felsőoktatás

A rendőrség sem derített ki többet arról, hogyan lett HÖK-elnök Török Márk

Néhány rossz minőségű prezi – ennyi, amit meg lehet ismerni a 25 ezer szegedi egyetemistát képviselő hallgatói vezető pályázataiból. Az egyetemisták képviselete helyett ezek is inkább hatalmi játszmákról és személyeskedő rágalmakról szólnak.

Ha nem is időtlen idők, de 2009 óta megszakítás nélkül Török Márk vezeti a Szegedi Tudományegyetem hallgatói önkormányzatát. Sőt, 2007-ben is betöltötte egy évig a tisztséget, de egy fegyelmi ügy miatt átmenetileg félre kellett állnia. Szerettük volna megtudni, hogy milyen pályázatok alapján kapott ennyi bizalmat, de ez nem ment könnyen. Sőt, még most sem érezzük úgy, hogy közelebb kerültünk volna az igazsághoz.

Hárommilliárd forint közpénz ura

Amit eddig megtudtunk, az az, hogy 2010 és 2014 között biztosan nem volt olyan bátor hallgató, aki elindult volna vele szemben. Az EHÖK választmánya rendszerint ellenszavazat nélkül meg is választotta, egyedül 2012-ben volt a 33 tagú választmányban két renegát, aki ellene mert voksolni.

 

Török Márk is jelöl tagokat a Választmányba

Az SZTE EHÖK elnökét a hallgatók nem közvetlenül választják. Ez a feladat az alapszabály szerint a Választmányra hárul, melynek mindenkori elnöke az EHÖK elnök, emellett a hallgatói önkormányzat általános alelnöke és gazdasági alelnöke is részt vesz benne. Ezen túl a kari hallgatói önkormányzatok az adott kar hallgatói létszámától függően delegálhatnak választmányi képviselőket, és van négy további választmányi tag – egy nem nappali tagozatos képzésben részt vevő hallgató, egy posztgraduális képzésben részt vevő hallgató, egy doktori képzésben részt vevő hallgató és egy felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató –, akit az EHÖK elnök jelölése alapján választ meg a választmány, egyszerű többséggel.

Megjegyzendő, hogy a kari hallgatói önkormányzatok elnökválasztásába is beleszólása van az EHÖK elnöknek – a kari HÖK elnökök megválasztásán kötelező a jelenléte, és ő tesz jelölést a kari HÖK elnök személyére. Korábban az is megtörtént, hogy Török Márk EHÖK-elnökként saját magát jelölte a bölcsészkar HÖK-elnöki posztjára, és a jelölést el is fogadta.

 

Ugyanakkor az is tény, hogy az SZTE EHÖK elnöke 25 ezer hallgatót képvisel, és saját bevallása szerint is hárommilliárd forint közpénz fölött diszponál. A hallgatói önkormányzat alapítványain, és annak cégein keresztül vitt bizniszekről még nem is beszéltünk, amelyek egyebek mellett szórakozóhelyek formájában jelennek meg a városban.

török ideges

(Részlet a Török Márk által pályázatként bemutatott prezentációkból)

Hétpecsétes titok?

Hogy okosabbak legyünk, 2013-ban adatigényléssel fordultunk a hallgatói önkormányzathoz, melyben 2007-től kezdve kértük minden pályázó pályázati anyagát. Kérelmünket azzal a furcsa indokkal utasították el, hogy már a pályázaton indulók névsora is személyes adatnak minősül. Ez persze nonszensz, ha azt vesszük, hogy valaki azért pályázik EHÖK-elnöknek, mert szeretné ellátni 25 ezer hallgató képviseletét, így hiába is személyes adat a pályázat, az a törvény szerint közérdekből nyilvános.

