Egyéb

Kinevezése után is pártfunkcióban ténykedik az energiahatóság vezetője

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Orbán Viktor által kinevezett elnöke a kinevezése óta is a Fidesz választókerületi elnöke Dunaújvárosban. Őt ez nem is zavarja, szerinte nincs ezzel semmi probléma. Legalábbis ezt felelte kérdéseinkre (nyilván az elnöki álláspontot tolmácsolva) a hatóság sajtóosztálya. A hatóságra vonatkozó, lentebb idézett jogszabályok viszont másról tanúskodnak.

Dorkota Lajos tavaly nyár óta az energiaágazatot és a közműszektort felügyelő „szuperhatóság”, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke. Aki a pártsemlegesség kritériumainak történő görcsös megfeleléssel, illetve a függetlenség látszatára való aprólékos ügyeléssel igazán nem vádolható.

A Fidesz politikusa volt a kinevezése előtt is. (Hivatalos életrajza szerint a Fidesz országgyűlési, illetve Dunaújvárosban önkormányzati képviselő is volt. Ezekről a hatóság élére történt 2013. július 1-i kinevezése előtt mondott le.) Választókerületi elnökségét azonban a kinevezése után is megtartotta. Erre utal a vezetői pozíciójának elfoglalásakor, a feol.hu portálnak adott, 2013. július 2-án megjelent nyilatkozata. Melyben elmondta, „az általánosabb képviselet még rám marad, abban maradtunk, amíg energiával bírom, addig a Fidesz választókerületi elnöke maradok.

De még egy évvel később is ő töltötte be a pozíciót. Az akkori városvezető, Cserna Gábor polgármesteri újrajelölését „a választókerületi elnök, dr. Dorkota Lajos javasolta a dunaújvárosi elnökségnek, akivel szemben más jelölés nem érkezett.” – tudósított a duol.hu 2014. július 4-én. Cserna Gábor dunaújvárosi polgármester újraválasztását követő sajtótájékoztatóról tudósító lapok is a Fidesz választókerületi elnökeként mutatták be Dorkotát az olvasóknak.

A helyi Fidesz-elnök reményei szerint a választások éve után nyugodtabb, építkező esztendők következnek, amelyek alatt dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselő, valamint dr. Dorkota Lajos, MEKH-elnök, területi pártelnök közreműködésével Dunaújváros felzárkózik a fejlett megyei jogú városok közé.” – írta 2014. október 30-án a duol.hu.

A választási bizottság, a választási iroda, Dorkota Lajos, választókerületi elnök és a média képviselői jelenlétében vette át megbízását Cserna Gábor polgármester.” – derül ki az infodunaujvaros.hu 2014. október 18-i cikkéből.

A Dorkota által vezetett intézményre vonatkozó (egyébként annak honlapján is fent lévő), a hatóságról rendelkező jogszabály szerint az elnök nem lehet „párt országos vagy területi szervezetének tisztségviselője.” A paragrafus betűjéből és szelleméből nyilvánvalóan az következik, hogy eme – stratégiai fontosságú ágazatokat ellenőrző – intézmény vezetőjének pártoktól függetlennek, az aktív pártpolitikától abszolút tartózkodónak kell lennie. Vagyis nem lehet politikus, nem foglalkozhat párttisztség birtoklójaként a közélettel.

A választókerületi elnökség, sőt a helyi Fidesz-kampányban (Cserna Gábor újrajelölésében) való aktív részvétel is a törvény által előírtakba ütközhet. Az elnök ugyanis ugyanezen törvény alapján „nem folytathat pártpolitikai tevékenységet, párt nevében nyilatkozatot nem tehet.

Aligha tekinthető de facto a józanész alapján pártsemlegesnek egy olyan szakhatósági vezető, aki pártpolitikában vesz részt. Bár a helyzet a több, egymástól független médiaforrás alapján egyértelműnek tűnik, mi azért Dorkota Lajosnak is feltettük kérdéseinket. Mégpedig, hogy nem tartja-e összeférhetetlennek a tudósítások alapján fennálló helyzetet? Etikusnak tartja-e, hogy mint választókerületi elnök továbbra is részt vesz a helyi politikában? Nem érzi-e úgy: így nemhogy a semlegesség vagy függetlenség, de még annak látszata sem fog teljesülni? Mint aktívan politizáló, a helyi közélet sűrűjében benne lévő ember, miként tudja függetleníteni magát a szakhatóság vezetőjeként hozott döntések idejére?

Ha egy ilyen – szakértelmet, elfogulatlanságot, objektivitást egyaránt megkövetelő – tisztségbe pártembert jelölnek, az önmagában is megkérdőjelezi sokak szemében a függetlenségét. Nem gondolja, hogy a fentiekben összefoglalt hozzáállásával nem segített eme kételyek eloszlatásában?

A hatóság sajtóosztályáról minderre a következő válasz jött.

Dr. Dorkota Lajos a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökévé történt kinevezésével távozott a Fejér Megyei Kormányhivatal éléről, lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról, valamint a Fidesz fejér megyei választmányának elnöki posztjáról, választókerületi elnöki megbízatásáról nem köszönt le – utóbbira jogszabály nem kötelezi a MEKH elnökét. Dr. Dorkota Lajos lokálpatriótaként, Dunaújváros díszpolgáraként továbbra is aktívan segíti a rendre súlyos kihívásokkal szembesülő szülővárosa és környéke boldogulását. Vezetésével a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal partnereivel együttműködve, az ország és a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva valamennyi törvényes kötelezettségét magas szakmai színvonalon teljesítette.”

Nagyon úgy tűnik, a fent idézett – szerintünk meglehetősen egyértelmű – paragrafus értelmezésében nem vagyunk egy platformon a hivatallal. Szerintünk ugyanis ezt a két lovat nem lehet egyszerre törvényesen megülni.

Papp László Tamás

Fotó: innen

Megosztás