„Példát statuálunk rajtuk” – Egy Szálasi-hívő polgármester ámokfutása I.

oroszmihaly1

Cikksorozatunk a magát közbiztonság-javítónak, munkahelyteremtőnek hazudó szociális faluprogramot, az úgynevezett „érpataki modellt” kiagyaló és megtestesítő érpataki polgármester, Orosz Mihály Zoltán személyiségét, eszméit, sorozatosan törvényeket, emberi méltóságot és személyiségi jogokat sértő tevékenységét vizsgálja. No és persze mindazokét – a törvényesség helyi őrétől, a község jegyzőjétől a megyei főügyészségen át a regionális kormányhivatalig, akik a zavaros nézeteit a gyakorlatba átültető, azokat országos előadókörúton népszerűsítő, egyebek mellett Gyöngyöspatára és Devecserre exportáló községvezető működéséhez asszisztálnak, ellene nem tesznek semmit. Tódor János riportja, első rész.

*****

Érpatakon az újhungarizmus nem holmi elszigetelt szélsőjobbos hőzöngés, unatkozó fajmagyarok hobbipassziója, hanem a községi közélet szerves része. Az önkormányzat és a hivatali alkalmazottak szellemiségét és működését velejéig át kell hassa a polgármester által diktált és megkövetelt, lépten-nyomon kamerával rögzített, mezőőrökkel ellenőrzött folyamatos harckészültség. Végtére is, a liberálbolsevik ördög sohasem alszik. Ott van például az a három, a községvezető helyett a „létrontó sátán szolgálatába szegődött” (ahogy a polgármester legutóbbi, kitörés napi beszédében mondotta volt) önkormányzati képviselő, akik  Orosz Mihály Zoltán polgármesteri ténykedését erősen kritizálják.

Egyikük, Gagna János vízvezetékszerelő szerint fele sem igaz annak, amit a polgármester mond: „Nevetség tárgyát képezi az érpataki modell. Kérdeztem tőle, rajtad kívül ki adományozta nekünk ezt a mintatelepülés címet? És miféle közbiztonság van egy olyan faluban, ahol a 30 millióért felállított köztéri kamerából hármat már elloptak?”

A 1800 lelkes (mintegy 20 százalékuk cigány) szabolcsi település, Érpatak polgármesterének viselt dolgairól tudomása volt és van egyebek mellett a térség országgyűlési képviselőjének, Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztosnak, a mezőgazdasági tárca államtitkárának is, akinek persze esze ágában sem volt a magát törvények fölött lebegőnek képzelő polgármestert elszámoltatni. Mi több: barátjának nevezte, s követendő példaként emlegette az érpataki községvezető önfényező közbiztonsági programját. Miközben a köztörvényes bűncselekmény miatt jogerősen elítélt Orosz 2009 és 2010 között egy éven át illegitim módon bitorolta a polgármesteri pozíciót, a képviselőtestület megkerülésével írt alá szerződéseket, megállapodásokat, rendelkezett a község költségvetésével.

A helyi rendeletekkel kormányzó polgármester a politikai palettán az őt favorizáló Jobbiktól is jobbra helyezi el magát. Elutasítja felvetésünket, hogy szerintünk magamutogató akcióit nyilván az motiválja, hogy a szélsőjobbos párt országgyűlési képviselője szeretne lenni. „A Jobbikkal is ugyanaz és ugyanolyan jellegű a kapcsolatom, mint az egyéb nemzeti szervezetekkel. Azon tagjaival, akik számára a szervezet egy eszköz, hogy a hazájukért szervezetten és hatékonyan is tenni tudjanak, hogy küzdjenek a hazájukat és nemzetüket megrontó erőkkel, nagyon jó a kapcsolatom, sőt, szívbéli barátság köt össze bennünket. Azokkal viszont, akiknél a szervezet arra való eszköz, hogy egy nemzeti retorika maszkszerű magukra öltése után a mindenek elé helyezett párthűség nevében elsősorban a saját piti önző érdekeiket, a saját tolakodó karrierjüket építgessék, nincs még baráti viszony sem… ”

