Egyéb

A dékán és a HÖK kétes szerződésekkel mozgattak át pénzeket a jogi kar alapítványába

Több millió forintot mozgattak át az ELTE jogi karának hallgatói önkormányzatától a kari alapítványba a hallgatói önkormányzat tisztségviselői – mutatják az Átlátszó Oktatás birtokába került dokumentumok. A kar dékánja, Király Miklós aláírásával ellátott szerződések értelmében 2009-ben, 2010-ben és 2012-ben összesen legalább két és fél millió forintot utaltak ki a mindenkori HÖK-elnökök támogatásával tizenegy hallgatónak, azzal megállapodással, hogy a kiutalt összeget befizetik a kari  alapítványhoz. Nem világos ugyanakkor, hogy ezek az összegek tényleg eljutottak a Frank Ignác Alapítvány számlájára, illetve hogy az Alapítvány a dékán állításának megfelelően költötte el az összegeket.

4000__ani_6

 

(A szöveg töredezettségének megelőzése érdekében több képet csupán szövegbe ágyazott hivatkozásként közlünk.)

 

A 2009-2012-es időszakban a dékán irányítása alatt levő kari alapítványba mozgattak át nagyobb összegeket az ELTE ÁJK hallgatói önkormányzatából, a kar dékánja, Király Miklós közreműködésével. Az ELTE ÁJK HÖK pénzköltése a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) birtokunkba került, nem nyilvános jelentése szerint átláthatatlan volt, és nem a normatív támogatások céljainak megfelelően költöttek el nagyobb összegeket ebben az időszakban, ugyanakkor a KEHI-vizsgálat nem terjedt ki ezekre a pénzmozgásokra.

2012 novemberéből tíz olyan Támogatási Megállapodás áll a rendelkezésünkre, melyeket ellátott aláírásával Király Miklós és a tíz támogató mindegyike. A megállapodások értelmében az adományozóknak (akik HÖK-tisztségviselők voltak) meg nem nevezett HÖK-ös pályázati pénzből kiutalt összegeket kellett egy hónapon belül, ellenszolgáltatásra való igény nélkül a jogi kar Frank Ignác Alapítványába átutalnia. Az Alapítvány elnöke 2008 óta a kar jelenlegi dékánja, Király Miklós. Az összegek, melyek 120 és 170 ezer forint között váltakoztak, a Hallgatói Önkormányzat diszkrecionális büdzséjéből, vagy sport- és kulturális ösztöndíjakból származtak. Az összesen 1.580.000 forintot kitevő támogatások célja a szerződések szerint „a hallgatók minél színvonalasabb képzésének biztosítása, a tudományos diákköri tevékenység támogatása, különösen az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) sikeres lebonyolítása”.

A közcélú adományként megjelölt támogatások azonban nem jelennek meg a Frank Ignác Alapítvány beszámolóiban: 2012-ben 498 ezer forintot, 2013-ban 998 ezer forintot könyveltek el adományként, ezt saját honlapjukra és a birosag.hu közhiteles adatbázisába feltöltött dokumentumok is bizonyítják. Az, hogy minden támogatást kiutaltak-e, nem biztos – mindenesetre a dékán nem válaszolt ilyen irányú kérdéseinkre. Válasza szerint az Alapítvány az OTDK részvételt finanszírozta az országos fordulóba jutott hallgatóknak, az Alapítvány szöveges beszámolói szerint azonban erre az adó 1%-ból befolyó összeget használták fel.

A szerződéseket (melyet egy, a HÖK Elnökségnek címzett borítékban küldtek vissza szétosztásra) egy kézzel írt levél is kísérte, melyet az ELTE ÁJK Gazdasági Hivatalának egyik munkatársa, Pusztaszeri Éva írt alá. A levélben megköszöni a támogatást egy bizonyos „Elnök Úrnak”. Ebben az időszakban a HÖK elnöke a gólyatábori erőszak kapcsán a karról eltávolított Bubla Áron volt. Felmerül a kérdés: miért Bubla Áronnak köszöni meg a Gazdasági Hivatal munkatársa a támogatást, miközben a szerződések között Bubla neve nem szerepel, ráadásul a HÖK vezetők valójában nem a saját pénzüket fizették be az Alapítványba.

