Kaposvár

Feketében mentek a tanárok a tanévnyitóra a katolikus intézményvezetők leváltása miatt

Július közepén sokkolta a somogyi megyeszékhely lakóit a hír: Varga László megyéspüspök – az uborkaszezonra időzítve – ugyanazon a napon néhány óra eltéréssel, mondhatni rapid eljárás keretében menesztette a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját, Godó Lászlót és a Szent Margit Katolikus Óvoda vezetőjét, Mészáros Ágnest. A két leváltott vezető most beszélt az Átlátszónak az ügy hátteréről, és arról, hogy miért is gondolják menesztésüket érthetetlennek, s a keresztény szellemiségtől idegennek.

„Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.” Máté 5:37

Mészáros Ágnesnél elkötelezettebb katolikus pedagógust nehéz lenne találni. 21 éves óvónői gyakorlattal, 5 éve vezette az óvodát. A közoktatás-vezetői mellett megszerezte a hittanári diplomát, és a Kaposvári Egyetem keresztény szellemiségű vezető szakát is elvégezte. Vezetése alatt a lakótelepi 24 fős, egycsoportos óvodából 5 év alatt egy nyolcvan kisgyermeket nevelő intézmény fejlődött, „egy igazi modern, nyitott, ugyanakkor elkötelezetten evangelizáló, katolikus óvoda” – fogalmaz.

Sokszínű tevékenység jellemezte mindennapjaikat: „Zöldovi” program, „Vöröskereszt Bázisovi” program indult. Sikeresen pályáztak programokra és fejlesztésre, erőfeszítéseiket városszerte elismerték és egyre több szülő bízta rájuk gyermekét.

A bajok idén márciusban kezdődtek, mikor a 2017-ben beiktatott Varga László püspök új vezetőt nevezett ki az egyházmegyei EKIF (Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága) élére, Sziliné Kardos Erzsébet személyében.

Ágnes kezdettől úgy érezte, hogy az új vezető feladata a támogatás helyett a hibakeresés és az ő vezetői alkalmatlanságának igazolása. Időről időre jöttek az újabb vizsgálatok és ellenőrzések, a mindennapokra a gyanakvás légköre nehezedett.

Egyik nap a négyhetes nyári zárva tartást jelentették ki törvénytelennek, másik nap az óvónőknek kiadott 46 napos szabadság lett felróva súlyos mulasztásnak. Ágnes minden „vádat” jogszabályokkal alátámasztva, írásban tisztázott, így nem véletlen, hogy felmondásához a püspökség semmiféle indoklást nem csatolt.

Ez a „játék” – vagy inkább vegzatúra – egészen a nyárig tartott, míg végül Ágnesnek az „Úr”, vagyis Varga László püspök ítélőszéke elé kellett állnia július 17-én, ahol megkapta felmondó levelét, „bizalomvesztésre” hivatkozva. Az egyházmegye honlapján ez már „kölcsönös bizalomvesztésként” jelent meg. Hogy ez mit jelent, senki nem tudja, esetleg, speciális kánonjogi kategóriáról lehet szó.

Az eset nyilvánosságra kerülésének napján, emailben megkértük a püspökséget, hogy kommentálják a felmondásokat: a megkeresésünk után került fel a honlapra a két szűkszavú közlemény, s a válaszuk annyi volt, ennél többet nem kívánnak hozzáfűzni a történtekhez. Tegyük hozzá: ma már a közlemények sem olvashatók a weboldalon, csak a Google tárolja azokat.

Mészáros Ágnes munkaügyi pert indított a Kaposvári Egyházmegye ellen, hiszen nemcsak vezetői megbízatásából hívták vissza, de óvónői állásából is felmentették 5 évnyi lelkiismeretes és sikeres munka után. Abban bízik, hogy a bírósági eljárás során választ kaphat szürreális esete okaira, és legalább méltányos végkielégítéssel távozhat az egyházmegyétől.

Godó Lászlónak van sejtése arról, hogy mi lehetett az ősbűnük: szintén tavasszal az első EKIF-értekezleten az óvoda-beruházással megbízott püspökségi munkatársak felvetették, hogy az iskola udvarában kellene megépíteni az új katolikus óvodát. Az ötletet a püspök úr is támogatta. A Szent Margit Óvoda jelenlegi épülete ugyanis a belvárostól távol, az egyik lakótelepen van.

Az iskola igazgatója és az óvodavezető ellenvetésekkel éltek, ugyanis így az amúgy is szűkös udvar nagy része eltűnne, másrészt pedig egy iskola és egy óvoda napirendje eltér: pl. amikor az ovis alszik, akkor van udvari játék az iskolásoknak, stb. Mindkét intézményvezető jószándéktól vezérelve, szakmai érvekkel próbálta képviselni a rábízott intézmény és gyermekek érdekét az udvarra bezsúfolt óvoda koncepciójával szemben.

