Szombathely

Egyre nő a feszültség az őslakosok és a lakóparkba költözők között Szombathely-Újperintben

Már tavaly közel százan tiltakoztak, aláírást is gyűjtöttek a Szombathely Újperint városrészén, hogy a falusias övezetbe ékelve, pár lépésnyire mások kertjétől ne épülhessen meg a Queen-nek keresztelt lakópark, 12 lakás 5000 négyzetméteren. Hiába. Azóta állnak a falak, árulják a még el nem adott ingatlanokat, a feszültség pedig egyre nő.

Nem tetszik a családnak a kormánypropaganda? Ajándékozz Átlátszó-előfizetést karácsonyra!

A lakóparkba érkezőknek azzal kell szembesülniük, hogy oda a beígért panoráma, az eljövendő terasztól fél méterre egy kerítés nőtt, azon túl pedig juhok legelnek. A régi lakóknak pedig azzal, hogy a szomszédos foghíjtelekből egyszeriben poros magánút lett, mögéjük lakókertnek nevezett házsorok épülnek. A szombathelyi lakóparki építkezés körül elvileg minden jogszerű, csak a feszültség, a régiek és az új lakók között egyre tapinthatóbb. 

A helyzet az utóbbi időszakban olyannyira elmérgesedett, hogy az eljövendő egyik új lakóparki háztulajdonos  majdnem megütötte az egyik szomszédját annak ellenére, hogy a szomszéd elvileg barátilag közeledett. Végül csak a kapuba ütött bele, ököllel, felesége rángatta el – mesélik a Temesvár utca lakói. Még nem is ismerik egymást, már megalapozták számukra a jószomszédi iszonyt! 

Szombathelyen nem újkeletű ez a probléma, az elmúlt években gombamód szaporodtak a hagyományos kertvárosi övezetekben a többemeletes társasházak vagy lakóparknak nevezett telepek, beékelődve a hagyományos kertvárosias övezetbe, a családi házak közé. Az építkezési láznak köszönhetően eddig nyugalmasnak és privátnak számító környékek, a “nyelesnek” nevezett telekkialakításoknak köszönhetően vesztik el hirtelen a varázsukat. Ez történik most Újperinten, de Szombathely számos egyéb városrészében is. 

Mit tehetnek a régi lakók? Tűrjenek? 

Ha valaki olyan szerencsés, hogy sikerül “jó környékre” költöznie, nyilván nem várhatja el, hogy ezt mások ne tehessék meg. Másrészt a beköltözésekkel egyenes arányban csökken a hely varázsa, így az ingatlanjuk értéke is. Mit tehet, akit ez aggaszt?

Kártérítésért pereljék a befektetőket vagy az új lakókat? Vagy aki városban él, még ha ő jóval hátrányosabb helyzetbe is kerül, vegye tudomásul, hogy egyik pillanatról a másikra megváltozhat az élettere? Mit tehetnek az új lakók, akik közel 40 millió forintért vesznek egy lakást, aztán döbbennek meg, hogy a beígért panoráma helyett állatok legelnek a teraszuk előtt? Másrészt miért nincsen rendben, hogy egy falusias környéken állatok is élnek?

Kinek az érdekeit tartja szem előtt egy város rendezési terve? Jó ez a joggyakorlat? Tipikus példa erre az újperinti Queen lakópark

Tavaly júliusban Vámos Ágota és férje hirdetésben értesült arról, hogy kertjük végébe  lakóparkot terveznek építeni. 6 év keresgélés után, 4 éve pont azért döntöttek Újperint mellett (Szombathely falusias városrészében), és vásároltak meg egy régi parasztházat, közel fél hektár területtel, hogy vidéki környezetben, háborítatlanul élhessenek. Szerettek volna gazdálkodni, állatokat tartani, négy fiúgyermeküket szabadabban felnevelni, mint bent a városban.

Több évig építkeztek, felújították a műemléki jellegű parasztházat, de felhúztak egy új lakóépületet is. Ültettek gyümölcsfákat, szorgalmasan gondozták hátul a rétet. Mostanra pedig megérkeztek az első állataik.

