Pofátlanul túlárazott projektek, feketefoglalkoztatás – így költik el Nyíregyházán az uniós milliárdokat

sosto

Háromszoros áron elszámolt anyagok, építkezés engedély nélkül, tömeges feketefoglalkoztatás – így zajlik Nyíregyházán a kétmilliárdos Sóstó-Gyógyfürdő-projekt. A város vezetése körül kialakult holdudvar nem tud olyan szabálytalanságot elkövetni, amelynek bármi következménye lenne. A projekt tervezésében, kivitelezésében és ellenőrzésében kulcsszerepet játszik az a tulajdonosi kör, amelyik Kovács Ferenc 2010-es polgármesterré választása óta került a városban nyerő pozícióba. De mit csinál az ellenzék?

Előzmények

Kérdéses törvényességű módon üzemeltet közterületi térfigyelő kamerákat egy önkormányzati cég Nyíregyházán

„Kész volt minden, csak a cigányok széthordták” – lepusztult és életveszélyes a tavaly felújított játszótér a Huszár-telepen

A 2010-es választásokat követően nem csak a politikai, de a gazdasági hatalomátvétel is megtörtént Nyíregyházán. A váltás egyik leglátványosabb elemeként 2010 elején a Jósa András tömbkórház  felújításának tervein évek óta dolgozó tervezővel, Bogár Lászlóval szerződést bontottak, majd de facto közbeszerzés nélkül a Fatum Property Kft-t bízták meg 501 millió forintért ugyanezzel a munkával. A kirúgott tervező szerződése 252 millió forintról szólt.

A mérnököt nemcsak, hogy nem fizették ki, de állítása szerint a Fatum az ő kifizetetlen terveit fejleszti tovább. Az ügyben a mai napig több bírósági eljárás is folyik – a Fatum Property pedig továbbra is bőségesen kapja a megrendeléseket a városi és a megyei önkormányzattól.

Tegyük hozzá, a kórházfejlesztési projektben a megrendelő nem a város, hanem a megyei önkormányzat volt – csakhogy Kovács Ferenc polgármester ebben az időben még a megyei önkormányzatnál dolgozott, többek között a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding felügyelőbizottságának elnökeként. Forrásaink szerint egyébként is jelentős befolyása volt a megyei irányítású fejlesztésekre.

Az eredeti kórháztervezési szerződés felmondásában játszott szerepére utal az is, hogy a szerződés felmondásakor – Seszták Oszkár megyei közgyűlési elnök rendelte magához a tervezőt – személyesen is jelen volt. Információink szerint ezen a megbeszélésen részt vett Podlovics Roland is, aki ebben az időszakban a kórházbővítési projekt vezetője volt – a késedelmes, hibás teljesítésre hivatkozó szerződésfelmondásban értelemszerűen meghatározó szerepe volt.

Kovács polgármesterré választása után magával vitte Nyíregyházára Podlovicsot, 2011 februárja óta ő vezeti a városi fürdőcéget, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-t.

Ömlik Nyíregyházára az uniós támogatás

2010 óta összesen 24 milliárd forint értékű uniós társfinanszírozású program indult a városban – összegszerűen a második legnagyobb, a 2,1 milliárdos „Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn” az Észak Magyarországi Operatív Program keretében.

A program egyik célja a turisztikai potenciál erősítése a régióban, a sóstói fejlesztés terve ennek maradéktalanul megfelelt. Értelemszerűen a projekt gazdája a fürdőcég, vezetője pedig Podlovics Roland vezérigazgató. A projekt tervezésében és kivitelezésében – akárcsak a másik milliárdos fejlesztés, az Agora-projekt esetében – szinte kivétel nélkül megtaláljuk azokat a szereplőket, akik a Kovács-Podlovics páros pozícióba kerülésével jutottak komolyabb megrendelésekhez Nyíregyházán.

A cégek és szereplők közti, bonyolultnak tűnő kapcsolatrendszer eredményeképp lényegében egyetlen csoport kezébe került a milliárdos fejlesztések tervezése, kivitelezése és a végrehajtás ellenőrzése – mint látni fogjuk, éltek is a zárt rendszer nyújtotta lehetőségekkel.

Az ábra az Agora- és a Gyógyfürdő-projektben résztvevő cégek és ügyvezetők kapcsolati hálóját mutatja be. A két projekt költsége összesen 4,2 milliárd forint.

