Adatújságírás

Itt a civil támogatások listája: a kormány mellett demonstrálni menő

Bőségesen kaptak működési támogatást az idei büdzséből kormányközeli civil szervezetek, a dúsgazdag Teleki László Alapítványtól kezdve a fideszes képviselő Simonka György által vezetett Magyar Dinnye Szövetségen át az állami támogatásokról döntő Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) elnökéhez, a Békemenet-szervező Csizmadia Lászlóhoz köthető Polgár Portálig. A NEA nem kívánta a nyilvánosság elé tárni a döntéseket bemutató listát, pusztán a tájékozódást korlátozó módon, egy-egy szervezet eredményét megjelenítő keresőt üzemeltet. Az atlatszo.hu most a teljes listát közzéteszi.

A Nemzeti Együttműködés Pályázati Rendszere

Idén először végzi a civil szervezetek működési célú támogatására szánt állami források elosztását a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) nevű állami szervezet. Ez a szervezet – elődjével, a sokszor joggal kritizált Nemzeti Civil Alappal ellentétben –  egyértelműen kormánypárti befolyás alatt áll: a szervezetet irányító kilenc tagú testületbe, a Tanácsba  három tagot az Országgyűlés az illetékes szakbizottságon keresztül delegál, másik hármat pedig a területért felelős miniszter (a döntés idején ez Navracsics Tibor, a KIM minisztere volt, azóta a terület átkerült az Emberi Erőforrások Minisztériumához), és csak a maradék három tagot jelölhetik maguk a civil szerveztek. A tanács tagjait kijelölésük és megválasztásuk után a miniszter bízza meg, a Tanács munkatervét és ügyrendjét a miniszter hagyja jóvá, és a Tanács elnökét is a miniszter nevezi ki.

Az egyes pályázatokról a tényleges döntést alapesetben a NEA Kollégiumai hozzák meg. Ezek a kollégiumok a vonatkozó törvényi felhatalmazás alapján az 5/2012. (II.16.) számú KIM miniszteri rendelettel jöttek létre. Ezek alapján nem lehet kétséges a kormányt képviselő miniszter, illetve az országgyűlési többséget adó kormánypárt felelőssége a NEA működését illetően, hiszen a döntéseket meghozó tisztségviselők kétharmada a kormány, illetve a kormánypártok jóvoltából tevékenykedik a NEA-ban.

A rendelkezésre álló – a költségvetésben külön soron szereplő – forrásokhoz a civil szervezetek a NEA által elbírált pályázat útján juthatnak hozzá: a 2012-es költségvetés 3 milliárd forintot biztosít erre a célra. A keret tíz százaléka fölött a miniszter rendelkezik, ezt egyedi döntésekkel, de pályázat útján juttatja az arra érdemes civil szervezeteknek. A fennmaradó rész kiosztása felől alapvetően a NEA kollégiumai döntenek, bár az új civil törvény (a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) a NEA elnökét felhatalmazza hogy azon kollégiumi döntéseket, melyekkel nem ért egyet, „megállítsa”, azaz hatályosulásukat megakadályozza, és azokat végleges elbírálásra a Tanács elé vigye.

A Pesti Srácok jobb és bal zsebe

A NEA elnökének Navracsics miniszter az ún. békemenetek szervezése révén elhíresült Csizmadia Lászlót nevezte ki. Csizmadia bonyolult felépítésű, demonstratívan kormánypárti és nemzeti érzelmű szervezetekből álló hálózat vezetője: ő a Civil Együttműködési Tanács (CET) első embere – saját állítása szerint ez a szervezet négyszáz civil szervezetet fog össze. Csizmadia a kormánypárti demonstrációkat a Civil Összefogás Fórum (CÖF) nevű,  jogi személyiséggel nem bíró alakulaton keresztül szervezi, a finanszírozást pedig – részben legalábbis – a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) biztosítja. Bár a civil törvény egyértelműen tiltja, hogy azon szervezetek, amelyek vezetői  a NEA döntéshozó testületében tisztviselők, állami támogatást kaphassanak, Csizmadia egy májusi rendezvényen maga büszkélkedett el azzal, hogy a kormány végre támogatja a CÖF-CET-konglomerátumot. Csizmadia beszéde a 16. perctől hallható:

Csizmadia ott mondta el azt is, hogy a minszteri keretből kapott támogatást az általa irányított szervezetekhez kötődő Polgár Portál, amellyel nagy terveik vannak. A saját magát „a magyar civil együttműködés lapjaként” definiáló portál felelős szerkesztője Huth Gergely, a Magyar Hírlap főszerkesztő-helyettese, és ő a portált kiadó GerillaPress Kft. egyik tulajdonosa is. A 2011. szeptemberében bejegyzett cég tavaly három hónap alatt 8 millió forint bevételre tett szert. Érdekesség, hogy a GerillaPress Kft. adja ki a PestiSrácok oknyomozó blogot is, míg a Polgár Portál jelenleg leginkább az október 23-ára időzített Békemenetet népszerűsíti.

