Egyéb

Levelet írtunk a képviselőknek, ne szavazzák meg az összeférhetetlenségi szabályok eltörlését

Az Átlátszó jogi osztálya a hétvégén szúrta ki, hogy a pénteken benyújtott költségvetést megalapozó törvényjavaslatban a Kormány a hazai forrásból finanszírozott költségvetési támogatásokra vonatkozóan jelentősen korlátozza a nyilvánosság szintjét, az összeférhetetlenségi szabályokat, így például azt, amely szerint a döntéshozók, a kormánytagok és hozzátartozóik, valamint a pártokhoz kötődő szervezetek nem támogathatóak, nemes egyszerűséggel megszüntetné. Mindezt persze a 194 oldalas törvényjavaslatban gondosan eldugva, egy hangnyi tartalmi indokolás nélkül.

Januártól könnyebb lesz lopni: megint lehet majd közpénzből támogatni a pártközeli szervezeteket és a családot

Januártól hazai közpénznél semmi sem tiltja majd, hogy a támogatást a miniszter felesége, a helyettes államtitkár, a támogatási döntést meghozó közhivatalnok gyermeke vagy a támogatási döntést előkészítő személy saját maga kapja. Tovább a teljes cikkre.

A Transparency International Magyarország, a K-Monitor és az Átlátszó ma levélben fordult az összes parlamenti képviselőhöz, hogy ne szavazzák meg az összeférhetetlenségi szabályok eltörlését:

Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Képviselő Úr!

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/2141. számú, 2014. november 20-án benyújtott törvényjavaslat (a továbbiakban: törvényjavaslat) több olyan rendelkezést is tartalmaz, amelyek elfogadása csökkenti a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, illetve jelentős mértékben növeli a közpénzek elköltése terén a korrupció kockázatát.

A törvényjavaslat 295. §-a hatályon kívül helyezni rendeli a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés f) pontját. Ez az a törvényi passzus, amely jelenleg megtiltja, hogy közpénzből fizetett támogatásban részesüljenek az olyan társadalmi szervezetek, amelyek a támogatásra irányuló pályázat kiírását megelőző öt évben politikai párttal együttműködési megállapodást kötöttek, vagy politikai párttal közös jelöltet állítottak a választásokon.

Ezen túlmenően a törvényjavaslat 54. § 62. pontja az államháztartás alrendszereiből nyújtott minden költségvetési támogatást kivonna a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálya alól. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény jelenleg a közpénzek elköltésére irányuló döntések átláthatósága érdekében a támogatás iránti pályázatok széleskörű nyilvánosságát írja elő, valamint a közpénzre pályázók és az ilyen pályázatokat elbírálok között szigorú összeférhetetlenségi szabályokat állapít meg. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény e módosítása felszámolná ezeket a nyilvánossági és összeférhetetlenségi követelményeket, ami súlyos következményekkel járna a közpénzköltések átláthatóságára nézve.

Összeférhetetlenségi szabályok hiányában a jövőben nem lesz törvényellenes az, ha egy közpénzek odaítéléséről döntő állami vezető a családtagjának vagy a cégének a közpénzből fizetendő támogatás iránti pályázatát bírálja el. A nyilvánosságra hozatalt előíró rendelkezések eltörlése miatt pedig az ilyen közpénzdöntések nem lesznek megismerhetőek, ahogyan a pártokhoz közel álló civil szervezeteknek juttatott közpénztámogatások sem.

A törvényjavaslat imént írt két rendelkezésének változtatás nélkül történő életbe léptetése súlyos csapást mérne a közpénzköltések átláthatóságára és az államháztartás számon kérhetőségére.

A felelős közpénzgazdálkodásért érzett aggodalmunkban arra kérjük Képviselő Asszonyt/Képviselő Urat, hogy kezdeményezze a törvényjavaslat e szakaszainak a visszavonását. Amennyiben a törvényjavaslat e szakaszai változatlan tartalommal kerülnek végszavazásra, kérjük, ne támogassa a törvényjavaslat elfogadását.

Budapest, 2014. november 26.

Tisztelettel,

Bodoky Tamás, főszerkesztő, atlatszo.hu

Léderer Sándor, igazgató, K-Monitor

Martin József Péter, ügyvezető igazgató, Transparency International Magyarország

Megosztás