Mint látjuk, a szálak cégjogi értelemben is összefutnak: a nyíregyházi nagyprojektek nyertesei egytől-egyig felbukkannak a Formál Group Kft-ben. Igaz, ennek inkább szimbolikus jelentősége van, a kft összes árbevétele 2011 óta alig több mint 10 millió forint.

Kihozni belőle a legtöbbet – egy fantomterv kalandos élete

A sóstói projekt már az indulásnál furcsa kanyarokat vett: a tervezési szakaszban például kikerülték az építési engedélyre vonatkozó – szakértők szerint jelentősen túlárazott – 63 millió forintos tervezői munka közbeszereztetését, arra hivatkozva, hogy a Fatum Property Kft. kizárólagos joga a tervezés, mivel ez a cég dolgozta ki a fejlesztési koncepciót, illetve készítette el az elvi építési engedélyes tervdokumentációt.

A helyzet azért ennél kicsit bonyolultabb. A megye által alapított Esélyt az ifjúságnak Alapítvány 2011-ben támogatási szerződést köt a Fatum Propertyvel a sóstói projekt fejlesztési koncepciójának és elvi engedélyezési terveinek kidolgozására – vagyis a Fatum a szükséges dokumentációt ingyen az alapítvány rendelkezésére bocsájtja. Az alapítvány pedig ezt az anyagot – egy későbbi kuratóriumi döntés alapján – ugyancsak ingyen felajánlja a városnak. Az alapítvány kuratóriumi elnöke 2009 és 2011 között maga Kovács Ferenc volt.

Ez lenne tehát az a terv és koncepció, amire hivatkozva a Fatum később megkapja a 63 milliós megrendelést. Csakhogy a hivatkozási alapot jelentő dokumentumot egyik fél sem tudta többszöri kérésünkre sem bemutatni. Némi keresgélés árán sikerült fellelnünk egy hasonló című, a Fatum által jegyzett dokumentumot. „Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstógyógyfürdőn” – a dolgozat viszont mindössze hat oldalnyi szöveg, és tartalmát tekintve nagyon messze van nemcsak egy beadható pályázattól, de egy tanulmánytervtől is.

Sokkal inkább mutatja egy komoly pályázati anyag formai és módszertani jegyeit az EconoConsult Kft. 110 oldalas tanulmánya („Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő turizmusfejlesztési koncepciója”), amely a város megbízásából készült még 2009-ben.

Tovább növeli a homályt a Fatum által készített koncepció/tervdokumentáció körül, hogy az az alapítvány beszámolója szerint 2011-ben elkészült, és átadták a városnak – ehhez képest a projekttel kapcsolatban 2012 márciusában tartott lakossági fórumon szó sem esett a Fatum Property által készített tervekről.

Fél évvel később viszont a projektvezető-vezérigazgató Podlovics Roland minden további magyarázat nélkül a Fatum Property tervezőjével tart újabb fórumot, ahol már a cég által készített koncepciót mutatják be.

Második szakasz: épít és ellenőriz

A tervezés körüli zavaros hercehurca lezárulta után, 2013 decemberében néhány nap különbséggel hirdettek eredményt Nyíregyháza két legnagyobb fejlesztési projektjével kapcsolatban: a Sóstó- Gyógyfürdői-projekt kivitelezés, tervezési munkáit a  BAU-VERTIKÁL Kft. – MOR-EX Kft. alkotta konzorciumi nyerte.

A projekt építésztervezője a Fatum Property Kft., műszaki ellenőre pedig a TLT Group lett. (Ez a cég vett részt műszaki ellenőrként a botrányos minőségben megvalósított 500 milliós Huszár-telepi projektben.) A 2,1 milliárdos költségű Kultúrsziget – Agóra Nyíregyháza projekt kivitelezési munkáit szintén ez a konzorcium kapta, kiegészülve a Fatum Property Kft-vel.

A konzorcium nagy múltú és több száz dolgozót foglalkoztató, megfelelő erőforrásokkal rendelkező cégeket utasított maga mögé a tendereken. Feltesszük, a nyertes konzorcium ajánlata volt a legkedvezőbb, de némiképp meglepő, ha megnézzük e cégek létszámadatait.  A Kultúrsziget-Agóra kiírásában például alapfeltétel volt 2010-től kezdődően minimum 60 fő statisztikai létszám igazolása – ennek ellenére az összesen 46 főt foglalkoztató konzorcium lett a befutó.

