Pécs

A pécsi önkormányzat súlyos hiányosságokat talált a POSZT színházi találkozót szervező cégnél

Az Átlátszó birtokába került a Páva Zsolt polgármester által elrendelt vizsgálat eredménye, amely komoly problémákat talált a Pécsi Országos Színházi Találkozót szervező, az önkormányzat tulajdonában lévő POSZF Nkft.-nél. A cég 2017-ben és 2018-ban TAO-támogatás szerzése érdekében együttműködési megállapodást kötött az Aktor Nkft.-vel, ám a vizsgálati jelentés szerint a teljesítésigazolások ellenőrizhetetlenek, az Aktor 2017-ben jogtalanul fogadott TAO-pénzeket, és a POSZF gazdálkodása nem átlátható. Fontos körülmény, hogy az Aktor egyik alapítója és tulajdonosa Magyar Attila, aki egyben a POSZF ügyvezető igazgatója is, a POSZF pedig 21 millió forint veszteséggel zárta a tavalyi évet.

Támogasd a munkánkat pólóvásárlással!

A Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) a szakma legfontosabb hazai rendezvénye. A 10 napos fesztivált 2001 óta rendezik meg Baranya megye székhelyén június első felében, több különböző helyszínen.

A POSZT szervezője a Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Kft. (POSZF), amelynek többségi tulajdonosa a pécsi önkormányzat 100 százalékos tulajdonában lévő Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., két kisebbségi tulajdonosa pedig a Vidnyánszky Attila által 2008-ban alapított Magyar Teátrumi Társaság, és az 1997 óta létező szakmai érdekképviselet, a Magyar Színházi Társaság.

Tavaly októberben a Pécsi Stop számolt be arról, hogy a POSZF két év alatt 118 millió forintot csorgatott át egy olyan cégbe, amelyet 2017-ben alapítottak a POSZF vezetői. A 2017 áprilisában bejegyzett Aktor Produkció Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosai Kővári Andrásné, Szabó László, Szűcs Gábor és Magyar Attila. Az Aktor ügyvezetője Szűcs Gábor, aki a POSZF fesztiváligazgatója, a szintén Aktor-tulajdonos Magyar Attila pedig a POSZF ügyvezető igazgatója.

Együttműködés TAO-támogatás megszerzésére

A Pécsi Stop a Transparency International segítségével közadatigénylésben kérte ki a POSZF és az Aktor Kft. közötti szerződéseket, melyekből az derült ki, hogy a két cég 2017. június 20-án (az azévi országos színházi találkozó után 3 nappal) együttműködési megállapodást kötött. A POSZF ugyanis nem volt jogosult a jegyeladásai után társasági adókedvezmény (TAO) igénylésére, az Aktor azonban igen, és a TAO-támogatással akarták növelni a POSZF forrásait.

A lap által megkapott dokumentum szerint az Aktor azt vállalta, hogy a neki átadott jegybevétel utáni TAO-pénzt (levonva belőle az adminisztrációs és szervezési költségeket) a következő évi POSZT szervezésére költi. Ugyanakkor a megállapodásban az is szerepelt, hogy a POSZF és az Aktor közösen látja el a fesztivál szervezési feladatait, és ez a Pécsi Stop szerint azért furcsa, mert a két cég tevékenységi köreiben nagy az átfedés, vagyis a szervezésbe nem tűnt szükségesnek az Aktor bevonása.

A lap által megismert iratok szerint a POSZF 2017-ben nettó 25,6 millió forint jegybevételt engedett át az Aktornak, szervezési és egyéb feladatok ellentételezéseként pedig további nettó 12,5 millió forintot, vagyis összesen nettó 38,2 milliót. 2018-ban az Aktor már nettó 32,2 millió forintot söpört be a POSZF-tól átengedett jegybevétel, és további 47,5 milliót egyéb feladatok jogcímén, tehát összesen nettó 79,8 millió forintot.

A két év alatt nettó 118 millió forintot fialt az Aktornak az együttműködés.

Az Átlátszó megkeresésére a Pécsi Stop most azt közölte, hogy tavaly október óta semmilyen helyreigazítási kérelmet nem kaptak az érintettektől a POSZF-Aktor szerződésekről cikkük miatt, vagyis senki nem cáfolta az abban foglaltakat.

Jogtalanul felvett TAO, hiányzó bizonylatok

Néhány nappal a Pécsi Stop anyagának megjelenése után Páva Zsolt pécsi polgármester (Fidesz) elrendelte az önkormányzat (a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-n keresztül) többségi tulajdonában lévő POSZF és az Aktor közötti szerződések vizsgálatát.

