A Rómaira mobil gátat tervező cég három éve kudarcot vallott a hasonló visegrádi védmű tervezésével

nemes_zoltan_romai_visegrad_terteam

 

Három évvel ezelőtt a visegrádi mobil gátat kivitelező konzorcium a tervezés súlyos hibái miatt szerződést bontott a terveket készítő Tér-Team Kft-vel. A Tér-Team által tervezett földművet ugyanis néhány hét alatt elmosta a Duna, ráadásul egy tervezői mulasztás miatt kis híján súlyos baleset történt. Az új tervező a gátat a parti nyomvonal helyett a Dunától a lehetséges legtávolabbi pontra helyezte, amivel mindenki jobban járt. A kivitelező konzorcium egyik vezetője, Nemes Zoltán vízépítő mérnök azt is elmondja, milyen további tanulságokkal szolgálhat a visegrádi védmű építése a Rómaira tervezett mobil gát szempontjából. 

 

 

Előzmények

Újabb alternatív javaslat a Római-part árvízvédelmére

A mobil gátnak nem a parton, hanem a jelenlegi védvonalon van a helye

Fordulat jöhet a Római-part ügyében – vízügyi szakértők nyílt levélben fordulnak a főpolgármesterhez

Vakon döntenek a fővárosi képviselők a Római-part sorsáról

A lakosság hangot ad – „társadalmi vita” a Rómaira tervezett mobilgátról

Tüntetés után, döntés előtt: mi várható a Rómain?

Nyilvános az összehasonlító elemzés, amely eldöntheti a Római-part sorsát

Tarlós megköszönheti a civileknek, hogy nem épített eddig gátat

 

Átlátszó: Ön azon kevesek közé tartozik, akik irányítottak már Magyarországon mobilgátas védműépítést.

Nemes Zoltán: A visegrádi mobilgátépítésnek voltam a kivitelező konzorciumot vezető cég részéről a projektvezetője. Maga a védmű még csak részben van kész, körülbelül az egyharmada még megépítésre vár a beruházás második ütemében.

Ez ugyan jóval kisebb beruházás, mint a tervezett budapesti, a teljes szakasz összköltsége kevesebb, mint nettó 2 milliárd forint lesz, de nagyon jól modellezheti a tervezett Római-parti védművel kapcsolatos problémákat. Sok a párhuzamos vonás: nemcsak a geológiai adottságok vagy a műszaki megoldások tekintetében, de például mindkét esetben úgy döntöttek a városvezetők, hogy a partvonalra épített mobilgátat preferálják; ugyanakkor a partvonaltól távolabbi verziót egyik esetben sem vizsgálták kellő alapossággal.

2014 márciusában kötöttünk kivitelezési szerződést a beruházó visegrádi önkormányzattal az engedélyezési tervdokumentáció alapján, amire ekkor már jogerős építési engedély is volt – a tervek és az engedély a partvonalra építendő mobilgátas védműről szóltak. A kiviteli tervek elkészítésére az önkormányzat javaslata alapján az engedélyes tervet készítő céget, a Tér-Team Kft-t kértük fel. Szeptemberre el is készítette a Tér-Team a kiviteli tervek egy részét, ezek alapján mi megkezdtük a földmű építését egy 200 méteres szakaszon, de azt tapasztaltuk, hogy a Duna néhány hét alatt bemossa a tervek alapján készített 1:3-as rézsűt. (Az arányszám a rézsű magasságának és szélességének arányát jelöli – a szerk.)

Ekkor tervezői konzultációt kértem, illetve megkerestem egy neves geotechnikai szakértőt. Vele, és más tapasztalt vízépítő mérnök kollégákkal egyeztetve arra jutottunk, hogy ez a középvízi mederbe megépített 1:3-as földmű nem fog megállni. Mivel ez a földmű tartotta volna magát a gátat, nyilvánvaló volt, hogy így a gát sem lesz tartós.

Á: Hogy kell elképzelni azt, hogy a víz elvitte a földművet?

NZ: A kivitelezésnél a tervező utasítása és a kiviteli tervek alapján jártunk el: homokos kavicsból építettük meg a földművet, betömörítettük a megfelelő tömörségi fokra, de néhány hét alatt bebizonyosodott, hogy középvízi mederbe nem lehet kőburkolat nélkül ilyen meredekségű rézsűt építeni.

A tervező elképzelése az volt, hogy ezt a kavicsos földművet behumuszoljuk, vagyis 20 centi humuszt rakunk rá, utána pedig füvesítjük, és a humusz, illetve a fű meg fogja tartani a rézsűt. Ez egy teljesen hibás elképzelés: a homokos kavics, a Duna természetes mederanyaga az 1:3-asnál sokkal kisebb meredekségű, 1:8-as – 1:10-es rézsűben áll meg. Ennek az az oka, hogy a homokos kavicsnak nagyon kicsi a belső kohéziója. Vagyis a Duna a középvízi mederben, ahol a vízszint nagyon gyakran változik, előbb-utóbb visszaállítja ezt az 1:8-as rézsűt.

A Római-partra tervezett gátnál, a most elérhető dokumentumok szerint még a visegrádinál is meredekebb, 1:2-es rézsűt alkalmaz a Tér-Team, azzal kiegészítve, hogy erre geocellát tesz. Ez egy műanyag rács, ami megtartja a bele hordott humuszt, amit aztán befüvesítenek. A tervező ebben az esetben is azt gondolja, hogy ez a befüvesített, geocellába töltött humusz majd megfogja a rézsűt.

De ez így nem fog megállni, mert magának a gátnak, a földműnek az alapját a víz állandó mozgása alulról, a rézsűlábnál megkezdi, elkezdi erodálni, aminek eredményeképp – ahogy a vízügyi szakemberek mondják – el fog habolódni a földmű. Vagyis a rézsű suvadásnak indul, és előbb-utóbb itt is be fog állni az az 1:8-as, 1:10-es rézsű, ami a természetes meredekség egy ilyen mederanyagnál.

Á: Ha eljut idáig a folyamat, akkor hogy fog kinézni maga a gát?

