budakalász

Fellebbezett a Védegylet a Lupa-tó parkolójának környezetvédelmi engedélye ellen

Fellebbezést nyújtott be a Védegylet Egyesület a budakalászi Lupa-tó parkolójának decemberben kiadott környezetvédelmi engedélye ellen. A civilek szerint az engedély kiadása jogsértően történt, a parkoló műszaki tervei pedig nem biztosítják a felszín alatti ivóvízbázis megfelelő védelmét.

Nem léphet hatályba egyelőre az a környezetvédelmi működési engedély, melyet a budakalászi Lupa-tó parkoló átépítésére kapott a Star Park Holding Zrt. Az egyik ismert civil zöldszervezet, a Védegylet Egyesület ugyanis az ügyben újabb fellebbezést nyújtott be a Pest Megyei Kormányhivatalhoz.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Gerendai Károly cége, a Lupa Strand Kft. az egykori bányatónál létrehozott strand mellett engedély nélkül működtetett egy 275 férőhelyes parkolót, amit aztán több civil szervezet bejelentése alapján a hatóság bezáratott, mivel a parkoló megfelelő vízzáró réteg híján veszélyeztette az alatta lévő ivóvízbázist. Az ügyben induló újabb eljárást már a Gerendai Károly által megbízott Star Park Holding Zrt. kezdeményezte, mely időközben egy aszfaltréteggel és olajfogókkal látta el a területet. Az engedélyezési eljárás részeként a budakalásziak novemberben közmeghallgatáson tájékozódhattak a parkoló átépítésének terveiről.

Engedély nélkül üzemel a Lupa-parkoló, 120 ezer ember ivóvizét veszélyeztetheti a környéken

Gerendai Károly cége 2016 nyarán nyitott strandot a budakalászi Lupa-tónál, ami mellett egy parkolót is kialakított a látogatóknak. A parkoló vízbázisvédelmi terület, mert a környékbeli települések 120 ezer lakója a közeli kutakból kapja az ivóvizet. Emiatt a parkolót vízzáróvá kéne tenni, hogy az autókból semmilyen szennyeződés ne juthasson a talajba.

A környezetvédelmi hatóság a Star Park által benyújtott dokumentumok alapján december közepén környezetvédelmi működési engedélyt adott a parkolóra. Eszerint a Star Parknak a meglévő aszfaltréteget tömörítéssel kell vízzáróvá tennie, és a parkolót szegéllyel kell ellátnia. A döntés ellen azonban a Védegylet december végén fellebbezést nyújtott be, mert szerintük a kiadott határozat számos szempontból jogsértő.

A zöldszervezet szerint a Star Park Holding az általa önkéntesen benyújtott „környezetvédelmi teljesítményértékelés” alapján kapott engedélyt, holott az eljáró hatóságnak környezetvédelmi felülvizsgálatot kellett volna elrendelnie. A Védegylet ugyanis már korábban megtámadta azt a 2019. május 16-ai határozatot, melyben a hatóság a kibővíteni szánt, 1201 férőhelyes parkolóról kijelentette, hogy „létesítésének jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges”.

A fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság 2019. július 10-én megalapozottnak ítélte, s kimondta, hogy az ügyben környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást kellett volna lefolytatni. Erre azonban nem került sor.

A Védegylet legfontosabb kifogása a kiadott engedéllyel kapcsolatban az, hogy az átépíteni kívánt parkoló nem fogja biztosítani a felszín alatti vízbázis védelmét.

A terület ugyanis a Szentendre Regionális Déli Vízbázis „A” hidrogeológiai védőövezetén helyezkedik el, és a vonatkozó kormányrendelet szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny. Ezért a parkolót olyan műszaki kialakítással kell megvalósítani és működtetni, amely teljes mértékben megakadályozza az esetleges szennyeződések felszín alatti közegbe jutását.