Az Átlátszó Oktatásnak nyilatkozott az egyik támogatási megállapodás kötelezettségvállalója, aki neve elhallgatását kérte. Elmondása szerint értesítés nélkül kiutalták neki a rá eső összeget (különös módon a kötelezettségvállalás aláírása előtt), majd ezek után megkeresték a Hallgatói Önkormányzattól, hogy ezt a pénzt utalja vissza a kari alapítványnak, majd írja alá a megállapodást. Személy szerint semmilyen előnye nem származott az ügyletből, a kényes helyzet okozta zavarában pedig megtette, amire kérték.

A kifizetéseknek nem csupán a könyvelése problematikus, de a forrása sem egyértelmű. A szerződésekben az „ELTE ÁJK HÖK által pályázati úton kifizetett összegekről” van szó, az általunk igényelt, majd egy elhúzódó per után megkapott és nyilvánosságra hozott, a közéleti ösztöndíjakat tartalmazó adatok között nem szerepelnek ezek a kifizetések. Származhatnak az összegek más ösztöndíjakból, például a sport- és kulturális kifizetésekből (melyekből elsősorban rendezvényeket finanszíroznak, azonban még nem nyilvánosak), ezeknek kiadását viszont megtagadta az ELTE, a hozzáférésért jelenleg is dolgozunk.

A 2012-es adományok nem számítanak egyszeri esetnek, az alábbi email alapján. A levelet 2010 decemberében küldte meg Krupa Ágnes, a kari Gazdasági Hivatal jelenlegi vezetője Földvári Krisztiánnak, az akkori HÖK-elnöknek. A csatolt fájl pedig egy aláírás nélküli megállapodás Podoletz Léna részére (aki ma a kar Kriminológia Tanszékének tanársegéde), gyakorlatilag a későbbiekkel megegyező szöveggel, viszont jóval magasabb adománnyal, mint a korábbiak. A neki kiutalni tervezett 1.000.000 forintról szóló megállapodás azonban 2009-re van keltezve. Krupa levele Földvárinak így szólt: „minta, értelemszerű kitöltésre”. Ezek alapján többszöri pénzmozgatásokról lehet szó, hiszen Krupa 2010-ben egy 2009-es dokumentumot küldött mintának. Ugyan a dokumentum nincs aláírva, Podoletz Léna többször is feltett kérdéseinkre azt válaszolta, hogy nem jogosult az ELTE nevében nyilatkozni, a hivatkozott levelezésről pedig nincs tudomása.

 

A csatolt dokumentumot, mely Podoletz Léna megállapodását tartalmazta, utoljára Pusztaszeri Éva mentette (a Gazdasági Hivatal korábban is említett munkatársa), létrehozója pedig „ronay”. A név logikusan Rónay Zoltánnak feleltethető meg, aki jelenleg az ELTE főtitkári posztját tölti be. Az ELTE honlapján még megtalálható Rónay 2011-es főtitkári pályázata egy Word-fájlban, melyet szintén egy “ronay” nevű felhasználó hozott létre. A Podoletz Léna nevére kiállított megállapodás azonban márciusra van datálva, miközben a főtitkár által készített dokumentumot csupán fél évvel később, 2009. szeptemberében hozták létre.

Megkerestük a témában érintett személyeket, közülük a dékán küldte meg válaszát.

2012 előtt többször is előfordult, hogy a Hallgatói Önkormányzat az OTDK részvétel támogatására szánt pénzt a HÖK tisztségviselőinek utalta ki, majd ezek a személyek a Frank Ignác Alapítvány számlájára – kifejezetten erre a célra – befizették a felvett összeget. Az Alapítvány, amelynek elsődleges feladata a Kar tehetséges hallgatóinak, oktatóinak támogatása, ezen befizetések felhasználásával nyújtott anyagi segítséget az OTDK-n résztvevő hallgatóknak.

