Balaton

Állami támogatással épül luxusszálló Tihanyban, a szupergazdagok cége több tucat fát vághat ki

A polgármester a vészhelyzet ideje alatt kiemelt fejlesztési területté kívánja nyilvánítani a területet, ahol a Csányi-Hernádi-Garancsi trió épít szállodát. A beruházás során felújítják Habsburg József főherceg nyári rezidenciáját, de a telken új szállodaépületeket is terveznek. Az építkezés nagy valószínűséggel érinteni fogja a telek ősfás, ligetes részét. A beruházó arról tájékoztatta lapunkat, hogy a 2018-as terveket frissíteni fogják, ezért még nem tudják megválaszolni, hogy hány fa kivágásával fog járni az építkezés. A szálloda miatt a helyi építési szabályzat módosítása azonban már folyamatban van.

Nélküled nincsenek fontos sztorik – adód 1 százalékát ajánld fel az Átlátszónak! Adószámunk 18516641-1-42, kattints ide a letölthető nyilatkozatért.

A Kastély és Park Hotel Tihany egyik legszebb részén, közvetlenül a Balaton-parton, a Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Intézetének szomszédságában található. Az épületek évtizedek óta üresen állnak egy ősfás telken.

Miután folyamatosan számolunk be arról, hogyan betonozza körbe a NER a Balatont, hogyan vágja ki a fákat és húz fel hoteleket, üdítő volt látni, hogy ez a tihanyi terület még állja a sarat. Azonban ez a telek sem ússza meg a NER-es fejlesztéseket, ugyanis hamarosan luxusszálloda és tréningközpont épül itt.

Legutóbb arról lehetett olvasni, hogy a beruházó kiírta a közbeszerzési eljárást a bontási munkálatokra. A kastély épülete helyi műemléki védettséget élvez, de a volt Park Hotelt és egyéb ingatlanokat bontani kell. A fakivágásokra az új épületek felhúzása során kerülhet sor.

A kastély műemlék, a kép bal oldalán látható hotelt viszont elbontják. Forrás: EKR

Közpénzből építenek hotelt a leggazdagabb magyarok

Vélhetően nem volt népszerű a koronavírus miatt ellehetetlenült, állami támogatásra hiába váró vendéglátósoknál és a turizmusban dolgozóknál, hogy három magyar milliárdos 8,6 milliárd  forint támogatást kapott a Kisfaludy programon keresztül a Tihanyi Kastélyszálló és Tréningközpont Hotel megépítésére.

Az MTÜ által tavaly kiosztott pénzekből a legnagyobb támogatást a Vajna-kaszinókat továbbvivő Garancsi Istvánhoz, Csányi Sándor OTP-elnökhöz és Hernádi Zsolt MOL-főnökhöz köthető CDHT Hotel Projekt Kft. kapta, a Tihanyi Kastélyszálló és Tréningközpont Hotel megépítésére. A három üzletember a Forbes listája szerint az ötven leggazdagabb magyar közé tartozik.

A beruházást eredetileg 4,2 milliárd forintra becsülték, amire korábban már kaptak 2,9 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást a programtól. Az állami támogatások összege jelenleg 11,5 milliárd forintnál tart.

Közel 20 éve elhagyatottan áll a kastély. A park (570/5 hrsz) közepén áll Habsburg József főherceg egykori nyári rezidenciája. A kastély épületét az 1920-as években tervezték, az épület előtt kőgáttal kerítettek el egy területet a Balatonból, amit feltöltöttek, és egy park került kialakításra. Az ingatlan másik jelentős épülete a vízpartra épített ötszintes üdülő, amely már az 1970-es évek elején épült. A rendszerváltásig a terület a központi párt nyaralóhelyeként funkcionált. A Gyurcsány-kormány 2006-ban privatizálta az ingatlant, és a tóparti üdülőkomplexum akkor került a CD Hungary cégcsoport birtokába. A területet jelenleg nem használják. „A kastély helyi védelem alatt áll (tervezetten 2013, rendeletbe foglaltan 2017 óta). Sajnálatos, hogy a jobb sorsra érdemes ingatlan már közel húsz éve elhagyatott, emiatt állaga rohamosan romlik” írta lapunknak Tósoki Imre, Tihany polgármestere.

