üllő

Gigacsarnok épülhet a házak tövébe Üllőn, az utca lakói elkeseredetten tiltakoznak

Az üllői Gyömrői úton, lakóövezet közvetlen közelében kíván monumentális irodákat és raktárakat felépíteni két cég. A lakosok szerint őket nem vonták be a döntéshozatalba, az épületek és a forgalomnövekedés pedig élhetetlenné teszi az ingatlanjaikat. A terület tulajdonosa viszont a Helyi Építési Szabályzatra hivatkozik, ami lehetővé teszi a házak közelében az építkezést.

Takaros házak és ápolt kertek sorakoznak egymás mellett Üllő egyik központi útvonalán, a Gyömrői úton. A legszélső házak végében azonban egy épülő csarnok magasodik, amely szinte „rálóg” a házak kertjeire. A jelenlegi tervek szerint pedig még további 20 ház jutna hasonló sorsra. A telkek végébe ugyanis újabb, még magasabb  raktárcsarnok felépítését tervezi a terület tulajdonosa.

A történet 1999-re nyúlik vissza. Ekkor jelölt ki 26 építési telket az üllői önkormányzat a Gyömrői út mentén egy korábban mezőgazdasági területen. Majd a terület egy részét, ahol folyamatosan épültek az új házak, lakóövezetté minősítették át, a terület másik része – a házak mögötti 18 hektár – azonban mezőgazdasági besorolású maradt. Egészen 2004-ig, amikor az önkormányzat újra módosította a Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ), és az eredetileg mezőgazdasági területet Gazdasági kereskedelmi-szolgáltatói (Gksz) övezetbe sorolta át.  

A Gyömrői út egy szakasza Üllőn; a lakóházak mellé raktárcsarnokok épülnek (forrás: Google Maps)

Ám az érintett lakosok szerint sem a terület átminősítésébe, sem annak előkészítésébe nem vonták be őket, tájékoztatást sem kaptak róla. Csak 2005-ben értesültek a változásról, amikor is egy beruházó cég raktárépületeket kívánt létesíteni az ingatlanjaikkal szomszédos területen. Ezt a tervet azonban a 2008-as gazdasági válság meghiúsította.      

Aztán 2019-ben felgyorsultak az események. A 3666. helyrajzi számú ingatlant két részre osztották, és ezeknek új tulajdonosai lettek: egy kb. 6 hektáros területet az Airport M4 Business Park Kft. vásárolt meg, a nagyobbik, 12 hektáros ingatlan pedig a Rossmann Magyarország Kft. tulajdonába került.    

A Gyömrői úti lakosok szerint az önkormányzat minderről semmilyen tájékoztatást nem adott nekik.

Ők csak azt vették észre, hogy a házaik mögötti területen talajvíz-vizsgálatokat végeznek, majd határjelölő oszlopokat helyeznek ki. Mint megtudták, az Airport M4 Business Park Kft. azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy két ütemben logisztikai központot kíván építeni bérbeadási céllal, s ennek feltételeiről érdeklődött.

Az önkormányzat pedig ismertette a céggel a Gksz-övezetre vonatkozó előírásokat, melyek 20 méter magas épület felhúzását engedik meg a lakóházaktól 20 méteres távolságban. Ennek alapján készültek el a beruházás első ütemében egy 5000 négyzetméteres raktár tervei, és indult meg a 12 méter magas épület felhúzása. A lakók információi szerint a másik telken a Rossmann Magyarország Kft. – melynek van már egy központja Üllőn – további raktárak és irodák építését tervezi.        

Egy forgalmas út és raktárcsarnokok közé zárva

A lakosok álláspontja szerint a HÉSZ előírásai nem nyújtanak elegendő védelmet számukra. Az egyik lakó, Koszonits Mónika elmondta: figyelembe kellene venni a házaik speciális adottságait ilyen volumenű építkezés esetén. A Gyömrői úton ugyanis hétköznap nagy teherforgalom zajlik, ezért is írta elő az önkormányzat, hogy 11 méteres előkertet kell hagyni a lakóházak előtt. A hosszúkás telkeken a házak mögött a hátsó telekhatártól is nagyjából 10-11 m távolság marad; az ingatlanok élettere pedig jellemzően ezen a hátsó, a Gyömrői úttól távolabb eső részen zajlik. 