Nyírségi Tent City

A híres (vagy inkább hírhedt) érpataki modellként emlegetett, országszerte bevezetésre ajánlott és tucatnyi helyen már működő közbiztonsági programját egy szélsőjobbos portálon kimerítően ismertette Orosz Mihály Zoltán. Alapvetéseit a vele készített interjúnkban is – amikor is Érpatak polgármestere nyakában karikás ostorral betyárnak, vagy marhapásztornak volt öltözve – szinte szóról szóra megismételte a negyvenes évei elején járó, végzettségét illetően matematika-fizika szakos középiskolai tanár.

Az érpataki modell alighanem legfontosabb tétele a polgármester szerint, hogy a hátrányos helyzetű csoportok és a bűnözők nem megváltoztathatatlanok, hanem olyanok, amilyenekké – a róluk való lemondásunk és a velük való konfliktuskerülésünk által – mi engedjük, hogy váljanak, illetve olyanok, amilyenekké a szigorú elvárásaink által mi tesszük őket.

“Ezek a rendbontók, ha nem férnek a bőrükben, és csak éjszaka akadályozzuk meg a garázdálkodásban, akkor kártékonykodni fognak nappal, ezért csak részmegoldásnak tartom az éjszakai elkülönítésüket. Helyette inkább olyan hatékonyabb megoldásokat javaslok, mint amilyet az érpataki modell szerint alkalmazunk: ezt a gyakorlatban nagyon hatékonyan működő módszert én komplex törvényszembesítési eljárás alá vonásnak neveztem el. Első pont: az önkormányzat és a polgármester sarkára állása. Ha a romboló személy vagy család önkormányzattól folyósított rendszeres szociális segély egyik fajtájából, a RÁT-ból (rendelkezési állási támogatás- T. J.) él, akkor azonnal be kell rendelni minden nap reggel 7 órára közmunkára, ott szigorúan dolgoztatni kell. Ha nem dolgozik, akkor megfelelő bizonyítékok begyűjtése után azonnali hatályú rendkívüli felmondással el kell bocsátani, és így a segélyezési rendszerből egy évre kiesik. Ezt a szankciót is fel kellene emelni 3 vagy 5 évre, másodszori ismétlődés után pedig végleg ki kellene zárni a segélyezési rendszerből. Ezzel könnyebben meg tudnák teremteni a munkamorált a közmunkán az önkormányzatok.”  – sorolja Orosz az érpataki modell alapvetéseit.

„A legfőbb bajom az érpataki modellel, hogy nem tudom, mi is az, pedig húsz évig voltam képviselő. A fele sem igaz…” – mondja Orgován Zoltán, a helyi cigány önkormányzat elnöke. “A lényege az ennek a közbiztonsági programnak, hogy az Orosz vezette önkormányzat a szabálysértési bírságokat a szociális ellátásból vonja le, ami szerintem teljesen törvénytelen. A polgármester aláírat egy üres papírlapot, egy biankót, amire aztán azt ír rá, amit akar. Ha nem írod alá, nem kapsz egy fillért sem, és kizárod magad a közmunkából. Öt és fél év alatt nem sikerült elérni, hogy egy dokumentumot kiadjon nekünk a községi gazdálkodásról.”

A modell legfontosabb pontja a rendőrség hatékonyságának növelése, az önálló rendőrőrs megerősítése, ami Érpatakon, köszönhetően Orosznak, felállt és példás szigorral működik.  „Megvizsgáljuk a renitensek által használt közúti járművek műszaki állapotát, a garázda személyek közterületi viselkedésének módját, a kiskorúak veszélyeztetettségének fokát, a sofőrök engedélyeit. Ezen komplex törvényszembesítési eljárás alá vonásnak kellően intenzív módja esetén az a gyümölcsöző eredményei egyrészről azok, hogy a „nagy királyok” előbb utóbb megtörnek, visszább vesznek, és elkezdenek beállni a sorba, vagy elmenekülnek, vagy börtönbe vonulnak. Másrészről pedig a mélyigénytelenség miatt hátrányos helyzetű családok kezdik összeszedni magukat, és a megélhetési gyermekszülés helyett kezdenek áttérni a családtervezésre.”

