A helység kalapácsa

42 százalékos profitrátát ért el a volt fideszes alpolgármesterhez kötődő építőcég Érden

Beperli Érd ellenzéki polgármestere azt a helyi vállalkozást, amely kartellgyanús körülmények között nyert el egy közel 280 millió forintos óvodapítési beruházást a Pest megyei városban 2017-ben. Ez a cég – az óvodaépítési ügyekben jelentős befolyással rendelkező volt fideszes alpolgármesterhez, Bács Istvánhoz rokonsági szálakkal kötődő General-Invest Bau Kft. – az elmúlt években a térség beszerzésein 1,8 milliárd forint értékben nyert el közpénzes építési megbízásokat. 2019-ben a 14 főt alkalmazó cég tulajdonosa 1,7 milliárdos árbevétel mellett 700 milliós adózott nyereség után 100 millió forint osztalékot vágott zsebre. Ez 42 százalékos árbevétel-arányos profitrátát jelent, amely háromszorosa a NER közbeszerzési zászlóshajójának tekintett Duna Aszfalt profitrátájának és tízszerese a közönséges, “nem közeli” építőipari cégekének.

Támogatási kampány

 

A pénzügyminisztérium arról értesítette a város új polgármesterét, Csőzik Lászlót tavaly nyáron, hogy a Pest megyei város önkormányzatának a korábbi, fideszes vezetés idején elkövetett közbeszerzési szabálytalanságok miatt 70 millió forintnyi uniós támogatást kell visszafizetnie.

T. Mészáros András volt polgármester ugyanakkor azt írta az Átlátszó megkeresésére, hogy „a pályázat elbírálása során nem történt szabálytalanság”. Az érdi fideszes pártvezér kijelentésével szemben a pénzügyminisztérium a Fácán utcai óvoda 300 millió forintos építési pályázatának vizsgálata után megállapította, hogy a közbeszerzési ajánlatok elbírálása előtt, de azután is az érdi önkormányzat 2017-ben súlyosan megsértette a közbeszerzési törvényt.

A minisztérium olyannyira jelentősnek ítélte a szabályszegéseket, hogy a 100 százalékban EU-támogatásból pénzelt beruházás során kifizetett összeg 25 százaléka, 70 millió forint visszafizetésére kötelezte az érdi önkormányzatot. Ezt az összeget azonban már nem a 2019. októberében megbukott T. Mészároséknak kellett visszafizetniük, a számlát az összellenzéki többség által vezetett önkormányzat állta.

Nem volt igazi verseny

A közbeszerzési törvény szabályai rendkívül szigorúak abban az esetben, ha a megbízásért versengő ajánlattevők, vagy az ajánlattevők és az ajánlatkérők között az összefonódás, összejátszás gyanúja merül fel.

A pénzügyminisztérium a 70 millió forintos visszafizetést előíró értesítésben az uniós ellenőrzések eredményére hivatkozva azt írta, hogy “az ajánlatok összegével kapcsolatban felmerülhet a támogató jellegű ajánlatadás a RO&MI VILL Kft. részéről”. Ez egy tipikus szabálytalansági forma: az úgynevezett támogató ajánlatok benyújtását követően a nyertes az adott szereplőt alvállalkozóként bevonja a teljesítésbe. Az ajánlat benyújtásával a későbbi alvállalkozó pedig a másik ajánlattevőt a közbeszerzési pályázat megnyeréséhez segíti.

És hogy ez miként zajlott a konkrét esetben?

A RO&MI VILL Kft., a később nyertes alpolgármester-közeli cég, a Generál-Invest Bau Kft. “vetélytársa” először is hatmillió forinttal magasabb, 306 milliós ajánlatot tett annál az értékhatárnál, amely alapvetően meghatározta az egész közbeszerzési eljárás jellegét.

Háromszázmilliós értékhatár alatt ugyanis – kivételes esetekben – nem kell nyilvánosan meghirdetni a közbeszerzési pályázatot, ilyenkor az ajánlatkérő meghív pár céget.