Igaz, a közbeszerzési törvény lehetőséget ad a pályázati kiírásnak való megfelelés igazolására más szervezet erőforrásainak bevonásával.

A konzorcium tehát 46 alkalmazottal vág bele a két projektbe – a létszám fele irodai, szellemi dolgozó. Ráadásul a BAU-VERTIKÁL-nak több futó projektje is áthúzódott 2013-ról a következő évre. A megfelelőség vizsgálata nem terjed ki egy-egy adott cég szabad kapacitásainak ellenőrzésére, így fordulhat elő, hogy egy pár tucat főt foglalkoztató cég egymás után több, milliárdos nagyságrendű építési munkát is elnyerhet lekötetlen kapacitásokkal rendelkező nagyvállalatok elől – más kérdés, miképp lehet versenyképes velük szemben az az ajánlat, amelyik alapvetően külső erőforrásokra épít.

Az építkezés ideje alatt mindenesetre jó néhány alkalommal beszéltünk olyan munkásokkal, akiket feketén foglalkoztatott az alvállalkozói láncolatban sokadik munkáltatója – a versenyképesség javításának még mindig elterjedt módja az építőiparban a fekete foglalkoztatás. Azt a nyíregyházai döntéshozóknak mindenesetre tudniuk kellett, hogy a nyertes konzorcium nehezen fogja tudni tartani a határidőket, mivel egyszerre kell helytállnia a város két legnagyobb építési beruházásán.

A konzorcium kisebbik tagja, a MOR–EX Kft. a pályázat elbírálásakor, 2013 novemberében még csak egy egyetlen főt foglalkoztató kisvállalkozás – 2012-es árbevétele 57 millió forint, 2014-ben már több mint 1 milliárd. A céget betéti társaságként alapította 1991-ben Vajda Tamás és Balogh Zsolt, Vad Sándor és Vincziczki Csaba voltak a kültagok.  A bt 1997-ben alakult át kft-vé, 2001 óta Vincziczki Csaba és Balogh Zsolt a tulajdonosok.

Vincziczki – sok más érdekeltsége mellett – 2006-tól a Kelet Út Kft. tulajdonos-ügyvezetője. A Kelet Út többségi tulajdonosa 2009-től 2014 februárjáig Cseszák Sándor, aki 2007 decemberétől 2010 májusáig fb-tag volt az MSZP új székházát építő Jókai 6. Irodaház Zrt-ben. Cseszák korábban üzleti kapcsolatban állt Dávid Gyula volt MSZP-s képviselővel, a pártvagyont kezelő Táncsics Alapítvány felügyelőbizottságának volt tagjával.

Mindezek alapján nehezen lehetne azt mondani, hogy a Nyíregyházán taroló konzorciumnak ne lenne bekötése a korábbi MSZP-s gazdasági holdudvarhoz. A kapcsolatot egyébként nem is nagyon rejtik véka alá: az Agora-projekt kivitelezését elnyerő MOR-EX képviselőivel például a szerződés szerint az xykeletut@gmail.com jellegű mail címeken léphet kapcsolatba az érdeklődő. Mindenesetre nem tűnik légből kapottnak az a helyi vélekedés, hogy a MOR-EX mögött valójában a Kelet Út áll.

Védelem alatt álló beruházás?

Noha a város vezetése nyilván tisztában volt azzal, hogy az építkezés nem indulhat el, mivel nincs minden szükséges engedély a kivitelező birtokában, a sóstói projekt alapkőletétele 2014. április 2-án, az országgyűlési választások előtt négy nappal megtörtént. A pont jókor megtartott médiaesemény keretében  szimbolikusan megbontják a 2006-ban átadott élményfürdőt, majd az építkezés ezen részét – az idegenforgalmi szezon kezdetére hivatkozva – 2014 szeptemberéig jegelik, az átadási határidőt pedig 120 nappal kitolják.