Orosz szerint országos szinten kellően visszatartó erejű körülményeket biztosító, önfenntartó büntetés-végrehajtási intézeteket kellene létrehozni a Joe Arpaio sheriff által működtetett Tent City, „ami jó a katonáknak, az tökéletes a bűnözőknek”, elvei alapján. „De át lehetne venni a német példát is, és sokkal olcsóbban bérelni kellene Szibériában börtönöket, és ott kellene elhelyezni a bűnben megátalkodott vérbűnözőket addig, amíg amerikai mintára a halálbüntetést ezekre a személyekre vissza nem vezetjük. Az érpataki modell egyik legfontosabb tétele, hogy elsőnek mindig a legrenitensebb, legbomlasztóbb személyeket kell szembesítenünk a törvényekkel, jogkövetésre kényszerítve őket. Behódolás és gyáva konfliktuskerülés helyett példát statuálunk rajtuk, ami olyan eredménnyel jár, mintha egy kígyó fejét vágnánk le.”

Orosz Mihály Zoltán községprogramjának fontos eleme a mezőőrök „sarkára állása” is. Vagyis, ahogy ő fogalmaz, „a törvényi kötelezettségei és jogai felvállalása által a fakitermelési engedélyeket, szállítóleveleket, eredetet bizonyító számlákat folyamatos ellenőrzés alatt kell tartani.” De a mezőőr feladata ennél jóval szélesebb Érpatakon, ő afféle videós csendőrként őrködik afelett, hogy a község lakói betartják-e a rendeletekbe foglalt  előírásokat.

„Az érpataki büntetések, így például a gyommentesítések sorozatos elmulasztása ügyében körbejártam a dolgokat: Bakti Péter mezőőr járja a települést és neki kell lefotóznia a portálokat büntetés céljából.” – magyarázza Szőllősi Gábor, Orosz legkonzekvensebb bírálója, a helyi TASZ pont aktivistája, aki ellen a polgármester már tucatnyi pert indított.

Az eljárásokat mindannyiszor az Érpataki Mezőőri Szolgálat kezdeményezi, amelynek a jogszabályok szerint nem lenne joga a község belterületén intézkedni.  Szőllősi hozzáteszi:Az érpataki erdőtulajdonosok hívták fel a figyelmemet, hogy Bakti Péter nem is lehetne mezőőr. A jogszabályok kimondják ugyanis, hogy a mezőőr csak büntetlen előéletű személy lehet. Ugyanakkor  tudomásom van róla, hogy verekedés miatt Baktit jogerősen elítélték. Az erdőtulajdonok emiatt megkeresték a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei kormányhivatalt  még tavaly májusban, de választ azóta sem kaptak a kérdésükre.”

Tódor János

(Folytatjuk)

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Tumblr0
 • makokriz

  A cikk elolvasása után megnéztem az Érpatak Önkormányzat honlapját is, ahol
  rengeteg videó is tanúsítja, hogy egy idea mentén, az úgymond cigánybűnözés a
  központi kérdés, amit vitatok, hogy csak ‘cigánybűnőzés’ lenne, mivel – minek lehet nevezni azokat a papokat, akik kiskorúakat megerőszakolnak, évezredek óta?
  Vagy, minek lehet nevezni, Orosz Mihály Zoltán, Érpatak Polgármesterét, – a magyarság, a Szent Korona, a Trianon, “a hazaszeretett és a nemzettudat” hirdetője, – aki a Hitler SS parancsnokát magasztalja és “a németek a legnemesebb megoldást vagyis a kitörést” dicsőíti?Ez a polgármester, nyíltan kiáll a hitleri nézetek mellet, azt mondja, “Az ő hagyatékuk az a mi küldetésünk, az ő örökségükhöz való hűség az a mi becsületünk. “….akik a legszentebb példát mutatták számunkra hazaszeretettből, hűségből, kitartásból,
  önfeláldozásból és a harc általi megdicsőülésből.”
  Ez a polgármester részt vett a Magyar Sziget rendezvényen, ahol Toroczkai cigány fertőzőt területnek nevezte Érpatakot.
  Tehát oda akarok kilyukadni, hogy a cikk címe ” Egy Szálasi-hívő polgármester ámokfutása I.”
  I G A Z és botrányos, felháborító a XXI. században.
  És a Fidesz tétlenül nézi, sőt a fideszes Budai Gyula a térség képviselője, a kormánybíztosa, támogatja, és büszke az Érpataki Modellnek.
  Én csak azt sajnálom, hogy Orosz Mihály Zoltán, Érpatak Polgármestert nem cigány, vagy zsidó, vagy egyéb anya szülte.

