Egyéb

Újra megtelhet gyerekekkel a csobánkai általános iskola

Tavaly szeptemberre bezárták, idén újraindulhat a tanítás a csobánkai Petőfi Sándor Általános Iskolában. A község KDNP-s polgármesterének álma helyett azonban nem egy egyházi fenntartású elitiskola, hanem egy integrált, szemléletváltó, modern pedagógiai módszereken alapuló komplex tanítási-tanulási modellt követő iskola jöhet létre.

Csobánka 2016 nyarán szerepelt sokat az országos médiában az általános iskoláját övező problémák miatt. Ekkorra ért végett ugyanis a több évtizedes huzavona az iskolával kapcsolatban. A csobánkai iskola hosszú ideje alacsony gyereklétszámmal, az országos átlagnál jóval rosszabb kompetenciai eredményekkel és nagyon rossz infrastruktúrával működött. A probléma a 80-as évek második felében és a 90-es évek elején kezdett kibontakozni, amikor a tehetősebb szülők elkezdték más települések jobb iskoláiba járatni a gyerekeiket, pl. Pomázra, Szentendrére, Budapestre. Így Csobánkán csak hátrányos helyzetű, szociális problémákkal küzdő családok gyerekei maradtak. Ennek a problémának tett pontot a végére az intézményfenntartó Winkler Sándor Józsefné polgármester évek óta tartó kardoskodásának hatására is azzal, hogy 2016 szeptemberétől megszüntette a tanítást az iskolában.

A fő probléma azonban csak ekkor kezdődött. Az Abcúg írta meg, hogy az iskolakezdés előtt pár hónappal a családok még tanácstalanok voltak azzal kapcsolatban, hogy gyerekeik hol kezdhetik meg az új tanévet. A legközelebb fekvő, és így a legkézenfekvőbb település, Pomáz lakosai ugyanis petíciót tettek közzé, és közös levelet írtak a Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszternek, amelyben azt kifogásolták, hogy az ő iskolájukat jelölték ki a csobánkaiak számára. Emellett több családot az is aggodalommal töltött el, hogy hogyan juttassa el gyermekét a távolabb fekvő iskolába, ugyanis az utaztatás több terhet róna az amúgy is szűkös anyagi körülmények között élő családokra. A megoldás végül az lett, hogy a gyerekeket szétosztották a pomázi és a szentendrei iskolák között, az utazásuk költségét pedig a tankerület finanszírozza.

 

Az új remény

 

Úgy néz ki azonban, hogy az új tanévtől újraindulhat a tanítás az általános iskolában. A kereszténydemokrata polgármester vágyával ellentétben, aki egy egyházi fenntartású iskolát álmodott meg községében, és egyeztetéseket is folytatott ezzel kapcsolatban, maradna a Klik a fenntartó. A Klik képviselője megkeresésünkre elmondta, hogy a csobánkai általános iskola a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola tagiskolájaként valóban újraindul, és az intézményben egy szemléletváltó, modern pedagógiai módszereken alapuló komplex tanítási-tanulási modellt kívánnak megvalósítani. Ezzel kívánnak lehetőséget biztosítani valamennyi diák számára a fejlődéshez és tehetségük kibontakoztatásához. Rossz hír viszont a korábbi diákoknak, hogy a fenntartó felmenő rendszerben kívánja biztosítani az iskola üzemeltetéséhez szükséges erőforrásokat, így csak első évfolyam indul, a régi tanulóknak nincs mód a visszatérésre.

 

Érdeklődtünk a fenntartó felé, hogy mit jelent pontosan a szemléletváltó, modern pedagógiai módszer, amit alkalmazni kívánnak, azonban erre a kérdésünkre nem érkezett válasz. Egy tanárszakos szakértő szerint ez önmagában nem jelent sokat, a frontális oktatástól kezdve a projektalapú tanításig minden komplex tanítási-tanulási modellnek számít.

Vági Renátó

Megosztás