A T. Mészárosék által 2017. január 6-i keltezéssel elküldött levelek kézbesítése után a RO&MI VILL és a General-Invest Bau nyújtott be ajánlatot az öt meghívott közül 2017. január 20-án a Fácán utcai óvoda megépítésére. A meghívott öt közül négy cég számára a Fácán óvoda 300 milliós közbeszerzésének elnyerése jelentős bevétel lett volna: az Átlátszó kutakodásai szerint ugyanis ezeknek a vállalkozásoknak a 2016-os nettó árbevétele még a százmillió forintot sem közelítette meg.

A General-Invest Bau mellett csak a RO&MI VILL  indult el a pályázaton, miközben – mint 2017. májusában már látni lehetett – a százhalombattai cég 2016-os beszámolójának számai nem festettek igazán jól: 5,5 milliós nettó árbevétel után mindössze 440 ezer forint adózott nyereséget könyvelhettek el. A 300 milliós építési szerződésért harcba indult mikrocégnek ebben az évben egyetlenegy alkalmazottja volt.

A meghívott mezőnyből messze kiemelkedett a General-Invest Bau, amely 650 millió forintos nettó árbevétel mellett 28 milliós nyereséget produkált 2016-ban.

Ezek a számok azt sugallják,  hogy ebben a meghívásos eljárásban a General-Invest Bau Kft. szinte behozhatatlan előnnyel indult.

Főként azután, hogy egyetlen ellenfele, a RO&MI VILL magasabb ajánlatot adott, mint a közbeszerzés összege. Az ajánlati dokumentáció borítóján nagy betűkkel ez áll: “KBT. HARMADIK RÉSZ, UNIÓS ÉRTÉKHATÁR ALATTI HIRDETMÉNY ÉS TÁRGYALÁS NÉLKÜLI [KBT. 115. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ”. A közbeszerésen indulók pedig vélhetően tisztában vannak az értékhatárral, ami jelent esetben 300 millió forint volt. A RO&MI VILL mégis 306 millióval pályázott.

Érdeklődtünk a cégnél a miértekről, de a cégadatokban megadott email-címre küldött levelünkre nem reagáltak.

Ugyanazokat az alvállalkozókat szemelték ki

Már ennek a furcsaságnak is fel kellett volna tűnnie T. Mészároséknak, de ez csak a kezdet volt. Az Átlátszó birtokába került pénzügyminisztériumi dokumentum szerint ugyanis a RO&MI VILL és a General-Invest Bau pontosan ugyanazokat az alvállalkozókat jelölte meg az ajánlati dokumentációban.

Ez természetesen még nem jelenti azt, hogy összebeszéltek volna, megsértve a törvény összeférhetetlenséget tiltó alapelvét. De a gyanú szembeötlő. A volt polgármesternek és a csapatának fel kellett volna tűnnie, hogy mennyire ellentmondásosak ezek a körülmények. Lépniük kellett volna, de nem tettek semmit. Pedig a törvény így fogalmaz:

“az ajánlatkérő [önkormányzat] köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását.” 

A versenytárs lett az alvállalkozó

A Fácán utcai közbeszerzési eljárás katasztrofális jogi összeomlása azonban a vállalkozási szerződés 2017. február 15-i megkötése után következett be. Emiatt a közbeszerzési döntőbizottság, majd 2020. márciusában a jogorvoslatot elbíráló törvényszék is elmarasztalta az immár Csőzik László által vezetett önkormányzatot és a két céget kétmillió, illetve egy-egymillió forintos bírságolási összegben.

Kétmilliós közbeszerzési bírságot és egy baljós uniós jelentést kapott Érd

A kétmilliós közbeszerzési bírság kiszabása után uniós ellenőrök nagyjából ötvenmillió forintos büntetést helyeztek kilátásba az egyik érdi óvoda-beruházás gyanús lebonyolítása miatt. A Fácán utcai közbeszerzés az előző, fideszes városvezetés sara, az új polgármester mégis jogorvoslatot kért a bíróságtól.

