szolgálati közlemény

Szigorítás után: magánszférát eddig sem sértettünk, drónvideókat ezentúl is csinálunk

A drónozás tavalyi szigorításával több olyan szabályt is bevezettek, amelyek alapján első olvasatra büntetendők lennének olyan átlátszós cikkek, amelyek korábban nagyot szóltak. Azért voltak sikeresek azok a cikkek, mert a szöveges tartalomhoz kapcsolt képi illusztráció ezer szónál is többet mondott, ráadásul hitelesítette a tartalmat. A cikkek sikere láthatóan nem nyerte el a politikai hatalom tetszését, és ezért törvényekkel üldöznék a sajtót, ha az hatásosan rántja le a leplet a polgári/konzervatív/keresztény mázzal bevont politikai imidzsről. Alaposabb elemzés és nemzetközi jogi kitekintés alapján arra jutottunk, hogy a korábbi cikkeket ma is lehoznánk, drónfelvételekkel együtt. Aztán ha büntetőjogilag üldöznek, majd megvédjük magunkat a bíróságokon.

Támogatási kampány

Hogyan szól a két legfontosabb szabály szövege?

A szabálysértési törvénynek a magánlaksértést szankcionáló 166. §-a egészült ki a következő tényállással: „Aki pilóta nélküli légijármű jogosulatlan használata során más lakásáról, egyéb helyiségéről, vagy ezekhez tartozó bekerített helyről jogosulatlanul hang- vagy képfelvételt készít, szabálysértést követ el.”

A büntető törvénykönyvnek a tiltott adatszerzést büntető 422. §-a egészült ki a következő tényállásokkal:

„Aki pilóta nélküli légi jármű jogosulatlan használatával más lakását, egyéb helyiségét, vagy ezekhez tartozó bekerített helyet megfigyeli és az ott történteket rögzíti, ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt elzárással büntetendő.

(2) Egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha más bűncselekmény nem valósul meg, aki az (1) bekezdésben meghatározott megfigyelés során készített hang- vagy képfelvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.”

A szabálysértési törvény tehát magánlaksértésnek tekinti azt, ha valaki drónnal más lakásáról jogosulatlanul kép vagy hangfelvételt készít. Fontos itt két elem: magánlaksértésről van szó, és a felvétel jogosulatlan elkészítésével megvalósul a szabálysértés, azt publikálni nem is kell ahhoz, hogy a szabály alkalmazható legyen. A jogsértőre 60 nap szabálysértési elzárás várhat maximális büntetésként.

Ezzel szemben a Btk. tiltott adatszerzésnek minősíti a magatartást. Ennek további feltétele a szabálysértési változathoz képest az, hogy más lakásának megfigyelésére is sor kerüljön. Az így készült felvételt publikálóját pedig minősített esetként szabályozza az új törvény. A felvétel készítőjére legfeljebb 90 nap elzárás várhat, míg a nyilvánosságra hozójára egy év szabadságvesztés.

Idén utoljára: januártól akár egy év börtönt is kaphatunk ezekért a drónfelvételekért

Az elmúlt években számos politikus és üzletember ingatlanát bemutattuk a nyilvánosságnak drónvideón, és ezzel alaposan felbosszantottuk az érintetteket.

Elég világosnak tűnik ennyi alapján a helyzet: aki drónnal felvételt készít más lakásáról, az börtönben találhatja magát. Szerintünk sem ezen szabályok értelmezése, sem a sajtószabadsággal kapcsolatos nemzetközi jogi sztenderdek fényében nem eszik ilyen forrón a kását. Miért?

Miért nem büntethető az új szabályok alapján például az, ha bemutatjuk drónvideón, hogy Mészáros Lőrinc cégének bicskei birtokán két harci jármű parkol?

Miért nem szabálysértés?

Mint említettük, a szabálysértési törvény magánlaksértésként rendeli büntetni a drónozást. A cselekmény által védett érték a magánlakás használatának zavartalanságához fűződő alkotmányban garantált jog. Ezzel kapcsolatosan hosszú évtizedek óta egységes a bírói gyakorlat abban, hogy a lakás olyan hely, amely rendeltetésszerűen a magánszemélyek tartózkodási-pihenési helyéül és éjszakai szállásául szolgál. Ezért nem lehet elkövetési tárgya a középület, intézmény, hivatal nem lakás céljára szolgáló helyisége (akkor sem, ha lakóházban található), a gazdálkodó szervezet irodája, üzlethelyisége sem.

Így viszont egy cég telephelyéről készített felvétel nem valósíthatja meg a magánlaksértést, mivel a telephely rendeltetése nem az, hogy magánszemélyek tartózkodási és pihenési helyéül szolgáljon. Lehetetlen, hogy az Alaptörvény VI. cikkében védett magánélet és otthon tiszteletben tartásának joga sérüljön akkor, ha egy cég telephelyén két tankot felvesz valaki drónnal.