József főherceg egykori nyaralókastélya egy 1955-ös képen. (Fotó: Fortepan/Kotnyek Antal)

A cég nem tudja, akarnak-e fákat kivágni

A Tihanyi-félsziget természeti értékei különlegesek, ezért közülük több is természetvédelmi oltalom alatt áll. Az egész félsziget a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, így országos jelentőségű, védett természeti terület. A telek szomszédos Natura 2000 területtel is, ugyanis a hálózatba tartozik a Balaton teljes területe és a partvonal.

Arról eddig még nem lehetett olvasni a sajtóban, hogy az építkezés milyen környezetpusztítással járhat. Az interneten elérhető 2018-as tervek alapján százas nagyságrendű fakivágás várható az új épületek felhúzása miatt.

A Tihanyi-félsziget madártávlatból. Forrás: EKR

Kíváncsiak voltunk, mekkora természetpusztítással fog járni az építkezés, ezért megkerestük az önkormányzatot és a beruházó céget. Arra a kérdésünkre, hogy a beruházás megvalósítása után mekkora lesz a beépítettség és a zöldfelület mértéke, még nem tudnak választ adni, ugyanis még nincsenek meg a végleges tervek.

 Nincs tudomásunk arról sem, hogy megindult volna a volt Pártüdülő helyén létesülő hotel engedélyezési eljárása, így annak tartalmáról, részleteiről sem tudunk felvilágosítást adni.

A beruházó tájékoztatása szerint a korábbi koncepcióterveket felülvizsgálják, de még nem indult meg a részletes tervezés

– közölte az Átlátszóval Tósoki Imre (Fidesz) polgármester.

A beruházó szerint a 2018-ban készült terv egyes részei elérhetők publikusan. Az eltelt idő és a megváltozott körülmények miatt folyamatban van a szállodaüzemeltetési koncepció újragondolása és véglegesítése, a terveket ennek birtokában frissíteni fogjuk. Az épületek telepítésével, a minimális zöldfelületek mértékével, az esetleges fakivágásokkal kapcsolatos szabályokat a hatályban lévő szabályozási terv és egyéb jogszabályok definiálják, az  áttervezés során ezeket maximálisan figyelembe kívánjuk venni, a feltett kérdésekre a szakhatósági egyeztetések lefolytatása után, az ott kialakuló szempontok alapján lehet majd választ adni – írta a beruházó kérdésünkre.

A polgármester csak minimális fakivágásokat helyez kilátásba

A terület besorolása jelenleg úgynevezett Üü4 jelű építési övezet, ami azt jelenti, hogy a legnagyobb beépítettség 15%, a legkisebb zöldfelület mértéke pedig 70% lehet.

Szerettük volna megtudni az önkormányzattól és a beruházótól, hogy jelenleg mekkora a zöldfelület mértéke a telken, de erre a konkrét kérdésünkre egyikük sem válaszolt. Egy másik kérdésünk is megválaszolatlan maradt, ami úgy szólt, hogy meg tudják-e erősíteni, hogy a telken jelentős fakivágás fog történni.

Zöld csíkozással a be nem építhető területek vannak jelölve. Forrás: Helyi Építési Szabályzat

A cég a tervezési folyamat lezárásáig nem akarja elárulni, hogy mekkora mértékű lesz a fakivágás. A polgármester csak minimális fakivágásokat helyez kilátásba.

„Amennyiben az engedélyezett építés során minimális mértékben szükségessé válik fák kivágása, úgy annak engedélyezésére a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai szerint kerülhet sor, adott esetben a pótlási kötelezettség előírásával válaszolta Tósoki Imre.

