Egyéb

Lehet-e formanyomtatvány kitöltéséhez kötni az adatigénylés teljesítését?

Többen találkozhattatok azzal a gyakorlattal, hogy az adatigénylés teljesítését az adatgazdánál rendszeresített formanyomtatvány kitöltéséhez kötik. Legutóbb a Pécsi Önkormányzat ilyen tartalmú szabályzatával kapcsolatban fordult hozzánk egy adatigénylő. Az ilyen gyakorlat egyértelműen jogsértő, röviden indokoljuk, miért.

 

banner2_mozgo_2

 

A közérdekű adatigénylésről szóló törvény 28. § (1) bekezdésének első mondata így szól: A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. És pont. Sehol nem szól arról a törvény, hogy formanyomtatvány kitöltését követelhetné az adatgazda.

Abban az esetben, ha egy kérelem előterjesztése kapcsán előírható a formanyomtatvány kitöltése, akkor arról külön kell rendelkeznie a törvénynek. Így van ez például a közigazgatási eljárás általános szabályait tartalmazó törvény esetében. Ez a törvény a hatósághoz benyújtandó kérelem kapcsán úgy rendelkezik, hogy jogszabály előírhatja, hogy az ügyfél a kérelmét az e célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtsa be. ( Elektronikus kapcsolattartás esetén ez történhet on-line felületen vagy valamely szoftver használatával elektronikus űrlapon.) De ezekben az esetekben is jogszabálynak kell erről rendelkeznie, nem egy önkormányzat által kiadott szabályzatnak.

A pécsi szabályzat különösen vicces: például azt mondja, hogy a szabályzat mellékletét képező formanyomtatványt szóban kitöltve is be lehet nyújtani. (Próbáljuk elképzelni az ügyfélszolgálatot, amint átveszi a szóban kitöltött formanyomtatványt.) A szabályzat ráadásul azt is tartalmazza, hogy a szóban előterjesztett igényre csak szóbeli válasz adható – ami viszont ellentétes az Infotv. 30. § (2) bekezdésével, amely szerint az adatigénylésnek az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni. Márpedig ha a választ az igénylő írásban kéri, akkor azt a törvény alapján úgy is kell neki megadni – ezt a rendelkezést egy önkormányzati szabályzat nem írhatja felül.

Úgyhogy minden ilyen gyakorlat jogsértő, ha ezzel találkoznátok, akkor hívjátok fel nyugodtan az adatgazda figyelmét a fentiekre, és ha ez nem segítene, akkor forduljatok a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, a NAIH állásfoglalásában biztos nektek fog igazat adni. És ha ez sem lenne elég, akkor lehet perelni, nyerni fogtok.

M. Tóth Balázs

Előfizetőket keresünk – támogasd az Átlátszó munkáját havi 1000 forinttal! Függetlenségünk záloga a közösségi finanszírozás.

Megosztás