T. Mészárosék és a két cég ekkor már nem pusztán alapelvi szinten szegték meg a közbeszerzési eljárás összeférhetetlenségi szabályait. 2017. február 23-án a General-Invest Bau bejelentette az önkormányzatnak, hogy az egykori “riválisukat”, a RO&MI Vill Kft. alvállalkozóként vonják be az óvoda építési munkálataiba.

A törvény azonban tiltja, hogy a konkurens ajánlattevő később a nyertes vállalkozás alvállalkozója legyen.

A pénzügyminisztérium a szabálytalansági értesítésben idézte azt a törvényi rendelkezést is, amely szerint az ajánlatkérőnek, esetünkben az érdi önkormányzatnak “biztosítania kell … a verseny tisztaságát”.

A T. Mészárosék által elkövetett jogsértés súlyáról ezt írta a pénzügyminisztérium jogi és felülvizsgálati osztálya 2020. június 17-én: “a verseny tisztaságának védelmére vonatkozó alapelvi sérelem súlyos jogsértésként azonosítható, így a 25 %-os korrekciós mérték alkalmazása indokolt”. Ennél már csak egyetlen súlyosabb szankció létezik: a 100 százalékos visszafizetési kötelezettség előírása.

Érdemes megjegyezni, hogy ezeket a kemény kijelentéseket egy, a Fidesz által irányított önkormányzat közbeszerzéséről a Fidesz-kormány egyik minisztériuma tette. Ez is érzékelteti, hogy kirívó jogsértés történt.

Közvetve elismerte a felelősséget

Mint idéztük, T. Mészáros az Átlátszónak azt nyilatkozta, hogy a közbeszerzés elbírálásával minden rendben volt. Ennek némiképp ellentmond egy korábbi nyilatkozata: 2019. novemberében T. Mészáros közvetve elismerte a felelősségét.

Ezt mondta az önkormányzat cége által kiadott Erdmost.hu-nak: „Elmulasztottuk az ellenőrzést elvégezni, emiatt vált lehetségessé, hogy a fővállalkozó, aki megnyerte ezt a pályázatot, kivitelezést, a munka elkezdésével kicserélte az alvállalkozót, nem a bejelentett alvállalkozóval, hanem annak egyik áldozatával kötött alvállalkozói szerződést, amit ezek után kifogásolt a döntőbizottság.” (A cikk ugyanakkor főként a szabálytalansági eljárás során a Pénzügyminisztérium által kirótt 70 milliós korrekcióról szól, T. Mészáros viszont a közbeszerzési döntőbizottság határozatára utalt.)

T. Mészáros nevéhez nem csak ez az egyetlen szabálytalansági ügy fűződik. A város fideszes vezetése évekig elhallgatta azokat a konkrét szabálytalanságokat, amelyek miatt összesen közel 1,5 milliárd forint uniós támogatás visszafizetésére kötelezték a T. Mészáros által irányított csatornázási társulást.

Miközben a helyi Fidesz az évtized sikertörténetének állította be a csatornázási programot, az egyik legnagyobb értékű projektelem körül talált szabálytalanságok miatt 1,4 milliárd, egy másik szabálysértés, valamint egy ügyvédi túlszámlázás miatt további, összesen közel 60 millió forint visszafizetésére kötelezték T. Mészárosékat.

Az érdi csatornaprojektből 1,4 milliárd forintot kellett visszafizetni az uniónak szabálytalanságok miatt

A városvezetés nem verte nagydobra, aztán egyszerűen napirendre tért azon közbeszerzési szabályszegés fölött, amelynek következtében 1,4 milliárd forintot kellett visszafizetni a magyar adófizetők pénzéből az Érd és térségi szennyvízprojekt uniós támogatásából. A magyarázatok meglehetősen ellentmondásosak.

