leíró bekezdésben taglaltaltaktól „…a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője engedélyével el lehet térni, ha azt a protokolláris előírások és az ellátandó feladatok indokolják.”

Ez a vezető, aki a főszabálytól való eltérést engedélyezheti, a Külgazdasági és Külügyminisztérium esetén nem más, mint Szijjártó Péter.

Vagyis a miniszter saját magának engedélyezi, hogy magánrepülőgépet béreljenek neki

a rendeletben meghatározott – minisztert megillető – utazási juttatás helyett.

Az idézett passzus furcsasága, hogy mint azt a miniszter gyakori – és általunk rendszeresen megírt – magángépes útjai is jelzik, egyáltalán nem kontrollálja, mennyiért bérelnek Szijjártónak különgépet. Így ez a félmondat tulajdonképpen alkalmas arra, hogy megkerülje a jogszabály közpénzfelhasználást keretező funkcióját.

Az „ellátandó feladatokkal” indokolható kivételnek köszönhetően ráadásul még a takarékos gazdálkodást előíró általános szabályok – köztük például a hűtlen kezelés büntetőjogi tilalma – sem jelentenek korlátot. Hiszen a miniszter időbeosztása sohasem teszi lehetővé, hogy a rendeletben egyébként főszabályként meghatározott módon, azaz I. osztálynak megfelelő árú repülőjeggyel utazzon egy sima kereskedelmi járaton.

Ezáltal elvész a jogszabály eredeti szellemisége is: Szijjártónak nem kell alkalmazkodnia a miniszterek számára igénybe vehető juttatásokhoz, hiszen a rendelet felhatalmazást ad számára arra, hogy – mindenfajta költségmegkötés nélkül – lássa el feladatait a saját munkatempójában. Így nem csoda, hogy Szijjártó Pétert nem nagyon láthattuk még menetrend szerinti járattal hivatali útra repülni.

Phajx Belso Exxaero Fb 2021

A Szijjártó által használt holland repülő, a PH-AJX belseje (fotó: Exxaero/Facebook)

Eltérő jogszabály-értelmezések

A kivételt tartalmazó kormányrendelettel kapcsolatban kikértük néhány jogász véleményét is, de az álláspontjuk nem egységes a jogszabály szövegének és szellemének értelmezését illetően sem.

Volt például olyan jogász, aki szerint a jogszabály valójában nem ad felhatalmazást Szijjártónak arra, hogy a rendeletben szereplő utazási juttatásokon kívüli megoldást vegyen igénybe, hiszen az ellenkezne a jogszabály szellemével. Szerinte csupán arra lenne lehetősége a miniszternek, hogy a kormányrendelet mellékletében felsorolt utazási juttatások közül magasabb komfortfokozatokat is elérhetővé tegyen olyanok számára, akik alapból csak alacsonyabb szintű utazási juttatásra lennének jogosultak.

Egy másik, szintén a neve elhallgatását kérő jogász véleménye szerint a jogszabály szövege önmagában nem zárja ki a magángéphasználatot, hiszen a rendelet „I. osztálynak megfelelő árú” repülőjegy vásárlását említi.

Ez pedig a jogász véleménye szerint akár úgy is értelmezhető, hogy bármilyen repülőgéppel utazhat a miniszter, ha a ráeső utazási költség nem magasabb az adott útra szóló I. osztályú repülőjegynél. (Bár ez utóbbi értelmezés nem túl életszerű, hiszen a magángép költsége sokkal magasabb egy kereskedelmi járatra szóló jegynél.)

Szijjarto Replepcso Fb 220615

Szijjártó Péter felszáll egy repülőgépre 2022 júniusában (fotó: a miniszter Facebook-oldala)

Hány forint volt Szijjártó „repülőjegye” a holland luxus jeten?

Miután korábbi cikkünk készítésekor közadatigényléssel kikértük a külügyminiszter holland magánrepülőgéppel megtett útjainak költségeit, és ismerjük a repülőgép maximális férőhelyeinek számát, ki tudjuk számolni, hogy egy főre vetítve mennyibe kerülhetett a „repülőjegy”, vagyis Szijjártó utazási költsége.

Szijjártó Péter 2023 szeptemberében lebonyolított Budapest-New York-Budapest útja például – a Külügyminisztérium hivatalos közlése szerint – 136,8 millió forint volt. A miniszter az utazáshoz az általunk felfedezett holland magánrepülőgépet vette igénybe, amin 14 utas számára van ülőhely. Tehát ha az összköltséget ennyi felé osztjuk, akkor

9,77 millió forintot kapunk egy főre.

Azaz, Szijjártó „repülőjegye”, illetve utazási költsége legalább ennyibe került ezen az úton.

Azért csak legalább ennyibe, mert különjárat bérlése esetén minél kevesebben utaznak a rendelkezésre álló férőhelyek számánál, annál magasabb lesz az egy főre jutó utazási költség – hiszen a repülőgép bérleti díja fix, azt az utaslétszám nem befolyásolja.