NZ: A víz állandó mozgása elviszi a földművet, a geocellás-humuszos rézsűburkolat pedig össze fog roskadni, ezzel legalább egy-két méteres szintkülönbség alakul ki a gát tetején lévő parapetfal és a Duna-part között. A Duna felől nézve a védmű szabadon maradt szádfalát fogjuk látni, változó magasságban, illetve a szádfalon felépített fejgerendát és parapetfalat. Értelemszerűen a kialakuló szintkülönbség miatt a partra közvetlenül nem lehet majd lejutni, csak valamilyen lépcsőn vagy lejárón keresztül.

Á: Ez lényegében azt jelenti, hogy a mostani part helyett egy rozsdás acéllemezt és a rajta álló szerkezetet lehet majd látni – de mennyiben befolyásolja a földmű eltűnése a gát állékonyságát?

NZ: Ez mindenképpen gyengíti a gátat, mivel a földmű támasztó hatása megszűnik. Nem biztos, hogy ez katasztrófát jelentene, mivel elég mély szádfalas alapozást terveznek, de azt a méretezett állékonyságot, amivel a tervező számol, mindenképp csökkenti. Ezt helyre lehet állítani 50-60 centiméter átmérőjű terméskövek odaszórásával, egy kőlábazattal, ez viszont végképp lehetetlenné tenné a parton a gyalogos mozgást. Erre a kő lábazatra ugyanis hiába tennénk újra akár homokos kavicsot, akár humuszt, az ugyanúgy elmosódna. Ezt a lehetőséget alaposan végigvizsgáltuk Visegrádon az újabb tervezővel, akit felkértünk a kiviteli tervek elkészítésére.

Á: Ezek szerint szerződést bontottak a Tér-Teammel?

NZ: Szerződést bontottunk, és egy szaktervező céget bíztunk meg a kiviteli tervek elkészítésével. Ebben a döntésben szerepet játszott egy másik nagyon súlyos tervezői hiba is. A földmunkák elkezdése után néhány nappal ugyanis kiderült, hogy a tervező által kijelölt nyomvonaltól mindössze 80 centiméterre fut egy középnyomású gázvezeték. Csak a szerencsén múlott, hogy nem lett súlyos baleset a dologból: ha valamelyik munkagép felszakította volna ezt a vezetéket, akkor ott nagy valószínűséggel berobbant volna a kiömlő gáz.

Ez nem egy egyszerű gázszivárgás, a következményeket úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen baleset egy középnyomású vezeték esetében mintegy 30 méteres lángcsóvát eredményez. Egy ilyen vezetéknél a védőtávolság két és fél méter, ezen belül csak kézi erővel lehet földmunkát végezni. Mondhatni isteni szerencsénk volt, ugyanis a 11-es úton éppen arra autózott a gázszolgáltató egyik szakembere – amikor meglátta, hogy a vezeték közvetlen közelében munkagépek dolgoznak, felhívott, hogy azonnal álljunk le.

Így derült ki, hogy a Tér-Team elmulasztotta a közműegyeztetést, nem kérte ki a szolgáltatótól a gázközmű terveket, ami nagyon súlyos tervezői hiba. A Tér Team a tervező nyilatkozatban leírta, hogy mindent az előírásoknak megfelelően tervezett: ehhez képest gyakorlatilag a legalapvetőbb közműegyeztetést sem tartotta meg.

Á: Ezek után hogy alakult a projekt?

NZ: Egy rövid szakaszt leszámítva, ahol meg kellett kerülnünk az említett gázvezetéket, gyakorlatilag közvetlenül a 11-es út mellett építettük meg a mobil gátat, vagyis a felvittük a nyomvonalat a partélről a lehető legmagasabbra. Az ártérben így megmaradt a fák és cserjék nagy része, ami nemcsak ökológiai és tájképi szempontból nagy nyereség, de a megmaradt növényzet kiválóan védi is a mobil gátat a jég és az uszadékok ellen.

Ráadásul jelentős költségmegtakarítást is elértünk, hiszen a magasabban futó nyomvonalon – nem utolsó sorban a kedvezőbb talajmechanikai viszonyok miatt – sokkal kisebb mobil fal és alépítmény is elég volt, így jóval alacsonyabb összegből meg lehetett valósítani a beruházást. Egész pontosan az történt, hogy a nyomvonalváltozással megtakarított összegből az időközben megváltozott magasabb mértékadó árvízszintre tudtuk megépíteni a védművet a beruházás első ütemében.

Á: Hogy lehet, hogy a fák megmaradhattak a mobil gát mellett?

NZ: Természetesen betartottuk az új tervező által előírt védőtávolságot. Tudni kell, hogy nincs olyan mobil gát, ami fakidőlésre lenne méretezve: ezek az üreges alumínium testek egy lezuhanó 20-30 centiméteres átmérőjű faágtól is összetörnek, ebben az esetben pedig azonnal gátszakadás következik be.

Mielőtt kiválasztottuk a végleges beszállítót a visegrádi projekthez, számos ausztriai mobil gátat megnéztem – sehol nincsenek fák a védmű közelében, csak cserjék és bokrok. A főpolgármester úr által összehívott tudományos tanács korábban azt állapította meg, hogy a mobil gát tengelyétől 10-10 méterre nem lehetnek fák – a tervező Tér-Team a mostani mintakeresztszelvények alapján ezt a 20 méteres védőtávot 4 + 6 méterre módosította. Ezzel a beruházó nagyon komoly kockázatot vállal: ha a védmű tengelyétől 6 méterre van egy 15 méter magas fa, és az rádől a mobil gátra, azt garantáltan megsemmisíti, gátszakadás lesz.

De van egy további probléma is. Ha egy védőtávolságon kívüli fa gyökere az építés közben megsérül, például útban van, és el kell vágni, vagy eltépi egy munkagép, akkor az a fa attól kezdve életveszélyesnek számít, és ki kell vágni. Ugyanez a helyzet, ha időközben egy fa gyökere eléri a már megépült védművet, vagy a fa koronája úgy nő, hogy kidőlve veszélyeztetheti a felállított mobil gátat: ebben az esetben az üzemeltetőnek gondoskodnia kell a fa eltávolításáról. Összegezve: ahol mobilgátas konstrukciót alkalmaznak, ott a fák nem maradhatnak.