Amennyiben nem pályázati úton történtek a kifizetések (és erre semmi sem utal), akkor a működési keretből kellett hogy megtörténjenek.

A Hallgatói Önkormányzat működési keretét az 51/2007. kormányrendelet, és a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szabályozza. A jogszabályok szerint a hallgatói normatíva legalább egy százalékát a HÖK működésének támogatására kell fordítani. Az ELTE Hallgatói Követelményrendszere alapján ez az összeg az egyetemen korábban 2% volt, jelenleg 3%, melyet létszámarányosan osztanak szét a kari önkormányzatoknak. Az ELTE saját, belső szabályzata szerint is a működési keretet a hallgatói önkormányzat működésére kell fordítani.

A Frank Ignác Alapítvány beszámolói szerint azonban közel sem költenek akkora összeget az OTDK-részvétel támogatására, mint amennyiről a megállapodások szóltak. Az Alapítvány 2012-es közhasznúsági beszámolója szerint 40 hallgató és 3 oktató szállását, étkezését 637.000 forinttal támogatták a pécsi, 2011-es OTDK-n. A beszámoló szerint ezt a részévteli dotációt ráadásul az Alapítvány beérkezett adó 1%-os támogatásaiból finanszírozták. Kérdéses, hogy mi történt a fennmaradó összeggel, mely így a dékán irányítása alatt maradt, ha kiutalták. A dékán válasza szerint a fel nem használt támogatásokat visszautalták, erre mutató dokumentumot viszont nem mutatott be.

Az Egyetem működését az elmúlt években az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is mélyrehatóan ellenőrizte, és a hivatkozott kifizetéssel kapcsolatban tudomásom szerint nem tett észrevételt.

Valóban így történt, az említett szervek vizsgálatának körébe azonban nem tartoztak a cikkünkben szereplő kifizetések. A KEHI a Hallgatói Önkormányzatok tekintetében rendezvények szervezésére és kiadványokkal kapcsolatos szerződésekre fókuszált, míg az ÁSZ az egyetem gazdálkodási jogköreinek gyakorlását, ezek szabályszerűségét vizsgálta. A jelentésekben a Frank Ignác Alapítvány neve nem is szerepelt.

A dékán nem válaszolt az emailben megküldött kérdéseinkre: milyen HÖK-ös pályázat volt a forrása az utalásoknak (esetleg a működési keret terhére történtek-e ezek); tudomásuk szerint legális pénzmozgások történtek-e meg; mi köze van a mindenkori HÖK-elnöknek az utalásokhoz, miközben ők nem szerepelnek az „adományozók” között, és a pályázatokról sem dönthetnek egy személyben.

Az Átlátszó Oktatás által megszerzett dokumentumok alapján úgy tűnik, hogy a dékán vagy a jogi kar HÖK elnökének kezdeményezésére HÖK-tagok segítségével mozgattak át pénzeket a kari alapítványba, mely összegek felett így már az alapítvány kuratóriuma rendelkezett. A rendelkezésre álló információk alapján erősen kérdéses, hogy ezek a pénzmozgások megfeleltek-e a belső szabályzatoknak, a felsőoktatási törvénynek és a juttatási kormányrendeletnek. A jogilag és erkölcsileg egyaránt problémás utalásoknak ráadásul még a könyvelése sem tűnik teljesen tisztának, a dékán pedig nem tűnt előzékenynek egy többmilliós közpénzfelhasználás jogszerűségével kapcsolatos aggályok eloszlatása érdekében.

frankinfografika

 

Fizess elő az Átlátszóra, hogy még sok ilyen cikket írhassunk!

Havonta csak egy ezres: már csak 945 új előfizetőre van szükségünk ahhoz, hogy az alapműködésünk közösségi finanszírozású legyen. Tudnivalók itt.

Megosztás