Egyéb

Törvénytelenül működik a váci önkormányzati cégcsoport, ezért fel kell oszlatni

 

A váci polgármester és a képviselő-testület egyes tagjainak a lemondását követeli Nagy Péter helyi lakos, miután a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága október 4-én meghozott végzésével elrendelte a Váci Városfejlesztő Kft. alá tartozó vállalatcsoport feloszlatását, mert a holding több éve törvénytelenül működik. Így például a kft., mint az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja évek óta nem adott be összevont konszolidált éves beszámolót – derül ki az Átlátszó birtokában lévő bírósági iratból. 

 

KORMÁNYPROPAGANDA HELYETT VALÓDI HÍREK

Előfizetőket keresünk – támogasd a függetlentényfeltáró újságírást havi 1000 forinttal!

 

Nagy Péter helyi vállalkozó volt az, aki – mint tavaly megírtuk – több, százmilliós értékűre becsült, a Pest megyei városban történt visszaélésgyanús ügyben tett feljelentést. Az önkormányzat az Átlátszóval akkor azt közölte, hogy szerintük minden rendben. A nyomozó hatósággal nem volt szerencséje Nagy Péternek, mert a helyi vállalkozó feljelentése nyomán megindult eljárásokat, amelyek a váci városvezetés dolgaira vonatkoztak, mára egytől-egyig megszüntették.

Ugyanakkor a váci önkormányzat által tulajdonolt Váci Városfejlesztő Kft.-t 2011. március 28-án elismert vállalatcsoport uralkodó tagjaként jegyezték be. A céghez négy önkormányzati kft. tartozik: a Váci Városimázs Nonprofit, a  Váci Távhőszolgáltatási, a Váci Sport Közhasznú Nonprofit és a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

A Váci Városfejlesztő értékesítésének az Opten céginformációs rendszer alapján – 2014-ben egymilliárd forint volt, adózott eredménye pedig 13 millió forintra rúgott, 2015-ben pedig 1,1 milliárd forintos nettó árbevétel mellett 5,1 millió forintos adózott eredményt könyvelhetett el.

Nagy Péter 2014-ben indult az önkormányzati választásokon, de alulmaradt a Fidesz-KDNP jelöltjével szemben. Tavaly az Átlátszó írt azokról az ügyekről, amelyekben Nagy Péter visszaéléseket, illetve korrupciógyanút sejtett és feljelentéseket is tett, de ezek az eljárások azóta érdemi eredmény nélkül megszűntek:

Korrupciógyanús ügyek Vácon: Habony Árpád új szerelmének apja feljelentést tett

A Váci Városfejlesztő működésével kapcsolatban az Átlátszó tudomása szerint Bóth János szocialista helyi politikus és Nagy Péter tett bejelentést az illetékes cégbíróságra, kérve a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását, mert a társaság, mint uralkodó tag, nem nyújtott be összevont konszolidált éves beszámolót.

Emiatt a bejelentők szerint a holding működése nem törvényes, és a jogszabályi rendelkezések alapján megszűnt. Az egyik bejelentő felhozta azt is, hogy a kft. számos esetben az önkormányzat képviselő-testülete helyett járt el, például a Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. vezetőjének kinevezésekor.

A cégbíróság a bejelentésekben írt működésbeli kritikákat jelezte a Váci Városfejlesztő felé, amely vitatta a felhozott problémákat és válaszában a kérelmek jogsértés hiányában való elutasítását kérte. A cég részéről ugyanakkor elismerték, hogy nem nyújtottak be konszolidált mérleget, de szerintük a számviteli törvény mentesíti ez alól a társaságot, mert „nem anyavállalatként, hanem egy magasabb rendű együttműködést létrehozva holdingként működik”.

A cégvezető kinevezésével kapcsolatban pedig azt írták a cégbíróságnak, hogy a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján az uralkodó tag az ellenőrzött társaság működésére vonatkozóan hozhat határozatot.

Másképp látta ezt a cégbíróság, mert megállapította, hogy más minőségben szerepel a számviteli törvény szerinti anyavállalat és leányvállalat, mint az elismert vállalatcsoportban szereplő uralkodó tag és ellenőrzött tag. Ebből pedig az következik – szerepel a végzésben –, hogy „nem a számviteli törvény szabályai kényszerítik ki a konszolidált beszámoló készítését, hanem a Ptk. alapján az elismert vállalatcsoportra vonatkozó előírások: tehát uralkodó tag az lehet, aki éves konszolidált mérleg benyújtására köteles.”

Ha ezt nem teszi meg, akkor a vállalatcsoport megszűnik. És mivel a Váci Városfejlesztő esetében a mérleg nem készült el, a cégbíróság elrendelte a társaság alá tartozó vállalatcsoport feloszlatását.

