közbeszerzés-figyelő

Így írtok ti… ki tendereket: újabb három esetben találtuk el a végeredményt

Tavaly nyáron indítottuk közbeszerzés-figyelő cikksorozatunkat, amelyben egy akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó segítségével már a kiírásnál megpróbáljuk elcsípni és bemutatni az irányítottnak vagy egyenesen versenykorlátozónak látszó tendereket. Előzetes számításaink azóta többször is beváltak: vagy az általunk megtippelt cég nyert, vagy alig akadt jelentkező, vagy az eljárás eredménytelen lett. Most három újabb esetet mutatunk be, amelyeknél egyértelműek voltak a red flagek, és ismét igazunk lett. Az egyikben a Fidesz kedvenc őrző-védő cége, a Valton is felbukkan, amely maximális pontszámot kapott az értékelésnél, mégsem nyerte el a tendert.

Az állami és önkormányzati szervek a költségvetéseik jelentős részét közbeszerzéseken keresztül költik el. Ezért nem mindegy, hogy a jó gazda gondosságával járnak-e el, vagy bizonyos érdekek mentén, irányítottan, vagy épp a szakmai szempontokat mellőzve teszik mindezt. Közbeszerzés-figyelő cikksorozatunkkal, amit a K-Monitor támogatásával indítottunk tavaly, már a kiírás pillanatában kielemezzük a tendereket, hogy rámutassunk azokra az elemekre, amelyek arról árulkodnak: a megbízásért nem lesz nagy verseny. Holott éppen ez lenne a cél.

Novemberben számoltunk be arról, hogy „őrzés-védelmi és kapcsolódó feladatok ellátására” írt ki közbeszerzési eljárást a Hatvani Média és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. A megbízás tárgya a kft. kezelésében lévő, volt Hatvan-Mátra Cukorgyár területének, valamint a Hatvani Sportcsarnok őrzés-védelmi és egyéb szolgáltatási feladatainak ellátása volt. A kiírásban azonban volt egy csavar.

A felhívás szerint ugyanis a „teljesítési helyeken napközben jelentős ügyfélforgalomra kell számítani, amely miatt nagyobb számú ügyfélforgalmi és/vagy adatkezelési feladat ellátása is szükséges az élőerős őrzés-védelmi feladatok ellátása mellett.” Emiatt a kiírás lehetővé tette olyan cégek jelentkezését is, amelyek csak adatkezelési referenciával rendelkeznek, korábbi vagyonvédelmi munkájuk nem is volt.

Ez önmagában is furcsa feltétel volt, de ezen túlmenően a kiíró egyúttal megkövetelte két „tanulmány” elkészítését is, többek között a személyi állomány ellenőrzésére alkalmazni kívánt módszerekről, valamint a toborzási, kiválasztási, felkészítési és munkába állítási eljárásokról. Az ilyen dokumentumok elkészítése rendkívül időigényes, és nem is szokták előírni. Így feltételezhető, hogy a legtöbb vagyonvédelmi cég nem rendelkezik ilyen dokumentummal.

Másrészről, ha el is készítik a cégek ezeket a tanulmányokat, akkor sem tudhatják mindig pontosan, hogy mi alapján bírálják majd el azokat. A kiíró vélhetően készített valamilyen értékelési szempontrendszert a nem nyilvános közbeszerzési dokumentumokban. De ezek az értékelési módszerek mindig magukban hordozzák a szubjektív elbírálás veszélyét, ami önmagában elegendő ahhoz, hogy a cégek többsége ne induljon el ezen a közbeszerzésen.

Hatvani Csarnok

A képen látható Hatvani Sportcsarnokba és a volt Hatvan-Mátra Cukorgyár épületébe keresik a vagyonőröket. Fotó: Facebook

Ezt támasztja alá, hogy ugyanerre a vagyonvédelmi szolgáltatásra 2021-ben már kiírtak egyszer egy közbeszerzést, amelyben ugyanezeket a szakmai dokumentumokat kellett benyújtani. És mi történt? A három jelentkezőből egyet pontosan az egyik dokumentumban talált hiányosság miatt zártak ki. A tendert végül a Target Group Facility Management Zrt. húzta be.

