Egyéb

Igazgatópara az Újlak utcában

Igazgatógondok vannak az Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolában: a tantestületre egy népszerűtlen igazgatót próbálnak rákényszeríteni. Magyarországon szokatlan kiállásként a tanárok kétharmada aláírta azt a nyílt levelet, amelyben Hoffmann államtitkárnál tiltakoztak a helyzet ellen.

Az iskolai tanárai kerestek meg minket, az ő szavaikkal írjuk le a történetet. Hiába kerestük a helyi KLIK-vezért, Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikót, nem válaszolt emailünkre.
Első fejezet: Nem a pályázatnélküli hosszabbításra, ideges a KLIK
 
Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó a XVII. Tankerület igazgatója 2013. március 26-án délelőtt tájékoztatta iskolánk tantestületét, hogy jelenlegi intézményvezetőnk Sarkadi Nagy Adrien megbízása augusztusban lejár. Kifejtette, hogy teljes mértékben elégedett a munkájával és támogatja a további kinevezését. Azonnali zárt szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a tantestület egyetért-e Sarkadi Nagy Adrien pályázat nélküli, öt további évre történő megbízásával. A tantestület többségében azonban elégedetlen eddigi szakmai munkájával és antidemokratikus vezetői módszereivel, ezért nem értett egyet a megbízás meghosszabbításával; a szavazás eredménye 41 nem és 33 igen lett.
Már ekkor a szavazás során több szabálytalanságot tapasztaltak a tantestület tagjai. 2013. március 26-án délelőtt a szavazóurna már nem volt üres, mert a délután dolgozó pedagógusoknak minden előzetes tájékoztatás és a szabályos körülmények nélkül kellett előző nap szavazniuk a kérdésben. A délelőtti szavazás idejét szintén előzetes tájékoztatás nélkül időben korlátozták, így több kolléga, aki a tanórája végén érkezett a szavazóurnához, azt már lezárva találta. Másnap 2013. március 27-én, az eredmény kihirdetésekor Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó a tantestület döntését kioktató, sértő és megalázó módon bírálta.
 
 
 Második fejezet: manipulált pályáztatás
 
A történtek után a tantestület többsége további negatív változásokat érzékelt az igazgatónővel való kapcsolatában; az eddigi nehézkes szakmai kommunikáció szinte teljesen megakadt, aki nem értett egyet a meghozott döntésekkel, az megtorlásra számíthatott és az egész tantestület légkörét áthatotta a fenyegetettség.
Az intézményvezetői pályázat 2013. április 28-án jelent meg, ám ezen csak azok pályázhattak volna, akik német nemzetiségi tanítói vagy tanári végzettséggel rendelkeznek. Miután ezt észrevételeztük, 2013. május 8-án kiírásra került a módosított pályázat, amire két pályázati anyag érkezett: Sarkadi Nagy Adrien jelenlegi intézményvezetőtől és Mosolygó Zoltánnétól, az akkori alsós igazgatóhelyettestől. Mosolygó Zoltánné pályázatát formai okokra hivatkozva a XVII. Tankerület érvénytelenítette, és nem bocsátotta véleményezésre annak ellenére, hogy a beadott dokumentumok megfeleltek a pályázati kiírásnak és 4 munkanapon belül a hiánypótlás is megtörtént. Tudomásunk szerint a pályázatok érvénytelenítése nem is a XVII. Tankerület, hanem a megbízás gyakorlójának, azaz a minisztériumnak/miniszternek a hatásköre.
Harmadik fejezet: népszerűtlen ,,nyertes”
 
