Érd

Érd és Pécel polgármestere is megtiltotta egy helyi civil szervezetnek, hogy viseljék a település nevét

Hónapokkal a megalakulás után kérték egy asztaltársaság tagjai az „érdi” jelző használatának engedélyezését. A polgármester habozás nélkül eltiltotta őket a név használatától. A hasonló péceli tiltás indokai egy Facebook-csoport esetében még meghökkentőbbek.Társadalmi célú hirdetés

Mészáros András érdi polgármester nyáron 300 ezer forintos bírságot helyezett kilátásba arra az esetre, ha az Érdi Közéleti Kerekasztal nevű civil szerveződés továbbra is nevében viseli az „érdi” szót. A július 17-i polgármesteri döntés szerint a kerekasztal hónapok óta engedély nélkül használja a város nevét.

Már a lehetőség miatt is tiltani lehet

A határozat indokolásában azt írják, hogy a névhasználat engedélyezését akkor kell megtagadni, ha a használat és annak módja, körülményei az érdi önkormányzat vagy a lakosság jogait sérthetik. Ezt a szabályt még 1994-ben alkotta meg az önkormányzat.

A rendelet szerint a tiltáshoz elég megállapítani a jogsértés, illetve veszélyeztetés lehetőségét, azoknak ténylegesen nem kell bekövetkezniük.

A polgármester arra alapozza a döntését, hogy a kerekasztal több mint hat hónapja engedély nélkül használja az “érdi” jelzőt – ez alapján úgy ítélte meg, hogy a névhasználat módja és körülményei lehetővé teszik, hogy megtiltsa a név használatát.

Az erdlako.hu-n a kerekasztal képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy „(…) a Kerekasztal jelenleg nem bejegyzett civil szervezetként működik, de a névhasználat lehetőségét szeretné kiterjeszteni arra a lehetőségre is, hogy egyesületté alakulva használhassa településünk nevét.”

Varga Illés Levente szerint T. Mészáros nem tett eleget eljárásjogi kötelezettségének, amikor az egyesületté alakulás opciója ügyében nem foglalt állást. A civil szerveződésnek jogában áll jogorvoslatot kérni a polgármester döntésével szemben – igaz, az önkormányzat közgyűlésénél, ahol hatalmas a Fidesz többsége, ráadásul T. Mészáros a helyi Fidesz-szervezet vezetője.

„Régről ismerjük a szabályt, az általános szabályokkal is tisztában vagyunk. A rendelet az önkormányzat honlapján megtalálható” – nyilatkozta az Átlátszónak Varga Illés Levente, aki a névhasználati ügyben a kerekasztalt képviseli.

A Kerekasztal egyelőre a másodfokhoz történő jogorvoslati kérelem benyújtásáról döntött. „Én személy szerint az utolsó jogorvoslati lehetőségig hajlandó vagyok elmenni, hiszen itt alapvető emberi és állampolgári jogok sérülnek, amit nem lehet tűrni.” – mondta Varga.

A Kerekasztal egyszerű asztaltársaságként alakult, s mint ilyennek, eszébe se jutott magára nézve alkalmazni a jogszabályt – emlékeztetett a szerveződés képviselője a névhasználati ügyben.

„Változás ebben akkor állt be, mikor egyesület alapítását határoztuk el. Ugyanakkor továbbra sem tartjuk jogszerűnek azt, hogy egy havonta összeülő baráti társaságnak megtiltsák a települési származásra utaló jelző használatát.”

Az Érdi Közéleti Kerekasztal 2017. novemberében alakult. Mint küldetésnyilatkozatukban írják, „(…) a Kerekasztal alapvetően az érdi közélet alakítására, megvitatására biztosít lehetőséget, de (…) teret enged egyéb országos és globális témák felvetéséhez, megbeszéléséhez, amennyiben az hozzájárul a lokális, érdi problémák megvitatásához is”.

Tény, hogy a kerekasztal tagjai közül sokan ellenzik és élesen bírálják az érdi városvezetés politikáját és stílusát. Bár a városvezetéssel szemben a csoport „ellenzékinek” tekinthető, azt nem tudni, hogy a kerekasztal a közelgő 2019-es önkormányzati választásokon vállal-e valamilyen szerepet.

Névhasználati tiltás 1999-ből

Mészáros Andrástól nem idegen, hogy névhasználati kérdésekben jogászkodjon.

A sors fintora, hogy korábban ő maga is megélhette, milyen korlátozva lenni a névválasztási jog gyakorlásában.

Személyes ügyről van szó, nem is foglalkoznánk vele, de a Népszabadság 1999. június 21-i számában T. Mészáros felesége, Berczi Zita nyilatkozott a dologról: „Márpedig a fiúnkat Kishercegnek hívják.” A cikk a házaspár harcáról szól a hatóságokkal és a bírósággal, amelyek elutasították, hogy a gyermeket Kisherceg néven anyakönyvezzék.

Mészárosék az akkor hatályos családjogi törvényből vezették le a jogukat, hogy a gyermeket szabadon, jelen esetben Kishercegnek nevezzék. Akkori álláspontjuk szerint alkotmánysértő az az 1983-as rendelet, amely szerint csak a Belügyminisztérium által kiadott névgyűjteményből lehet utónevet választani.

A szülők kilátásba helyezték, hogy ha a gyermek nem kaphatja meg a Kisherceg nevet, lemondanak az állampolgárságáról – írta annak idején a Népszabadságban. „Ha kell, akkor ausztrál állampolgárként éli le az életét Magyarországon” – olvasható a cikkben.

A Kisherceg ugyan a mai napig nem szerepel az MTA Nyelvtudományi Intézete által összeállított utónevek jegyzékében, de T. Mészáros hivatalos pártéletrajzában két gyereke Kisherceg, illetve Napsugár néven szerepe.

A péceli polgármester pláne nem adja a város nevét

Egy másik Pest megyei településen, Pécelen még az érdinél is meredekebb érveléssel tiltotta meg a polgármester a város nevének használatát. Az esetről augusztus végén beszámoló Zoom azt írja, hogy a polgármesteri intézkedés célpontja egy „Pécelen hallottam”- nevű Facebook-csoport, amelynek tagjai hétköznapi dolgokról beszélgetnek.

Az érdihez képest azért döbbenetes ez a polgármesteri intézkedés, mert a Facebook-csoport tevékenységével szemben semmit nem tud felhozni a városvezető, ami alapján arra lehetne következtetni, hogy a csoport működése sértheti a város érdekeit.

Szőllősi Ferenc polgármester azt írja a határozatban, hogy

“az ön által létrehozott Facebook-csoportban folytatott közösségi kommunikációval összefüggésben nem állapítható meg teljes biztonsággal”, hogy az nem sérti-e az önkormányzat vagy a település lakóinak jogait vagy jogos érdekeit, ezért megtiltja a név használatát.

Európai jogrendszerekben a joghátrányt alkalmazó hatóságnak bizonyítékokkal kell alátámasztania azokat a tényállításokat, amelyek alapján megállapítja a szankciót. A polgármester logikája szerint viszont a péceli Facebook-csoport létezése eleve magában hordja annak a lehetőségét, hogy sértse az önkormányzat érdekeit, ezért nem lehet nem szankcionálni, vagyis be kell tiltani.

Közben a csoportban elindult a szavazás arról, hogy mi legyen a polgármesternek is elfogadható új név – de addig is, a csoport létezik ás igen aktív: elveszett kulcs gazdáját keresik, lamentálnak a megemelt menzadíjon; vízhiányról, útlezárásról cserélnek információt.

Kis Zoltán (Érd)

Címlapkép forrása: Facebook

Megosztás