És ezúttal sem történt másként, hiába volt látszólag nagyobb a verseny: a nyertes most is a Target Group Facility Management Zrt. lett,

miután mind a hat további jelentkezőt kizárták.  

Az indoklás szerint 3 cégnek nem sikerült „átalánydíj összeget” megadnia, ketten nem nyújtottak be hiánypótlást, egy ajánlattevő pedig a „szakmai ajánlatot nem az előírtaknak megfelelően nyújtotta be”.

Jogsértő lehetett a kizárás

Egy kizárt pályázó előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, amelyben többek között azt kifogásolta, az ajánlatkérő nem kellő körültekintéssel készítette elő a közbeszerzési eljárást, és a felhívásban nem szerepelt, hogy az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után az, ha az ajánlati ár meghaladja a hatályos rezsióradíj összegét. A kiíró szerint azonban a felhívás szövege egyértelmű volt e téren, így elutasította a cég kérelmét.

Az Átlátszó közbeszerzési szakértőjének véleménye szerint azonban

súlyosan jogsértő volt a kiírás ebből a szempontból is,

mivel a kiírónak nincs joga érvénytelenné nyilvánítani azoknak a cégeknek az ajánlatát, amelyek a jogszabályban meghatározott rezsióradíjnál alacsonyabb ajánlatot tesznek. A vagyonvédelmi törvény mindössze azt írja elő a kiírók számára, hogy ebben az esetben kötelesek részletes alátámasztást kérni arról, hogy a megajánlott áron teljesíthető a szerződés, és csak ezt követően lehetne kizárni bárkit is a közbeszerzésből.

Senki nem adott be ajánlatot

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat „recepciós-információs szolgáltatások ellátása/2024” címmel tett közzé felhívást. A Tóth József (ellenzéki összefogás) vezette kerület a tulajdonában lévő kulturális létesítmények recepcióin információs szolgáltatások ellátására, valamint eseti jelleggel ruhatárosi tevékenység és teremberendezési feladatok elvégzésére keresett vállalkozót.

Ez a feladat nem tűnt első látásra túl bonyolultnak, gyakorlatilag recepciósokat és ruhatárosokat kellett volna biztosítania a nyertesnek. A kiíró ugyanakkor a következő szakember meglétét kérte indulási feltételként a pályázóktól: „legalább 1 fő érettségizett, pénzügyi és/vagy számviteli ismeretekkel rendelkező szakember,

aki egyúttal legalább 12 hónap szakmai gyakorlattal bír InterTicket vagy azzal egyenértékű jegyértékesítési rendszer használatában.”

Az ajánlatkérő pénzügyi és/vagy számviteli ismeretek tekintetében elfogadott „bármely iskolarendszerű képzés vagy felnőttképzés keretében megszerzett szaktudást, vagy pénzügyi és/vagy számviteli ismereteket igénylő munkakörben megszerzett, legalább 6 hónapos szakmai gyakorlatot. Ajánlatkérő a jegyértékesítési rendszerre vonatkozó gyakorlat alatt havi átlag legalább 5 alkalommal történő rendszerhasználatot ért.”

A recepciós feladatok ellátására jellemzően vagyonvédelmi cégek szoktak jelentkezni, amelyek ugyanakkor nem valószínű, hogy rendelkeznek olyan alkalmazottal, akinek InterTicket jegyértékesítési tapasztalata van. Felvetődött továbbá a kérdés, hogy valóban olyan bonyolult-e ez a jegyértékesítő rendszer, hogy azt nem lehet egy egyszerű oktatással megoldani, és 12 hónapos tapasztalat illetve pénzügyi/számviteli ismeret szükséges hozzá.

A tender nem meglepő módon eredménytelenül zárult, mivel egyetlen ajánlat sem érkezett.

Eredménytelen Recepció

Senki nem adott be ajánlatot a XIII. Kerületi Önkormányzat tenderén. Forrás: ekr.gov.hu

Harmadik nekifutásra sikerült csak

Ahogy azt tavaly ősszel megírtuk, a Budapest Brand Nonprofit Zrt. közterületi rendezvény őrzés-védelmi szolgáltatásra írt ki eljárást. A cég a Deák Ferenc téren és a Városháza Parkban tartandó kültéri rendezvények biztosítására keresett vállalkozót egy 70 millió forintos keretmegállapodás keretében.