Az eredeti tervek nem kímélték a fákat

Egymásra helyeztük a Google műholdfelvételeit a 2018-as tervekkel. Védettséget a kastély közvetlen közelében lévő park és egy néhány méteres parti sáv élvez. A többi területet beépíthetik, amennyire azt a telek beépíthetősége engedi.

Az ingatlan területe 56 974 négyzetméter, aminek a 11%-át építették volna be, 7%-ot pedig leburkoltak volna a 2018-as tervek szerint. A fák kivágására főként az új szállásépületek és a tréningközpont felhúzása miatt került volna sor.

A csúszka mozgatásával az eredeti tervekben szereplő fakivágás mértéke látható. Ábra: Szabó Krisztián/Átlátszó

A beruházóknak a parkolásról is gondoskodniuk kell majd, a föld alatt kapott volna helyet a 100 férőhelyes mélygarázs, a többi a felszínen valósult volna meg.

„A jellemzően szállás funkciójú új beépítésnek a koncepcióterv az erdős, markáns növény állománnyal rendelkező nyugati teleksávot javasolja, ahol a gépjárművek elhelyezése is megoldható terepszint alatt. (…) A terület északi végében a wellness szolgáltatások épülete található” – olvasható a 2018-as tervekben.

A fáknak egyébként fontos funkciók van, jelenleg ugyanis ezek tartják a meredek domboldalt.

2018-ban azzal is megpróbálkoztak a beruházók, hogy a telket átminősítsék úgynevezett vegyes területté, ami azt jelentette volna, hogy papíron a megengedett legnagyobb beépítettség 50%-ra ugrott volna, a legkisebb zöldfelület pedig 30%-ra csökkent volna. A cég az akkori tervek szerint megelégedett volna azzal a változással, ha a beépítettség 15% marad, a legkisebb zöldfelületi arány viszont 60%-ra csökken. Arra nézve nem találtunk információt, hogy mi garantálta volna, hogy a cég hosszú távon önmérsékletet tanúsítson, miután papíron 30%-ra csökkent volna a zöldfelület. Ez a módosítás azonban eddig nem valósult meg.

Módosítanák a beépítési határvonalat

Minden településen vannak helyi építési szabályok, a Balaton-parton ezeket gyakran úgy módosítják, hogy azok „ne korlátozzák a fejlődést”. A tihanyi polgármester a vészhelyzet ideje alatt kiemelt fejlesztési területté kívánja nyilvánítani a területet.

Forrás: tihany.hu

A beépítési határvonalakat 0 méterre szeretné módosítani az önkormányzat, a terepadottságok jobb kihasználása és az épületek táji megjelenésének kedvezőbb megvalósíthatósága miatt. A dokumentumban zárójelben megjegyzik, hogy a módosítás az előkertet érinti. Az előkert az építési teleknek a közterület vagy a magánút felőli határvonalát jelenti, ahol a Klebelsberg Kuno utca felől jelenleg fás rész látható.

A kerítés melletti részt benőtték a fák, a Klebelsberg Kuno utca felől. Forrás: EKR

Tósoki Imre az Átlátszónak azt mondta az előzményekkel kapcsolatban, hogy az érintett ingatlanra vonatkozó helyi építési szabályzat körülbelül 40 éve változatlan. Az ebben foglalt településrendezési eszközök módosítása jelenleg van folyamatban.

„A településrendezési módosítási folyamat minden fontosabb részlete – különösen a társadalmi egyeztetések és szakmai szervek állásfoglalásai, a képviselő-testület döntései – is közzététel-kötelesek, így meg fognak jelenni a honlapon és a hivatali hirdetőn is a folyamat előrehaladásával. Ekkor a lakosság érdemi hozzászólásokat, észrevételeket tehet, és véleményt nyilváníthat majd” – írta a település vezetője.