A pécsi polgármesteri hivatal Ellenőrzési Osztálya 2018. november 21. és december 1. között helyszíni ellenőrzést végzett, és 2019. február 25-én készítette el a vizsgálat eredményeit tartalmazó jelentést.

Az Átlátszó birtokába került jelentés főbb megállapításai:

 • a POSZF és az Aktor nem rögzítette írásban az együttműködésük részleteit, a feladatellátás megosztását, és a felelősségi szabályokat

“Ez a hiányosság a pénzügyi elszámolást, az ellenőrzést és a gazdálkodás átláthatóságát nem biztosította, és nem felelt meg a közpénzek felhasználásáról rendelkező szabályoknak.”

 • a 2017-ben alapított Aktor abban az évben jogszerűen nem fogadhatott TAO-támogatásokat, mivel nem volt 2016-os jegybevétele (hiszen akkor még nem létezett)

„Az együttműködési megállapodásban megjelölt cél teljesülésének nem volt valós alapja.”

 • az Aktor ügyvezetőjének nyilatkozata szerint 2018-ban az Aktor a 2017-es jegybevétel után kapott TAO-támogatásból 10,7 millió forintot fizetett a POSZF-nak, de nem tudni, hogy ez az összeg jogos-e

„A nyilatkozatból nem állapítható meg, hogy az Aktor Nkft. e jogcímen ténylegesen mekkora bevételhez jutott, és a POSZF Nkft. javára felajánlott összeg mekkora részt képvisel az Aktor Nkft.-hez a NAV által átutalt támogatáshoz képest.”

 • a POSZF és az Aktor közötti szerződésekkel kapcsolatos teljesítésigazolás többnyire ellenőrizhető bizonylatok, dokumentumok hiányában történt

„Ennek következtében nem lehet megállapítani, hogy a lebonyolított ügyletek a POSZF Nkft. gazdasági érdekét szolgálták-e, valamint azt sem, hogy az ellenértékként kifizetett összegek arányban voltak-e a teljesítéssel. Egyes feladatok között átfedés tapasztalható.”

 • a POSZF-nak 2018-ban nem volt a taggyűlés által elfogadott üzleti terve

„(…) ezért a teljesítési adatokat összehasonlítani, viszonyítani nem lehet, a Társaság 2018. évi gazdálkodásáról, eredményességéről, hatékonyságáról objektív vélemény nem alkotható.”

 • mivel a POSZF ügyveztője, Magyar Attila nem vezető tisztségviselője az Aktornak, és Szűcs Gábor, az Aktor ügyvezetője nem vezető tisztségviselője a POSZF-nak, és a két cég főtevékenysége nem azonos, nem áll fenn összeférhetetlenség az ellátott feladatokat illetően

A teljes jelentés itt olvasható (PDF). Akit csak a lényeg érdekel, az lapozzon a 19. oldalra, a vezetői összefoglalóhoz.

Páva Zsolt utasította a POSZF ügyvezetőjét, hogy tegye rendbe a céget

Az önkormányzati ellenőrzésről szóló jelentés aláírásának napján, 2019. február 25-én Páva Zsolt pécsi polgármester levelet írt az önkormányzat többségi tulajdonában lévő POSZF ügyvezetőjének, Magyar Attilának.

A levélben Páva a vizsgálati jelentésre hivatkozva 10 intézkedést kért Magyartól, akit tájékoztatott arról is, hogy a levelet a tulajdonosi jogokat gyakorló Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének is megküldte, „hogy a feladatok végrehajtására adjon utasítást, illetve azoknak teljesítését kísérje figyelemmel”.

A 10 kérés/utasítás Pávától Magyarnak:

 • szüntesse meg az Aktorral kötött szerződést
 • ha a POSZT szervezéséhez külső vállalkozások bevonása szükséges, az eljárások során érvényesítse a közpénzek felhasználására vonatkozó jogszabályokat (Kbt., Áht., Ávr.)
 • külső szervezetekkel kötött szerződésekben a feladatátfedéseket szüntesse meg, a feladatmegosztást, költségviselést és felelősségi kérdéseket pedig átfogóan szabályozza
 • a kiadások teljesítésigazolását mindig ellenőrizhető dokumentumok alapján végezze
 • a POSZF üzleti tervét évente el kell készíteni, és jóváhagyásra a taggyűlés elé terjeszteni
 • az előadó-művészeti szervezetekkel kötött szerződésekben a szállásszolgáltatás szabályait egyértelművé kell tenni
 • a POSZF társasági szabályzatát módosítani kell a cég fióktelepére vonatkozóan
 • a POSZF szervezeti és működési szabályzatát ki kell egészíteni az ügyvezető és a megbízottak jogai, hatáskörük és felelősségük vonatkozásában
 • a POSZF szervezeti és működési szabályzatában módosítani kell a cég székhelyét és tulajdonosait
 • a POSZF társasági szabályzatában meg kell határozni a Határozatok tára vezetésére vonatkozó szabályokat

A levél (PDF) végén Páva Zsolt azt kérte a POSZF ügyvezetőjétől, hogy a megtett intézkedésekről 2019. június 30-ig számoljon be neki írásban. Továbbá kérte a polgármester azt is, hogy Magyar Attila tájékoztassa arról, hogy az Aktor 2017-ben és 2018-ban adott-e TAO-támogatásból származó pénzt a POSZF-nak.

