BYD Szeged

Szeged a gazdáktól elvett földeket 17-szeres áron adja tovább a kínai autógyárnak

Még meg sem száradt a tinta az Átlátszónak nyilatkozó gazda kisajátítási szerződésén, a kormányhivatal is megkapta a felhívást, hogy engedélyezzen előkészítő munkákat a magánterületen. A szegedi önkormányzat január végén szerződött a BYD-vel, mintegy 300 hektárra, hogy a város mellett épüljön meg a kínai autógyár. A gazdák kikérték a szerződést, amiből kiderül, hogy az önkormányzat 17-szer többet kap a földekért, mint amennyit a gazdáknak fizet, a Pick volt területeit viszont beszerzési ár alatt adhatja tovább a város a gyárnak.

„Úgy gondolom, hogy mi, gazdák a nemzet szempontjából kiemelkedő tevékenységet végzünk azzal, hogy alapvető élelmiszer alapanyagot állítunk elő igen nagy kockázattal. Amire példa az elmúlt évek történelmi aszálya és a termény piac helyzete. Tesszük mindezt úgy, hogy ezen talajokat kímélően műveljük, azok termőerejét nem kis erőfeszítés árán megőrizzük a jövő nemzedéke számára. Ahogyan azt az alkotmánybíróság is kimondta: »a föld különleges kockázatérzékenysége és alacsony nyereséghozama a földtulajdon különös szociális kötöttségét testesítik meg«. Ezért kérem Szeged városát, tisztelje meg a gazdálkodókat azzal, hogy korrekt áron sajátítja ki földjeiket” – ezt egy szegedi környéki gazdálkodó írta az Átlátszónak, miután szembesült a BYD kapcsán kapott kisajátítással. Arról, hogy a földjeit elveszik, a szegedi önkormányzat tavaly szeptemberben értesítette egy ügyvédi iroda útján.

Az értesítésben az áll, hogy „Alulírott, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának (6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.) (a továbbiakban: „Vevő”) jelen vételi ajánlathoz mellékelt meghatalmazással igazolt képviseletében az alábbi vételi ajánlatot terjesztem Ön, mint a [kitakarva] helyrajzi számú szántó besorolású 98.558 m2 területű ingatlan (a továbbiakban: „Ingatlan”) tulajdonosa elé”.

A szerződés aláírására 30 napot kapott a tulajdonos, a vételár szakértői becslés alapján kimondottan alacsony: „a Kormányrendelettel kijelölt, kisajátítás alapját képező fejlesztési cél megvalósítása érdekében a Vevő az Ingatlan teljes területét meg kívánja vásárolni nettó 43 759 752 Ft” áron.

Vagyis négyzetméterenként nettó 444, bruttó 563 forintot fizetnek a gazdának.

 

De a legtöbben nettó áron lesznek kifizetve, ugyanis magánszemélyes. Ráadásul az átlagos, gyakorlatilag az összes többi tulajdonosnak 320 – 390 Ft /m2 között mozog az ár – és ennyit is kapnak.

„Videokonferencián írták alá az előszerződést a BYD kínai elektromosautó-gyár szegedi területszerzéséről” – a Telex is tudósított az eseményről, de nem élőben, mert oda csak a kormánypárti médiát hívták meg. A január 30-i aláíráson Botka László polgármester arról beszélt, hogy „Szeged a beruházás előkészítésében minden vállalását teljesítette, illetve időben teljesíti majd a valamivel több mint 300 hektáros terület egyes részeinek átadásáig. A földeket megvásárolta és kisajátította a város, illetve részben ezután fogja.”

Már zajlanak a munkálatok

Olvasónk szeptemberben kapta meg a kisajátításról szóló tervezetet, majd októberben jött a kormányhivatali levél, hogy indulhat a lőszermentesítés, a próbafeltárás és „a hatósági eljárás megindításának napja: 2023. 09. 15.”. A tulajdonosnak a kormányhivatali engedélykéréssel egyidőben adták postára a „kisajátítást pótló adásvétel” elnevezésű dokumentumot. Vagyis

a föld még a tulajdonosé, de már hatósági rendelkezést kértek felette. 