Valószínűleg ez verte ki a biztosítékot „Laci atyánál”, hogy pontosabbak legyünk, általában az ellentmondás ténye. Azt ugyanis – ha egyéb krisztusi erényekkel fel is van vértezve – nem nagyon szereti a főpásztor, legalábbis ezt a benyomást keltette eddig azokban, akik alaposabban ismerik. Információink szerint például a beiktatása óta – s ez már sokaknak szemet szúrt az egyházmegyén kívül is – harmincnál több papot „mozgatott meg”, javarészt áthelyezéssel.

Godó László nem perel, az ő szerződését ugyanis határozatlan idejű vezetőire változtatták korábban, tehát, ha akarta volna, sem tarthatja meg matematika-angol szakos állását. Ágneshez hasonlóan őt is nagyon megviselték a történtek, a megaláztatás, az eltávolítása után keringő pletykák, amelyek becsületességét vonták kétségbe. A püspökség ügyvédje felajánlott neki egy kisebb összeget „titoktartás fejében”. Tisztességes embernek nincs mit titkolnia – fogalmaz.

Úgy tűnik, sejtették, hogy botrány lesz a páros felmentésből, s ez lett volna a felejtés bére. Lászlónak viszont nyilván nem könnyű elfelejteni azt a tizenöt évet, amit a Nagyboldogasszony élén töltött. Ezidő alatt a 440 fős létszám 660-ra duzzadt, tagozatok jöttek létre. Az eredményeik alapján a HVG listáján az ország legjobb száz gimnáziuma közé kerültek, egyházi gimnáziumok közötti rangsorban pedig 21. helyen álltak.

Az ő eltávolításának is voltak előjelei: május 9-én jött néhány ember az EKIF-től, és 20-25 fekete műanyag ládában elvitték az iskola összes, 5 évre visszamenő dokumentumát gazdasági és munkaügyi „gazdasági vizsgálat” címén. Ezeket felmentéséig többé nem látta, s az eredményről írásbeli értékelést nem kapott. Megfogalmazott vád ellene sem volt, a felmondási papíron indoklás nem szerepelt, a „kölcsönös bizalomvesztés” csak az egyházmegye honlapján, a közleményben jelent meg.

Godó László felmentése után mindkét helyettese és a gazdasági vezető is lemondott, a nevelőtestület többsége pedig feketében ment az augusztusi alakuló értekezletre – ezt a püspökség fotósa gondosan rögzítette.

Tegyük hozzá: értesüléseink szerint a belvárosi katolikus óvoda ötletét végül elvetette a püspökség. Ha igaz, akkor az új óvoda a belvárostól távol, a város szélén, döntően a volt óvodavezető, Mészáros Ágnes javaslatai szerint fog megépülni.

Az utódokat is kinevezték: az óvodát Takács Orsolya vezeti, korábbi beosztott, az iskola igazgatója pedig Varga Bálint lett, aki az egyik kaposvári „civil” gimnáziumban, a Munkácsyban volt helyettes. Ő közismerten „Laci atya” pártfogoltja: a püspök a kinevezése előtt a kaposvári Szent Imre templom plébánosa volt, ahol aktív, összetartó társaság alakult ki körülötte – innen jött a kiválasztott is.

Ez akár választ is adhat amúgy a kérdésre, hogy miért is kellett sikeres, feddhetetlen vezetőket elmozdítani: Varga László püspök úr, úgy tűnik, inkább a feltétlen engedelmesség, s kevésbé az eredmények elkötelezettje. Kinevezettjei lojalitását többre értékeli, ráadásul nem látszik érteni, hogy munkaügyekben, civil alkalmazottakkal vitázva őrá is a polgári világ törvénye és/vagy etikája vonatkozik.

Sem ezt, sem a történet kulcs-kifejezését, a „kölcsönös bizalomvesztést” nem könnyű az érintetteknek feldolgozni.

“Pedig milyen szépen hangzik a templomban, amikor az irgalomról, a szeretetről, az alázatról, az embertársaink megbecsüléséről hallunk. Ha a hirdetett erények érvényesülhetnének a mindennapokban, az lenne igazán üdvözítő” – fogalmaz egyikük.

Huszka Imre

Fotó: a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium épülete. A szerző felvétele

Ha már egyszer itt vagy…
Az Átlátszó nonprofit szervezet: cikkeink ingyen is olvashatóak, nincsenek állami hirdetések, és nem politikusok fizetik a számláinkat. Ez teszi lehetővé, hogy szabadon írhassunk a valóságról. Ha fontosnak tartod a független, tényfeltáró újságírás fennmaradását, támogasd a szerkesztőség munkáját egyszeri adománnyal, vagy havi előfizetéssel. Kattints ide a támogatási lehetőségekért!

Megosztás