  A helyi TASZ aktivistának őszinte megbecsülésem.

  • Vendeg

    >Orosz Mihály Zoltán, Érpatak Polgármestert nem cigány, vagy zsidó, vagy egyéb anya szülte

   az összes nagymamáját, és dédmamáját is ismerte?

  • final

    Majd ha a te ismerősödet/rokonodat erőszakolják meg vagy rabolják ki a rómaiak, akkor majd te is követendőnek fogod tartani azt a modellt vagy nevezzük bárminek, ami ezeknek a pigmenthiányos népeknek a megregulázását, bűnöző tevékenységük visszaszorítását szorgalmazza. A papokat nem biztos, hogy bele kellene keverni ebbe a történetbe. Van velük is probléma, de korántsem olyan mértékben, mint a szóban forgó “népcsoporttal”

   • makokriz

    Most azért tisztázni kellene, hogy csak a cigányok erőszakolnak és rabolnak?
    A “pigmenthiányos” népség, – a cigányok “megregulázását, bűnöző tevékenységük visszaszorítását” akarjak, – viszont senkitől nem kaptak felhatalmazást, hogy intézkedjenek.
    A pedofil papok, Isten szolgái, szexuális visszaéléseiket miért ne említsem, netán, mert “pigmenthiányos”-ak ?
    Nem lehet egy államnak két vagy több erőszervezete, mert anarchiához vezet.
    Csak a rendőrség ellenőrzése, törvényi fennhatósága mellett – úgy mint a Polgárőrök teszik.
    Egyébként nem kell egyetemi végzettség, hogy mi is igazából a”pigmenthiányos”- ok célja, láttuk a gyöngyöspatai, hajdúhadházi, sajóbábonyi, galgagyörki összecsapásokat.

    • Magyar Hazafi

     “Most azért tisztázni kellene, hogy csak a cigányok erőszakolnak és rabolnak?”

     A cigányok között arányaiban többször annyi deviáns, antiszociális életvitelt folytató ember van, mint az itt élő más népek körében. Nem véletlen, hogy a lakosságon belüli arányuk 6-8%, a börtönökben pedig az elítéltek 45%-a roma. (Az utóbbi arányt az Európa Tanács állapította meg nemrégiben.) Ez 6-7-szeres felülreprezentáltságot jelent, és legalább ennyivel nagyobb arányban képviseltetik magukat a cigányok a garázda, hangoskodó, iszákos, szemetelő, egyszóval a legelemibb együttélési szabályokra fittyet hányó elemek között is. Ha elmész egy borsodi faluba, és megkérdezed az ottani magyarokat, mindenhol elmondják, hogy van egy pár cigány család a faluban, akik nem ismernek sem Istent, sem embert, lopnak, fosztogatnak, kötekednek, és ha számonkérik őket, fenyegetőznek, támadnak. Ez tehát az előítéleteink oka, és amíg a cigányok nagy része ilyen marad, addig semmi sem fog változni, ez tehát 100%-ban a roma közösség felelőssége, ha ugyanis ők kivetnék maguk közül a deviánsokat, akkor ez megváltozhatna, de amíg a cigánygyerekek az uzsorást és a stricit tekintik példaképüknek, a tanultabb cigányokat pedig a romák többsége már nem is tartja a roma közösség igazi tagjának, addig reménytelen a helyzet.