Mindez szép és jó lehetne, csakhogy a kertjük végébe, a juhok szomszédságába hamarosan 12 család költözik, akik nem feltétlenül örülnek a szépülő háztáji gazdaságnak.

“Mielőtt megvettük a területet, direkt kikértük a szombathelyi rendezési tervet, hogy a városnak van-e bármilyen szándéka ezzel a területtel. Akkor tudtuk meg, valószínűleg vállalkozói kérésre a városi rendezési tervre még jó tíz évvel ezelőtt a hosszú kerteket megfelezve, a hátsó magánterületekre berajzoltak egy kertvárosi lakóövezetet” – meséli. 

Helyszínrajz

Beszéltek is az utcában élőkkel, és miután megtudták, hogy szomszédaik közül senki sem szándékozik a hátsó kertrészét eladni, megnyugodtak.

Közben azonban az is kiderült, hogy korábban már történtek kísérletek arra, hogy a szomszédjuk melletti és mögötti hátsó üres telkeket lakóparkként beépítsék, ám ezt hol az eredményes lakossági tiltakozás, hol a rendezési terv, hol a gazdasági válság miatti pénzhiány megakadályozta.

Megvették hát Ágotáék a hosszú kertet a régi parasztházzal, és nekiálltak építkezni.

Tavaly júliusban arra lettek figyelmesek, hogy kimérik a kertjük hátsó részével szomszédos telkeket. Hamarosan elkezdték hirdetni a „Queen lakópark” tervezett ingatlanjait.

Akkor vált számukra is nyilvánvalóvá, hogy valami mégis elkerülte a figyelmüket: az utcafronton, Vámos Ágotáék szomszédai melletti tízméteres foghíjon időközben létesült egy magánút. Ezen keresztül így elérhető a hátsó, eddig zárt telek, így már lehet rá – a szomszédok engedélye nélkül is – házakat építeni.

A magánút közben elkészült, egyelőre kavicsos feltöltésű, a szomszédok, akik eddig  egy üres foghíjtelek mellett éltek, fél éve nyelik a port. Ha esik az eső, akkor a magánúton hatalmas a sár, de ez a munkagépeket most nem zavarja. 

A nyeles telkek elé beékelt magánút mellett élő családok élete azonban jelentősen megváltozott. Egyszer csak arra ébredtek, hogy saroktelkeik lettek, amire felkészülni sem volt idejük. Munkagépek dübörögnek mellettük, hatalmas a lég- és a porszennyezés, állítják.

Az eddig nyugodt környezetük és lakóházuk, amit annak idején sok pénzért vásároltak vagy építettek, élvezhetetlen lett. Ezért is kérték a régi lakók egy tömör kerítés megépítését, ami a mai napig nem történt meg.

De nem csak a szomszédok féltik a megszokott életvitelüket, tartanak a megnövekedő forgalomtól. Az utcában élők többsége évtizedek óta él itt, van, amelyik család több generáció óta, telkeiken állattartásra, falusi életformára rendezkedtek be. Ők is féltik megszokott falusias környezetüket.

Ellenben az új lakók közül többen értetlenül állnak az előtt, hogy lehetséges az, hogy eljövendő teraszuk alatt juhok bégetnek. Merthogy a lakóparkhoz saját kert legfeljebb nyomokban, ha tartozik.

Vámos Ágotáék kerítésétől 50 cm-re ugyanis már a lakópark házainak terasza épül. 

Ágotáék a lakópark melletti hátsó területet, a szomszédokéval együtt, mintegy 5000 m2-t, most ősszel bekerítették, egy közös nagy kerítéssel. Jelenleg már 3 racka juh legel rajta – de több is jön hozzájuk. Baromfiudvart is szeretnének, de azt kicsit beljebb, mert a területre gyakorta bejár a róka. Szabadtartásban gondolkodnak – istállót így nem terveznek, pedig elvileg azt is építhetnének. A jogszabályi ajánlások alapján az 5000 négyzetméteren akár 15 birkát is tarthatnának.  Egyébként ebben az utcában több helyen is foglalkoznak haszonállatokkal, a lakópark másik oldalán is birkák legelnek.