Jelzés a képviselő-testület felé és számonkérés

A végzés alapján Nagy Péter levelet írt Fördős Attila polgármesternek, és azt hangoztatta, hogy igaz, hogy ez még csak elsőfokú döntés és a Váci Városfejlesztő fellebbezéssel élhet, „de ez jelen esetben csak formális, így a végzés helyben hagyása, jogerőre emelkedése szinte biztosra vehető.”

Hozzátette: a konszolidált mérleget olyan cég csoportok esetében írja elő a törvényi rendelkezés, ahol „a vállalatcsoport szerkezete olyan, hogy különböző keresztbe számlázásokat és más pénzügyi tranzakciókat tesz lehetővé, aminek következtében milliók, százmilliók, akár milliárdok is illegálisan mozgathatóvá válnak tényleges, valós munkavégzés, teljesítés nélkül. Ezen lehetőségek kizárására, a közvagyon megóvására, az esetleges visszaélések leleplezésére szolgál a konszolidált mérleg.”

Nagy Péter meggyőződése, hogy a mulasztás mögött azok a gazdasági visszaélések lehetnek, amelyekről a hatóságoknak feljelentéseket tett. A kft. ügyvezetőjének, Tar Györgynek a nemrég történt távozását pedig annak tudta be, hogy véleménye szerint a jogász végzettségű cégvezető a bíróság megkeresése alapján tisztában lehetett azzal, hogy mi fog történni, ezért inkább leköszönt a pozíciójáról.

Nagy Péter azt szeretné elérni, hogy a képviselőtestület vizsgálja ki az ügyet. Egyebek mellett azt szeretné tudni, ki vagy kik a felelősek a törvények be nem tartásáért, illetve, hogy a város vezetői tisztában voltak-e a holding működésével. Ha nem, mert nem kaptak megfelelő tájékoztatást, akkor az kinek a sara? Kérdés az is, hogy a holding felügyelő bizottsági tagjai mit és hogyan felügyeltek, illetve ellenőriztek.

Nagy Péter felszólította a város polgármesterét, Fördős Attilát, a gazdaságért felelős Pető Tibort, illetve a három felügyelő-bizottsági tagot, Mokánszky Zoltán alpolgármestert, Balkovics Pétert és Kovács Ágnest, hogy mondjanak le. Ezzel együtt javaslatot tett egy olyan bizottság felállítására, amely tisztázza a kialakult helyzetet és megteszi a szükséges lépéseket.

Ennél is tovább menve, mivel a felügyelőbizottsági tagok magánvagyonukkal felelnek az általuk elkövetett mulasztásokért, Nagy Péter azt is kéri a képviselő-testülettől, hogy „tegyen lépéseket az érintettek vagyonának zár alá vételének megindítására, az esetleges károk megtérülése érdekében.”

Továbbá, hogy vizsgálja felül az új vezető státuszát és bérezését, „hiszen egy megszűnt vállalat csoport igazgatója lett. Át kell nézni a hatályos szerződéseket, hogy azok milyen veszélyforrást, kötelezettséget rejthetnek a városra nézve. El kell készíteni egy „menekülési” megoldási tervet az esetlegesen beálló fizetési nehézségekre, munkahelyek megszűnésére vonatkozóan” – sorolta még a teendőket a vállalkozó.

Az önkormányzat fenntartja, hogy minden rendben van a cégekkel

Az üggyel kapcsolatban az Átlátszó megkereste a Pest megyei város önkormányzatát.

„Nem értünk egyet az elsőfokú bírósági végzéssel. A jogszabály szerint elismert vállalatcsoportként történő működésről azok a gazdasági társaságok határozhatnak, amelyek a számviteli törvényben foglaltak szerint összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére kötelesek. A számviteli törvény 117.§-a kivételt engedő szabályt tartalmaz, az ott meghatározott feltételek fennállása esetén az anyavállalatnak nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie.” – közölte az Átlátszó megkeresésére Pető Tibor alpolgármester.

Megjegyezte, hogy ez alapján az álláspontjuk az, hogy a vállalatcsoport tagjai jogosultak voltak az elismert vállalatcsoportként történő működést elhatározni, mint ahogyan jogosultak voltak arra is, hogy az Sztv. 117.§-ában foglalt megengedő szabályra tekintettel ne készítsenek az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót.

Pető Tibor szerint mindezt megerősítették az Állami Számvevőszék jelentésében leírtak, a dokumentum szintén az általuk hivatkozott jogszabályt tartja a jónak a működésre vonatkozóan. „Álláspontunk szerint a cégek jelenleg is törvényesen működnek” – zárta válaszát az alpolgármester.

Csikász Brigitta

Ha tetszett a cikk

Előfizetőket keresünk – támogasd az Átlátszó munkáját havi 1000 forinttal! Függetlenségünk záloga a közösségi finanszírozás.

Megosztás