Sarkadi Nagy Adrien pályázati anyagával a tantestület megismerkedett és 2013. június 24-ig véleményezte azt. A szülői munkaközösség határozatképtelenség miatt nem tudta véleményezni, mivel munkáját az elmúlt néhány évben az intézményvezető teljesen ellehetetlenítette. Ezzel egy időben 2013. június 21-én a pedagógusok többsége (54 fő aláírásával) jogorvoslati kéréssel fordult Dr. Balog Zoltán miniszter úrhoz az Emberi Erőforrások Minisztériumában a két pályázat egyenlő elbírálásának érdekében, valamint 2013. június 24-én Altziebler Károly XVII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzati képviselőhöz az intézményvezetővel való ambivalens kapcsolat ügyében. 
2013. június 27-én a véleményező értekezleten Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó is részt vett, és egy független szakértőre hivatkozva megindokolta Mosolygó Zoltánné pályázatának kizárását, majd a KIK központi utasítására utalva megindokolta a hiánypótlás elutasítását is. Ezt előzőleg azonban a pályázatbontó bizottság döntéseként tűntette fel. A tankerület vezetője a pályázat érvénytelenítésével elvonta a miniszter döntési jogát, bár ő azóta is azt állítja, hogy nem döntött! A tantestület mindezzel továbbra sem értett egyet. A tantestületi szavazás nem támogatta Sarkadi Nagy Adrien vezetői programját; 49 nem és 29 igen szavazattal. Ezt követően az alkalmazotti szavazás nem támogatta a vezetői megbízását sem 59 nem és 27 igen szavazattal.
Negyedik fejezet: lehetséges törvénytelenségek, újrapályáztatás
 