A hirdetmény érdekességét a referenciafeltétel adta, amit a kiíró meglepő részletességgel határozott meg. Olyan céget kerestek, amely rendelkezik legalább egy olyan rendezvényszervezési és rendezvénybiztosítási referenciával, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

  • a biztosított rendezvény naponta összesen 10 ezer főt meghaladó látogatottságú,
  • a rendezvény egybefüggően legalább 14 nap időtartamú,
  • a rendezvény során szabadtéri kiskereskedelmi árusítás történt, vendéglátóhelyek működtek és közönség számára színpadi művészeti előadásra is sor került
  • és mindezt legalább 7 fő őrző-védő személyzet látta el.

Ha egy kiíró valóban olyan cégeket keres, amely teljes bizonyossággal alkalmas a teljesítésre, akkor indokolt lehet a fenti feltételek előírása. Ugyanakkor felmerült a kérdés, hogy nem lett volna-e indokolt a verseny szélesítése érdekében kevésbé szigorú feltételeket alkalmazni.

Ugyanebben a tárgyban, ugyanezekkel a feltételekkel 2022-ben is kiírták ezt a közbeszerzést. A 40 millió forintos keretmegállapodásról szóló eljárás először eredménytelenül zárult, mert csak egy ajánlat érkezett az In-Kal Security Events Kft.-től. Nemsokára nekifutottak újra, immár 60 millió forintos keretösszegért. Ez az eljárás már sikeres lett, annak ellenére, hogy ezúttal is csak egy cég adott be ajánlatot. Ez ismét az In-Kal Security Kft. volt, amely el is nyerte a megbízást.

Ennek fényében nem is lepődtünk meg, amikor kiderült, hogy a tender első nekifutásra eredménytelen lett, miután senki nem nyújtott be ajánlatot. A Budapest Brand ezután újra kiírta a tendert, egyetlen változtatással: a korábbi 14 napos időtartamot 7 napra csökkentették az egybefüggő rendezvény esetén.

Ezen már indult a megelőző évben nyertes In-Kal Security Events Kft., de az ajánlata érvénytelen lett. És mivel más ezúttal sem pályázott, ez az eljárás is eredménytelenül zárult.

Kiegészítés

Magyarázó elem a harmadik kiírásban. Forrás: ekr.gov.hu

A Budapest Brand végül harmadszor is kiírta a felhívást, miután egy ponton változtatott a szövegen: az új verzióba már belekerült egy plusz magyarázat is – éppen azzal kapcsolatban, ami miatt az In-Kal pályázata a második kiírásnál érvénytelen lett.

Végül három cég tett ajánlatot: a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. az Euro Protect Security Kft.-vel közösen,. a In-Kal Security Events Kft. és a Fidesz kedvenc őrző-védő cége, a Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Utóbbit azonban kizárták, miután a cég nem nyújtotta be a kért hiánypótlást.

Mindez azért érdekes, mert a Valton az értékelés során maximális pontszámot kapott, vagyis ő nyerhette volna tendert. 

Ezután a Pannon Guard-Euro Protect Security és az In-Kal Security párharcából előbbi került ki győztesen kedvezőbb árajánlattal.

A nyertes cégpáros feladata lesz többek között a megjelölt programhelyszínek, berendezések, építmények, kiállítói-kereskedői standok őrzése, az illegális cselekmények, lopások, rongálások megelőzése és megakadályozása, a menekülő útvonalak szabad átjárhatóságának folyamatos biztosítása, a szükségessé váló kiürítés hatékony elősegítése, valamint a rendezvény területén egy-egy szúrópróbaszerű csomagátvizsgálás végrehajtása is.

Katus Eszter

A cikk az Átlátszó és a K-Monitor együttműködésében, a Nyílt Társadalom Kezdeményezés Európáért (OSIFE) támogatásával készült. A cégadatokat az Opten Kft. szolgáltatta. A címlapkép illusztráció (forrás: pixabay.com).

Megosztás