Így készült a cikk

Másfél éve, 2014. március 20-a óta folyamatosan követjük a 2,1 milliárd forint összköltségű sóstói gyógyfürdő-beruházást: több száz óra terepmunka, 28 közérdekű adatigénylés, a megtagadott adatigénylések ügyében indított öt NAIH-eljárás az adatgazdákkal szemben, és három, szintén az adatigénylések ügyében indított és jogerősen megnyert per a mi projektünk mérlege. A munka során több száz fénykép és több órányi videó- és hangfelvétel készült. A cikkben szereplő állításainkat ezekre, és a projekttel kapcsolatban keletkezett több száz oldalnyi dokumentáció szakértők általi elemzésére alapoztuk.

A projekt többi eleme lassan, de épül – nem ritkán feketén dolgozatott munkásokkal, jobb esetben napijegyes foglalkoztatottakkal. Az általunk rögzített beszélgetések során néha azt sem tudták megmondani a dolgozók, hogy kitől, melyik cégtől kapják a fizetésüket, jellemzően napi ötezer forintot, jellemzően zsebbe.

Szinte átláthatatlan a projekten dolgozó alvállalkozói hálózat, és nem ritka, hogy egy-egy munkát a sorban a negyedik alvállalkozó végzi el a kivitelező által vállalt ár töredékéért.

Az általunk feltérképezett építőipari alvállalkozók Nyíregyháza környéki településekről kerültek ki, de nem ritka vajai és kisvárdai cég sem. Bejelentett dolgozóval a NAV adatbázisa szerint ezek közül jó pár cég nem rendelkezett az építkezés idején.

Ennek ellenére nemhogy botrány nem lett, de egyetlen feketén foglalkoztató munkaadó sem bukott meg a projekten – igaz, a munkavédelmi felügyelőség egyetlen egyszer nem tartotta fontosnak ellenőrizni a város két legnagyobb beruházásán a munkavédelmi és egyéb szabályok betartását. Még annak ellenére sem, hogy több forrásból megerősített információink szerint többször is konkrét bejelentés érkezett hozzájuk.

Hasonlóan megengedő volt a projekttel kapcsolatban az építési hatóság. A 2014. január 1-je után kezdődött uniós beruházások esetében kötelezően elektronikusan kell vezetni az építési naplókat, ennek ellenére az ÉTDR-rendszerben nem találhatóak a projekttel kapcsolatos építési naplók adatai – a projekt körüli zűrzavart és feltűnő hatósági passzivitást tekintve talán ez sem véletlen.

A már egyszer 120 napra jegelt projekt legnagyobb elemét érintő fejlesztés (gyógyászati szárny építése) kivitelezési munkáit 2014. szeptember 8-án folytatják az alapozási előkészítő munkálatokkal, majd rá 8 nappal, szeptember 19-én élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető okokra hivatkozva a műszaki ellenőr 2015 februárjáig leállítja az építkezést.

Az intézkedés papíron marad, az építkezés ugyanis zavartalanul folyik tovább.

A sóstói projekt építési munkálatai egyébként is mintha minden szabályon felül állnának: a módosított engedélyes terveket 2014. december 1-jén nyújtják be a hatóságnak, de az épület három héttel később, 2014. december 19-én már szerkezetkész állapotban van. Az engedély benyújtásakor az alapozási munkákon rég túl vannak, ekkor már a vasbetonszerelés folyik az első emeleti részen.

Érthetetlen, hogy az építésügyi hatóság hogyan nem vette észre mindezt a törvényben előírt helyszíni ellenőrzésnél. Időközben az eredeti terveken statikai okok miatt módosítani kellett – ez meg is történt, de az építési hatóság továbbra sem észrevételezte, hogy valójában egy félkész épület engedélyeztetése folyik.

A tervmódosítás ürügyén viszont a kivitelező ismét kapott négy hónap haladékot a megrendelőtől. Így, mikor az eredeti határidőhöz képest fél év csúszással végre elkészül az épület, és 2015 nyarán megkapja a használatbavételi engedélyt, a város egyetlen fillér kötbért sem követel a kivitelező konzorciumtól – érthető, hiszen a fenti okok alapján a késedelmes teljesítés nem a kivitelező hibája.

Árak az egekben

Mindezek után nem meglepő, hogy a kivitelező nemegyszer a piaci ár többszöröséért számlázott ki anyagokat. Így például az elfogadott költségvetésben 44 db, Krúdy korát megidéző egyedi műkő ülőpad szerepel, amelyeket a  Vigadó környezetében meglévő padok alapján kellett volna legyártani.