Suttyomban változott a rendezési terv

A félreértés ez esetben abból is adódik, magyarázta Vámos Ágota ügyvédje, hogy míg a lakópark területe (a magánkertek hátsó részével együtt) Szombathely rendezési tervében egy idő óta – fura mód – kertvárosi övezetként szerepel, addig a szomszédos kertek elülső részei falusias övezetbe tartoznak. A rendezési terv csak egy lehetséges opció, amíg valaki nem osztja meg kertjét – nem adja el – addig az egész egy helyrajzi számon szerepel, ami falusias övezetbe sorolást jelent. Tehát szabad az állattartás. (Egyébként kertvárosi övezetben is lehet állatot tartani, de állattartó épületet nem lehet elhelyezni.) 

A vita az új lakók és a régiek között időközben odáig fajult, hogy a kormányhivatal építési vezetője ajánlotta fel végül, hogy majd ő megpróbálja a kivitelező (és az új tulajdonosok), valamint a régi lakók között csillapítani a feszültséget. Megállapodni azonban nem sikerült, sőt a hivatal oldaláról a régiek nem igazán érezték a teljes pártatlanságot. 

A magánúttal szomszédos ház lakói azt kérték a kivitelezőtől, hogy építsen egy tömör kerítést, ami megfogja a zajt és a port. Az egyeztetések során azonban – tette hozzá Vámos Ágota – az ingatlanok értékesítésével foglalkozó Future Home Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft. ügyvéd útján értesítette őket és a szomszédokat, hogy igazából ők csak kivitelezők, így ezzel ők kiszállnak a vitából, kéréseket nem teljesítenek, rendezzék a felmerülő problémákat a leendő szomszédokkal.

Miközben az ingatlanok egy része még értékesítésre vár. Az időközben megépült magánút pedig továbbra is kavicsos, aszfaltréteget nem kapott. Kérdés persze az is, hogy a jövendő lakóparkban élők tisztában vannak-e azzal, hogy a magánút fenntartásáról, világításáról, hóeltakarításról majd nekik kell gondoskodniuk.

Vámos Ágotáék azt szeretnék, ha az eljövendő szomszédaik vagy építenének maguk elé egy sövényt, vagy béküljenek meg a háziállatok látványával. Ahogy fogalmaz: „minket ők nem zavarnak, de mi a lakópark miatt biztosan nem mondunk le az állatainkról, hiszen annak idején ezért költöztünk ide.”

Az itt élők mindenesetre azt tapasztalják, hogy a a lakóparkban az építkezések úgy zajlanak, hogy egyáltalán nem veszik figyelembe az ott élők életvitelét.

Még 3 hónapnyi építkezés után sem tettek ki mobilwc-t, csak október elején, miután szóvá tették, került ki. Hatalmas kupacban gyűlik a szemét több helyen is, amit a szél hord szanaszét. 

Az építkezés pedig – állítják a Temesvár utcában élők – eddig több kárt is okozott. A két szomszédos kerítés sérült, több helyen, a magánút miatt a nagy esőben áll a víz. Az érintett lakók ezekről értesítették a kivitelezőt, de ígérgetésen kívül hónapok óta nincs megoldás/javítás, csak gyűlnek az újabb és újabb károk – állítják.

Viszik az új lakásokat, mint a cukrot

Megkerestük a kivitelező cég, a Future Home Kft. ügyvezetőjét és tulajdonosát, Konetsny Barnabást, aki írásban azt közölte velünk, hogy a Queen lakóparkkal minden a legnagyobb rendben van. A kereslet napról napra növekszik az ingatlanok iránt, de még van pár eladó. Az építési hatóság felé minden szükséges bejelentést megtettek, melyet elfogadtak. Ebben a pillanatban 6 ingatlan épül, 2-3 hét múlva 8 fog, időjárástól függően pedig kezdik a többit is.

