Egyéb

A budakalászi önkormányzat már 2013-ban megágyazott Gerendai strandjának

 

Három évvel ezelőtt az Óbuda Zrt. 5 millió forintot fizetett a budakalászi önkormányzatnak, hogy az megváltoztassa a Lupa-tó partjára vonatkozó építési szabályokat. Ezen a területen nyitott strandot Gerendai Károly 2016 nyarán. 

 

Hirdetés

800x600_BUEK

 

Tavaly júliusban a Sziget-cézár Gerendai Károly strandot nyitott a budakalászi Lupa-tónál, ami korábban illegális szabadstrandként működött. Gerendai húsz évre kibérelt az Óbuda Zrt.-től egy területet a bányató partján, majd büféket, öltözőket, WC-ket tett rá, emellett sportpályákat és egy gyerekpancsolót alakított ki. Majd nyitás előtt megmutatta az egészet a sajtó egy részének, így a projektnek reklámot csinált többek közt az Index, a 444, a HVG és a 24.hu is.

Az Átlátszó annak járt utána, hogy került Gerendai Károly a meseszép Lupa-tóhoz.

Szerencsére a budakalászi önkormányzat komolyan veszi az információszabadságot: a honlapjukon minden közérdekű adat elérhető. Így megtalálható az az előterjesztés is, amelyet Rogán László polgármester a képviselő-testület 2013. szeptember 6-i rendkívüli ülésére nyújtott be.

A dokumentum arról szól, hogy az Óbuda Zrt. megkereste a budakalászi önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy a Helyi Építési Szabályzatban (HÉSZ) módosítsák a cég tulajdonában lévő, Lupa-tó partján fekvő területre vonatkozó építési szabályokat oly módon, hogy

1, az ingatlan szárazföldi részének tó felőli oldalairól kerüljön levételre a közhasználat céljára átadott területsáv

2, legyen beépíthető az ingatlan vízzel borított része a parti sávtól számított 50 méterig, a szárazföldi részen pedig 75 méterig

3, a közhasználat céljára átadott telekrészek területei a beépíthetőség számításánál legyenek figyelembe vehetők

“Az Óbuda Szövetkezet felajánlást is tett, hogy amennyiben a fenti pontok az új HÉSZ-be beépítésre kerülnek, az Önkormányzat részére 5.000.000.- Ft-ot városfejlesztési célok megvalósulásának elősegítésére felajánl.”

Az előterjesztés egyik melléklete volt az a térkép, amely az Óbuda Zrt. által kért módosításokat ábrázolja, ezt közadatigénylésben kértük és kaptuk meg a budakalászi önkormányzattól:

 

obudaheszkerelemterkep

 

 

Szintén az előterjesztés melléklete volt a területre vonatkozó akkori előírásokat ábrázoló térkép, amelyet az előzővel összevetve jól látszik, mekkora változtatásokat kért az Óbuda Zrt. az önkormányzattól:

 

obudatelekeredeti

 

A 2013. szeptember 6-i testületi ülés jegyzőkönyve szerint a képviselők 7 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett úgy határoztak, hogy eleget tesznek az Óbuda Zrt. kérésének, és 5 millió forintért cserében a cég óhajának megfelelően módosítják a Lupa-tó partján fekvő területre vonatkozó építési szabályokat.

2013. szeptember 12-én a budakalászi önkormányzat alá is írta a vonatkozó együttműködési megállapodást a Tatár Tamás, Lejtovitz László és Bényei Gábor többségi tulajdonában lévő Óbuda Zrt.-vel. A szerződés értelmében a cég négy egyforma részletben utalja át az 5 millió forint városfejlesztési hozzájárulást az önkormányzatnak, az pedig cserében módosítja a Lupa-tavi területre vonatkozó építési szabályokat. Eszerint:

– egy maximum 10 méter széles parti sétányt alakítanak ki rajta

– a Kr-1-Lu (különleges beépítésre szánt rekreációs intézményi területek) besorolású ingatlanon szállodát, közösségi szórakoztató- és szabadidős építményt, valamint vendéglátó épületet is fel lehet húzni

– a legnagyobb beépítettség 20 százalék, szintterületi mutató 0,6, zöldfelület 50 százalék

– az ingatlan vízzel borított része beépíthető lesz

A budakalászi honlapon elérhető HÉSZ-ből (PDF, 95. oldal) további információk derülnek ki a Lupa-tavi területre vonatkozó építési szabályokról:

– az épületek legnagyobb magassága 14 méter lehet

– a Lupaszigeti úti közterületi határtól mért legfeljebb 80 méter mély sávban irodai és igazgatási épület is felhúzható

– létesülhet konferenciaépület, egyházi, egészségügyi, szociális, valamint oktatási és kulturális épület, továbbá sportépítmény is

– az előírt parkolómennyiség 50 százalékban épületben vagy zöldtetővel részben fedett parkolóban oldandó meg

A fentiek fényében talán nem alaptalan a helybeliek azon félelme, hogy Gerendai Károly 2016-ban megnyitott strandja csak a kezdet, és a végén körbeépítik szállodákkal és egyebekkel a Lupa-tavat. Az biztos, hogy Gerendai nyáron elmondta, hogy később vételi opciója is lesz a most bérelt területre, amit fokozatosan fejleszteni és bővíteni akar.

Megkerestük az ingatlant Gerendainak bérbe adó Óbuda Zrt.-t, és a megállapodás részleteiről, a Gerendai által fizetett bérleti díjról, és az esetleges további együttműködési tervekről érdeklődtünk, de érdemi választ nem kaptunk Tatár Tamástól, csak az alábbi nyilatkozatot:

“Megkeresésére tisztelettel az alábbi nyilatkozatot tesszük, melynek csak egészben történő közléséhez járulunk hozzá!

Részvénytársaságunk sok évtizedig folytatott bányászati tevékenységet a tulajdonában álló budakalászi és szentendrei bánya telkeken.

Amíg a bányászati tevékenységünk folyt, minden egyéb tevékenység hatóságilag tiltott volt, így tulajdonosi hozzájárulást sem adhattunk ki senkinek.

A bányászat befejezéséhez közeledve a bányabezáráshoz szükséges rekultivációs munkákat megkezdtük, és több év alatt jelentős ráfordítással be is fejeztük.

A bányászati hatóság megelégedésére végeztük a rekultivációt, azt elfogadták és megszületett a bányánk bezárásáról a határozat.

Szükségessé vált eldöntenünk, hogy tulajdonunk további hasznosítását hogyan oldjuk meg.

A hatályos törvények betartása és betartatása mellett abba az irányba indultunk, hogy ha lépésenként is, de az eddigi illegális tevékenységek és használat helyett minél több pihenési, sportolási, üdülési célú tevékenységnek nyissunk utat legálisan engedélyezve, civilizált formában.

Gerendai Károly úr hozzáértését, szervezőképességét nagyra tartjuk, bízunk abban, hogy megkezdett együttműködésünk mindenki számára kedvező lesz, a pihenni szándékozó emberek örömére kialakul egy gyönyörű, többcélú sportolási és szabadidős terület néhány év alatt.”

Ezek után megkerestük a strandot üzemeltető Lupa Strand Kft.-t is, amelytől ugyancsak az Óbuda Zrt.-vel kötött megállapodás részleteiről és a jövőbeni tervekről érdeklődtünk. A 2016. júniusában alapított, 3 millió forint tőkéjű cég Gerendai Károly és Szerdahelyi Réka tulajdona, utóbbi a vállalkozás ügyvezetője is. Szerdahelyi meglehetősen szűkszavúan válaszolt a megkeresésünkre:

“A Lupa Strand Kft.-nek – amint azt már a Strand nyári megnyitásakor elmondtuk – a teljes tavat érintő hosszú távú fejlesztési koncepciója van. Terveinket egyfelől a pénzügyi forrásainktól és a kereslettől, másfelől a rendelkezésünkre álló területektől, azok elhelyezkedésétől és megközelíthetőségétől függően szakaszolva kívánjuk megvalósítani a következő években.”

Ezt követően konkrétan rákérdeztünk arra, hogy szerepel-e cég terveiben az, hogy a Lupa-tó környékére az elkövetkezendő években szállodát és/vagy lakóparkot építsenek, de erre a levelünkre eddig nem kaptunk választ.

Erdélyi Katalin

Újévi előfizetési akció!

Ha január 8-ig előfizetsz egy egész évre, akkor névre szóló 2017-es Átlátszó Támogatói Kártyát küldünk. Újfajta átlátszós póló is van. Részletek itt.

Megosztás