     “A pedofil papok, Isten szolgái, szexuális visszaéléseiket miért ne említsem, netán, mert “pigmenthiányos”-ak ?”

     Az itt élő nem cigányok között van mondjuk maximum egy ezreléknyi pedofil, és összesen egy százaléknyi bűnöző, a romák pedig – ahogy az előbb is írtam – kb hat-hétszeresen felülreprezentáltak a bűnözők és antiszociális elemek között, és jellemzően a közösség életét súlyosan megzavaró, erőszakos bűncselekményeket követnek el, valamint a cigány életmóddal járó állandó zaklatásnak teszik ki a velük együtt élő “pigmenthiányos” magyarokat, fittyet hányva a legelemibb együttélési szabályokra is.

     “A “pigmenthiányos” népség, – a cigányok “megregulázását, bűnöző tevékenységük visszaszorítását” akarjak, – viszont senkitől nem kaptak felhatalmazást, hogy intézkedjenek.”

     Te mit tennél, ha az erre felhatalmazással rendelkezők – a rendőrség és egyéb hatóságok – kizárólag a kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmények elkövetőivel szemben intézkednének, a mindennapos zaklatással, hangoskodással, az ott élők életét megkeserítő rendszeres, apróbb lopásokkal, a részeg garázda viselkedéssel – ami kiemelkedően jellemző a cigány lakosság körében – viszont gyakorlatilag nem törődnének? A feljelentést persze felveszik, de kapacitásuk nincs rá, bizonyítani is nehéz, így 30 nap múlva a feljelentő kap egy nyomozás felfüggesztő, vagy megtagadó határozatot, a cigánybűnözők meg ott folytatják, ahol abbahagyták (vagy leginkább abba sem hagyták). Emiatt az a sajnálatos helyzet alakult ki, hogy a rendőrség és a más állami hatóságok helyett a Magyar Gárda bizonyult a cigánybűnözéssel szembeni leghatékonyabb eszköznek. Sose felejtsük el azt a magától értetődő tényt, hogy ha EGY KÖZÖSSÉG NEM KAP MEGFELELŐ VÉDELMET A HATÓSÁGTÓL, AKKOR MEGSZERVEZI A SAJÁT VÉDELMÉT! És ez így természetes, így van rendjén. Annak idején maga az állam is úgy jött létre, hogy az emberek az igényeiknek megfelelően megszervezték maguknak, ebből is látszik, hogy ez teljes összhangban van az emberi természettel.   

     Egyébként érdekesnek tartom, hogy a liberálisokat csak az háborítja fel, ha a magyarok a cigány közösség számos antiszociális, az életüket pokollá tevő tagjának a viselkedését, és a rendőrség passzivitását megelégelve megszervezik a saját védelmüket, áthágva ezzel a probléma kezelésére tökéletesen alkalmatlan, a cigánykérdés rendezésében teljesen impotensnek bizonyult EU által sugalmazott, vagy ránk kényszerített törvényeket, amik csak akadályoznak minket a probléma megoldásában (lásd az “egyenruhás bűnözésről” szóló tv-t, vagy a Gárdát betiltó bírói határozat jogi alapjait).  Az ellen viszont még egyetlen liberális jogvédő sem emelte fel a szavát, hogy bizonyos cigánylakta vidékeken gyakorlatilag öt percre sem lehet üresen hagyni a házakat, mert betörnek a romák, a terményeket leszedik, lehetetlenné téve a mezőgazdasági termelést, ugyanis miért vetne a magyar, ha aztán a cigány arat? Egész erdőségeket tarolnak le a lopott fával kereskedő cigányok, évtizedek alatt sem helyreállítható károkat okozva ezzel a vidéknek, éjjel pedig ordíttatják a zenét, hangoskodnak, ha pedig valaki szól nekik, az örülhet, ha megússza egy sima fenyegetéssel és nem verik hülyére. És a liberálisok? Ők ilyenkor csendben kussolnak. Akkor viszont majd kinyitják a szájukat, ha a magyarok megpróbálnak védekezni, és tőlünk bezzeg majd számonkérik azoknak a büntetőjogszabályoknak a be nem tartását, amit a cigányoknak sose hánytak a szemére. Őszintén kívánom, hogy egy szép napon Újlipótvárosba is költöztessenek be néhány “problémás” roma családot Borsodból, és a Lauder Javne Iskola  is köteles legyen felvenni úgy 20% roma tanulót, hogy a liberálisok is megtapasztalhassák a romaintegráció “áldásait”.