Állítása szerint a vásárlókat tájékoztatta ő és a Smart Ingatlan is, a projekt partner értékesítője, hogy az ott élők ellenzik a házakat. Ahogy fogalmazott: 

“Hasonlóan az ország többi építkezéséhez nálunk is volt tiltakozás, de ha ebből indulnánk ki, akkor sehol sem épülnének ingatlanok, és a fejlesztések leállnának. Természetesen lehetőségeink szerint igyekszünk figyelembe venni az ott élők életvitelét. Részünkről az effajta gesztusokat már megtettük, például a magánút messzebb került az egyik szomszédtól, a másik szomszéd pedig mindennemű költségtérítés nélkül használhatja a Mi saját használatú, közforgalom elől elzárt magánutunkat, tereprendezőnk is segített a markolóval egy számunkra egyszerű munkában…”

A kivitelező továbbra is úgy gondolja, hogy a Queen házak kertvárosi övezettel határosak, nem pedig falusival, szerinte ugyanis: “amennyiben az övezeti besorolás változna, akkor tarthatnak nagyobb számban is állatokat a szomszédok, de nem megzavarva a Queenben élők életvitelét. Azt gondolom, hogy ez különösebb problémát nem fog okozni. Példaképpen az oladi városrészen a Márton Áron utcában is tarthatnak hivatalosan állatokat (ez falusi övezet), de figyelembe kell venniük az erre vonatkozó szigorú jogszabályokat is. Továbbá számos nívós városrészen tartanak állatokat, akár lovakat is sok 10 milliós ingatlanok szomszédságában.”

A kivitelező-értékesítő úgy véli, a megnövekedő forgalom miatt sem kell a régi lakóknak aggódniuk. “Egy nap alatt a Temesvár utcán naponta 6-8000 ezer autó megy keresztül, ez plusz 20 autóval fog nőni. A saját használatú magánút pedig hozzávetőlegesen 15 éve magánút, erre lehetett számítani, hogy később valaki hasznosítani fogja. Üresen nem marad örökké, de természetesen a gesztust ez esetben is megtettük, a szomszéd használhatja, ha szükséges. A nyugalmukat ez az út nem fogja ellehetetleníteni.”

Más kérdés, közölték a régi szomszédok, hogy a forgalom eddig a két ház között nulla volt. Ha csak 20-25 autóval számolnak, ami  naponta többször ki és be hajthat, ez is már jelentős a növekedést jelent majd. Persze, arra számítottak a Temesvár utca lakói is, hogy egyszer megépítik a majd a magánutat, de az eredeti tervek szerint hátul, a nyeles telek végén csak 4 db lakóház szerepelt, ami az idők során „érdekes” módon 12 házra változott – panaszolják. 

Hogyan is történt mindez? Összegyűjtöttük a Temesvár utcai lakók által rendelkezésünkre bocsátott határozatok és jegyzőkönyvek alapján:

  • 2002. május 15.: Temesvár utcában a „magánút melletti” háztulajdonosok határozatban értesülnek arról, hogy Szombathely rendezési tervében módosítás történt. Egyrészt a mellettük lévő üres területre berajzoltak egy magánutat, másrészt a mögöttük lévő hátsó területeken 4 telek kialakítását tervezik be. Itt a terület még falusias lakóövezet.
  • 2002. június: Az egyik szomszéd a Vas megyei kormányhivatalnál megfellebbezi a határozatot, ekkor még jogszabályilag van lehetőség rá. A fellebbezést részben helyben hagyták, visszafizették az 5.000 ft illetéket, de a nyeles telek kialakítását nem sikerült megakadályozniuk. 4 év szünet következik.
  • 2006. A földhivatali adatok szerint új tulajdonosi kör kerül bejegyzésre a Temesvár utca mögötti területekre. (Az új tulajdonos Tiborcz Zoltán Sándor ingatlanos, családja és érdekeltségi köre, de erről később.)
  • 2006. A szombathelyi rendezési tervben megjelenik a kérdéses Temesvár utca mögötti nyeles telekre, valamint azon is túl, a Pap árok környéki területekre egy nagyszabású lakópark kialakításának terve. Az akkori rendezési tervben egy új közút (nem magánút) is szerepel, ami az újperinti templom mellett létesült volna.
  • 2006-2008: a módosított szombathelyi rendezési tervbe bekerül egy „apró” változtatás. A Temesvár utca mögötti területet és a Pap árkon túli földterületekkel együtt falusias övezetből (20%-os beépítethetőségből) kertvárosi övezetté nyilvánítják (30%-os beépítettséggel). Így a Temesvár utcából nyíló „nyeles telekre” 4 családi ház helyett már 12 lakás is építhető. (Új beépítési terv tervrajza ITT.)
  • 2008. január: A rendezési tervet felülvizsgálják, mivel az egyház nem ad a templomkertjéből plusz területet a betervezett közúthoz. A felülvizsgálatban azt javasolják, hogy a Temesvár utcába berajzolt magánút nyomvonalának a módosításával építsék meg ott a közutat – így a Pap árok környékére betervezett lakópark közlekedése megoldható. Ezzel egyidejűleg a szombathelyi Újperint városrészre több új utcát is berajzolnak. Az Újperinten élők körében nagy a felháborodás, megtámadják a módosított rendezési tervet, aláírást gyűjtenek. Arra hivatkoznak, hogy ilyen horderejű változtatások esetén, amely jelentős lélekszámot érint – az önkormányzatnak kötelessége lett volna lakossági gyűlést tartani. Ez elmaradt, senki sem tájékoztatta a lakókat a jelentős változásokról, és a várható környezeti terheléstől.
  • 2008. október 30: A tiltakozás és aláírásgyűjtés hatására az akkori MSZP-s polgármester, Ipkovits György által vezetett utolsó szombathelyi közgyűlés elé kerül az ügy. A közgyűlés akkor megszavazta, hogy az eredeti állapot maradjon érvényben. A Pap-árok környékén „feltárás csak a templomtól délre lévő új úton és az abból nyíló zsákutcában történjen.” Elvetették tehát, hogy a tervezett magánutat folytassák, és közút legyen.
  • 2008. november: a befektetők nem akarták figyelembe venni a közgyűlési határozatot,a bejáráson résztvevőket egy perinti lakos tájékoztatta az közgyűlés döntéséről. Eltelik aztán újabb 9 év, eseménytelenül.
  • 2017. Változik a szabályozás, egyszerűbb lett az építésügyi ügyintézés. A szomszédok már nem kapnak értesítést az építési tevékenység előkészületeiről, és megvétózni sem tudják azt.
  • 2018 júliusa: Újperinten ekkor figyeltek fel először arra, hogy elkezdték kimérni a kertjük hátsó részével szomszédos telkeket. Viszont a szomszédos területek lakói már nem lehetett.

Jól csengő névrokonság – ez lehet a siker titka?

A 2019 szeptemberében – még a lakóparki társasházak előtt – a földhivatal információs rendszere szerint az ingatlanok tulajdonosai között van: Tiborcz Zoltán Sándor (aki Franchise Partner a SMART Ingatlanban, Franchise Partner a Duna House Ingatlanban, és ügyvezető a Tiborcz Mérnöki Iroda Kft.-nél), édesapja Tiborcz Sándor Lajos (Tiborcz Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság másik tulajdonosa) és édesanyja dr. Somogyi Jolán (Tiborcz Sándor Lajos felesége), valamint Joó Péter (a SMART Ingatlan irodavezetője) és Huszár Péter (SMART Ingatlan Franchise partnere), valamint Tar Melinda (a STROFFER Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője). Szeptemberben a megépített magánútnak is ők voltak a tulajdonosai.

A kivitelező a Future Home Kft. egy 2018-as bejegyzésű cég, amelynek egy fiatal ügyvezető igazgatója van, Konetsny Barnabás. (A honlap szerint a cég kiemelt partnereinek számít a Smart Ingatlan és a Duna House.)  A projekt “partner értékesítője” a SMART Ingatlan. A másik értékesítője a Duna House, amelynek harmadik szombathelyi ingatlanirodáját áprilisban adták át, amelynek irodavezetője szintén a Future Home Kft. ügyvezető igazgatója, Konetsny Barnabás lett.

Összefoglalva az egész lakóparki építkezés – a tulajdonostól, kivitelezésen és értékesítésen át, Tiborcz Zoltán Sándor családi és ingatlanos partnereinek üzlete.