Míg a mostani, Fácán utcai szabálytalansági ügyben az ellenzéki önkormányzatnak perkálnia kellett, a csatornázási jogsértések számláját T. Mészárosék helyett végül a kormány nagyvonalúan az adófizető állampolgárokkal fizettette ki.

Összefonódások

Az Érdről Százhalombattára áttelepülő kisvállalkozás lenyűgöző, milliárdos üzleti sikereket ért el az elmúlt években. A várost 2006 és 2019 között uraló fideszes polgármester ezt a céget, General-Invest Bau Kft.-t olyannyira kitüntette a közbizalom megannyi jelével, hogy a családi kapcsolatok révén a fideszes alpolgármester Bács Istvánhoz kötődő építési vállalkozás 2011 és 2019 között jóval több mint egymilliárd forint értékben nyert közbeszerzési eljárásokat.

Az egy időben a szélsőségesen durva kijelentéseiről országszerte elhíresült Bács István akkori fideszes alpolgármester így kapcsolódik a General-Invest Bau Kft-hez:

Egymilliárdért nyert közbeszerzéseket az alpolgármester-közeli cég Érden

Nyolc év alatt tizenhat közbeszerzési eljárásban összesen több mint egymilliárd forint értékben nyert közbeszerzési pályázatokat Érden az a cég, amelytől 2011-ben lakást vásárolt a későbbi fideszes alpolgármester. A General-Invest Bau Kft. egyik tulajdonosa 2015-től vált hivatalosan az érdi politikus rokonságának tagjává: a vállalkozó fivére elvette a fideszes Bács István testvérét.

A General-Invest Bau Kft. figyelemreméltó beszerzési sikereket ért el az Érdi Tankerületnél is: az egymilliárdos teljes szerződésállományból közel 270 millió forintnyi összegben szerződött két év alatt: 71 szerződésből 31-et tudhatott a magáénak a 2020. július végén székhelyével Százhalombattára költözött építőipari cég.

A Duna Aszfaltot is lepipálták

A General-Invest Bau Kft. lenyűgöző üzletei sikerei az önkormányzati ciklus utolsó évében, 2019-es évben hozták meg igazán a gyümölcsüket:

1,7 milliárdos nettó árbevétel mellett 727 milliós forintos adózott nyereséget ért az akkor átlagosan 14 főt foglalkoztató vállalkozás.

A veszélyhelyzet miatt ősszel leadott beszámoló szerint a cég egyetlen tulajdonosa százmillió forint osztalékot vett ki a cégből: ugyanannyit, mint 2018-ban.

A 2019-es cégadatok szerint a General-Invest Bau Kft. árbevétel-arányos profitrátája 42 százalék. Ez kirívóan magas érték. A Válaszonline 2020 júniusában jelentette meg a közpénzfelhasználásra optimalizált nagy építőipari cégek jövedelmezőségi listáját. A listán olyan nagytőkések szerepelnek, mint Mészáros Lőrinc, Szíjj László, Garancsi István és Tiborcz István érdekköre.

A portál szerint a 2019-ről beadott cégadatok alapján a NER közbeszerzési zászlóshajója,

a Duna Aszfalt vezette az úgynevezett közpénzbegyűjtési listát 15,46 százalékos profitrátával. Ebben az évben a General-Invest Bau 42 százalékot ért el.

A General-Invest Bau 2019-ben – két év kihagyás után – három közbeszerzést nyert el összesen nettó 500 millió forint értékben.

Az öt évre (2015-2019) számított profitráta-átlag alapján szintén a Szijjártó Pétert megjachtoztató Szíjj László által tulajdonolt Duna Aszfalt vezeti a Válaszonline toplistáját 16,14 százalékkal. Ehhez viszonyítva is lenyűgöző a General-Invest Bau Kft. profitrátjának ötéves átlaga: 14,2 százalék.