Á: Az ún. összehasonlító tanulmány, illetve a tervező ebben a kérdésben azzal szokott érvelni, hogy ugyanez a probléma fennáll a Nánási úton is, ott ráadásul védett platánokat kellene kivágni.

NZ: Ez a probléma természetesen a Nánási úti nyomvonal esetében is fennáll, de itt megint komoly előnyt jelent, hogy sokkal kisebb védműre van szükség: mivel egy maximum 1 méteres parapetfalra kerül egy maximum egy méteres mobil gát, azokon a rövid szakaszokon, ahol a védendő fák vannak, a mobil gát kiváltható egyszerű vasbeton fallal – abban ugyanis egy kidőlő fa nem okoz kárt. Ez a lehetőség csak a Nánásí-Királyok útján adott, a partélen nem, hiszen ott 3-4 méteres vasbeton falakat kellene építeni.

A megoldás egyébként illeszkedne Koncsos tanár úr javaslatába (a Lányi András által szerkesztett alternatív tanulmány vízügyi – árvízvédelmi részét jegyzi Dr. Koncsos László professzor, a BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszékének vezetője – a szerk.), amely szerint a Nánási úton a meglévő elöregedett földgát helyett egyméteres vasbeton térdfalat kell építeni, és ezt kell kiegészíteni egy körülbelül egy méteres mobil gáttal.

Á: Tehát mint kivitelező tapasztalatokkal rendelkező vízépítő mérnök, ön is azt mondja, hogy nem a partéli, hanem a Koncsos tanár úr által is javasolt Nánási úti nyomvonal a jobb megoldás?

NZ: Az én megítélésem szerint ez a megoldás nemcsak biztonságosabb, de gazdaságosabb is – ellentétben a BME Geotechnika Tanszék oktatói által készített összehasonlító tanulmányban foglaltakkal, ami drágábbra hozza ki a fenti, Nánási úti verziót.

Ebben a becslésben – komoly költségszámításnak ezt nem nevezném – van egy 35 százalékos „projektirányítási tényező”, amit a becsült árakra raktak rá. Feltételezem, hogy ennél a tételnél a tanulmány szerzője az ún. fővállalkozói generálfedezetre gondolt: ez lényegében a fővállalkozó profitja, illetve a garancia az általa alkalmazott alvállalkozók teljesítéséért. A mai piaci viszonyok között ez a mérték teljesen irreális, a valóságban ez a tétel 8 és 12 százalék közé tehető. 35 százalékra senki nem kalkulálja ezt a tényezőt, mert versenyképtelen ajánlatot adna.

Á: Az egész költségbecslés meglehetősen ad hoc-nak tűnik.

NZ: A tanulmány szerzői egyetlen kivitelezői árajánlattal nem támasztották alá az általuk kalkulált összegeket. Ez azért furcsa, mert a döntéshozók – ebben az esetben a fővárosi közgyűlés tagjai– megalapozott döntést nem becsült árak, hanem konkrét kivitelezői árajánlatok alapján tudnak csak hozni. Koncsos tanár úr tanulmányában is kételyeinek ad hangot a költségek becslésével kapcsolatban.

Alapvetően két fő tényezőből áll össze a beruházás költsége: az egyik a gát és a gát melletti szivárgórendszer, a másik a közműkiváltás költsége. Én ezek egyikére sem láttam a Geotechnikai Tanszék összehasonlító tanulmányában kivitelezői árajánlatokat. A közművek vonatkozásában pedig nem voltak olyan egyeztetések, amelyeken a szolgáltatók megadták volna az alkalmazandó műszaki megoldásokat – ennek hiányában nem lehet reális kalkulációt készíteni.

Á: Az még a laikus számára is valószínűtlennek tűnik, hogy a magasabban fekvő gát kerülne többe.

NZ: A Nánási úti nyomvonal esetében tanulmányterv, vagy inkább engedélyezési szintű tervdokumentáció alapján, a kivitelezőktől kapott árajánlatokra építve kellene becslést készíteni – ez mutatná meg, hogy ténylegesen mennyibe kerül az a változat. A partéli változatnál pontosabb számokat láthatunk, de árajánlatokkal egyik becslés sincs alátámasztva.

Én úgy látom, hogy beruházási oldalon a projekt gyengén van előkészítve. Ráadásul a Nánási úti változatot – ahogy ezt több kollégám is mondja – mélyebb műszaki vizsgálatnak nem vetették alá. Ezzel együtt is meggyőződésem, hogy ez a változat sokkal olcsóbb lenne, mint a partéli – a visegrádi projekt példája ezt elég világosan mutatja. Fajlagosan a mobil gát négyszer-ötször annyiba kerül, mint ugyanekkora vasbeton fal.

Ha csak azt vesszük, hogy a Nánási úton nemcsak a szükséges mélyalapozás kisebb, de a mobilfal mérete is nagyjából a harmada a partéli változatnak, akkor ebből nem nagyon jöhet ki az a végeredmény, hogy a partéli változat olcsóbb. Arról nem is beszélve, hogy a kevesebb mobilgát-elemnek kisebb tárolóépületre van szüksége, ami szintén közpénz-megtakarítást jelent az építésnél.  Ráadásul árvíz esetén a kisebb mobilgátat gyorsabban fel lehet állítani, ami az árvízbiztonság szempontjából is előnyt jelent.

Á: A tanulmány szerzői szerint a Nánási-Királyok útja nyomvonalon sem kellene lényegesen kisebb alépítmény, mint lent a parton.

NZ: Nem tudom, ezt mire alapozzák, itt ugyanis nem készült kellően részletes geotechnikai vizsgálat, illetve nem készült geotechnikai tervezési beszámoló, régebbi nevén geotechnikai szakvélemény. De ha ez igaz is lenne, és csak azt nézzük, hogy a fenti nyomvonalon mennyivel kisebb mobilfal szükséges, azzal önmagában is több milliárdos megtakarítás érhető el.

Á: A Rómaira tervezett parti védművel kapcsolatban a legtöbb kérdés a szivárgó vizek kezelésével kapcsolatban merült fel. Visegrádon hogyan oldották meg ezt a problémát?

