felsőoktatás

ELTE BTK igénylés – április 10.

KiMitTud Link

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem, Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Eötvös Loránd
Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az ELTE BTK HÖK által szervezett összes rendezvény teljes
költségvetését, az azokkal kapcsolatos összes szerződést és az ELTE
BTK HÖK költségvetését, 2007-től 2013-ig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 10.

Üdvözlettel:

Prinz Dániel, Hallgatói Hálózat

Megosztás