A Válaszonline azt írja, hogy “a függetlenebb építőipari vállalatok jellemzően 2-3 százalékos bevételarányos nyereséget tudnak produkálni”. Az építési vállalkozók szervezete által végzett felmérés szerint a teljes ágazat (benne a kiemelkedő jövedelmezőségi számokat elérő NER-lovagok cégeivel) átlagosan 8 százalékos profitrátával számoltak 2019-ben.

2019-ben a General-Invest Bau Kft. tehát a Duna Aszfalt által elért profitráta háromszorosát, a közönséges, „nem közeli cégek” profitrátájának tízszerezését érte el.

Perelnének a pénzért

Érd összellenzéki a vezetése – a kormányzati megszorítások miatt talán még inkább – méltánytalannak érezte az így kialakult helyzetet: nekik kell kifizetni a fideszes vezetés számláját. Csőzik László polgármester az Átlátszónak azt mondta: megkezdték a General-Invest Bau és a RO&MI Vill elleni perek előkészítését, és a büntetőfeljelentés megtételét is fontolgatják.

Csőzik legutoljára december közepén üzente meg a szabálytalansági eljárásban érintett két cégnek: ha nem szállnak be a 70 milliós forintos korrekció visszafizetésébe, akkor beperli őket.

A felszólító levélben az összellenzéki szövetség polgármestere akkor így indokolta a lépéseit: „A beruházás nyeresége az önök által képviselt cégeknél csapódott le. Úgy tartom, a visszatérítésért is az önök cégeinek kell jótállniuk. A Közbeszerzési Hatóság előtt, majd a döntőbizottsági eljárásban önök érdemi védekezést nem terjesztettek elő – ezzel tudomásul vették felelősségüket” – írta Csőzik a helyi sajtóban nyilvánosságra hozott levélben december közepén.

A városházáról származó információink egybevágnak azzal, amilyen reakciót kaptunk a két céghez írásban eljuttatott kérdéseinkre: az a válasz, hogy nincs válasz. A két cég továbbra is mélyen hallgat a 2017-es közbeszerzés visszás körülményeiről.

T. Mészáros: milyen összegű zsoldért hazudik?

T. Mészáros András egykori polgármesternek az alábbi kérdéseket tettük fel, miután idéztük a közbeszerzési szabályzat rendelkezéseit, amelyek szerint az önkormányzat közbeszerzési döntéseiért – a főszabály szerint – a polgármester felel.

„Kérem, közölje, hogyan fordulhatott elő, hogy nem észlelték a két ajánlattevő, illetve a nyertes ajánlattevő és az új alvállalkozó közötti összefonódás gyanúját?

Kérem, közölje, azt a körülményt sem találták gyanúsnak, hogy az ajánlati dokumentációkban mindkét ajánlattevő ugyanazokat az alvállalkozókat jelölte meg?

Fel sem merült Önben az összeférhetetlenség gyanúja, miközben nyilvánvalóan tudott arról, hogy a General-Invest Bau tulajdonosa az Ön alpolgármesterének rokonságához tartozik, és sorozatban nyeri meg az általában hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásokat Érden?”

T. Mészáros ezt válaszolta az Átlátszónak (a pártvezető az email tárgyát így jelölte meg: “az átlátszó kis”):

„Uram?

Az ön által immár sokadszorra citált ügyben, a pályázat elbírálása során nem történt szabálytalanság. Tehát, már a kérdésében is átlátszóan hazudik. Kérem, közölje, hogy ezt tudatosan vagy butaságból és hozzá nem értésből teszi-e? Kérem, közölje, hogy ha tudatosan, akkor melyik párt vagy politikus megbízásából és milyen összegű zsoldért hazudik? Fel sem merül önben, hogy amit tesz, az súlyosan etikátlan? Átlátszó válaszát 2021. január 15. délelőtt 9 óráig várom. Fenti válaszom nyilvánosságra hozatala esetén, csak szó szerinti közléshez járulok hozzá.

Üdvözlettel: T. MA”

Kis Zoltán (Érd)

Címlapfotó forrása: Érd MostA cégadatokat az Opten Kft. szolgáltatta. 

Megosztás