kiszivárogtatás

EAT Projekt – Hogyan növeljük az anonim bejelentések számát és támogassuk a „whistleblower” kultúrát?

Az Átlátszó is részt vesz az „Anonim bejelentés kiterjesztése” elnevezésű (EAT) projekt megvalósításában, mely a korrupcióellenes küzdelem részeként népszerűsíti a „whistleblower”, azaz „közérdekű bejelentő” kultúrát, és ezen keresztül megerősíti a civil társadalmat.

Az EAT (Expanding Anonymous Tipping) projekt a nyílt forráskódú, ingyenes GlobaLeaks szoftverre építi azt a szolgáltatását, amely lehetőséget ad arra, hogy állami, önkormányzati intézmények, civil szervezetek vagy akár a piaci szféra szereplői, vállalkozások, ügyvédi vagy könyvelőirodák is könnyen használható saját anonim bejelentő platformot hozzanak létre, amelyen keresztül a bejelentők személyazonosságuk felfedése nélkül korrupciógyanús esetekről tehetnek bejelentést az adott szervezet munkatársainak. A felület megkönnyíti az anonim bejelentések küldését, és bizalmat épít a állampolgárok és a szervezetek között.

Jogi háttér – az EU új bejelentővédelmi irányelve
Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament 2019 őszén fogadta el az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937/EU irányelvet, amely a közbeszerzésektől a közlekedésbiztonságon át a közegészség védelméig számos területen ír elő európai minimumfeltételeket az uniós jog megsértését bejelentő whistleblowerek védelmére. E védelem többek közt a munkajogi és egyéb megtorló intézkedések alkalmazásával szemben ír elő a jogsértő munkáltatót vagy állami szervet sújtó szankciókat, részletes eljárásrendet rögzít a bejelentések transzparens, de a nyilvánosság elé lépni nem akaró bejelentő személyét védő kivizsgálására, illetve támogatási intézkedéseket – például ingyenes jogi tanácsadás, költségmentes jogérvényesítés – rendel bevezetni a bejelentők védelmére. A szabályozás a jogsértések belső kivizsgálását teszi meg ugyan főszabályként, de egyrészt a 10 ezer főnél nagyobb lélekszámú önkormányzatoknál és az 50 főnél nagyobb vállalkozásoknál „valós és hatékony” bejelentési csatornákat kell majd létrehozni, másrészt a tagállamoknak „független és autonóm” külső bejelentési csatornákat is működtetniük kell.
A szabályozást 2021. december 17-étől kell alkalmazni, azaz még közel két évük van a tagállamoknak az irányelvvel összhangban álló tagállami törvényeket és egyéb jogszabályokat kialakítani. Magyarország esetében ez nyilván a meglévő, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényen alapuló bejelentővédelmi szabályozás teljes áttekintését kell, hogy jelentse. A törvény ugyan az irányelv minden fontos szabályozási tárgykörét szabályozza (kivizsgálás, megtorlás elleni védelem, a bejelentések nyilvántartása, illetve a jelenleg az alapjogi biztosnál lévő vizsgálati jogkör mint külső kivizsgálási eszköz), ám az irányelvi szabályozás jóval részletesebb és konkrétabb, ezért közepes terjedelmű, több tucat rendelkezést érintő törvénymódosítás várható. A magyar jogharmonizációs gyakorlat alapján igen valószínűtlen, hogy a kérdésben 2021 tavasza előtt bármilyen tervezet vagy koncepció elkészülne vagy bármilyen társadalmi egyeztetés történne.

A kétéves projekt megvalósításában a korrupcióval leginkább érintett 10 európai ország civil szervezetei vesznek részt. Az Átlátszó mellett a Centrul Pentru Jurnalism (Románia), a Media Development Center (Horvátország és Bulgária), az Oziveni (Csehország és Szlovákia), a Fibgar (Spanyolország), a Riparte il Futuro (Olaszország, Málta) és az TI Greece (Görögország), továbbá a Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights és a Blueprint for Free Speech nemzetközi szervezet.

A rangsort a Transparency International által összeállított Corruption Perceptions Index (CPI) adja, mely 180 országot és régiót vizsgál a állami szektorban érzékelt korrupció tekintetében. Magyarország tavaly a 70. helyen állt, amely a nyugat-európai és EU államok között a harmadik legalacsonyabb pontszámot jelentette (44), Bulgária (43) és Románia (44) társaságában.

Miben különbözik az EAT GlobaLeaks alkalmazása más, már meglévő bejelentő oldalaktól?

