Az érpataki Rambó

Több tucat érpataki ingatlant szerzett meg az Orosz Mihály Zoltán által vezetett „jótékonysági szervezet”

 

Sokan régóta sejtik, hogy a megfélemlítésen és jutalmazáson túl másra is támaszkodik az a hatalomgyakorlás, ami Orosz Mihály Zoltán érpataki polgármester működését jellemzi. A birtokunkba került dokumentumok és a végre megszólaló érintettek beszámolói alapján egyértelmű, hogy az ún. érpataki modell működésében vannak a törvényesség határait feszegető megoldások is. Cikksorozatunk első részében az Orosz Mihály Zoltán polgármester körül szervezeti és személyi hálózatot mutatjuk be, és az egyesületet, amely közel ötven ingatlant vásárolt fel Érpatakon.

 

tamogatoi_banner_cikkbe

 

Sokan a mai napig nem értik, miért nem lépnek föl Orosz Mihállyal szemben még a nyilvánvaló törvénytelenségek esetében sem az erre hivatott szervezetek. Orosz például a mai napig az érpataki önkormányzat tulajdonában álló autókat használja fővárosi és vidéki fellépéseire – leggyakrabban az ún. érpataki modellel turnézik -, ezeknek pedig nyilvánvalóan semmi köze nincs az önkormányzati feladatokhoz.

A jobbikos vezetésű Tiszavasváriban nemrég kezdett rendteremtős-járőrözős akcióban is rendre feltűnnek az érpatak önkormányzat járművei – ironikus módon gyakran éppen az uniós támogatásból a tanyagondnoki szolgálatnak megvásárolt kisbusz is.

Ebben az ügyben például folyik nyomozás – immár nyolc hónapja töpreng az ügyészség, hogy mit kezdjen a megtett távolság alapján világjáró érpataki polgármesterrel.

Más kérdés, hogy az érpataki képviselőtestület hogyan fogadhatta el évről évre a zárszámadást úgy, hogy abban milliós nagyságrendben számoltak el olyan költségeket, amelyek nyilvánvalóan Orosz politikai szerepléseivel függtek össze. Volt olyan zárszámadás, amelyben az egyik soron 43 millió „egyéb költség” szerepelt.

Ráadásul úgy, hogy Orosz még 2012-ben éppen erre a célra létrehozta az Érpataki Modell Tanácsadó Kft-t. Igaz, a kft azóta semmilyen bevételt nem termelt, a saját tőkéjét mára fölélt céggel szemben 2014 óta NAV-végrehajtás van érvényben. Feltehetőleg ez az oka, hogy Fülöp Erik tiszavasvári polgármester sem a kft-vel, hanem Orosz egyik civil szervezetével, A Becsület Légiója Egyesülettel szerződött egy kis érpataki modellezésre.

Korábbi cikkeink Érpatakról

Gyújtogatás, fenyegetés, erőszak és rengeteg per kíséri az “érpataki modell” diadalmenetét

Kurucinfós cikkek után verték meg az érpataki jogvédőt – itt a jegyzőkönyv

Ki fizeti az érpataki polgármester politikai utcaszínházát?

Szélsőjobbos fordulat Tiszavasváriban Orosz Mihály Zoltánnal

Gyújtogatás, fenyegetés, erőszak és rengeteg per kíséri az “érpataki modell” diadalmenetét from atlatszo.hu on Vimeo.

 

A polgármester tucatnyi civil szervezetet irányít

Orosz Mihály Zoltánnal tizenhárom civil és gazdálkodó szervezet hozható összefüggésbe. Ezek egy része már nem működik, de mindegyik közös jellemzője, hogy nincs, vagy minimális a bevétele, illetve lényegében üres, azaz vagyontalan cégek és egyesületek. Három, Orosz által irányított szervezet ellen a NAV által kezdeményezett végrehajtás van folyamatban.

Az Oroszhoz köthető civil szervezetek sem feltétlen hívei a precízen szabályos működésnek: A Becsület Légiója, a Szent Korona Rend és a Benefícium Szeretetszolgálat Egyesület például tavaly nem adott le beszámolót, vagyis a legfrissebb adatok a két szervezettel kapcsolatban a 2013-as évre vonatkoznak.

A Szent Korona különösebb figyelmet nem érdemel, lényegében ez is egy nem működő szervezet – a Benefícium viszont nagyon is aktív. Az egyesületnek 2013-ban 3,3 millió forintnyi tárgyi eszköze volt – ez a többi Orosz-féle szervezethez képest gigantikus összeg -, és 13 milliós árbevételt is elért. A pozitív mutatók mellett a Benefícium saját tőkéje – 2,7 millióra olvadt, és váratlanul 6,5 milliónyi rövid lejáratú kötelezettsége is keletkezett.