Ebből egyetlen darab sem készült el, helyette a piacon kapható legolcsóbb, öntöttvas padokkal helyettesítették a korhű utcabútorokat. Ezek darabját 311 ezer forintra árazta be a kivitelező– a kereskedelmi forgalomban ezeket a padokat 85 ezer forintért lehet megvenni.

A tervekben összesen 91 darab pad megvásárlása/legyártása szerepel, viszont a helyszínen 65-70 darab padot találtunk, és ebből  is 11 darab a korábban már átadott parkból lett áttelepítve az új projektelem átadásra.

Természetesen megkérdeztük Podlovics vezérigazgató-projektvezetőt, hová lett a nemrég átadott parkból a hiányzó 11 pad. Állítása szerint ezeket megrongálták, és javításon vannak. Ehhez képest legalábbis furcsa, hogy a rendőrségen nem tettek bejelentést, holott a 11 darab pad értéke – legalábbis a projekt költségvetése szerint – több mint 3 millió forint.

A legtöbb kereskedőnél listaáron 2200 forint körüli áron kapható térkő a sóstói projektben 5715 forintba került, a 35 ezer forintért beszerezhető szemétgyűjtők darabját 177 ezer forintért számolta el a kivitelező.

De van itt 12 ezer forintért kapható ajtó, olyan, amilyet a nyolcvanas években típusterv alapján építettek be fürdőszobai ajtónak – ennek darabjáért a megrendelő 235 ezret fizetett. A túlárazási versenyben a pálmát az az öt halogén lámpa viszi, melyeknek darabja 637 ezer forintba került a megrendelőnek – valójában 7500 forintos lámpákról van szó.

Sajátos, hogy az önkormányzat nem minden esetben ennyire érzéketlen az árakkal kapcsolatban: a Városüzemeltetési Kft. ebben az időszakban szerzett be nagy mennyiségben utcabútorokat normál piaci áron – igaz, itt a város nem uniós forrásból, hanem a saját büdzséjéből állta a számlát.

A jóárasításra persze vannak más eszközök is: az ún. árazatlan költségvetésben öntöttvas kandeláberként szereplő lámpák helyett 48 ezer forintos műanyag lámpaoszlopok lettek beszerelve, az alacsonyfénypontú lámpák gyanánt pedig házilagosan tákolt, semmilyen érintésvédelmi szabálynak meg nem felelő fényforrások kerültek kihelyezésre.

A legnagyobb tétel ebben a sorban az egy kilométer hosszú rekortán borítású futópálya, ami a tervekben és a költségvetésben egy méter széles és 3+2 centiméter gumiborítással szerepel. A valóságban az elkészült 90 centi széles betoncsíkot néhány milliméteres gumiréteg borítja.

A parkosításnak és a költségvetésben szereplő több ezer növénynek még csak nyomát sem látni, az elültetett (és méregdrágán elszámolt) fák a locsolás hiánya miatt kiszáradtak.

A kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeinkkel természetesen megkerestük a projekt vezetőjét, dr. Podlovics Rolandot, aki azt állította, hogy a projektet az EUTAF ellenőrizte, és nem talált komoly problémát.

A projektvezető ezen állítását is megpróbáltuk ellenőrizni: a valóság az, hogy az EUTAF semmilyen ellenőrzést nem végzett a projekttel kapcsolatban, egyedül az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség tartott egy alkalommal a projekt helyszínén ellenőrzést, de ez nem terjedt ki a beépített anyagok és az elvégzett munkák minőségére. Ez ugyanis a megrendelő – esetünkben a város – által megbízott műszaki ellenőr feladata lenne.

A projekt műszaki ellenőre, a TLT Group már a Huszár-telepi beruházásnál bizonyította nagyvonalúságát.  Az általunk megkérdezett független szakértő szerint a kivitelezési hiányosságok, az alapvető szabványok, technológia szabályok be nem tartása miatt ezt a beruházást át sem lehetett volna venni.

A gyógyfürdő-projekt gyöngyszeme

A projekt legkisebb eleme a csónakház felújítása – ez a teljes költségvetés 1 százalékába, 20 millió forintba került. Szakértőink szerint ténylegesen ennek a töredéke, mintegy 3-5 millió forint lehetett a felújítás költsége.