     “Egyébként nem kell egyetemi végzettség, hogy mi is igazából a”pigmenthiányos”- ok célja, láttuk a gyöngyöspatai, hajdúhadházi, sajóbábonyi, galgagyörki összecsapásokat.”

     Érdekes, hogy az érpataki és gyöngyöspatai emberek többsége nemzeti radikális polgármestert választott a Véderő, a Gárda, vagy a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület felvonulása után, ebből tehát egyértelműen látszik, hogy a helyi magyarság többségének más a véleménye a falujában történt eseményekről, mint a liberális jogvédőknek. Ne feledd tehát az örök igazságot:  HA EGY KÖZÖSSÉG NEM KAP MEGFELELŐ VÉDELMET A HATÓSÁGTÓL, AKKOR MEGSZERVEZI A SAJÁT VÉDELMÉT!
      
     Kép” 

   • Péter Cseplész

    Szerintem ha valakit megtörni és elnyomni akarnak elsősorban, az alkalmazkodni és túlélni tanul meg, ahogy az érpatakiak. A félelem a jelenlegi helyzettől és attól, hogy még ettől is rosszabb lehet, irdatlan megalkuvásokra késztethet bárkit – ezért választották meg ezt a jóembert.

    A modellel – csak a kritikusoknak mondom – annyi csak a gond, hogy ott is látható rend van, ahol a családfő minden nap véresre veri a gyerekeket, meg az asszonyt – kussolnak is és teszik is a dolgukat – de ezzel még nincs megoldva az alapvető probléma, max visszapréselve a keretek mögé.  Ez meg ugye egyenlő azzal, hogy a másik alacsonyabb rendű, hisz még a száját sem nyithatja ki.
    (Gyereket sem úgy nevelünk ugye, hogy ha rosszalkodik, akkor lekenünk két maflást és bezavarjuk a szobájába…)
    (Te lennél kussra szoktatott alacsonyabbrendű állampolgár?)

    Egyébiránt Budapest egyik legmultikultibb kerületében élek, ahol a roma populáció mértéke meghaladja átlagosan a többi kerületét. Immáron hetedik éve élek itt és eddig egyszer voltam komolyan bajban, amikor két fehér bőrű alkoholista hajléktalan megfenyegetett egy rozsdás késsel. Megjegyzem, nem , nem szeretett Máténk hőn imádott Palotanegyedében élek, hanem pont ott, ahol posztolnak a roma gádzsik a ház előtt és az utcában, , meg szúrják magukat a nyalcsisok kétszáz méterrel odébb.. (Mi elhittük, hogy jobb lesz, nem lett jobb.)

    Szerintem kicsit többet tudnék mesélni, mint itt néhányan.

 • Magyar Hazafi

  Orosz Mihályt Érpatak polgárai választották meg, ezek szerint az ottani többségnek tetszik, amit csinál. A nézeteit én másodlagosnak tartom, inkább a tettei hasznosságát veszem figyelembe, ám azt azért megjegyezném, hogy szerintem tanulságos, hogy a rendszeresen antiszemitázó, rasszistázó és holokausztozó liberálisok többségének semmi kifogása sincsen az izraeli területrabló cionisták apartheidpolitikája ellen, sőt sokan még támogatják is azt, tehát szerintük a zsidók lehetnek rasszisták és kirekesztők, csak más népek nem védhetik meg a saját érdekeiket, és különösen nem a zsidó lobbival szemben, ugyanis az már veszélyes antiszemitizmusnak számít, az viszont, amikor a zsidók kirekesztik a nem zsidókat a hatalommal járó területekről, az nem rasszista cselekedet. Mármint szerintük. Na, ennyit az elvekről.  