Régóta találgatják a szombathelyiek, az ingatlanos Tiborczék és Orbán Viktor veje ugyanaz a família-e. Közeli – például első unokatestvéri – rokonság kutatásaink szerint biztosan nincsen a családok között, az viszont koránt sem meglepő, ha a városi ügyintézők már a névazonosság miatt is haptákba állnának. Jobb félni, mint megijedni. 

Szabályosnak szabályos, de tényleg ezt hívják fejlődésnek?

“Létrehozunk sírhelynyi parcellákat, s arra rápakolunk egy halom embert és azt mondjuk, ez a fejlődés, ez a lakópark, mert ez történik, ez helyes-e?” – fogalmazott az egyik panaszos ügyvédje. A helyi építési rendelet előírása szerint ugyanis 900 négyzetméteres telken 2 lakóépületben 3 lakáshely is elhelyezhető, ebből négy van, így összesen 12 lakás épülhet meg ezen a nem túl nagy, alig 5000 négyzetméteres területen.

Más kérdés, hogy miként illeszkedik ez a területekkel szinte egyáltalán nem bíró, kertes házaknak sem nevezhető házsor ebbe a falusias környezetbe.

Szombathelyen, ahogy az elején is jeleztük, nem újkeletű probléma, hiszen gombamód szaporodnak a hagyományos kertvárosi övezetekben a sokemeletes társasházak vagy lakóparkok beékelődve a családi házak közé. Ezért is voltunk kíváncsiak többek között arra, hogy a szombathelyi polgármesteri hivatalban van-e bármilyen kimutatás arról, hogy hány ilyen nyeles telken lévő sorház, lakópark- társasház épül jelenleg is, vagy épült az elmúlt időszakban? Találkozik-e az önkormányzat hivatala hasonló panaszokkal? Mit szólnak az újperinti problémához? 

A hivatal válaszából kiderült, hogy a “Temesvár utcáról megnyitott magánúttal négy ingatlan megközelíthetővé és ezáltal beépíthetőve válik – nem szolgálja a rendezési terv eredeti szándékának megvalósítását, ám a vonatkozó jogszabályoknak nem mond ellent”.

Ennek oka pedig az, hogy 2016. január 1-től jelentősen megváltozott az építési engedélyezéssel kapcsolatos országos jogi szabályozás. Így a kérdéses Queen lakópark házaira nem kell építési engedélyt kérni, elég ha tizenöt nappal a kivitelezés előtt elektronikus úton bejelentik a kormányrendeletben kijelölt szervnek. Ráadásul, “a szombathelyi szabályozás az országoshoz képest lényegesen szigorúbb előírásokat tartalmaz”. (Hogy pontosan miben áll ez a hivatal válaszleveléből ITT kiderül.)  

Mindenesetre idén szeptemberben – az azóta hatalomra kerülő Éljen Szombathely! ellenzéki képviselőjelöltjei – külön sajtótájékoztatón beszéltek arról, milyen kaotikus állapotok uralkodnak Szombathely új lakóparkjainak magánútjain, hogy sok olyan probléma van a kívül eső kertvárosi vagy külvárosi részeken, amelyek hosszú évek óta nem oldódnak meg. 

Magunk is kíváncsiak leszünk rá, mi lesz hát ezzel az újperinti lakóparkkal és a teraszok alatt legelésző állatokkal, és a most kiépülő újabb magánúttal, ami 200 méter hosszú, a tervek szerint a közutakra vonatkozó előírásoknak pedig egyáltalán nem felel meg. Majd ezt is átveszi, rendbe teszi, és fenntartja az önkormányzat?

Pais-H. Szilvia

A cégadatokat az Opten Kft. szolgáltatta. Fotók: a szerző felvételei

Ha már egyszer itt vagy…
Az Átlátszó nonprofit szervezet: cikkeink ingyen is olvashatóak, nincsenek állami hirdetések, és nem politikusok fizetik a számláinkat. Ez teszi lehetővé, hogy szabadon írhassunk a valóságról. Ha fontosnak tartod a független, tényfeltáró újságírás fennmaradását, támogasd a szerkesztőség munkáját egyszeri adománnyal, vagy havi előfizetéssel. Kattints ide a támogatási lehetőségekért!

Megosztás