A még üresen álló telek a házak mögött Üllőn, a Gyömrői úton a Google Maps 2013-as felvételén

A lakóingatlanokkal szomszédos telkekre tervezett, akár 20 méter magas raktárépületek és kiszolgáló utak azonban nagy kamionforgalmat fognak generálni, akár a nap 24 órájában. Mégpedig a kertektől és a lakóingatlanoktól csupán 20-30 méterre, hiszen a jelenlegi szabályozás paraméterei lehetővé teszik, hogy a lakóházakhoz ilyen közel létesüljenek gazdasági célú épületek.  

A lakosok 2021 nyarán a HÉSZ módosítására kérték az önkormányzatot. Azt szerették volna elérni, hogy az ingatlanjaiktól 50 méteres távolságban lehessen maximum 12 méter magas épületeket felhúzni. Az önkormányzat hajlandó volt az egyeztetésre a lakók és a tulajdonosok között, majd a HÉSZ újraszabályozásáig változtatási tilalmat rendelt el az érintett területre. 

Élhetetlenné válik a lakóövezet

A lakókkal való egyeztetésen viszont kiderült: beruházók ragaszkodnak az épületek 20 méteres magasságához, a lakóingatlanoktól való távolságot pedig maximum 35 méterre növelnék. 

Az üllői önkormányzat ezután váratlanul április közepén rendkívüli ülést hívott össze, hogy döntsön az ügyben. Az ülésen Varga Zoltán alpolgármester „kompromisszumként” a házaktól 40 méteres távolságot javasolt, mivel az engedélyezett épületmagasságból a tulajdonos nem enged. A Rossmann Magyarország Kft. képviselője a javaslatot elfogadhatónak tartotta. Mint elmondta, ennél nagyobb parlagon hagyott területbe nem egyezhetnek bele.

A lakók által kért 50 méteres távolság esetén ugyanis a kétmilliárd forintért vásárolt telek értékének a fele „kukába menne”.

Az ülésen Kissné Szabó Katalin polgármester részéről elhangzik, hogy az ingatlanok tulajdonosai pert is indíthatnak az önkormányzat ellen, ha nem nekik tetsző módon változat a város az építési szabályokon.

A lakók számára viszont ez a váratlan javaslat az igényeik semmibe vétele. Szerintük a monumentális csarnok rá fog tornyosulni a lakóházakra, ősztől tavaszig beárnyékolja a telkeiket. A forgalomból adódó zaj- és porszennyezés szintén élhetetlenné teszi az ingatlanokat, amelyek jelentősen veszítenek is majd értékükből.

A Gyömrői úti házak hátsó kertjéből az épülő raktárcsarnokra látni (forrás: Átlátszó/Bodnár Zsuzsa)

Mindezért az önkormányzatot hibáztatják, amelynek – véleményük szerint – már évekkel ezelőtt módosítania kellett volna a HÉSZ-t. Üllőn ugyanis már máshol is gondot okoztak a Gksz-övezetre vonatkozó paraméterek, melyek engedélyezik ilyen nagyságú épületek felhúzását  lakóházak közelében.

Az önkormányzat végül az áprilisi ülésen határozatba foglalta, hogy a Gyömrői úti kertvégektől 40 méterre lehet épületet felhúzni; ezen kívül kötelezte a beruházót arra, hogy a lakóházak és a gazdasági épület közé egy többszintes zöldfelületet telepítsen. De bekerült még egy kitétel a szövegbe: ebben a képviselő-testület „köszönetet mond” a Rossmann Kft.-nek egy gyalogátkelőhely és járdaépítés építéséhez felajánlott 35 millió forintos támogatásért.

Megkerestük az ügyben Kissné Szabó Katalin polgármestert. Tőle azt a választ kaptuk, hogy

a HÉSZ-módosítást még egyeztetési eljárás fogja megelőzni. 

„Az eljárás része lesz a partnerségi egyeztetés, amelynek keretében az érintett lakosság az új építési szabályokat megismerve kifejtheti véleményét. Jelenleg tehát még HÉSZ módosításról nem beszélhetünk, s továbbra is változtatási tilalom van érvényben” – írta a polgármester. Levelében a Rossmann Magyarország Kft. által az önkormányzatnak adott 35 millió forintos támogatásról nem tesz említést.  

Megkerestük az ügyben a Rossmann Magyarország Kft.-t is, de cikkünk megjelenéséig nem reagáltak levelünkre. 

Bodnár Zsuzsa

Nyitókép: Az üllői Gyömrői út végén álló házak egyike, a telek végében a 12 méter magas, már épülő csarnok (forrás: Átlátszó/Bodnár Zsuzsa)

Megosztás