A szavazások eredményhirdetése után Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó – állítása szerint – felsőbb utasításra átadta Mosolygó Zoltánné pályázati anyagát a tantestületnek és kijelentette, hogy a munkaközösségek véleményezhetik, de azt neki nem kell továbbítania sehova. A munkaközösségek ennek ellenére véleményezték a pályázatot, ám sem megvitatás, sem szavazás nem történt, hiszen úgy informálták a tantestületet, hogy azt nem továbbítják. A véleményező szavazások eredményéből, illetve a mellékelt munkaközösségi véleményekből látszik, hogy a tantestület egyértelműen Mosolygó Zoltánné személyét és intézményvezetői pályázatát tartotta alkalmasnak az intézményvezetői feladatra. Ekkor a tantestület Marekné Dr Pintér Arankához, a KIK elnökéhez fordult, tájékoztatta őt a történtekről, és jogorvoslatot kért az egész pályázati eljáráshoz.
A nyári szünetben a tantestület tudomására jutott, hogy Altziebler Károly a XVII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke úgy tudja, hogy egyetértési joguk súlyosan sérült, mivel a továbbított pályázati anyagokban valótlanul az szerepel, hogy az önkormányzat támogatja Sarkadi Nagy Adrien pályázatát. Okirathamisítási gyanújának már több alkalommal is hangot adott a KIK központban, ám erre a napig sem kapott választ.
2013. augusztus 26-án iskolánk tantestülete véleményünk szerint egy botrányos alakuló értekezleten vett részt, melyen Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó a XVII. Tankerület igazgatója is részt vett, aki hozzájárult ahhoz, hogy hangfelvétel készüljön. Bejelentette, hogy a pályázati eljárást érvénytelennek minősítették, új pályázat kerül majd kiírásra, de ez akár egy évig is elhúzódhat (Hoffmann Rózsa államtitkár asszony a sajtóban szeptember végére ígérte az új igazgatók kinevezését). Mosolygó Zoltánné kérdéseire, hogy mi volt az oka a pályázat érvénytelenítésének, illetve ha az országban 16 esetben történt hiánypótlás, akkor az ő esetében erre miért nem volt lehetőség, Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó azt válaszolta, hogy őt nem informálták ezekről és ő mindenben úgy járt el, ahogyan őt arra utasították. Mosolygó Zoltánné ekkor felolvasta az EMMI állásfoglalását, melyből egyértelműen kiderült, hogy a tankerület vezetője jogsértést követett el, amikor érvénytelenítette a pályázatot. Erre csak a miniszternek van joga. Csak abban az esetben érvényteleníthet pályázatot a tankerület, ha az nem érkezik be a megadott határidőre. A hiánypótlással kapcsolatosan leírták, hogy erről a jogszabályok nem rendelkeznek, ezért véleményük szerint hiánypótlásra van lehetőség. Ez bizonyítja az is, hogy az államtitkári nyilatkozat 16 ilyen esetről is említést tett. Nekik 2 héttel meghosszabbították a pályázatuk elbírálását. Mosolygó Zoltánné megkérdezte azt is, hogy ha a pályázatát valóban nem továbbították, akkor a minisztériumtól miért úgy értesítették, hogy pályázata eredménytelen nem pedig érvénytelen. Erre a tankerületi igazgató azt felelte, hogy azért, mert kapott fentről egy utasítást, hogy mégiscsak küldje tovább az ő pályázatát is, aminek ő eleget is tett annak ellenére, hogy sem vita, sem szavazás nem történt a pályázatról!
A tankerületi igazgató bejelentette továbbá azt is, hogy az új pályázat kiírásának idejére megbízott igazgatónak az eredménytelenül pályázó előző intézményvezetőt, Sarkadi Nagy Adrient nevezi ki, mert elégedett munkájával! Továbbá felsős igazgatóhelyettesnek Osztertág Erzsébetet, az előző felsős igazgatóhelyettest újra felkéri, viszont alsós és németes igazgatóhelyettesnek két másik, tapasztalattal és végzettséggel nem rendelkező kollégát javasol leváltva ezzel Mosolygó Zoltánnét, a rivális pályázót. Hoffmann Rózsa államtitkár asszony ezzel szemben azt nyilatkozta mindenhol, hogy az SZMSZ-ben meghatározott eljárásrend alapján a következő igazgatóhelyettesnek kell a megbízott igazgatónak lennie.
A tantestület feldúltan kérte Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikót, hogy indokolja döntését, hiszen most újra az az igazgató vezeti az iskolát, akit a tantestület nagy többségben elutasított, és aki nem is lehetne igazgató, hiszen a soron következő Osztertág Erzsébetet kellett volna megbíznia. Ez alapján Mosolygó Zoltánnét sem kellett volna eltávolítania. A tankerületi igazgató szerint a kinevezésük lejárta miatt volt lehetőség erre a megoldásra. A tantestület elmondta, hogy szakmailag Mosolygó Zoltánné munkáját kiemelkedőnek és pótolhatatlannak tartja és kérte a tankerületi igazgatót, hogy az intézmény SZMSZ-e szerint szavazással fejezhesse ki véleményét a döntésről, ám ő erre nem adott lehetőséget. Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó emellett azt állította, hogy ő csak előterjesztette a megbízásukat, amiről kikérte a kerület vezetőjének véleményét. A tantestület szerette volna tudni, kik javasolták akkor a kinevezéseket, amire felállt Sarkadi nagy Adrien és kijelentette, hogy mivel felkérték őt erre a pozícióra, ő javasolta a helyettesek személyét! Tudomásunk szerint ez a tankerületi igazgató döntési felelőssége, nem pedig az egyik pályázóé! Nyilvánvaló a cél: a rivális pályázó ellehetetlenítése. Az új alsós helyettes 4 éve került az iskolába. Kb 3 hónap felső tagozaton történő tanítás után várandóssága miatt betegállományba, majd szülési szabadságra, GYES-, GYED-re, vonult. 2013. április utolsó hetében állt újra munkába. Ekkor egy napközis csoportot vezetett. Nem ismeri az iskola szervezetét, működését, semmilyen szerepet nem vállalt az iskola életében. Nem ismeri a kollégáit, jelenlegi beosztottjait, a tagozaton kialakult szokásokat, ügymenetet. Kinevezésekor az alsós tanítók még látásból sem ismerték. A tankerület vezetője ennek ellenére azt a kijelentést tette, hogy szakmailag rátermett személyt nevezett ki a tagozat élére.
Az értekezlet alatt többször is elhangzott az a kijelentés, hogy a munkát meg kell kezdeni, el kell végezni. A tantestület ennek eddig és ezután sem áll ellent, ám úgy gondolja, hogy a megbízott vezető és helyettesei jogtalanul kerültek kinevezésre! Az iskola jelenlegi vezetése illegitim!
Ötödik fejezet: Tiltakozás, semmi válasz Hoffmanntól
 