2018-ban 21 millió forint veszteséget produkált a POSZF

A Magyar Attila résztulajdonában lévő Aktor Kft. nettó árbevétele 2017-ben 39 millió forint lett, ebből az adózott eredménye pedig 3,4 millió forint. Mivel nonprofit vállalkozás, nem fizetett osztalékot a tulajdonosainak, a pénzt a taggyűlési jegyzőkönyv szerint a következő évi tevékenységre fordították. A cég 2018-as mérlegadatai azonban még nem elérhetők, ezért a tavalyi bevételéről egyelőre semmit nem tudni.

A pécsi önkormányzat közvetett többségi tulajdonában lévő, Magyar Attila ügyvezetésével működő POSZF gazdálkodási adatai viszont már nyilvánosak.

2017-ben a cég összesen 160,7 millió forint támogatást kapott:

 • pécsi önkormányzat 70 millió
 • Emberi Erőforrások Minisztériuma 50 millió
 • Nemzeti Kulturális Alap 35 millió
 • Magyar Művészeti Akadémia 3,5 millió
 • ismeretlen szponzor 2,2 millió

Emellett 33,5 millió forint árbevétele származott jegyértékesítésből és regisztrációs díjakból, az évet pedig 14,1 millió forint adózott eredménnyel, vagyis haszonnal zárta.

2018-ban a cég már csak 112 millió forint támogatást kapott:

 • Emberi Erőforrások Minisztériuma 50 millió
 • Nemzeti Kulturális Alap 28,6 millió
 • Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 24,7 millió
 • Magyar Művészeti Akadémia 5 millió
 • Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület 2 millió
 • Dél Takarék 1,2 millió
 • Takarékos Megoldások Kft. 0,5 millió

A POSZF összes tavalyi nettó árbevétele 38,4 millió forint lett, amiből 32,2 millió származott jegy- és áruértékesítésből.

Szolgáltatásokra azonban bő 160 millió forint költött tavaly a cég, amely végül 21,2 millió forintos veszteséggel zárta 2018-at.

Ironikus módon Magyar Attila, a POSZF ügyvezetője és az Aktor résztulajdonosa szintén 2019. február 25-én, az önkormányzati vizsgálatról készült jelentés, és Páva Zsolt neki írt levelének datálásának napján szignózta a POSZF tavalyi közhasznúsági jelentését. A dokumentum végén egy teljes oldalon írt a színházi fesztivált ért kritikákról, melyeknek szerinte egyik visszatérő eleme a pénzhiány volt.

„Többször említették a megszólalók a különböző programok megvalósításával, fejlesztésével kapcsolatos problémaként a pénzhiányt, annak okaként és eredőjeként azonban szinte kizárólag a központi források bizonytalanságát és folyamatos csökkenését látták, kevesen tartották valódi lehetőségnek, így feladatnak egyéb források növelésének a megteremtését.”

Az idei POSZT után egyébként meglepő dolgok történtek: az egyik kisebbségi tulajdonos, a Magyar Színházi Társaság (MSZT) a fesztivál után bejelentette, hogy lemond a tulajdonjogáról a Vidnyászky-féle Magyar Teátrumi Társaság javára. A sajtóközlemény szerint azért döntöttek így, mert az egyik kisebbségi tulajdonosként nem áll módjukban megfelelően gyakorolni tulajdonosi és ellenőrzési jogukat, de ennél többet nem árultak el az Index érdeklődésére sem.

Az MSZT közleménye után nem sokkal megjelent a Revizoron Karsai György egyetemi tanár, színikritikus levele, melyben lemondott a POSZT Tanácsadó Testületében vállalt tagságáról. Karsai az idei POSZT-on őt megalázó helyzetbe hozó támadás, és a POSZT vezetőségének inkorrekt reakciójával indokolta a döntését.

Erdélyi Katalin

Címlapkép: POSZT-felirat a pécsi Széchenyi téren 2018. június 7-én. (MTI Fotó: Sóki Tamás). A cégadatokat az Opten Kft. szolgáltatta.

Megosztás