NZ: Visegrádon a Tér-Team egyáltalán nem tervezett szivárgót, amit a később általunk és a beruházó által is felkért szakértők tévedésnek tartottak: az álláspontjuk egységes volt abban, hogy szivárgó építése kötelező egy ilyen műtárgynál. A szerződésbontás után a Tér-Team helyére lépő tervező természetesen megoldotta ezt a feladatot is.

A Rómaira visszatérve: az egészen biztos, hogy a Nánási úton jóval kisebb lesz a szivárgó víz mennyisége, amit kezelni kell, ezért oda egy lényegesen kisebb szivárgót is elegendő építeni – ez szintén jelentős beruházási költségmegtakarítással jár.

Még egy fontos dolog van itt: bár többféle adatot láttam, de a partéli változatnál árvíz idején 4,5 – 9 m3 per másodperc szivárgó vízzel számolnak – ahogy Koncsos tanár úr is leírta, gyakorlatilag egy Zala folyó nagyságú vízmennyiségről beszélünk. Ennek az összegyűjtése csak nagyon sok és nagy teljesítményű szivattyúval lehetséges. Ezek a mű jellegéből adódóan nagyon ritkán üzemelnek majd teljes kapacitással, de készenlétben kell lenniük. Ezeknek a fenntartása, folyamatos karbantartása rengeteg pénzbe kerül.

Tehát ha a Nánási utat választjuk, akkor megvan az az előnyünk is, hogy mind a szivárgó megépítési költsége, mind a rendszer üzemeletetési költsége is sokkal kisebb lesz. Én úgy gondolom, hogy az árvízbiztonság mellett a beruházási és üzemeltetési költségre is figyelni kell, hiszen közpénzből fogják megépíteni és üzemeltetni a védművet.

Á: A hullámtéren megépült ingatlanok értéke indokolttá teszi, hogy megvédjék azokat az árvíztől – visszatérő érv ez a partéli mobilgát kapcsán. Hogy mennyire megalapozott ez az igény, azt most ne firtassuk, de mit tudna ajánlani kivitelezésben tapasztalt vízépítő mérnökként a hullámtéri ingatlanok megvédésére?

NZ: Több szakértő is leírta, hogy egyedi védelemben érdemes gondolkodni. Azokban az esetekben, ahol valamiféle közigazgatási hiba folytán az önkormányzat kiadta a lakhatási engedélyt a hullámtérben épült ingatlanra, meg kell vizsgálni, hogy az állam vagy a főváros milyen segítséget tud adni. Ha például az egyedi ingatlan köré épített mobilgátas megoldást választják, akkor a gát kivitelezője – aki óriási kedvezményeket kaphat a gyártótól -, viszonylag olcsón tudná vállalni ezeknek az egyedi megoldásoknak a kivitelezését.

Á: A partéli nyomvonallal kapcsolatban egyre súlyosabb kétségek és kritikák fogalmazódnak meg, most már a vízépítő szakma részéről is, de a főpolgármester hajthatatlannak tűnik. Ebben a patthelyzetben ön mire számít?

NZ: Ha a beruházó, a főváros nem hajlandó újragondolni a nyomvonal kérdését, akkor a felelősséget érzésem szerint a majdani kivitelezőre fogja hárítani. Ha tudniillik a kivitelezésre a közbeszerzést az ún. Fidic Sárga Könyv alapján írják ki, akkor a kész műért teljes egészében (mind a tervezés, mind a kivitelezés tekintetében) a kivitelezőnek kell a felelősséget vállalni.

Ez egy nagyon jelentős, több tízmilliárdos projekt lesz, biztos, hogy nagy kivitelező cégek fognak a megbízásért versenyezni. Az viszont borítékolható, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés, valamint a tervek átvizsgálása után a terveket kivitelezésre alkalmatlannak minősíti, és áttervezteti – mint a visegrádi példa mutatja, minél távolabb a partéltől. Ez mindenképp pozitív fejlemény lesz, viszont sok időbe és pénzbe fog kerülni.

Becker András

 

Frissítés (2017. augusztus 31.)

A Nemes Zoltánnal készült interjú megjelenése után a Tér-Team Kft. helyreigazítási kérelemmel jelentkezett szerkesztőségünknél. A helyreigazítási kérelemben szereplő, a cikkre vonatkozó állításokat kivétel nélkül megalapozatlannak tartjuk, így azokat tartalmilag ismertetjük a cáfolatukkal együtt – az interjúban, illetve a mostani válaszokban szereplő minden állítást dokumentumokkal tudunk alátámasztani. Ugyanakkor a cikk végén közöljük a Tér-Team teljes levelét is, pusztán azért, mert a véleményszabadság pártján állunk, így teret adunk a másik fél érveinek is. Alább tehát (dőlt betűvel) a tervező cég állításai és az azokra adott reakciók olvashatók.

1 – A kivitelező konzorcium pénzügyi érdekében készült sorozatos tervmódosítások miatt a tervezés elhúzódott, így az érdemi helyszíni kivitelezés csak 2014. III. negyedévben kezdődött.

A valóság ezzel szemben az, hogy a tervezői szerződést a kivitelező konzorcium súlyos szerződésszegés miatt mondta fel, mivel a/- a tervező 20 napnál nagyobb késedelembe került a tervszállítások nem határidőre történt teljesítése miatt; b/ hibásan teljesített, mert nem állékony földművet tervezett; c/- úgy adta ki a kiviteli tervet, hogy nem egyeztetett a gázszolgáltatóval.

2 – A TÉR-TEAM Kft. és a kivitelező konzorcium között a mai napig lezáratlan szakmai és jogvita van, miután a tervezési szerződést a megrendelő egyoldalúan felmondta, és a TÉR-TEAM Kft-t nem fizette ki, ugyanakkor a teljes kiviteli tervdokumentációt átvette és azt felhasználta.

A késedelmesen szállított és a kivitelező által hibásnak ítélt tervek egy részét a kivitelező kifizette, több mint tíz millió forint értékben, annak ellenére, hogy nem használta fel őket, mivel a mű teljes egészében áttervezésre került.