Az adatokat viszont nem kaptuk meg, így 2014 tavaszán bírósághoz fordultunk. Az EHÖK nevében képviseleti joggal rendelkező egyetemet pereltük, mely azzal érvelt, hogy a hallgatói önkormányzat nem lát el közfeladatot, illetve a pályázatok tekintetében nincsenek tartalmi vagy formai követelmények. Ennek az érvelésnek ugyanakkor ellentmond, hogy a pályázati kiírás igenis megfogalmaz tartalmi követelményeket, sőt, még azt is feltüntetik, hogy a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat nem fogadják el.

szte ehök elnöki pályázat

(Pályázati felhívás az SZTE EHÖK honlapján)

Kinyomtatva és újra beszkennelve

A bíróság első fokon kimondta, hogy a hallgatói önkormányzat mégiscsak közfeladatot lát el, és ki kell adni a nyertes pályázatokat, a pályázó nevének kitakarásával. Mi viszont másodfokra vittük az ügyet, ahol úgy döntöttek, hogy minden pályázatot ki kell adni, kitakarás nélkül.

Az egyetemet képviselő ügyvéd július 14-én vette át a másodfokú ítéletet, de augusztus 26-ig nem történt semmi. Ekkor az egyetemi hallgatói önkormányzat honlapján nyilvánosságra hoztak öt dokumentumot, amelyeket pályázatnak nem igazán lehet nevezni: kinyomtatott és újra beszkennelt PowerPoint-bemutatókról van szó, amelyeket semmi nem hitelesít. Ezekben Török Márk jövőbeli terveit hiába kerestük, ellenben annál több hatalomtechnikai fejtegetést találtunk bennük.

Félrevezetett választmány

A prezikből kiderült, hogy Török felmérette a hallgatók pártpreferenciáit, és azt is, hogy a HÖK felhívására hány hallgató lenne hajlandó polgári engedetlenségben részt venni. Azt is fejtegette, hogy az egyetem fő döntéshozó testületében, a Szenátusban hány tag van, aki együtt szavaz a hallgatói önkormányzattal, sőt, saját utódlására is kitért, noha az EHÖK-elnöki pozíció elvileg nyitott és szabadon választható.

A legérdekesebb a 2014. évi dokumentum. Ekkor már zajlott a pályázatok nyilvánosságáért folytatott perünk, a prezentációból pedig az tűnik ki, hogy Török Márk egy közfeladatot ellátó szervezet vezetőjeként zokon vette a közérdekű adatok ki nem adása miatt indított jogi eljárást. A dokumentumban, melyet annak tudatában készített, hogy az nyilvánosságra kerülhet, személyeskedő stílusban rágalmazza az Átlátszó Oktatás szerzőit, azt bizonygatva, hogy egy meg nem nevezett egyetemi vezető megbízásából, fizetségért cserébe támadjuk a személyét, majd ő maga is elismeri, hogy ezt nem tudja bizonyítani. Török lejárató szándéka ugyanakkor visszafelé is elsülhet, ugyanis ha tényleg ez alapján választották meg, akkor bátran ki lehet jelenteni, hogy úgy szerzett mandátumot, hogy a választmányt hamis állításokkal félrevezette.

török trollkodás

(Részlet a Török Márk által pályázatként bemutatott prezentációkból)

Privát adatbázis

Mivel nem kaptuk meg a pályázati kiírásnak megfelelő dokumentumokat, a rendőrséghez fordultunk, közérdekű adattal visszaélés bűncselekmény gyanújával. A rendőrség Török Márkot is kihallgatta tanúként, aki azt mondta, hogy a HÖK alapszabálya szerint nincs formai kötöttsége a pályázatnak, és az adattárolásról sem rendelkezik semmilyen jogszabály. Azt állította, hogy ami rendelkezésre állt a „privát adatbázisában”, azt az EHÖK honlapján nyilvánosságra hozta, és azt is hozzátette, hogy ott elérhető az önéletrajza és a vezetői koncepciója. A határidő többszörös túllépését a nyári szünettel indokolta.

TM határozat

(Rendőrségi határozat)

A rendőrség a nyomozást – arra hivatkozva, hogy szerintük nem történt bűncselekmény – megszüntette, vagyis nekik sem sikerült többet előkeríteni néhány rossz minőségű prezinél. Amelyekből legfeljebb annyi állapítható meg, hogy Török Márkot az egyetemisták képviseleténél sokkal jobban izgatják a hatalmi játszmák, és a valótlan kijelentésektől sem riad vissza a mandátum megszerzése érdekében. Természetesen az SZTE EHÖK Választmányát is minősíti, amennyiben ilyen körülmények közt szavaztak bizalmat az elnöknek.

Megosztás