A hatósági engedély a meglévő makadám aszfaltréteg „hengereléssel történő tömörítését” írja elő, a zöldszervezet viszont tanulmányokra hivatkozva azt állítja, hogy a makadám aszfaltozási technológia nem eredményez teljes vízzáróságot. Szerintük a kérelmező Star Park semmilyen szakmai dokumentációval vagy szakértői állásfoglalással nem támasztotta alá, hogy az aszfalttömörítés teljes vízzáróságot biztosítana. A Védegylet szerint vízzáró aláfóliázásra lenne szükség: csak ez jelentene olyan műszaki megoldást, amely megfelel a vonatkozó uniós és hazai környezetvédelmi jogszabályoknak, és teljes vízzárást eredményezne.

A civilek azt is kifogásolják, hogy az elhelyezett olajfogók a parkoló területén szikkasztanák el a megtisztított csapadékvizet. Álláspontjuk szerint, mivel az olajfogók sohasem tudják teljesen megszűrni a szennyezett vizet, nem megengedhető a védőterületen való elszivárogtatás, így ugyanis szennyeződni fog a vízbázis, és károsodni fog a felszín alatti víz minősége. A fellebbezésben hivatkoznak egy helyi rendeletre is, melyben Budakalász önkormányzata kimondja: „csak a szennyezetlen csapadékvizek szikkaszthatók el vagy vezethetők el a befogadóba”.

A Védegylet arra is felhívja a figyelmet, hogy az engedély nélkül létesített parkoló nem felel meg Budakalász helyi építési szabályzata (HÉSZ) előírásainak sem. A hatályos HÉSZ besorolása szerint ugyanis ezek a telkek olyan övezetbe tartoznak, ahol parkolóhely nem engedélyezhető. Vagyis csak a HÉSZ módosítása esetén, a terület átsorolása után kaphatna működési engedélyt a létesítmény.

Most a Pest Megyei Kormányhivatalon múlik, hogy milyen választ ad a zöldszervezet fellebbezésére. Ha a hatóság helyt ad a kifogásoknak, az nemcsak új eljárást eredményezhet, de tovább fogja növelni a parkoló megépítésének korábban 100 millióra taksált, de a tulajdonos Gerendai Károly által a múltkori közmeghallgatáson már 173 millió forintra saccolt költségeit.

Gerendai Károly nagyon sajnáltatta magát a Lupa-tó parkolója miatt a közmeghallgatáson

Eddig engedély nélkül működött az a Lupa-tó melletti parkoló, mely megfelelő vízzáró réteg híján évekig veszélyeztette az alatta elterülő ivóvízbázist. Civil kezdeményezésre a hatóságok kötelezték Gerendai Károly cégét a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő parkoló megépíttetésére. A helyiek november végén egy közmeghallgatáson tájékozódhattak és tehettek fel kérdéseket az építtetőnek, és a hatóságnak.

Ez valószínűleg nem lesz Gerendai ínyére, a tulajdonos ugyanis már eddig is sokat panaszkodott az “okvetetlenkedő” civilekre, a szigorú feltételeket támasztó hatóságokra, és a “negatív” sajtóra. A Védegylet és a budakalászi civilek viszont hangsúlyozzák: ők nem ellenségei a Lupa-tavi strandnak és a strandot működtető cégeknek, de megengedhetetlennek tartják, hogy bármilyen módon veszélybe kerüljön a 120 ezer ember ivóvízellátását biztosító felszín alatti ivóvízkincs.

Bodnár Zsuzsa

A címlapkép a szerző felvétele.

Ha már egyszer itt vagy…
Az Átlátszó nonprofit szervezet: cikkeink ingyen is olvashatóak, nincsenek állami hirdetések, és nem politikusok fizetik a számláinkat. Ez teszi lehetővé, hogy szabadon írhassunk a valóságról. Ha fontosnak tartod a független, tényfeltáró újságírás fennmaradását, támogasd a szerkesztőség munkáját egyszeri adománnyal, vagy havi előfizetéssel. Kattints ide a támogatási lehetőségekért!

Megosztás