Az Orosz körüli történetekben valahogy mindig van egy vicces mozzanat. Ezúttal valamiért csatolták a beszámolóhoz az azt jegyző Gelsiné Uri Valéria házassági anyakönyvi kivonatát, az összes személyes adattal, ez a mai napig megtekinthető a birosag.hu-n.

Az egyesület célja az alapító okirat szerint „A lelki üdvösség elérésének segítése lelki-spirituális tevékenység végzésével, az élet életfölötti értelme megtalálásának segítése.” Tegyük hozzá, öt másik Orosz Mihály Zoltánhoz kötődő civil szervezetet ugyancsak és szó szerint egyezően a lelki üdvösség elérését kívánja segíteni – nem mellesleg ezek egyike a Tiszavasváriban járőröző A Becsület Légiója.

A Benefíciumot egyházi szeretetszolgálatként alapította 2000-ben az Orosz által alapított A Sophia Perennis Egyháza – az egyházi státusz elvesztésével a szeretetszolgálat nevéből is elveszett az egyház, így lett Benefícium Szeretetszolgálat.

2012 óta a három fős kuratóriumot maga Orosz vezeti, tagok a polgármester testvére, Násztáné Orosz Erika, aki tagja az érpataki képviselőtestületnek is, és Gelsnié Uri Valéria, a helyi szociális intézmények vezetője, aki magánemberként Orosz élettársa.

Egyvalamiben biztosan kiemelkedik Érpatak a többi nyírségi kistelepülés közül: 2010-től kezdődően innét „emelték ki” fajlagosan a legtöbb gyereket – az intézkedést legtöbbször Uri Valéria, a gyermekjóléti szolgálat vezetője kezdeményezte.

Birtokunkba került a Benefícium 2012-es „újraalapításának” tagjegyzéke: a névsorból az látszik, hogy az egyesület tagja szinte mindenki, aki az Orosz féle rendszerben valamilyen pozíciót betölt: Orosz élettársán és húgán kívül a falu két főállású mezőőre, Bakti Péter és Oláh Krisztián, mondhatni a polgármester fegyveres rendfenntartói; Simon Attiláné akkori alpolgármester, helyi Fidesz-elnök, nem mellesleg a térség országgyűlési képviselőjének sógornője; Jónás Angéla, szintén önkormányzati alkalmazott, ügyintéző; Gagna Mihályné, Orosz jobbkeze, hivatalvezető; Pál Anita hivatali ügyintéző, szintén az önkormányzattól, Huri Gábor, aki A Becsület Légiójában tölt be Orosz mellett tisztséget, emellett az Érpataki Közszolgálati Tudósító főszerkesztője.

Mindennek nem lenne jelentősége, ha nem lenne régóta szóbeszéd tárgya, hogy Orosz nagyszámú ingatlan fölött diszponál Érpatakon, de ezek nem a saját és nem az önkormányzat tulajdonában vannak; továbbá, hogy az ingatlanokat időnként vitatható eszközökkel szerezte, és azok is a büntetés-jutalmazás eszközeként szolgálnak.

Ezeket az állításokat korábban soha nem sikerült bizonyítani. Most azonban a helyiek információira támaszkodva nekiálltunk keresgélni, és az alábbi 47 ingatlan esetében azonosítottuk tulajdonosként a Benefícium Szeretetszolgálatot:

125 hrsz   2012.04.03

126 hrsz   2012.04.11

159/2 hrsz   2014.03.13

215/1 hrsz.kivett út  2014.03.13

599 hrsz. gazd.épület, udvar  szerz.jogcím: ajándékozás    2015.07.27

Petõfi utca 21.  2015.05.04

Köztársaság utca 1.   2014.03.13

Nyári Pál utca 33.   2014.03.13

Népköztársaság utca 16.   2013.09.27

Vörösmarty utca 9.   2012.12.07

Vörösmarty utca 7.   2015.11.24

Vörösmarty utca 5.   2011.11.10

Vörösmarty utca 12.    2014.07.08

Vörösmarty utca 6.   2011.11.10

Vörösmarty utca 4.   2011.11.10

Szamuely Tibor utca 3.   2012.12.07

Szamuely Tibor utca 8.   2013.05.06

Kölcsey utca 14.   2015.01.05

Széchenyi utca 2.   2012.01.31

Széchenyi utca 8.   2013.07.11

Széchenyi utca 14.   2013.07.11

Honvéd utca 59.   2014.03.13

Kossuth utca 4 2  012.04.03

Kossuth utca 37.  2012.12.07

Kossuth utca 35.   2011.02.24

Kossuth utca 13.  2012.07.10

Kossuth utca 5.   2012.04.11

Kossuth utca 3.   2012.04.11

Kossuth utca 48.   2014.03.13

Kossuth utca 44.   2011.12.29

Kossuth utca 40.   2015.03.11

Kossuth utca 36.   2014.07.08

Kossuth utca 80.   2012.03.26

Ady utca 28.   2011.03.16

Nyári Pál utca 46.   2011.12.20

Nyári Pál utca 54.   2016.01.08

Mezõ Imre utca 12.  2015.02.10

Mezõ Imre utca 18.   2013.05.06

Ságvári utca 5.   2013.05.06

Ságvári utca 35.   2015.03.11

Szabadság utca 32.   ajándékozás, 2008.11.06

Táncsics utca 21.   2012.07.10

Táncsics utca 24.   2012.01.30

Táncsics utca 28.   2012.08.02

Táncsics utca 32.   2012.12.13

Rákóczi utca 1.   2015.01.12

József Attila utca 38/A. ½ jogcím: ajándékozás  2016.03.09

Mártikának kell befizetni

Helyi forrásaink szerint az adásvételt szinte mindig maga a polgármester készítette elő és kezdeményezte. Orosz nem egy esetben kilátásba helyezte, hogy megbírságolják a tulajdonost, majd a disputa valahogy oda kanyarodott, hogy nem akarja-e eladni a házat. Ha a tulajdonos igent mondott, akkor előbb-utóbb megjelent egy ügyvédnő, és megkötötték az adásvételit, a vevő minden esetben a Benefícium volt.

Az ingatlan árát általában Mártika hozta borítékban – ahogy egy forrásunk mondja -, és ezt követően a bérlőnek, aki egyes esetekben maga a korábbi tulajdonos, a bérleti díjat is neki kellett fizetni. Mártika hivatalos nevén Gagna Mihályné, az önkormányzat pénzügyese.

A Benefícium és az önkormányzat pénzügyei olyan mértékben összefolynak, hogy a közfoglalkoztatottként dolgozók bérleti díját Mártika egyszerűen levonta a fizetésükből, a többieknek „a bérleti díjat föl kell vinni az önkormányzatba Mártikának”.

A nekünk nyilatkozók szerint nincs írásos szerződésük, és a bérleti díjról sem kapnak sem nyugtát, sem semmilyen hivatalos elismervényt.

Így zaklatták riporterünket munka közben

Érpatakon napi rutinná vált az idegenek megfigyelése, és ha „veszélyes idegent” látnak, közbe is lépnek Orosz Mihály Zoltán emberei. Ez a hangfelvétel a terepmunkánk utolsó napján készült, ahol Orosz egyik fegyverhordozója egyértelművé tette: Érpatakon engedély kell a falu mindenható urától, ha beszélni akarunk alattvalóival.

A legfurcsább bérleti jogviszonyra a Bajcsy-Zsilinszky utca 21. alatti ingatlannal kapcsolatban bukkantunk. Az ingatlan tulajdonosa H. Beáta, ez az ő állandó lakcíme is. A fiatal nő árvaként nevelkedett, információink szerint a nagykorúvá válásakor kapott életkezdési támogatásból vette gyámja segítségével az ingatlant még 2005-ben. Beáta ugyanis cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alatt van.

A szomszédai szerint tavaly egyik napról a másikra eltűnt, úgy tudják, valahol egy otthonban él. A ház a nevén maradt, viszont fél éve egy házaspár költözött ide. Bérlők, mint mondják, de nem Beáta gyámjának, hanem a Benefíciumnak fizetik a havi tízezer forintot. Az asszony közmunkásként dolgozik, a bérleti díjat az ő béréből vonogatja Mártika.

A Benefícium ingatlanainak tételes listájával megkerestünk néhány családot, hogy megtudjuk, miért és milyen feltételekkel adták el az ingatlant. Így derült ki, hogy a Kossuth utca 40-ben lakó idősebb, saját bevallása szerint írástudatlan pár nem is tud róla, hogy a házukat eladták – elmondásuk szerint Orosz végig arról beszélt nekik, hogy csak a telket veszi meg, a ház maradhat a nevükön.

Ebben a hiszemben kötöttek aztán szerződést – a vételár 100 ezer forint volt -, a szerződést pedig úgy írták alá, hogy azt nem olvasták föl nekik.

Helyi forrásaink szerint a polgármester nem ebben az egy esetben vásárolt trükkösen a Benefícium számára: többeknél próbálkozott azzal, hogy a szerződésre konkrét címet nem, csak helyrajzi számot írtak, ami alapján az eladók elhitték, hogy az csak a telket jelöli, a házat nem.

A telkeknek egyébként a mezőgazdasági közmunkaprogramokban is fontos szerepe van – a közmunkában megtermelt javak elszámolásával kapcsolatban pedig szintén akad néhány érdekes mozzanat.

(Folytatjuk)

Becker András – Móricz Csaba

Ha tetszett a cikk

Előfizetőket keresünk – támogasd a munkánkat havi 1000 forinttal!

Függetlenségünk záloga a közösségi finanszírozás.

Megosztás