Vagyis, ha például a holland magángépen nem 14, hanem csak 7 delegált utazott 2023 szeptemberében New Yorkba, akkor az egy főre eső költség („repülőjegy”) máris a duplájára emelkedne, és 20 millió forint körüli összeg lenne utasonként.

Néhány óra múlva megkezdődik az ENSZ idei évi Közgyűlése, úgyhogy egy éjféli felszállással irány New York!🛫

Közzétette: Szijjártó Péter – 2023. szeptember 17., vasárnap

Mennyibe kerülne a New York-i út első osztályon?

Miután Budapestről nincs direkt járat New Yorkba, ezért az utazást csak átszállással lehet lebonyolítani. Emiatt az utazási idő minimum megduplázódna a különjárattal lebonyolított utazáshoz képest.

Viszont az útiköltség a magángépes utazás egy személyre vetített árának a töredéke lenne: a miniszterek számára

a rendeletben engedélyezett első osztályra szóló jegy már 1,5-2 millió forinttól beszerezhető az oda-vissza útra.

Ez nagyságrendileg minimum ötöd árat jelent a magángép-bérléshez képest.

Az első osztályú jegy vásárlása természetesen nem kötelező a miniszter számára, alacsonyabb komfortfokozaton is utazhatna, amely további, sokkal jelentősebb megtakarítást eredményezne – már ha ez lenne az elsődleges szempont.

Szijjarto Repulo Fb 230523

Szijjártó Péter egy repülőgépen 2023 májusában (fotó: a miniszter Facebook-oldala)

Mennyire életszerű a menetrend szerinti járattal utazás?

Szijjártó eddigi program- és munkabeosztását tekintve a menetrend szerinti repülőgépjárattal való utazás sok esetben nem lett volna reális megoldás.

A repülőgép-menetrend, illetve a megnövekedett utazási idő ugyanis a miniszter eddigi hivatali útjainak többsége során nem tenné lehetővé, hogy időben eljusson az úti céljához, vagy éppen onnan odaérjen a következő programjára. Arról nem is beszélve, hogy az utazás közbeni felkészülés vagy pihenés is „kényelmetlenebb” lenne egy menetrend szerinti járaton, idegen utasok társaságában.

Más lenne a helyzet, ha a jogszabályokban megjelenő közpénz-takarékossági elv hangsúlyosabban érvényesülne az utazásszervezéskor, vagy az lenne az elsődleges szempont.

Ebben az esetben az felülírná a minisztérium eddigi programtervezési és -szervezési gyakorlatát, és közpénz-milliárdokat takaríthatna meg éves szinten a költségvetésnek. A kormány külpolitikai és külgazdasági tevékenysége azonban más prioritások és szempontok mentén működik, így ezáltal a költsége is nagyságrendekkel nagyobb.

Az osztrák kormánytagok menetrend szerinti járaton utaznak

Nem kell messzire mennünk ahhoz, hogy a magyar helyzethez képest mást tapasztaljunk a kormánytagok hivatalos célú utazásait illetően.

Az Átlátszó egyik olvasója – Szijjártó holland privát géppel megtett útjairól szóló cikkünk megjelenését követően – juttatta el hozzánk az osztrák Profil.at 2023 szeptemberében megjelent cikkét, amely az osztrák kormánytagok 2022 júliusa és 2023 márciusa közötti hivatalos célú útjainak adatait összesíti.

Még ha az utazások számát és költségét nem is lehet összehasonlítani két különböző ország esetén, azt mégis érdemes megjegyeznünk, hogy repülőutaknál mi a jellemző komfortfokozat az osztrák miniszterek körében. A Profil.at cikke szerint ugyanis

Ausztria kormánytagjainál a turistaosztályon való repülés a leggyakoribb,

és csak a hosszabb hivatali utaknál jelenik meg a Business Class-on történő utazás. Emlékeztetőül: mindkét komfortfokozat alacsonyabb szintű a magyar kormányrendeletben engedélyezett első osztálynál. De Szijjártó Péter még attól is rendszeresen eltér (felfelé), és saját magának engedélyezi a különgéphasználatot.

Bezzeg a lett külügyminiszter nemrég belebukott a magánrepülőzésbe: a Hvg.hu cikke szerint Krisjanis Karins 2019 és 2023 között, miniszterelnökként „legalább harminc alkalommal utazott külföldre bérelt magángépekkel ahelyett, hogy az olcsóbb, menetrend szerinti járatokat vette volna igénybe”. A lett főügyészség nemrég kezdeményezett eljárásokat „közvagyon esetleges pazarlása” címén a repülések kapcsán. Karins pedig lemondott a botrány miatt, bár állítása szerint azért utazott bérelt repülőkkel, hogy időt takarítson meg.

Brassai Kornél

Címlapkép: Szijjártó Péter egy repülőgépen 2022 májusában (fotó: a miniszter Facebook-oldala)

Megosztás