3 – A visegrádi földművet a kivitelező konzorcium csak részben építette meg, majd minden rézsűvédelem nélkül magára hagyta és levonult. A rézsűvédelem kiviteli terveit a TÉR-TEAM Kft. megfelelő partbiztosítási megoldással tervezte meg. A földművet nem a Duna mosta el, hanem egy későbbi munkafázisban, a kivitelező konzorcium szállította el máshová a földanyag jelentős részét.

A földművet a megépített szakaszon a kivitelező a kiviteli tervben előírtaknak megfelelően építette meg. A tervben semmiféle rézsűvédelem, azaz partbiztosítás nem szerepel, csupán 20 centiméter humuszterítés és füvesítés, melyet azért nem készített el a kivitelező, mert a földmű finomfrakcióját (a finomabb szemcsés anyagot) elmosta a víz. A megmaradt töltésanyagot az áttervezés után a kivitelező az új nyomvonalon a védműbe beépítette.

5 – Szivárgáshidraulikai probléma sem lépett volna fel megfelelő színvonalon elvégzett kiviteli munka esetén.

A kiviteli munka minőségével kapcsolatban a műszaki ellenőr egyszer sem élt kifogással a földmű kivitelezése kapcsán. Ugyanakkor a felkért szakértő által készített szivárgáshidraulikai vizsgálat azt bizonyította, hogy a földmű szivárgáshidraulikai szempontból nem felel meg.

6 – Az engedélyezési terveket megelőzően, az akkori KEOP irányító hatóság nem járult hozzá a szivárgó rendszerhez, mert ez a létesítmény érintette volna Visegrád belterületi vízrendezését is, és a projektben ennek pénzügyi fedezetét akkor még nem biztosították.

A szivárgó műszaki szükségszerűség, ezért a tervezőnek és a beruházónak ennek érdekében el kellet volna járnia az irányítóhatóságnál. Ennek elmaradása tervezési hiba, csúsztatás az irányító hatóság felelősségéről beszélni.

7 – A TÉR-TEAM Kft. tervezői gondosságból megtervezte – az akkor csak más projektből finanszírozható – szivárgó rendszer fogadó műtárgyait, aknáit.

A tervező nem a szivárgórendszer fogadóaknáit, hanem csapadékvíz átvezető műtárgyakat tervezett. Sem ebben a tervrészben, sem más tervekben nem esik szó a szivárgó megépítésének szükségességéről.

8 – A TÉR-TEAM Kft. a szükséges közmű szolgáltatói egyeztetéseket lebonyolította.

A tervező és a kivitelező közti levelezés bizonyítja, hogy ez az állítás valótlanság. Egy 2014. október 13-án kelt levélben a kivitelező felszólítja a tervezőt, hogy a gázszolgáltatóval történő egyeztetést haladéktalanul végezze el, mivel a szolgáltató megkeresése szerint nem történt közműegyzetetés. Ezt követően derült ki a tervező számára is, hogy a védmű és a gázvezeték között egyes szakaszokon csak 80 cm távolság van.

10 – Miután időközben a kivitelező konzorcium lényegesen más műszaki megoldás kivitelezésében vált érdekeltté (szádfal helyett résfal alapozást kívánt megvalósítani), a TÉR-TEAM Kft. által tervezett védmű nyomvonal módosítását is kezdeményezte és így már „termett talajban” volt lehetősége építkezni.

Minden alapot nélkülöző állítás, hogy a kivitelező más műszaki megoldásban vált érdekeltté: a megvalósítás során a részletes talajmechanikai tervezési beszámoló elkészülte után a kivitelező ennek megfelelő, differenciált műszaki megoldásokat alkalmazott az új tervek alapján. Tehát nem érdekeltségek, hanem a műszaki megoldás megfelelősége volt az irányadó.

11 – Így nyílt lehetősége arra a kivitelezői konzorciumnak, hogy a korábban igen alacsony költségszinten elvállalt kiviteli munkát más, számára sokkal kedvezőbb pénzügyi feltételek mellett teljesíthesse.

Hamis az az állítás, hogy emiatt a konzorcium kedvezőbb pénzügyi feltételek közé került, mivel a szerződéses egységárak változatlanok maradtak. A változtatás a közbeszerzés szabályainak szigorú betartásával történt, a konzorciumnak az áttervezés jelentős többletköltséget jelentett, melyet a megbízó felé nem tudott érvényesíteni.

 12 – Ugyanakkor tény, hogy az új terv helyszínrajzi nyomvonala jelentős részben azonos a TÉR-TEAM Kft. által tervezett létesítménnyel.

A nyomvonal csak azokon a szakaszokon maradt a Tér-Team által tervezett nyomvonalon, ahol műszakilag más megoldás nem volt, például ki kellett kerülni a Tér-Team által nem egyeztetett gázvezetéket.

13 – Nemes Zoltán volt projektvezető téved abban, hogy a részben megépített Visegrád városi és a tervezett Római-parti védmű területének geológiai, geotechnikai adottságai hasonlóak. A Római-partnál a nagy vastagságú homokos kavics alatt egybefüggő agyag képezi az alapkőzetet. Visegrádnál nagyon nagy mélységben szikla az alapkőzet. Geotechnikai értelemben ez lényeges különbség.

Mindkét esetben homokos-kavicsos mederbe épül a gát, ami szivárgástani szempontból erős hasonlóság. Mindkét esetben számolni kell ugyanis a talajban uralkodó talajvízáramlások megváltozásával abban az esetben, ha több méter mélységben szádfal vagy résfal állja a víz útját.

14 – A volt projektvezető nem ismeri a [Római-partra készített] teljes engedélyezési tervdokumentációt, mert abban nem csak az általa elmondott partrendezési, partvédelmi megoldások szerepelnek.

A tervező itt feltételezhetően a geocellás partvédelemre gondol. A nyilvánosan hozzáférhető dokumentumokban egyértelműen a geocellás-füvesített partvédelmi megoldás a jellemző. Attól még, hogy a tervező egyes szakaszokon – a nyilvánosság számára nem ismerten -, más megoldásokat, például kőszórást alkalmaz, a füvesített rézsűket a Duna ugyanúgy el fogja mosni, mint Visegrádon.

