orosz befolyás

Kitiltották az orosz lobbistákat az Európai Parlamentből

„Három hónappal Putyin ukrajnai háborúja után az orosz olaj-, gáz- és atomipari vállalatok lobbistái még mindig korlátlanul bejuthatnak az Európai Parlamentbe. Fel kell függesztenünk a hozzáférésüket” – ezt kérte egy felhívásban a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportja az Európai Parlament elnökétől június elején. Roberta Metsola reagált is a kezdeményezésre: egy, az Átlátszó szerkesztőségéhez is eljutott körlevélben június 2-án kitiltott a Parlament épületéből minden olyan személyt, aki szankcióval sújtott orosz céget vagy lobbistaként regisztrált orosz szervezetet képvisel. Közben további egyeztetések folynak a belépési tilalom alkalmazásáról más EU-s intézményekben is.

A zöldpárti EP-képviselők már márciusban is kezdeményezték az orosz lobbisták kizárását az Európai Parlament és az Európai Bizottság épületéből. A párt egyik képviselője, Daniel Freund akkor így érvelt: „Évente több mint hárommillió eurót költenek brüsszeli lobbizásra. Nevetséges lenne, ha azok, akik Putyin háborúját finanszírozzák, befolyásolnák az európai politikát.”

A június 2-i kitiltást egy, az Átlátszóhoz is eljutott levélben közölte az Európai Parlament elnöke:

„Oroszország több csatornán keresztül, többek között állami tulajdonban lévő vállalatokon keresztül továbbra is hamis híreket terjeszt Ukrajna lerohanásáról. Ezért döntöttem úgy, hogy a mai naptól kezdve kiterjesztem a palota épületébe való belépés tilalmát minden olyan személyre, aki olyan orosz székhelyű vállalat érdekeit képviseli, amely szerepel az átláthatósági nyilvántartásban, és amely a 269/2014/EU tanácsi rendelet értelmében szankciók hatálya alá tartozik. A Parlament folytatni fogja a Tanács és a Bizottság között folyamatban lévő megbeszéléseket azzal a céllal, hogy az orosz érdekképviseleteket hivatalosan is kitiltsák az átláthatósági nyilvántartásból.”

Az átláthatósági nyilvántartás azokat a lobbistákat, érdekcsoportokat tartja számon, amelyek befolyásolni kívánják az uniós jogalkotást és az uniós szakpolitikák végrehajtását. A nyilvántartásból kiderül, hogy az egyes szervezetek milyen érdekeket próbálnak érvényesíteni, és milyen forrásból kapnak támogatást ehhez.

Azonnali kitiltás minden épületből

A zöldpárt mostani petíciójában azzal indokolta az orosz lobbisták kitiltására vonatkozó kérést, hogy minden egyes euró, amelyet az orosz energiaimportra költ az EU, Putyin ukrajnai háborúját táplálja. Az eddig közel 4000 támogató által aláírt online dokumentumban kiemelik, hogy miközben az EU az Oroszországgal szembeni szankciók szigorításáról tárgyal, s a háború folytatódik, „az orosz energiaipari vállalatok képviselői az Európai Parlament termeiben járkálnak”, és nemcsak a szankciókról szóló vitába avatkoznak be, hanem számos más uniós ügy is célpontot jelent számukra. 

A párt felhívása szerint például már az is az orosz állami gáz- és atomenergetikai vállalatok (Gazprom, Roszatom) lobbitevékenységének köszönhető, hogy a Bizottság a fosszilis gáz- és az atomenergiát is fel akarja venni – „zöld befektetésekként” – a fenntartható beruházások európai listájára. Márpedig ha ez megtörténik, a zöldpárt szerint az európai gázkapacitás bővítése évi 4 milliárd euró többletbevételt jelentene Oroszországnak. Az atomenergia bevonása a Roszatomnak szerintük mintegy 500 milliárd euró nyereséget biztosíthatna. 

