közpénzégetés

Szanyi szerint olcsóbb, ha egy EP-képviselő csal a költségtérítéssel, mint az összeset ellenőrizni

Július elején az Európai Parlament elnöksége leszavazta az EP-képviselők költségtérítésének ellenőrizhetőségéről szóló javaslatot. Megkértük a 21 magyar EP-képviselőt, hogy véleményezzék a döntést. Mindössze öten válaszoltak: Balczó Zoltán, Jávor Benedek, Molnár Csaba és Niedermüller Péter sajnálja a döntést, Szanyi Tibor szerint viszont rendben van a jelenlegi átalányrendszer, és „jóval nagyobb költséggel járna a minden részletre kiterjedő szisztematikus vizsgálat és ennek következményei, mint az esetleges visszaélések okán keletkező kár”.

Július 12-én számoltunk be arról, hogy az Európai Parlament elnöksége nem szavazta meg, hogy az EP-képviselőknek el kelljen számolniuk a fizetésükön felül kapott költségtérítéssel (General Expenditure Allowance, röviden GEA).

Ezt a tiszteletdíjukon felül kapják az EP-képviselők, összege havonta körülbelül havi 1,3 millió forint (2018-ban 4.416 euró), és mivel 751 EP-képviselő van, a GEA évente nagyjából 40 millió euróba kerül az európai adófizetőknek.

Az EP-képviselők kontroll nélkül költhetik a GEA-keretüket: nem kell számlával igazolniuk a kiadásaikat, nem kell visszafizetniük az esetlegesen fennmaradó összeget, és senki nem ellenőrzi, hogy mire költötték. Ezen a helyzeten változtatott volna az a javaslat, amit az Európai Parlament 15 fős elnöksége 8:6 arányban leszavazott.

Az átláthatóság ellen voksolt az elnökség egyetlen magyar tagja, az Európai Néppárt által delegált fideszes Járóka Lívia is.

A verdikt után levelet írtunk mind a 21 magyar EP-képviselőnek: a véleményüket kértük az elnökség döntéséről. Két hét alatt mindössze öten válaszoltak.

Balczó Zoltán (Jobbik):

„Az elmúlt években a EP költségvetési szavazásai során több olyan módosító indítványról szavaztunk, amelyek a képviselők általános költségtérítésének átláthatóságát kívánták biztosítani. Ezeket a javaslatokat támogattam. A költségtérítési keret felhasználása és dokumentálása során a hatályos szabályozást tekintem mértékadónak, azokat betartom. Meg kívánom jegyezni, hogy a teljes keretet (jelenleg 4.416 euró) az előre látható költségeimnek megfelelően kértem folyósítani, így ez 2017 májusa és 2018 júliusa között havi 2.500 euró volt.”

Jávor Benedek (PM):

„Mind számomra, mind pedig a Zöld Frakció számára elfogadhatatlan eredmény született: nem elfogadható ugyanis, hogy az európai adófizetők pénzének akár egy kis részét is elszámolás és átláthatóság hiányában lehessen elkölteni. Az Európai Parlamentnek kell a költségvetési pénzekkel leginkább és legátláthatóbb módon elszámolnia, hiszen a Parlament hatáskörébe tartozik a többi uniós intézmény költségvetésének ellenőrzése is. A Parlament magát teszi hiteltelenné, ha a saját portáján nem söpörne rendesen. Mind Jávor Benedek személyesen, mind pedig a Zöld Frakció mindent meg fog tenni, hogy az ügyben a Néppárt és a Szocialista Frakciók ellenállását le lehessen törni, és megoldást lehessen találni a problémára, lehetőleg még a ciklus vége előtt.”

Molnár Csaba (DK):

„Sajnáljuk a döntést. A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselői az S&D frakció álláspontjának kialakításakor az átláthatóságot támogatták. ”

Niedermüller Péter (DK):

„Én két kollégámmal tagja voltam annak a munkacsoportnak, amely a frakciónk nevében javaslatot tett a GEA megreformálására. Azt javasoltuk, hogy (a) a GEA ne legyen általány, mert akkor nem lehet pontos elszámolást kérni, (b) az összeget csak arra lehessen fordítani, ami a képviselők munkájához valóban szükséges, (c) s ehhez készítettünk egy negatív és egy pozitív listát, (d) s legyen a kiadásokról elszámolás – hogy csak a négy legfontosabb elemet említsem.

A magam részéről a döntést, amely elutasítja a GEA reformját, elfogadhatatlannak tartom. Szeptemberben a frakcióelnökségben és a frakcióban is vissza fogjuk hozni ezt az ügyet, s továbbra is minden rendelkezésemre álló eszközzel azt fogom erőltetni, hogy a GEA ne legyen általány, mert ez minden további reform előfeltétele.

Ugyanakkor azt is mondanom kell, hogy megítélésem szerint nem a GEA a legsúlyosabb probléma, hanem pl. az, ahogyan egyes tagállami delegációk kezelik a pénzügyeiket. De ez nyilván már egy másik történet.”

Szanyi Tibor (MSZP):

„Köszönettel vettem megkeresését az európai parlamenti képviselők általános költségjuttatásával kapcsolatban. Tájékoztatom önöket, hogy a GEA (General Expenditure Allowance) nem ‘közpénzégetés’, és nem is ‘költségtérítés’, mint ahogy azt önök állítják, hanem egy  – szó szerint! – átalányjuttatás, amely az egyenlőség elve alapján minden képviselőt megillet. Megjegyzem, hogy 28 ország 751 európai parlamenti képviselőjére igen nehéz egyenkabátot varrni, ezért alakult ki a ma is érvényes rendszer, ami szándékoltan semmilyen különbséget nem tesz az egyes képviselők között.

Megismétlem: átalány. A wikiszótár szerint az átalány az egy “változatlan összeg, amelynek nagyságát egy összegben szabták meg hozzávetőleges becslés alapján, és nem előzetes számítások vagy utólagos elszámolások alapján változó”.

Vitának természetesen mindig van helye. Ennek megfelelően a pozitív és a negatív tapasztalatokat összegezve az EP vezetősége többségileg úgy döntött, hogy az eddig beérkezett átláthatósági javaslatok egyike sem lenne képes megfelelő eredményt elérni, így további gondolkodásra kérte az érdekelteket.

Jómagam az átláthatóság híve vagyok, ezért az elérhető rész-javaslatok közül sokat támogattam annak ellenére, hogy nekem is erős szkepszisem van a létező szabályokat szőrszál-hasogatóan félreértelmező inszinuációk vonatkozásában. Mégis bízom benne, hogy előbb-utóbb pont kerül a ma vitatott kérdések végére, s a közvélemény is elfogadja, hogy sok más hasonló példa tanúsága szerint az átalány az bizony évezredek bölcsessége alapján átalánynak tekintendő, azaz jóval nagyobb költséggel járna a minden részletre kiterjedő szisztematikus vizsgálat és ennek következményei, mint az esetleges visszaélések okán keletkező kár.

Ha önök úgy gondolják, hogy az adott esetben nem helyes az átalány alkalmazása, akkor érdeklődéssel várom érveiket, mindazonáltal ezek hiányában nem tartom helyénvalónak az Európai Parlamentet érintő sarkos és elítélő mondataikat.

Jelen levelem a véleményem integritását tükrözi, ezért csak a szó szerinti és teljes hivatkozást (idézést) engedélyezem.”

Megosztás