Egyéb

Az Emberi Jogok Európai Bírósága rendkívüli eljárásban tiltotta meg egy szír menekült Magyarországra küldését Ausztriából

Az Átlátszóhoz eljutott hírek szerint a múlt héten nemcsak egy ausztriai bíróság, hanem az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) is megtiltotta azt, hogy egy Ausztriában lévő szír menekült ügyét átadják Magyarországnak. A hírt a mai napon a Bíróság sajtószolgálata kérdésünkre megerősítette. Mint írják, az emberi jogok helyrehozhatatlan sérelmének közvetlen veszélye állna fenn akkor, ha Magyarországra kerülne a szír menedékkérő, ezért a Bíróság ideiglenes intézkedésként már az ügyben hozott érdemi döntés előtt megtiltotta a – vélhetőleg az ún. dublini eljárás keretében tervezett – ügyátadást Ausztriáról Magyarországra.

Az EJEB nagyon ritkán rendeli alkalmazni a Bíróság Szabályzatának a 39. cikkét, amely lehetővé teszi ideiglenes intézkedés meghozatalát, az erre irányuló kérelmek legalább 90%-át elutasítja. Ez a szabály ugyanis azt teszi lehetővé, hogy az ügy érdemi eldöntése előtt egy, az Emberi Jogok Európai Egyezményében részes államot kötelezzen arra kötelezzen a Bíróság, hogy a hozzá forduló kérelmének átmenetileg eleget tegyen azért, mert annak elmaradása esetén súlyos veszély állna fenn.

A Bíróság esetgyűjteménye szerint erre menekültügyi vagy idegenrendészeti vonatkozású ügyekben jellemzően olyankor került sor, ha valamelyik tagállamból Iránba, Irakba vagy éppen Afganisztánba kerülne a kérelmező.

Bár a magyar kormány ezt nem verte nagydobra, de az Átlászóhoz eljutott annak a híre, hogy a múlt héten hasonló döntést hozott az EJEB Magyarország kapcsán is. Érdeklődésünkre a Bíróság megerősítette, hogy egy szír állampolgár ügyének Ausztriából Magyarországra történő átadása kapcsán született meg ez a határozat. A Bíróság sajtószolgálata külön hangsúlyozza, hogy a kialakult joggyakorlat alapján erre csak akkor kerülhet sor, ha helyrehozhatatlan kár közvetlen veszélye áll fenn a konkrét esetben.

Dear Sir,Thank you for your email. We can confirm that last week the Court decided to apply Rule 39 (interim measures) of the Rules of Court temporarily and asked for factual information from the Austrian Government in a case concerning a Syrian national facing removal from Austria to Hungary. Interim measures are urgent measures which, according to the Court’s well-established practice, apply only where there is an imminent risk of irreparable harm. Such measures are decided in connection with proceedings before the Court without prejudging any subsequent decisions on the admissibility or merits of the case in question.With best wishes,ECHR – Press Unit

A múlt héten egy osztrák bíróság döntött úgy, hogy megtiltja egy afgán menedékkérő ügyének Magyarországra való átadását, mert hazánk nem biztonságos ország a menekültek számára. Most pedig kiderült, hogy a legmagasabb szintű európai bírósági fórum is hasonlóan ítéli meg a magyarországi helyzetet.

Ezek a döntések talán rávilágítanak arra, hogy mit jelent az, hogy egy ország menekültügyi szempontból nem biztonságos, pedig nem lövik ott az embereket. Ehhez elég az, hogy embertelen körülményekkel találkoznak ott menedékkérőként, vagyis azt nem kapnak, amit kérnek: menedéket. És talán így érthető, hogy mi az értelme annak az állíltásnak, hogy a menekültek számára Szerbia sem lesz biztonságos ország attól, hogy valaki azt jogszabályba foglalja.

M. Tóth Balázs

Fizess elő az Átlátszóra, hogy még sok ilyen cikket írhassunk!

Havonta csak egy ezres: már csak 983 új előfizetőre van szükségünk
ahhoz, hogy az alaptevékenységünk közösségi finanszírozású legyen. Tudnivalók itt.

4000__ani_6

Megosztás