A tantestület felháborodásának hangot adva levelet írt a kialakult helyzetről Balog Zoltán miniszternek, Hoffmann Rózsa államtitkárnak, Marekné dr Pintér Aranka KIK elnöknek, Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó tankerületi igazgatónak és a 17. kerület polgármesterének, Riz Leventének, melyet 63-an írtak alá. 
Az értekezlet utáni napokban megkezdődött a tanév előkészítése, ám folytatódtak a szabálytalanságok. Vezetői feladatokat (például tantárgyfelosztás rendbetétele, órarendkészítés vagy adatrögzítés az e-naplóban) a kollégákra hárították, hiszen a 3 helyettes közül csak egynek van ebben tapasztalata. Tudomásunk szerint az igazgató asszony egy nyilatkozatott tett az irodai dolgozók elé, amiben az állt, hogy elégedettek az iskola vezetőségének munkájával és kérte őket, hogy írják alá. Többen közülük megfélemlítve érezték magukat, és mivel számuk a 10 főt sem éri el, egyikük sem merte nem aláírni a papírt! Azóta ügyvédi segítség igénybevételét fontolgatják. Véleményünk szerint hatalommal való visszaélés történt, ez bőven túlmegy egy megbízott igazgató hatáskörén!
2013. augusztus 30-án a tanévnyitó értekezleten egy kolléga felvetette a közalkalmazottak érdekképviseletének és a szülői munkaközösség kérdését. Sarkadi nagy Adrien erre azt az ígéretet tette, hogy összehívja ezeket a fórumokat és rendbe teszi a munkájukat. Azonban úgy tudjuk, hogy a szülői szervezeteket NEM az intézményvezető irányítja, ők maguk szervezik meg a munkájukat. Mivel az iskola szülői munkaközösségének munkája az elmúlt évben szinte lehetetlenné vált, és a következő pályázat esetén a szülői szervezet is véleményező erővel bír, azt gyanítjuk, hogy az idei tanévben olyan szülőket szeretne megbízni, akik támogatják a személyét!
Tudomásunkra jutott továbbá azt is, hogy a pályázati eljárással kapcsolatos anyagokat, az eredményt az iskola weblapján közzé kellett volna tenni, ami a mai napig nem történt meg! 
Mindezek után 2013. szeptember 2-án az iskola megbízott igazgatója közölte a munkaközösség-vezetőkkel, hogy Hoffmann Rózsa államtitkár asszony kinevezte őt, Sarkadi Nagy Adrient, a sikertelenül pályázó régi-új intézményvezetőt megbízott igazgatónak! Azt a pályázót, akit sem a tantestület, sem a helyi nemzetiségi önkormányzat nem támogatott. Akit nem is lehetett volna kinevezni, hiszen maga az államtitkár asszony hangoztatta a médiában az eljárásrendet!
Felháborítónak tartjuk, hogy a hivatalok nem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy a szabálytalanságok megszűnjenek és a törvényesség szerint működjön az iskola. Láthatóan a személyi konzekvencia levonása sem történt meg, mert a tankerület vezetője a mai napig sorozatos szabályszegéseket követ el. Nem értjük a KIK központ hozzáállását a problémák megoldásában. Tudomásuk van a tankerület szabálytalanságairól, mégsem állítják vissza a jogszerű működést. A pályázat során elkövetett szabálytalanságokkal kapcsolatosan arra hivatkoznak, hogy már befejeződött a pályázati eljárás és minden csak ideiglenes, várjunk türelemmel. Azonban erre sem időnk sem türelmünk nincs már. Attól tartunk, hogy ez a jogszerűtlen helyzet a hivatalok lassúsága miatt ellehetetleníti a munkahelyi légkört, tönkre teszi az iskola életét.

Megosztás