Az Átlátszó 2011-es indulása óta több online felületet működtet, köztük a MagyarLeakset, amely szintén egy GlobaLeaks-alapú, anonim informátor felület és a bárki által könnyen használható, az információkat mindenki számára közzétevő közérdekű adatigénylés eszközt, a Kimittudot. Azonban míg a MagyarLeaksen érkező információkat az Átlátszó munkatársai kapják meg, az EAT projekt keretében fejlesztett platform, bár technológiailag ugyanúgy a GlobaLeaksre épül, az ezen keresztül érkező anonim bejelentések egyrészt nem nyilvánosak, másrészt közvetlenül az adott szervezet részéről a bejelentések kezelésére kijelölt munkatársakhoz futnak be, ezáltal az adott szervezet csak a valóban neki szóló panaszokkal találkozik.

Miért jó a szervezeteknek, ha saját bejelentő oldalt működtetnek?

Az EAT platform segítségével a szervezetek tehát saját anonim bejelentő platformot hoznak létre, melyen keresztül a valóban az adott szervezetnek szóló panaszokat kapják. Sokan úgy gondolják, hogy a jelenleg nyújtott bejelentési lehetőségek épp megfelelőek, hiszen az ügyfelek már most is tehetnek panaszt pl. e-mailben vagy telefonon. Azonban ez a biztonsági szint nem felel meg az új EU-s irányelveknek. (A jogi háttérről lásd keretes írásunkat.) A saját email címről vagy telefonon tett bejelentések a személyazonosság felfedésével, vagy a bejelentő könnyű beazonosíthatóságával járnak. Ez visszatarthatja a bejelentőket a beazonosításuk miatti következményektől való (részben jogos) félelem miatt. A GlobaLeaks alapú felület működtetése azonban anonim és biztonságos, ezért bizalmat épít a bejelentő és a szervezet között, ezzel növelve a bejelentések számát. Ez hosszútávon hozzájárul a szervezet átlátható, korrupciómentes működéséhez.

MagyarLeaks – Szivárogtass az Átlátszónak!
Az atlatszo.hu által üzemeltetett MagyarLeaks platform célja, hogy olyan információkat gyűjtsünk és publikáljunk, amelyek nyilvánosságra kerüléséhez nyomós közérdek fűződik. Ilyen közérdek lehet például a közhatalom átláthatósága, a közpénzek felhasználásának nyomon követése, a gazdasági szereplők jogsértéseinek nyilvánosságra kerülése vagy a környezet védelme. Ha a nyilvánosságnak szánt információkat biztonságos módon szeretnéd hozzánk eljuttatni, használd a titkosított, úgynevezett TOR platformon keresztül elérhető postafiókunkat. Arról, hogy hogyan szivárogtathatsz titkosított csatornán kereszül, itt találsz útmutatót.

Hol tart az EAT projekt?

Azért, hogy a szervezetek minél könnyebben működtethessék a bejelentő felületet, az EAT projekt munkatársai a GlobaLeaks platform és a kapcsolódó alkalmazás lokalizációin dolgoznak. Emellett folyamatosan veszik fel a kapcsolatot olyan szervezetekkel, intézményekkel, amelyek fontosnak tartják a korrupció csökkentését és az átlátható működést. Az Ez a minimum! program elindításával és a résztvevő önkormányzati szervezetek számának folyamatos növekedésével nyilvánvalóvá vált, hogy egyre több szervezet nyitott arra, hogy proaktívan tegyen lépéseket az átláthatóság és az elszámoltathatóság növelése felé, ezzel segítve a korrupció csökkentését.

Az Átlátszó az EAT projekten belül ezt a pozitív tendenciát szeretné támogatni azzal, hogy minél több szervezettel kezdi meg a közös munkát egy saját, anonim bejelentő felület létrehozására, mely egyrészt megkönnyíti a bejelentések küldését, növeli a bejelentési hajlandóságot, másrészt hozzájárul a szervezetben fennálló korrupció leépítéséhez.

Vitrai Barbara — Sepsi Tibor

Az EAT projekt az EU Internal Security Fund — Police program támogatásában valósul meg.

Adj 1 százalékot az Átlátszónak! Adószám: 18516641-1-42 Átlátszónet Alapítvány
Az Átlátszó nonprofit szervezet: cikkeink ingyen is olvashatóak, nincsenek állami hirdetések, és nem politikusok fizetik a számláinkat. Ez teszi lehetővé, hogy szabadon írhassunk a valóságról. Ha fontosnak tartod a független, tényfeltáró újságírás fennmaradását, támogasd a szerkesztőség munkáját egyszeri vagy rendszeres adománnyal, vagy az szja 1 százalékod felajánlásával!

Megosztás