  Véleményem szerint az elmúlt 22 év megmutatta, hogy a cigányok integrálására a liberális módszerek nem alkalmasak, ugyanis hiába tömtük őket egyre több pénzzel, amiért a magyar adófizetők dolgoztak meg, hiába kaptak új házakat a roma telep felszámolási programok keretében – szintén a magyarok pénzéből -, a viselkedésük csak egyre antiszociálisabbá vált. Sőt, a “minél antiszociálisabb, annál több pénzt adunk neki” elv csak erősítette ezt a folyamatot, hiszen a deviáns viselkedés magasabb “fizetést”, egyre több segélyt eredményezett, ezzel ösztönözve őket az együttélési szabályok be nem tartására. És pont ez az oka annak, hogy a magyarok többsége kirekesztő a cigányokkal szemben, hogy a cigányok között aránytalanul magas számban vannak olyanok, akik a legelemibb együttélési szabályokat sem tartják tiszteletben, ordítoznak, szemetelnek, agresszívak, iszákosak, fenyegetőznek, sokan lopnak, rabolnak, garázdálkodnak, egész mezőgazdasági területeket tarolnak le, tönkretéve a gazdákat, erdőtulajdonosokat,  sőt egyesek még gyilkolnak is (öregembereket brutálisan, egy-kétezer forintért). Vannak persze rendes cigányok is, de őket is azért sújtja az előítélet, mert a romák igen nagy hányadával egyszerűen nem lehet együtt élni, emiatt a barna bőrszínnel kapcsolatban – a természetes önvédelmi reflexünkből kifolyóan – már eleve gyanakvóak vagyunk, mi magyarok. Legalábbis a többségünk, különösen azok, akik cigánylakta vidéken élnek. Senki sem akar kockáztatni: amíg a cigányok veszélyesek, addig nem tudjuk elfogadni őket, mert ezzel jelentős kockázatot és kárt kellene elviselnünk, és természetesen nem az újlipótvárosi liberális jogvédőknek, hanem a szerencsétlen vidéki, vagy városi szegénynegyedekben élő magyaroknak. Erről persze nem polkorrekt dolog beszélni, pedig a tény az tény.

  Márpedig, ha a liberális módszer alkalmatlan a cigánykérdés megoldására, akkor valami mást kell helyette kitalálni. Vannak egyes primitív és agresszív elemek, akik csak az erőből értenek, akiket szép szóval még soha, senkinek sem sikerült meggyőznie, sem Magyarországon, sem máshol. És a cigányok között kiemelkedően sok az ilyen ember, ezt tanúsíthatja bárki, aki cigánylakta vidéken él. Ezeknek az embereknek a visszafogására – a becsületes, dolgos többség érdekében – Orosz Mihály az erő és az állandó felügyelet módszerét alkalmazza, mégpedig a helyi magyarság többsége szerint eredményesen, hiszen 2010-ben újraválasztották, úgy ahogy Gyöngyöspatán is a Jobbik jelöltje nyert, miután felvonult a Véderő, tehát a helyi magyarság valószínűleg másként ítéli meg ezt a kérdést, mint az emberi jogok liberális bajnokai a Rózsadombról és Újlipótvárosból, akik csak a deviáns cigányok érdekeit nézik, a cigánybűnözők által terrorizált becsületes magyarokét soha. 