15 – A nyilatkozó összekeveri a „projektirányítási tényező” és a „kivitelezői haszon” fogalmát.

A kivitelezői gyakorlatban a „projektirányítási tényező” ismeretlen fogalom, a tervező ezzel értelmezhetetlen költségtényezőt jelöl meg, ha nem a generálkivitelezői fedezetet érti alatta.

16 – A nyilatkozó javaslata szerint a Nánási út – Királyok útja nyomvonalon fix vasbeton fallal kellene védekezni, ami városképi, környezeti szempontból, valamint a kialakult beépítést, ill. területhasználatot teljességgel megszüntetné.

Talán maga a tervező sem gondolja komolyan, hogy a jelenlegi földgát helyére épülő 1 méteres térdfal „a kialakult beépítést, ill. területhasználatot teljességgel megszüntetné”.

 

 

 

tetszett_a_cikk3

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Tumblr1
 • Szabó János

  Homokos kavicsból védtöltést a Duna mellé???? Még egy egyszerű nyúlgátat sem nem hogy bármilyen töltést. Ki volt az a “szakember” aki ilyet tett?

 • Viktor Csongradi

  A Romaifurdo gat nem arvizvedelemrol szol. Amugy teljesen tonkretenne Romaifurdo kulonlegesseget, varazsat. Az ottelok(!) NEM AKARJAK ezt a gatat. Ott voltam mikor alairasokat gyujtottek es gatellenes tuntetest szerveztek. Ha ok, az ottelok nem akarjak, akkor mar kilog a lolab ugye?

  Arrol szol. hogy lehet valakik zsebebe egy nagy rakas kozpenzt beletolteni valami jol kitalalt uruggyel, EZERT vannak keptelenebbel keptelenebb nagymeretu “felujitasok”, “atalakitasok” es “uj projectek” orszagszerte, az egyik rondabb es atgondolatlanabb mint a masik.
  Mivel “csak ugy” lopkodni egy kicsit korulmenyes, igy kitalatak EZT a modszert – lasd a szuksegtelen 4-es metro – mint kirivo esemeny, de azota is ez mindennapos. (Tessek megnezni a trehanyul megtervezett es nyomorusagosan kinezo illetve ronda es iszonyuan draga Szell Kalman teret; na es aztan a Vizes VB… az egy kulon remtortenet)

  • László Miklós

   Tisztelt Viktor! sok olyan embert ismer aki a Római parton él? Lehet, hogy én többet. Fel épült egy pár lakópark vagy nyaraló és azóta folyamatosan megy ellenük a hecckampány. ezen a környéken az utolsó
   húsz évben megszaporodtak az árvizek és egyre magasabb vizet hoznak. Sokan azt állítják, hogy akik a lakóparkban ,üdülőkben érdekeltek nagy nyereséghez jutnának a gát miatt. Vannak akik folyamatosan tiltakoznak a gát elkészítése ellen és jogosultnak érzik magukat , hogy ők döntsenek ebben az ügyben. a Római -part az
   utóbbi években nagyon lecsúszott rengeteg valamikori létesítmény megszűnt.Az általam ismert emberek mindnyájan a gátra várnak a további károk elkerülésének az érdekében.

   • Viktor Csongradi

    Szep kis szoveg csak HAZUG. Elejettol a vegeig.
    Nyilvan valami kaszalolehetosege van szemelyesen ebbol, ezert nyomja ezt a hazug(!) szoveget.
    Egyre magasabb vizek? Ezt a szemenszedett hazugsagot honnan szedte ossze? 3 eve egyfolyataban a Duna vizallasa az atlagnal alacsonyabb (jelenleg is), telen-nyaron. A klimafelmelegedes miatt a Duna vizallasa varhatoan ALACSONYABB lesz mit az utobbi fel vagy egesz evszazad. Mikor ontotte el a Duna utoljara Romai partot? Pontos datumot, a ELONTESROL, nem pedig elontesveszelyrol, jo?
    Milyen erzes becsuletlennek lenni?

    • László Miklós

     Sajnos csak most olvastam leveledet. Sajnálom de valószínűleg szöveg megértési problémáid lehetnek. Először is kérdezném, hogy milyen érintettséged van ebbe az ügyben? Ha árvízről beszélünk akkor az adott árvíz adatait szoktuk nézni nem az árvizek közötti vízállásokat. Bár a védelmedre azt is fel tudom hozni, hogy itt a vízállást mást is tud károsan befolyásolni. Az itteni környéknek van egy az árvíznél nagyobb problémája is a magas talajvíz kérdése . Ez nem új keletű probléma mert a hely környezetéből adódik. Erről hallottál már valamit. Nem csak a neved Csongrádi hanem a modorod is az. A Duna vízállása sok mindentől függ többek között összefügg a mederrel is. Csak Budapestig számtalan helyen épültek új gátak ezek árvíz esetén elvesznek az árterekből.A Duna kotrása erősen korlátozva van és emiatt a meder töltődik. Bős megépítése óta a sóder utánpótlás megszűnt azóta csak iszapot kapunk ennek a káros következményeiről senki sem beszél. Ilyenkor hol vannak a zöldek meg a még zöldebbek? Szíveskedjél utána nézni az árvizek adataira ilyen okoskának az semmi és mutasd meg nekem , hogy azok nem felfelé emelkednek. Konkrét kérdésekre ha tudok adok választ.De szakértők vitájába nem avatkozhatok bele. Vannak elegen harcoljanak egy mással. Milyen érzés eszetlenkének lenni .?Jó?

     • Viktor Csongradi

      Hol vannak a konkretumaid? A tervezett gat nem ved meg a talajvizmagassagtol (fizika – folyadekok) – ha az a problemad, mert az csupan ami konkretum a szovegedben.
      A helybelieket erinti ez szemelyesen es ok tiltakoznak e miatt nyilvanvaloan JOGOSAN.
      A HELYBELIEK nem akarjak a gatat OTT, rogton a parton. Van nekik egy jobb, olcsobb, esztetikusabb es kevesbe veszelyes megoldasuk, ami egy gat a parttol beljebb magasabs ponton, igy csupan 1m koriul lenne a magassaga.
      Mivel nem szamolsz be a te lakohelyedrol, es nyilvanvaloan nem laksz ott – mert akkor ellenezned a gatat a mostani tervezett formajaban es helyeben – NEKED milyen anyagi(!) hsznod szarmazik ebbol a gatepitesbol? Mert valaszod ERRE es kizarolag erre az eshetosegre utal.