A Csónakház esetében kifejezett újításnak számít a többi projektelemhez képest, hogy a műszaki leírás alapján eleve több olyan munkát beterveztek – ezek aztán megjelennek az árazott költségvetésben is -, amelyekről biztosan tudható volt, így tudnia kellett a megrendelő önkormányzatnak is, hogy ténylegesen nem kell elvégezni.

Így többek közt olyan területre rendeltek meg bozót- és gyomirtást, ahol erre biztosan nem volt szükség, lévén ez év tavaszán – épp a sóstó-gyógyfürdő projekt keretében – ez már megtörtént.

A műszaki leírás szerinti 200 m2-es térkövezés a valóságban mindössze 78 m2 lett, de az is kérdés, hogy egy új építésű épületnél mi szükség van a régi festék eltávolításra.

A csónakázótóra szánt stég papíron 3 millió 800 ezer forintba került, de az elkészült műtárgy alapján ennek reálisan inkább a tizede volt a költség.

Uniós ellenőrző szervezet tehát nem vizsgálta a projektet, az illetékes magyar hatóságok pedig semmi problémát nem találtak a projekt megvalósítása körül. Ez utóbbi emberileg érthető: a projektvezető Podlovics Roland a megyében is nagyhatalmú Kovács Ferenc polgármester bizalmi embere, vele pedig kevesen mernének ujjat húzni – különös módon a városi ellenzék sem interpellálta a városvezetést az ügyben, egyszer sem.

A milliárdos projektek körül szorgoskodó cégek, tervezők és műszaki ellenőrök így háborítatlanul végezhetik a dolgukat – a város épül-szépül, a lakosság öröme felhőtlen.

Becker András – Móricz Csaba

Fizess elő az Átlátszóra, hogy még sok ilyen cikket írhassunk!

Havonta csak egy ezres: már csak 945 új előfizetőre van szükségünk
ahhoz, hogy az alapműködésünk közösségi finanszírozású legyen. Tudnivalók itt.

4000__ani_6

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Tumblr1
 • Sandor Rabai

  Az elmúlt nyolc…

  • Katalin Juhászné

   MÁR MEGINT NYOLC????n SZERINTEM MÁR 9. VOLT 4 ÉV . , MOST MEG MÁR AZ 5,ÉV ! NA EZT EMLEGESSÉTEK !ILYEN RABLÁS NEM VOLT MIÓTA A VILÁG , VILÁG !

 • Kovács Gábor Géb

  Valaki csodálkozik ezen? Az egész országban ez megy már 25 éve. Tényleg, hol a fenében van az ellenzék?

  • Katalin Juhászné

   LAPIT, NEHOGY MÁR MEGZAVARJUK A NYUGALMUK !

 • GT

  Hát azért ennyire pofátlan lenyúlást én nem nagyon érzékeltem az előző garnitúráknál… Hol van ehhez képest a (nem létező) 15milliós nokiás doboz, vagy a 21milliós (nem tudom pontosan) Zuschlag ügy…

 • julius™

  az úniót úgy látszik nem érdekli, mi leszarjuk…itt tartunk. ásítok egyet, lapozok.

  • Kece

   Addig örülj míg nem érdekli. Mert ha az OLAF erre felfigyel, vissza fogják követelni a pénzt, amit az állam a mi zsebünkből fog kipengetni. Úniós finanszírozásból csinálják, de nem az úniót lopják meg, hanem minket.

 • Eli Gold

  András! Móricz! 😀
  Áruljátok már el nekem, hogy mint két Nyíregyházán született, Nyíregyházán nevelkedett, sőt mi több Nyíregyházán élő, dolgozó, alkotó alkat írtátok ezt a pár sort?
  Vagy netalántán csak mint “pesti értelmiség” ehhez is értetek, használtátok a távolbalátó képességeteket, mindezt a mindent látó szemüvegen keresztül?
  Egyik sem?

  Ó be kár!

  Lehet csak az itteni elvbarátaitok “informáltak” titeket?

  Ammán fasza!