Megnéztük közelebbről a Mészáros Lőrinc bicskei rezidenciáján állomásozó harcjárműveket

Két katonai járművet fényképezett le nemrég Hadházy Ákos Mészáros Lőrinc bicskei birtokán, a képeket a Magyar Hang múlt heti száma közölte. A cikk megjelenése után sokan találgatták, kivel készül harcolni, vagy kitől fél a felcsúti nagyúr, és mi is kíváncsiak lettünk a járművekre.

Miért nem bűncselekmény?

A büntető törvénykönyv érdekes módon tiltott adatszerzésként definiálja a lényegileg hasonló magatartást, ami eleve furcsa, de ha ez lenne a legfurább az elmúlt 10 év során, mi lennénk a legboldogabbak. A tiltott adatszerzéssel a magánszféra megsértésének másik aspektusát szankcionálja a jog: a személyes adat, magántitok, gazdasági titok vagy üzleti titok jogosulatlan megismerését.

Az nem érdemel különösebb indokolást, hogy egy cég telephelyén készült felvétel, amelyen ember nem is szerepel, személyes adatot vagy magántitkot nem is sérthet. Üzleti titkot pedig nem lehet megsérteni egy drónfelvétellel. Ugyanis az üzleti titok fogalma a következő: „Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos – egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.”

Röviden: ami egy cég udvarán található, annak titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást nem tanúsította, ezért üzleti titok megsértésére nem hivatkozhat. (Eleve fura lenne egy tankkal kapcsolatos tényt üzleti titokként értékelni, hacsak nem kereskedik velük valaki).

De van egy másik ok is, amiért szóba nem jöhet álláspontunk szerint bűncselekmény egy sima drónfelvétel kapcsán. A tényállás része a „megfigyelés”. A megfigyelés a módosítás indokolása szerint „huzamosabb ideig tartó figyelemmel kísérést, vizsgálatot jelent”. Egy drónfelvétel készítése bizonyosan nem felel meg a huzamos ideig figyelemmel kísérés fogalmának. És az Alaptörvény 28. cikkének 2019. január 1-jétől hatályos módosítása óta a törvényjavaslat indokolását kötelező figyelembe venni a jogszabályok értelmezése során.

Tiborcz István egyhektáros, úszómedencés birtokot vett a Balatonnál

A miniszterelnök veje március elején vett meg Felsőörsön két egymás melletti területet, melyeknek együttes nagysága 9500 négyzetméter. A földhivatali nyilvántartás szerint mindkettő zártkert gazdasági épületekkel, házszámuk nincs, csak helyrajzi számuk, és a közútról nem észrevehetőek. A levegőből azonban jól látszik, hogy egy hatalmas úszómedencés villa rejtőzik a sűrű növényzet és a magas kerítés mögött.

Végül ezen hazai tételes jogi megfontolásokon kívül elég erős védelmet nyújt egy demokráciában a sajtó szabadsága arra, hogy fontos közéleti kérdésekben a magánszféra aránytalan sérelme nélkül tájékoztassa a nyilvánosságot, és az ehhez szükséges hatékony kommunikációs eszközöket is alkalmazza. Mind a magyar Alkotmánybíróság, mind a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága kifejezetten progresszív és a magánszférával szemben a sajtó szabadságát védő gyakorlatot alakított ki.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy mások magántitkai után lehet kutatni, hálószobatitkokat lehetne paparazzi módjára publikálni, ahogy mások magánéletét megfigyelni is tilos természetesen. De Mészáros Lőrinc, Tiborcz István vagy Balásy Gyula cégeinek ingatlanairól emberi magatartást nem ábrázoló felvételek készítése illusztráció céljából álláspontunk szerint továbbra is jogszerű.

Budai luxusvillába költöztek a kormánypropagandából meggazdagodott Balásy Gyula reklámcégei – drónvideó

A kormányzati propagandakampányokat évi több tízmilliárd forintért lebonyolító New Land Media Kft. és Lounge Design Kft. székhelye 2019 októbere óta egy rózsadombi ingatlan, melyet a cégek tulajdonosa, Balásy Gyula vásárolt meg. A korábban panzióként működő hatalmas villa felújítása jelenleg is tart – drónvideón mutatjuk az épületet.

Mindez következik a konkrét szabályok értelmezéséből és az alkotmányos sztenderdek és nemzetközi jogi szabályok alkalmazásából is. Hogy a bíróságok mit gondolnak, az majd kiderül, mert büntetőeljárásra természetesen számítunk az ismertetett érvek ellenére is. Hiszen nem akadályozta meg a hatóságokat, hogy már akkor eljárást indítsanak, amikor a most elemzett szabályok még nem is léteztek.

Tiltott adatszerzés gyanújával nyomoz a rendőrség az Átlátszó bicskei drónvideója után

Munkatársunkat, Horn Gabriellát tanúként idézte a Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság gazdaságvédelmi osztálya hétfőn. A meghallgatáson kiderült, hogy a három évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett tiltott adatszerzés bűntette miatt folytatnak eljárást ismeretlen tettes ellen, majd a Mészáros Lőrinc bicskei rezidenciáján állomásozó harcjárművekről szóló cikkünkről, és az ahhoz készült videófelvételről kérdezték az Átlátszó újságíróját.

Tóth Balázs

Megosztás