 • László Miklós

  Nagyon átlátszónak tartom az Átlátszó kitartó ténykedését a Római -part és környékének az árvízi védekezésének gátolásában.Mire alapozzák, hogy a hirtelen elő rángatott szakértők felül tudnak írni mindent.Lányi Andrásnak milyen idevágó képzettsége van? Ha egy tájépítész alkalmi vakságban szenved és csak egyoldalúan végzi a munkáját akkor miért kellene elfogadni a véleményét, mitől lett árvízvédelmi szakember. Elő rángattak egy idős ember aki bukott politikusnak számít és jobb lenne ha kolostorba vonulna vezekelni. Minek kell a Duna körre hivatkozni amikor könnyűnek találtattak és a mai napig nem magyarázták meg, hogy kerültek közéjük ügynők múltú egyének. A cikk írója hány olyan embert kérdezett meg ebben az ügyben aki szeretné ha megépülne a Duna parti gát. A cikket író újságíró a mostani rendezvényen úgy érezte, hogy a jelenlevő 150 ember elég súlyt képvisel ahhoz, hogy tovább végezzék az aknamunkájukat.?Még sok mindent szeretnék kérdezni ha lehetőség lesz rá. Addig is azt kérném, hogy azok akik szakmai véleményt adnak ebben az ügyben maradjanak a saját szakmájuk keretébe és tartsák be az adott szakma alapvető etikai előírásait. Ha egy szakmunkás nem a saját végzettségének megfelelő munkát vállal az kontárnak számít.Ha egy túlkoros építész hágja át az előírásokat akkor ő próféta?

  • Tobba Secnir

   “Lányi Andrásnak milyen idevágó képzettsége van?”
   szerkesztői. lányi szerkesztette azt a könyvet, amit szakértők írtak. értelmező olvasás.

   “Addig is azt kérném, hogy azok akik szakmai véleményt adnak ebben az ügyben maradjanak a saját szakmájuk keretébe és tartsák be az adott szakma alapvető etikai előírásait.”
   de hát ezt csinálják! vízügyisek, építészek, mérnökök, és mindannyian a saját szakmájuk keretein belül vesézik ki a római-parti terveket!

   • fifike

    Én mint a gáttal szemben lakó helyi lakos borzasztó mocskos dolognak tartom, hogy a mi házainkat, melyek a gáton kivül vannak, azért fogják műszakilag átnézni, mert a mobilgátat évente fogják le-fel állítani gyakorlatozásképp. Emiatt a többezer mobiloszlopot és még több ezer mobilelemet nehézjárművek fogják hurcolászni. A mi házaink lesznek veszélybe az állandó talajvizszippantgatástól! Mindezt a haver Egri Gábor milliárdos szállodás és a többi ingatlanspekuláns miatt teszi velünk Tarlós!! Ha igazán a szívén viselné a helyi lakosok biztonságát, vasbeton fallal védene meg bennünket, nem holmi mobil kockákkal!

  • Llaca

   Műszaki érv, ellenérv van, vagy csak személyeskedés?

   Amúgy az árvízi védekezést szerintem senki sem akarja gátolni, sőt az mindenki célja, hogy legyen, és működőképes, biztonságos legyen. Erről szól ez a riport, sok műszaki érvvel.
   Szóval műszaki ellenérvek?

   (egy csillaghegyi lakos)

   • László Miklós

    Örülök neki , hogy Anonymus hölgy vagy úr hozzászólt..A műszaki kérdéseken vitatkozzanak azok akiknek az a dolga.Én csak a hazugság áradattal nem értek egyet.

    • Llaca

     Hát ezek szerint akkor érvek helyett marad a kényszeres személyeskedés. Kár, így nem lesz ebből értelmes beszélgetés. Pedig igazán érdekelt volna, hogy a riportban megszólaló szakértő miben téved, melyik rész a “hazugság áradat”.

   • László Miklós

    Jól nézne ki az a gát amit a te vagy az én elképzelésem szerint készítenének el. A szakértőknek a feladata, hogy vitázzanak egymással. Lehet, hogy ismerlek de nem értem, hogy miért nem vállalod magadat , akárki odaírhatja , hogy csillaghegyi lakos. Ha át gondolod , hogy Csillaghegyen sincsen árvízvédelem akkor azon izgulnál, hogy minél előbb legyen megoldás. Magyarországon elég sok gát felépült az évszázadok alatt de arra még nem volt példa , hogy egy adott területen egymás árvízvédelmét akarják megfúrni a helyiek. A hozzászólásod erkölcsi alapját megkérdőjelezi a profilod.

  • Balogh Kálmán

   Becker András tárgyszerű, lényeglátó, kiválóan megírt cikkeivel évek óta beszámol a Római-parti gát-tervekkel kapcsolatos problémákról, csúsztatásokról, arról az erőszakosságról, amivel a Főváros vezetése a partélre kíván elsőrendű védvonalat létesíteni, az irreális kockázatok és költségek ellenére. Cikkeivel bemutatja az abszurdba fordult koncepciót, és az azt kiszolgáló, de a parti közterület tönkretételével járó, értelmét vesztett műszaki csodát. Ezzel éppen nem gátolja, hanem elősegíti egy ésszerű, arányos árvízvédelmi koncepció kialakítását.
   Véleményem szerint:

   – A tervezett gát
   – a lehetséges megoldások közül típusa miatt a legkockázatosabb volna;
   – önmagában nem adna kellő biztonságot még létesítői szerint sem;
   A mobil fal a tervezett partéli helyen lenne kitéve a legtöbb veszélynek.