Az Európai Parlament kommunikációs osztálya az Átlátszónak megerősítette, hogy az Európai Parlament elnöke,

Roberta Metsola június 2-án azonnali hatállyal megtiltotta az orosz lobbiszervezetek képviselőinek belépését az Európai Parlament valamennyi épületébe az EU területén és azon kívül is.

„A döntés arra válaszul született, hogy Oroszország számos csatornán, köztük állami tulajdonú cégeken keresztül, hamis információkat kreál és terjeszt az Ukrajna elleni háborúról. A döntés kiterjed az Oroszországi Föderációban bejegyzett és az EU Átláthatósági Regiszterében nyilvántartott entitásokra, valamint minden, az uniós szankciók hatálya alá tartozó entitásra.” Arról, hogy a belépési tilalmat más EU-s intézményekben is alkalmazzák, egyeztetések folynak.

Roberta Metsola egyébként már márciusban is szorgalmazta az orosz lobbisták kizárását az EP-ből. „Azon leszek, hogy kitiltsák az Európai Parlament épületeiből azokat az embereket, akik valamilyen formában az orosz vezetést képviselik. Az agresszoroknak és a háborús uszítóknak nincs helyük a demokrácia házában” – mondta akkor.

Főleg energiacégek lobbiznak

Ukrajna lerohanása óta más szervezetek is felhívták a figyelmet arra, hogy korlátozni kellene az oroszországi és fehéroroszországi kapcsolatokkal rendelkező vállalatok és más szereplők uniós lobbitevékenységét. A Transparency International brüsszeli szervezete 12 pontos listát tett közzé arról, hogy milyen EU-s lépésekkel lehetne Ukrajnát segíteni.

A dokumentumban kifogásolták többek között, hogy a 20 legnagyobb orosz állami tulajdonú vállalat közül hat az olaj- és gázipari, bányászati és kohászati, valamint az energiaágazatban közvetlenül lobbizott az uniós intézményeknél. Az általuk lobbitevékenységre fordított pontos költéseket nem lehet meghatározni, de az EU átláthatósági nyilvántartásából származó adatok alapján a Transparency szerint legalább 2,35 millió eurót fordíthattak erre ezek az orosz érdekeltségek 2019-2020-ban.

A korrupció ellen küzdő szervezet hangsúlyozza, hogy ráadásul nem nagyon lehet tudni, pontosan hogyan történik ez a befolyásolás, amit többnyire tanácsadó cégeken, szövetségeken és más szervezeteken keresztül folytatnak le olyan ügyek, mint például az Északi Áramlat vezeték kapcsán.

Több mint hárommilliárd forintot igényelt Süli János a Rothschildnak tanácsadásra | atlatszo.hu

Az Átlátszó szerette volna megtudni, hogy lehet-e összefüggés az újabb európai uniós eljárás és a Miniszterelnökség által 2018-ban kezdeményezett Rothschild szerződés között, ezért a 8,4 millió eurós megbízással kapcsolatos kérdéseket küldtünk a Miniszterelnökségnek, a Rotschild & Co sajtóosztályának és Süli János tárca nélküli miniszternek, de cikkünk megjelenéséig sehonnan sem kaptunk érdemi választ.

A brüsszeli Transparency International az EU-ban tevékenykedő orosz lobbistákra korábban is felhívta a figyelmet. A szervezet most az Átlátszó rendelkezésére bocsátott egy táblázatot az EU-ban orosz érdekeket szolgáló lobbitevékenységet végző cégekről. Ez az anyag tartalmazza az átláthatósági nyilvántartásban szereplő jelentős orosz cégeket, továbbá azokat a szervezeteket, amelyeknek vagy tagja vagy ügyfele valamelyik orosz állami vállalat. A dokumentum bemutatja továbbá az orosz lobbicégek EU-s tevékenységére fordított költségvetésének a változását 2014 óta.

Horn Gabriella

Címlapkép: a Zöldek/Európai Szabad Szövetség petíciója

Megosztás