A kormányhivatali határozat azt is rögzíti, hogy „a kisajátítás előtt az ingatlanon előmunkálatot csak különösen indokolt esetekben, az ingatlan rendeltetésszerű használatát a lehető legkevésbé korlátozva lehet végezni. Az előmunkálatok célja a kisajátítás előkészítése érdekében szükséges mérések, vizsgálatok elvégzése lehet. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetében előmunkálatnak minősül a lőszermentesítés és a próbafeltárás, valamint a megelőző régészeti feltárás is, amennyiben az nem eredményezi az ingatlan helyreállíthatatlan változását.”

Azt is írták, hogy „A kérelmező régészeti próbafeltárás előmunkálat engedélyezése esetén annak megkezdésének tervezett időpontját 2023. október-november időszakban jelölte meg”. Az előkészítő munkálatok pedig most, 2024 februárjában, már nagyban zajlanak: a BYD-gyár leendő területén jelenleg hosszú, keskeny árkokat látni mindenfelé.

Byd 240216

A BYD-gyár leendő területe Szeged mellett 2024 februárjában (fotó: Olvasónk)

Szeged olcsón veszi, drágán adja

Az Átlátszó az egyik gazdától megkapta Szeged városa és a BYD között január 30-án kötött ingatlan adásvételi előszerződést. Sok részt kitakartak benne, azonban az kiderül belőle, hogy három terület kerül a BYD-hez: az „Ipari Parkban található Eredeti Ingatlanokból telekalakítással létrehozott egy körülbelül 131,76 ha területű ingatlant („I Ingatlan”), egy körülbelül 162,33 ha területű ingatlant („II Ingatlan”) és egy másik körülbelül 14,12 ha területű ingatlant („III Ingatlan”)”, ami összesen 300 hektár.

A szerződés szerint készült egy független, a Felek által együttesen kijelölt nemzetközi értékbecslő cég által készített, a piaci szabványoknak megfelelő RICS Red Book szakértői vélemény, amely megerősíti, hogy a Vételár tisztességes piaci ár”.

A 7-es pont szerint „Felek megállapodnak, hogy az I Ingatlan

Vételár 19 EUR/m2 + ÁFA (azaz tizenkilenc EUR/m2 + ÁFA),

ami az I Ingatlan várható teljes területe alapján számítva összesen 25.034.400,- EUR + ÁFA, azaz bruttó 31.793.688,- EUR”. Ez az ár, a 19 euró/m2+áfa (bruttó 24,13 euró) a másik két blokkra is vonatkozik.

Nemrég megírtuk, hogy Szeged önkormányzata nettó 22,8 millió eurót, mintegy 8,6 milliárd forintot fizetett több olyan ingatlanért, ami a Csányi Sándorhoz tartozó Pick Szeged Szalámigyár Zrt.-é volt korábban. A közadatigénylésünkre válaszul helyrajzi számokat és egy összeget kaptunk, amit ezután feltöltöttek a városi honlapra. A tulajdoni lapok szerint Szeged városa idén ősszel összesen 97 hektár beruházási területet vásárolt saját használatú utakkal a Pick Szeged Zrt.-től.

 

A vételárként megadott nettó 22 830 352 euró mintegy 8,6 milliárd forintnak felel meg. Ez hektáronként nettó 88,7 millió forintot jelent. Mivel 1 hektár 10 ezer négyzetméter, így a Picknek fizetett négyzetméterár nettó 8870 forint – nettó 22,8 euró február közepi árfolyamon. Azaz bruttó 28,95 euró.

A BYD-vel szerződött földár bruttó 24,13 euró, vagyis ennyit kap Szeged a földekért.

Ez négyzetméterenként közel 5 euróval kevesebb, mint a Csányi-féle földekért adott összeg.

Az önkormányzat korábban azt hangsúlyozta, hogy a Pick földjei nem szántók, hanem ipari, kivont terület, azt a Pick már így vette az államtól.

 

Ám itt jön a csavar. Amint a cikk elején a példában is bemutattuk,

a gazdáknak 563 forintos – nettó 444 forintos -, vagyis csak 1,14-1,4 euró/m2 árat fizetnek.

Majd átminősítés után a város ezeket a földeket 24,13 euróért adja tovább, vagyis 17-21-szer többért, mint ahogy vette. Nem kérdés, az átalakítás pénzbe kerül, de hogy nem ennyibe, abban bárki biztos lehet. Az Átlátszó információi szerint éppen ezért több gazda is perre készül, mivel a területük elvesztése jelentős kárt okoz nekik.

Segesvári Csaba

Címlapkép: A BYD-gyár leendő területe Szeged mellett 2024. február közepén (fotó: Olvasónk)

Megosztás