Megszereztük a támogatási listákat

Csizmadia László több ízben is élt fent már említett „megállítási” jogosultságával, és kétszáz szervezet esetében a működési költség fedezésére beadott pályázatokat elbíráló kollégiumi döntést felülírva a Tanács elé terjesztette a saját javaslatát. A beavatkozás tényén kívül hivatalosan erről ma sem tudható szinte semmi: milyen szempontok alapján válogatott az általa támogatandónak ítélt szervezetek esetében, mely szervezetek kerültek ki az egyszer már nyertesnek nyilvánítottak listájáról hogy helyet biztosítsanak az elnök által támogatottaknak, sőt, a kedvezményezettek pontos névsora sem volt ismert. Augusztus végén aztán egy ezzel a témával foglalkozó blog, a civilnea.blog.hu közzé tett egy listát (PDF) a kedvezményezettekről, de ezen az egyes szervezetek csak a pályázati azonosítójukkal szerepelnek – a lista még „dekódolásra” vár.

A pályázatokat bonyolító NEA és a tevékenységét felügyelő minisztérium mindent megtett azért, hogy a civil szervezetek létét alapvetően befolyásoló döntések egésze ne legyen átlátható, ezért a minsztérium honlapján olyan keresőt üzemeltet, ahol csak egy-egy szervezetre lehet rákeresni – az összes döntést tartalmazó egységes listát nem hozták nyilvánosságra. Mi most megtesszük. E nehezen kezelhető adatbázist teljes egészében (XLS), és némileg feldolgozva is közreadjuk:

 a nyertes, ill „várólistás” szervezetek ABC-rendben közölt neve szerint (XLS)

– az egymillió forint feletti támogatást nyert szervezetek ABC-rendben közölt neve szerint (XLS)

Csináltunk egy némileg szofisztikáltabb szűrést is: a negyedik listánkon az 1 millió forintnál többet nyert szervezetek találhatók, a pályázott és a megítélt összeg közti különbség mértékének növekvő sorrendje szerint (XLS). Vagyis a lista elején azok a szervezetek állnak, amelyek 1 millió feletti összeget nyertek, és pontosan annyit, amennyire pályáztak, míg a lista végén az a szervezet található, ahol a pályázott és az elnyert összeg különbsége a legnagyobb. Még ebben az elitklubban is volt hat ún. várólistás szervezet – ezek de facto nem nyertek: míg a hivatalos kommunikáció a nyertesek közé próbálja számítani őket, az EPER, az elektronikus pályázatkezelési rendszer ezeket a pályázatokat az elutasítottak közt kezeli.

A politikai kereszténység menő

A negyedik lista (XLS) alapján könnyen levonhatóak a következtetések a döntéshozók preferenciáiról. Abban a halmazban, ahol nincs különbség a pályázott és az elnyert összeg között, a legtöbbet, 5 millió forintot a kormánnyal deklaráltan együttműködő, sokmilliárd forintos vagyonnal gazdálkodó Teleki László Alapítvány kapta. De a pályázott összegnél mindössze 19 ezer forinttal kevesebbet, azaz 4,4 millió forintot  nyert a Magyar Dinnye Szövetség, melynek elnöke Simonka György fideszes országgyűlési képviselő.

Ugyancsak előkelő helyen van ezen a listán a Magyar Tanyákon Élők Egyesülete, amelyik 4,36 millióra pályázott, és 4 milliót kapott. Ennek az egyesületnek egy másik fideszes képviselő, Balogh József az elnöke. A toplistán szerepel a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület a pályázott 1,35 és a nyert 1,2 millió forinttal. Ez az egyesület tagja a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének, amelyik maga is pályázott 5 millióra, és 3,3 milliót meg is nyert, és amelynek tiszteletbeli elnöke és alapítója Ékes Ilona fideszes országgyűlési képviselő. 3,5 millió forintra pályázott és ennyit is nyert a Nők a Magyar Nemzetért Egyesület, melynek az interneten megtalálható egyetlen aktivitása az, hogy csatlakozott a Csizmadia-féle Civil Összefogás Fórumhoz.

Eközben a közismert és igen tevékeny nővédő szervezet, a 13 éve működő NANE – Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen a pályázott összeg alig több mint tizedét, mindössze 500 ezer forintot kapott működésre. Igaz, ők csak egy telefonos segélyszolgálatot tartanak fenn bántalmazott nőknek, és nem szerveztek Kárpát-medencei Asszonytalálkozót. Hosszan folytathatnánk a sort a politikailag motiváltnak tűnő döntések kiemelésével, de azt reméljük hogy ezt majd helyettünk olvasóink a kommentekben megteszik. Erősen úgy tűnik, hogy a „nemzeti elkötelezettségű”, nacionalista, konzervatívnak gondolt vagy a politikai kereszténység kategóriájába illeszkedő, a kormánypártokhoz sokszor személyes szálakon is kötődő civil szervezeteknek állt a zászló az idén.

Becker András

(Címlapkép: innen.)

 

Megosztás