   – A mobil fal létesítése a természetes part tönkretételével járna
   – az árnyat adó fák legnagyobb része eltűnne;
   – a kavicsos part helyett épített partot hoznának létre;
   – a partélen a mobil fal 67cm széles, 50-110cm magas fix vasbeton alapja választaná el egymástól a csupasz sétányt, és a hullámtér maradékát;
   – típusa miatt ennek a gátnak a megvalósítása okozná a legtöbb környezetpusztítást.

   – A gát magassága miatt alépítményekkel, szivattyú állomásokkal veszélyesen és nagyon drágán be kéne avatkozni az ártéri öblözet talajvíz háztartásába
   – a sóderréteg keresztmetszetének 80-90%-át 8-11m mély résfallal zárnák el;
   – nagy árvíz idején Budapest vízellátásával ~megegyező mennyiségű szivárgó víz
   szivattyúzására lenne szükség, 14MW összteljesítménnyel.

   – Ez a gát messze a legdrágább volna a lehetséges megoldások közül:
   – mind a létesítése,
   – mind a karbantartása/üzemeltetése.

   • László Miklós

    Egyenlőre csak két dologhoz tudnék hozzászólni :Az egyik dolog az , hogy egyszer megfúrták a földgát megépítését.Evvel kérkedik ennek az értelmi szerzője. Ha időben megépült volna a gát akkor a Római – parton rengeteg üdülő, csónakház meg maradt volna. A másik nagy probléma a talajvíz kérdése ez nem egy új keletű probléma csak elhallgatták az érdekeltek. Erre a problémára már rég kellett volna megoldást találni. Ezen a környéken rengeteg olyan hely van, volt ahova nem volt praktikus építkezni. Egész Budapesten vannak átemelő szivattyúk miért pont itt nem lenne szükség rájuk. 1912-ben már gyártottak ilyeneket hazánkban egy rokonunk gyárában. De már előbb is használták, nem feltalálni kellene csak használni. És még valami ha valóban a partélre kerülne a mobilgát alapja akkor a kerítések közelében maradna hely egy új fasor telepítésére. Meg biciklis útra és a futók is kaphatnának egy saját sávot.

   • Ant Szvet

    A több mint 3 km hosszú mobilgátat alkalmazó árvízvédelem
    azért felvet néhány technikai problémát, amiről eddig nem sok
    szó esett. Érdemes lenne egy lehetséges konkrét védekezést
    legalább virtuálisan maguk elé képzelni, beleértve a védekezési
    anyagok (cölöpök és kereszt-gerendák) raktározását -megfelelő
    épület(ek)ben-, a szállítási, felszerelési és bontási
    technológiát, a közreműködő (képzett) személyzet ténykedését,
    stb. Nem lehet kérdés a közeledő árhullám paramétereinek
    megbízható előrejelzése és annak alapján a műveleti időrend
    (ha tetszik védekezési forgatókönyv) összeállítása – ennek
    is van időigénye – majd annak fegyelmezett és precíz
    végrehajtása. Különösen fontos lehet a nagy tömegű szerkezeti
    elem mozgatása, zökkenőmentes kiszállítása – egyelőre pl.
    nem világos, milyen szállítóeszközökkel, milyen közlekedési
    rendet feltételezve történne ez, mennyi időt igényelne, stb. A
    logisztikai rendszer (raktárak, kétsávos út, vagy kötött pályás
    megoldás – ami megoldható sinpályával, de kötélpályával is)
    megtervezése és működtetési rendjének kidolgozása külön
    feladat. A védekezési szervezet és a logisztikai rendszer
    zökkenésmentes funkcionálásának kialakítása valószínűleg
    csak többszöri közelítéssel és optimalizálással oldható meg,
    beleértve a vezetők kiválasztását, a kompetenciák egyértelmű
    tisztázását, a személyzet (létszám?) mozgósítását és
    irányítását, a rugalmas és hatékony kommunikációs rendszer
    kialakítását, stb. Nagy segítség lenne egy már meglévő,
    hasonló kapacitású rendszer működésének tanulmányozása –
    amennyiben ilyen (hasonló veszélyhelyzet feltételezésével)
    egyáltalán létezik … Ezután említendő, hogy egy ilyen óramű
    pontosságú rendszer igénybevétele nem túl nagy gyakorisággal
    válna szükségessé, esetenként akár 5-10 éves időközönként.
    Tisztázandó, ennyi idő alatt hogyan tartható fenn a szervezet és
    a rendszer működőképessége, stb.

    Végül feltehető az a kérdés is, hogy (a beruházási költségeken
    felül) mennyibe kerül egy ilyen rendszer fenntarthatóságának és
    működtethetőségének folyamatos biztosítása, továbbá hogyan
    alakítható ki a konkrét védekezési költségekkel időnként
    megnövekvő kiadások arányos megosztása az érintett felek
    között.

 • Ágnes Czimer

  Én László Miklóst találom átlátszónak aki a feleségével nap mint nap, fel és le evez a parton de halvány lila gőze sincs a paraméterekről mert írni és olvasni sem tud hű rabszolgája a szállodás maffiózónak Csók!!!

  • László Miklós

   Sajnállak Ágnes mert ebben az ügyben ki gonoszkodhattad magad és ezután még üresebb lesz az életed. Ha te is sportolnál talán nem, háborodnál fel emiatt. Majd ha megint találkozunk átadhatod a csókodat.Megint be bizonyítottad, hogy nem tudsz érvelni csak töltelék vagy egy hadjáratban. Nem haragszok rád mert nem okoztál csalódást csak erre vagy képes.

   • Ágnes Czimer

    Én sem haragszom már rátok, hogy ki mennyire üres azt hagyjuk.Rájöttem ti a mobilgáttal meg lettetek tévesztve azt hiszitek, ettől lesz rendezettebb a part.Megnéztem a régi filmet és nektek velünk kéne tartani.A hadjáratban nem töltelék vagyok hanem vezéregyéniség 🙂 !

    • László Miklós

     Kedves VEZÉRegyéniség! Még jó , hogy nem istennek képzeled magad. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok , hogy vannak saját gondolataim és igyekszem megérteni mások véleményét is. Ezt kellene megpróbálni mert ettől mennek előre a dolgok.

     • Ágnes Czimer

      Kezdésnek elég helyesen írni.tetszett, hogy régen palacsintát sütöttetek a gyerekeknek.