adatigénylés

Igazat adott nekünk a NAIH, a szegedi Fogorvostudományi Karnak ki kell adnia a jegyzőkönyveit

Megint csak a szokásos ügymenet: közérdekű adatot igénylünk, megtagadják, a végén pedig mégis nekünk lesz igazunk. Ezt most a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kara játszotta el.

2018. július 13-án közérdekű adatigényléssel fordultunk a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karához és kértük őket, hogy adják ki nekünk a Kari Tanácsi jegyzőkönyveket az elmúlt öt évből. Fendler Judit kancellár ezt megtagadta és közel 30.000 forint összegű költségtérítést kért a jegyzőkönyvekért.

Válaszunkban ezt nem tudtuk elfogadni, ugyanis véleményünk szerint a Kari Tanács közfeladatot ellátó szervi mivolta miatt a jegyzőkönyvek nem csupán közérdekből nyilvánosak, de azokat alapesetben is nyilvánosságra kellene hozni. A Kar belső ügyrendje ennek ellenére csupán a dolgozók és hallgatók számára teszi nyilvánossá. A költségtérítést továbbá túlzónak tartottuk, hiszen elektronikus másolatait kértük elektronikusan amúgy is létező dokumentumoknak.

Választ erre a levélre már nem kaptunk, így a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordultunk. A bejelentésünkre adott válaszukban igazat adtak nekünk.

A NAIH-határozat (mely itt olvasható) kimondja, hogy a kancellár által megállapított költségtérítés, mely a dokumentumok anonimizálására vonatkozik, nem hárítható ránk. A kancellár szerint kinyomtatva anonimizálni, hitelesíteni, majd visszaszkennelni húsz munkaórát jelent, a NAIH szerint viszont semmi oka anonimizálni a jegyzőkönyveket, hiszen ha azok már most elérhetők a diákok és dolgozók számára, mégis tartalmaznak anonimizálásra szoruló adatokat, akkor jogsértő állapot áll fenn, ezt pedig meg kell szüntetni – a költségeit pedig nem jogszerű ránk hárítani. A húsz munkaórát pedig a fentebbiektől eltekintve sem lehetne aránytalannak tekinteni a NAIH szerint, ugyanis az SZTE berkein belül 615 fő foglalkozik gazdálkodási és irányítási feladatokkal – ebben az esetben viszont nem igényelhető költségtérítés.

A NAIH határozata szerint pedig felszólította az Egyetemet arra, hogy költségtérítés nélkül, haladéktalanul teljesítse az adatigénylésünket, a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül (vagyis körülbelül január közepéig) pedig a felszólítás alapján megtett intézkedésekről nyilatkozzon írásban számára.

Megosztás