Egyéb

Kúria: nem erkölcstelen és nem megbotránkoztató – be kell jegyezni a Kétfarkú Kutya Pártot

Be kell jegyezni pártként a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot – így szól a Kúria tegnap nyilvánosságra hozott döntése, amelyben kimondja azt is: egy pártról érdemben a választópolgároknak kell dönteniük.

Ha egy párt deklarált céljai nem ellentétesek az egyesülési jog és az Alaptörvény elveivel, továbbá belső szabályai kielégítik a jogszabályi követelményeket, a bejegyzést nem lehet megtagadni – ez a Kúria döntésének talán legfontosabb eleme, hiszen ezzel ellentmond az első- és másodfokú bíróság egybehangzó ítéletének.

Mind a törvényszék, mind az ítélőtábla egyetértett abban ugyanis, hogy a Kétfarkú Kutya Párt bejegyzését azért kell megtagadni, mert

–        komolytalanok a céljai;

–        nem felel meg a párttörvény preambuluma szerinti céloknak (hogy a népakarat kialakításához és kinyilvánításához, a politikai életben való állampolgári részvételhez szervezeti kereteket nyújtson és hogy az állampolgárok egyesülési szabadságának és politikai jogait érvényesítse, valamint a társadalomban meglévő különböző érdekek és értékek közül egyeseket demokratikus módon megjelenítsen és érvényesítsen);

–        elnevezése nem tükrözi a párt céljait és tevékenységét, így alkalmas a választók megtévesztésére;

–        programja kétségeket ébreszt abban, hogy a kérelmező a politikai életben ténylegesen részt kíván-e venni;

–        a konkrét elnevezés nem tükröz komoly pártalapítási szándékot;

–        sérti az általános erkölcsi elveket, méltatlan asszociációkra ad alapot.

Az első- és másodfokú bíróság tehát tulajdonképpen azt mondta ki, hogy viccpárt nem jegyezhető be pártként. Csakhogy ezzel tartalmi szempontból vizsgálták egy még létre sem jött párt tevékenységét és elveit, amire a pártalapítási eljárásban egyáltalán nem lenne lehetőség. A Kúria ezzel szemben kimondta: a bejegyzés akkor tagadható meg, ha az valamilyen konkrét, egyértelmű törvényi tilalomba ütközne, márpedig a Kúria szerint az MKKP esetében ilyen nincs. Az, hogy a párt elveit és céljait a bíróság nem tartja elég komolynak, nem lehet a bejegyzés megtagadásának oka – ez valójában teljesen irreleváns szempont, mert a párt bejegyzésekor a bíróság valójában csak formai szabályokat értékelhetne.

A Kúria szerint ugyanis egy pártról érdemben, annak elveit, céljait, programját, módszereit értékelve egészen másnak kell döntenie: ezek a választópolgárok, akik szavazatukkal nyilvánítanak véleményt.

A Kúria tehát nem talált formai kizáró okot a Kétfarkú Kutya Párttal szemben – álláspontja szerint annak elnevezése „érdemben megfelel a névvalódiság, a névkizárólagosság és a névszabatosság követelményének, nem ellentétes a társadalom általános erkölcsi felfogásával és nem ad alapot megbotránkoztató képzettársításokra sem”. Így aztán hatályon kívül helyezte a másodfokú bíróság döntését, és az első fokú bíróságot új eljárásra utasította, de azzal, hogy a bejegyzésnek nincs törvényes akadálya – az első fokú bíróság tehát nem dönthet másként, minthogy bejegyzi az MKKP-t, nemsokára tehát tényleg párt lehet a Kétfarkú.

Az örömükbe legfeljebb csak annyi üröm vegyülhet, hogy az országgyűlési és EU Parlamenti választásról sajnos pont lemaradtak.

 

Megosztás