  Tökre kerek történet lenne az egész, ha az átlátszónak nevezett középszerű fostalicska nemistudommi, írói, szerkesztői, tulajdonosi köre, spanjai, cimbijei, informátorai, úgy cakompakk ez egész hóbelevanc, egy nagy Laokoón csoportban egyesülve, felszállna egy Szibériába tartó gépre, és ott gyalogszerrel nekivágna a vadonnak.
  Annyira fasza lenne hogy csak na! (y)
  Ööö, fogjatok már meg egy-egy pitáner ballibsi értelmiségit, meg politikust is, oszt úgy tegyétek eme nemes cselekedetet!
  Olyan fasza kis ország lenne ez nélkületek.
  No minden jót gyerekek!
  🙂

  • Joni

   Hozzászolásod információtartalma 0 értéke 0. Az általad emlegetett fröcsögés mintapéldája. Gratulálok és tiszteletbeli ballibsi értelmiségnek titulusra felterjesztelek

   • Ferenc Aranyos

    Legalabb az arcod merd vallalni,te bunko!!!!!

  • Gabriella Maps

   figyi, neked a 90 cm az 1 méter? Csak mert ha így van, sajnálom az asszonyodat

  • darázsfészek

   Az biztos, hogy ez egy fasza ország lenne nektek ballibsi értelmiségiek nélkül. Például nem kellene törődnötök semmivel, csak vigyorognátok idétlenül szakadékba zuhanás közben is.
   Hidd el, nekünk sem jó itt. A magyarok egy nagy része már lelépett, akinek meg itt kell maradnia, annak kifejezetten szenvedés veletek, idétlenekkel együtt élni.

  • Orwell_1984

   Igazad van, engem is zavarna, ha zsebemben turkálnának… 😀

 • Bekker Ilona

  Miért nem jelentik fel a baloldali pártok ezt a korrupciót? Miért nem tárják a nyilvánosság elé? Miért nem tesznek meg mindent, hogy ezeket az ügyeket legalább az ügyészségig elvinnék, vagy feljelentenék az EU-nál.

  • tündi

   Az Együtt már megtette, az MSZP hallgat…. Az ügyészség már nyomoz.

 • tündi

  Az Együtt és a DK már megtette, az MSZP hallgat mint…. mindig. Az ügyészség már nyomoz.
  http://nol.hu/belfold/nyiregyhaza-orbannak-mar-ciki-1568713

  • tündi

   Orbán meg lemondta a mai nyíregyházi programját…..

 • lukacsjulia57@freemail.hu

  Az elmúlt hétvégén jártam Sóstón, és mondhatom, hogy csak az előnyére változott. Tudják, hogyan nézett ki korábban a tó és környéke??? Egy nagy dzsumbuj volt az egész. Végre fejlődött a környezet, lett egy szuper játszótér, a csónakház is teljesen jól néz ki. A gyerekeimmel voltunk és elmondhatom, az egész család imádta.

 • Regina Bacsó

  Nyíregyháza régen sehol sem volt… Nem is jegyezték az ország turisztikai térképén. Ma már olyan látványosságokkal szolgál Sóstó, hogy több nyugat-magyarországi város is megirigyelné az eredményeit. Dolgozni kell, nem kritizálni!!! A fürdő gyógyászati részlege olyan, mint bármely menő svájci magánklinika. Erről miért nem írnak a cikkben???

 • Kamilla Haraszti

  Sóstó szép és méltó Nyíregyházához. Ez a cikk viszont nem. Járt egyáltalán ebben a városban az, aki ilyet írt róla? Javaslom utazzon le Pestről (én meg szoktam tenni) és nézzen kicsit körül a városban és Sóstón. Nyíregyháza rendezett, tiszta és fejlődik. Az állatkert lenyomja a pestit, a tó és környéke pedig a Margitszigettel vetekedik. Nyomás Nyíregyházára!!!

 • Katalin Csendi

  Ott szilvesztereztem, idén megint megyek! Nekem sokkal jobban bejön, mint Egerszalók, pedig az sem semmi.

 • Piroska Kovács

  Nyíregyháza nem csak a családok, a sportszerető emberek városa is. Sóstón erre is gondoltak, amikor kiépítették a tó körüli futópályát. Nyíregyházán legalább törődnek a környezettel és évről-évre fejlesztik a lehetőségeket hogy minél többek számára szerezzenek kellemes kikapcsolódást és hasznos elfoglaltságot. Aki járt már arra, az tudja hogy milyen sokan járnak kocogni és nem csak reggelente. Évről-évre jobb az egész.