  Véleményem szerint a probléma kulcsa az emberi jogok túlértékelt mivoltában keresendő, ami egy sajnálatos európai jelenség. Az ebbe a körbe tartozó rasszizmusellenes küzdelem jegyében ugyanis még kimondani is tilos, amit egyébként mindenki tud: hogy a cigányok nagy részét lehetetlen integrálni, és pokollá teszik a velük együtt élő más népek életét. Azt viszont kötelező mindenkinek elítélnie a polkorrektség jegyében, ha a szegény, terrorizált, elnyomott magyarok a rendőrség passzivitását megunva végre a sarkukra állnak, és a Gárdát hívják segítségül, vagy egy ilyen karakán polgármestert választanak meg, mint Orosz Mihály. Persze az emberi jogok liberális szószólói cigánymentes gazdag negyedekben laknak, a gyerekeik is jómódú fehér diákokkal tanulnak együtt, a vidék szegény magyarságát viszont rá akarják kényszeríteni, hogy viseljék el a cigány életmóddal járó állandó zaklatást, és erre a gyerekeiket is kötelezni akarják azáltal, hogy a zömében deviáns, rosszabb képességű cigánygyerekekkel zsúfolt osztályokba akarják őket kényszeríteni.

  Én maximálisan támogatom tehát Orosz Mihály módszereit, és ideje végre leszámolni az emberi jogok túlértékeltségének káros, sőt egyenesen öngyilkos elvével. Védjük már végre meg magunkat a cigánybűnözőkkel szemben!

 • Bakti Péter

  Tódor úr!
  Kicsit csalódottan olvasom az ön által írt cikkeket.A mai modern világban nem tart sokáig megnézni ki az a Tódor János aki Pulitzer díjat kapott. “Újságírók számára ma különösen aktuális Joseph Pulitzer gondolata, amely szerint az újságíráshoz nem elég a hírösztön, ugyanilyen mértékben fontos a megfelelően kialakított értékítélet és a lelkiismeretesség”.Gondolataim szerint ez olyan újságírót takar, aki nem holmi feltevésekre alapozza gondolatait,hanem utánajárva/mindkét oldalon / megfelelően alátámasztott tényekre.
  A körbejártam a dolgokat Szőllősi Gábor megfogalmazása, annyira hiányos mint a körbejárása. Tódor úr ha  veszi a fáradságot, és eljön Érpatakra körbeviszem, hogy kicsit belelásson a mezőőri munkába.Talán majd ezután kellene cikket írnia a munkámról,amit a jogvédőnek kikiáltott Szőllősi Gábor szerint nem jól végzek el.A rám bízott külterületen mindenkivel a hatályos jogszabályok által leírtakat kell betartatnom, pl: ha valaki engedély nélkül fát vág,szállít,szemetel,jogtalanul legeltet, stb. abban az esetben intézkedek.Belterületen a munkáltató által megnevezett feladatot látom el mivel a mezőőr feladatát a munkáltató határozza meg.Jelenleg is dolgozok a parlagfű mentesítésen,és nem célunk a büntetések kiszabása.Aki többszöri felszólítás ellenére sem hajlandó a falu összképét rondító elhanyagolt portáját rendbe tenni azt szankcióval fogjuk rávenni,hogy tegyen valamit a környezete szebbé tisztábbá tételére.Az ön által verekedésnek titulált intézkedésem során megtámadtak,és én védekeztem, ez ma sem lenne másképpen.Jelenleg is büntetlen előélettel rendelkezem,ezért a mezőőri munka ellátását nem áll szándékomban abbahagyni. De nagyon kíváncsi vagyok az ön és önök véleményére milyen eszközzel kell,lehet rendet tartani??Úgy érzem van még mit tanulnom ezért is szeretném ha megosztanák tapasztalataikat,véleményüket velem.Majd következő lépés lenne az,hogy ezt a gyakorlatba beépítsem,és megnézzem működik e.Ha életcélodat kitűzted, s célod eléréséhez a helyes utat megtaláltad, ha elhanyagolod a végrehajtást, nem fogsz sikert elérni. Szorgalmasan kell tehát dolgoznod, s nem szabad addig pihenned, míg a célt el nem éred. Ez a siker. (Jigoro Kano) 

 • minek ide ez az szdsz-es írás? miért rontják el az átlástzón a színvonalat? ide ideológiamentesen csupán a korrupcióról kéne írni, minden oldal bűneiről, nem szélsőséges belvárosi emberek pampogását kéne megmutatni itt