A település érdeke a fejlesztés

A projekt keretében felújításra kerül Habsburg József főherceg nyári rezidenciája is, amely Tósoki Imre szerint minden bizonnyal tovább növeli majd Tihany vonzerejét.

„A település érdeke, hogy ez az érték olyan funkciót kapjon, amely felújításán, megmentésén túl lehetővé teszi a nagyközönség fogadását, látogatható, turisztikai attrakcióként való bemutatását. Erre a fejlesztők nyitottak, ezt vállalták.

A telken tervezett új szálloda épülete az állagában igen leromlott Pártüdülő épülete helyett épülne meg, a parttól a lehető legtávolabb elhelyezve azt, ezzel védve a Balatoni tájképet.

Ezáltal az ún. volt Pártüdülő épületének a helye viszont parkosítható” fogalmazott a polgármester.

Ha jól értjük a polgármester szavait, akkor az új szálloda épülete az eredeti tervekhez képest nem a pártüdülő helyén épülne meg, hanem beljebb. Ha megnézzük a térképet és a helyi építési szabályzatot, akkor azt látjuk, hogy a telek beépíthető, belső részeit jelenleg fák borítják.

Tósoki Imre hangsúlyozta, a szálloda működtetése, üzemeltetése hosszú távra új munkahelyeket teremt a falu lakóinak, ezzel is segítve a fiatalok helyben maradását és a lakónépesség csökkenésének megállítását. „A szálloda nem utolsósorban növeli majd a vendégéjszaka-számot, ezzel a település adóbevételeit, ami az önkormányzat által a helyi lakosságnak nyújtott szolgáltatások biztonságát erősíti” – tette hozzá.

Kis halászfaluból NER-paradicsom

A Tihanyi-félszigetet szép lassan bekebelezi a Nemzeti Együttműködés Rendszere. Az építkezéseket papíron szigorú szabályok korlátozzák ezen a kivételes helyen, azonban már sok mezőgazdasági tárolónak álcázott luxusnyaralót és víztározóként engedélyeztetett úszómedencét építettek ide. Tihanyban az eddigi tapasztalatok szerint nem kell számolni jelentős civil tiltakozással.

Luxusvillák, medencék, óriásdaru a védett területen – így épül be a Tihanyi-félsziget

Itt hozták létre Magyarország első tájvédelmi körzetét 1952-ben. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, Natura 2000-es természetvédelmi terület, világörökségi várományos helyszín – mégis rohamtempóban beépül a Tihanyi-félsziget. Az építkezéseket papíron szigorú szabályok korlátozzák ezen a kivételes helyen, de úgy tűnik, hogy a korlátozások nem vonatkoznak mindenkire.

A város milliárdos állami és uniós támogatással van kitömve. Tósoki Imrét 2017-ben tüntették ki, amikoris a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át. „Azt, hogy megkaphattam az elismerést, egyértelműen az elmúlt tizenegy év sikeres településfejlesztésének tudom be” – nyilatkozta a polgármester a VEOL-nak.

Tósoki Imre Orbán Viktorral. Forrás: Facebook

 

Zsilák Szilvia

Címlapkép: A Tihanyi Kastélyszálló és Tréning Központ Hotel látképe (Forrás: EKR/Műszaki mellékletek 1., feliratok: Átlátszó)

Adj 1 százalékot az Átlátszónak! Adószám: 18516641-1-42 Átlátszónet Alapítvány
Az Átlátszó nonprofit szervezet: cikkeink ingyen is olvashatóak, nincsenek állami hirdetések, és nem politikusok fizetik a számláinkat. Ez teszi lehetővé, hogy szabadon írhassunk a valóságról. Ha fontosnak tartod a független, tényfeltáró újságírás fennmaradását, támogasd a szerkesztőség munkáját egyszeri vagy rendszeres adománnyal, vagy az szja 1 százalékod felajánlásával!

Megosztás