  • Lucifer

   Kedves Piroska! Akkor fuss azon a “futópályán”. Gerincsérv, garantálva!

 • István Nagy

  Idén is lefedték Sóstón a nagymedencét, így a téli időszakban is bárki használhatja. Aki járt már a környéken az tudja, hogy jó kezekben van Krúdy városa.

 • Csilla Tóth

  Nyíregyháza nem véletlenül lett két éve az év feltörekvő turisztikai települése. Ennek megfelelően folyamatosan fejlődik. Ennek a településnek van szíve, lelke. Támogatni kellene és nem elgáncsolni az ilyen irományokkal.

  • Tibor Csörget

   A lopást nem szabad támogatni!!!Üldözni kell és eltakarítani az ilyen pofátlan tolvajokat!!!Netalán rokoni szálak fűzik valamelyik érdekelt céghez???

 • Ferenc Alma

  Legyünk őszinték, Nyíregyről sok város példát vehetne, ami a fejlődést illeti. Emlékezzünk kicsit vissza, hogy Nyíregyháza közel sem volt olyan jó hely pár éve. Sóstón is elég rendezetlen állapotok voltak. Legalább most törődnek a várossal, és évente meg lehet figyelni hogy Sóstó szebb és szebb lesz.

  • Tibor Csörget

   És a pofátlan tolvajok gazdagodnak és röhögnek a maguk háta mögött!!! Persze, ha részese a zsákmánynak,akkor megértem a hozzászólását!!! Nemrég jártam ott egy kongresszuson! A Váci Mihály Központ és környezete valóban szép.A Sóstói Gógyfürdőben a buli is jól sikerült.A helyi taxis szerint az ipar hiányzik a városból!!!A LEGO gyár kevés!Nincs elegendő munkahely!!!Ez a fő baj!!!

   • Elhar

    Ne dühöngj, ezek csak habonyárpi fantomjai. Kilenc lelkesen elégedett komment, csupa friss accountról, ezzel az egy hozzászólással. Hogy stílszerű legyek: átlátszó.

 • tündi

  Csak nyaljatok a Fidesznek, de szerintem az átlátszó nem azt írja, hogy miért kellett fejleszteni a Sóstót, az kellett,
  annak mindenki örül. De annak nem hogy loptak belőle és gagyi a felszín alatt a munka minősége….
  Szerintetek az ügyészség jókedvében nyomoz költségvetési csalás miatt??

 • Péter Kiss

  Nyíregyháza szép, Sóstó remek hely, és ami a legfontosabb, az az hogy minden évben egy egy új lépés születik, hogy még szebb legyen.

 • Áron Fél

  Ezt nem hiszem el, tényleg ennyire ostobák vagytok? Illetve csak néhányan. Ki beszél itt arról, hogy nyiregy nem szép, meg nem fejlödik? Itt arról van szó, hogy szar a minőség, és ráadásul sokszoros áron, mit nem lehet ezen felfogni? Ez pedig bűncselekményre utal, és nem gáncsoskodásra, bár a sok agymosott narancsködödnek teljesen mindegy minden…kibicnek semmi sem drága ugye…? Ez kábé olyan mintha a full mercivel beálltok javitásra valami sufni teamhez ahol fércmegoldásokkal, meg hulladék anyagokkal megoldják a gondot viszont kifizettetik veletek a márkaszerviz árait, vagy attól többet.

 • Gyula Bakk

  A város legyen szép. Ne lopják el az anyagot, ne követeljenek 10%-ot vissza azok, akik kiosztották a pénzt. A munka legyen minőségi, és a munkát ne csak azok kapják meg, akik a tűzhöz közel állnak. És meg kell említeni – KORRUPCIÓ. EZ MÁR SZÉGYEN, HOGY MAGYARORSZÁG EBBEN A MŰFAJBAN HANYADIK HELYEN ÁLL.

 • Elhar

  Nincs is szebb annál, mint amikor egymás után kilenc, frissen regisztrált, ezt az egyetlen kommentet posztoló hozzászóló elégedett teljesen a ner fényességével…

 • tündi

  Lépett az ügyészség: nyomozás indult a nyíregyházi Sóstó-fejlesztési Uniós beruházás ügyében:

  http://www.szon.hu/sostofejlesztes-mar-a-nav-nyomoz-az-ugyben/2935585

  Hát akkor ennyike…..